PDA

View Full Version : Bộ sưu tập các loại Font chữ


♥Sailormoon♥girl♥IT♥
01-04-2010, 10:26 AM
Font Collection – Bộ sưu tập các loại Font chữ
1, Tuyển tập Font Việt Nam các loại:
- Dung lượng: 36,9 MB
- Số lượng: Khoảng 1500 Font
- Loại: Vn, VNI, BK … http://files.myopera.com/langtu_lang...ontVietNam.rar (http://files.myopera.com/langtu_langthang/soft/FontVietNam.rar)
Lưu ý: Nếu bạn không cài đặt trực tiếp được hãy sử dụng Winrar giải nén File EXE ra và chép vào thư mục Font trong thư mục Windows.

2, Tuyển tập Font VNI:
- Dung lượng: 2,6 MB
- Số lượng: Trên 100 font http://files.myopera.com/langtu_lang...ft/VNIfont.rar (http://files.myopera.com/langtu_langthang/soft/VNIfont.rar)
3, Tuyển tập Font Thư pháp:
- Dung lượng: 1,18 Mb
- Số lượng: Trên 30 font
- Loại: VNI, BK http://www.mediafire.com/?z51omugzffe
4, Tuyển tập Font Christmas:
- Dung lượng: 3,89 Mb
- Số lượng: 55 font http://www.mediafire.com/?qm5ykzmjlmj
5, Font Collection
- Dung lượng: 307 Mb
- Số lượng: 12.300 Font

http://vinaghost.com/highslide/graphics/warning.gif
http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/font1.png (http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/font1.png)
Lời khuyên: Bộ sưu tập này làm dạng AutoPlay nên giải nén rất lâu, cách tốt nhất là bạn chỉ nên chạy nó sau đó vào Run – gõ lệnh %temp% , vào thư mục tạm của chương trình (ir_ext_temp) và Copy lại thư mục Docs chứa tất cả các Font để lưu trữ ra nơi khác. http://www.mediafire.com/?15zolygtiim
http://www.mediafire.com/?j4njz2qyrmy
http://www.mediafire.com/?mnr0tjdmilz
http://www.mediafire.com/?ezytdjuqnyt
http://www.mediafire.com/?2m0iftex2ls
http://www.mediafire.com/?il3ylwmkoim
6, Design Font Collect:
http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/304-comercial-%3Ca%20title= (http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/304-comercial-%3Ca%20title=)design-fonts.jpg" alt="[Image]" />
- Dung lượng: 11,64 Mb
- Số lượng: 302 font http://www.mediafire.com/?nninolzymen
7, Best Commercial Fonts:
http://vinaghost.com/highslide/graphics/warning.gif
http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/best-commercial-fonts-ever-made.jpg (http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/best-commercial-fonts-ever-made.jpg)
- Dung lượng: 6,55 Mb
- Số lượng: 365 font http://www.mediafire.com/?adnyc2nkmyq
8, GreatWeb Logo (http://vnnewbies.com/tag/logo/) Fonts:
http://vinaghost.com/highslide/graphics/warning.gif
http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/greatfontweb.jpg (http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/greatfontweb.jpg)
- Dung lượng: 9,3 Mb
- Số lượng: Trên 300 font http://www.mediafire.com/?rleujrojkdd
9, Famous Web Font:
http://vinaghost.com/highslide/graphics/warning.gif
http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/famousweb.jpg (http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/famousweb.jpg)
- Dung lượng: 7,96 Mb
- Số lượng: Trên 500 font http://www.mediafire.com/?mtdzn4tmjly
10, Royalty fonts:
- Dung lượng: 16,8 Mb
- Số lượng: 669 font http://www.mediafire.com/?zmmytygymjj
11, GoogleFont:
- Dung lượng: 162kb
- Số lượng: 4 font http://www.mediafire.com/?zyzk2oglqwy
12, Template Monster Fonts:
- Dung lượng: 3,03 Mb
- Số lượng: 1http://vinaghost.com/hbdvborg/smilies/13.gif http://www.mediafire.com/?z2qa0lybz2z
http://vinaghost.com/hbdvborg/smilies/13.gif, Graffiti Fonts:
http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/GrafitiFont.gif (http://i377.photobucket.com/albums/oo219/vnnewbies/GrafitiFont.gif)
- Dung lượng: 6,4 Mb
http://www.mediafire.com/?njdnimiy4hj
14, Comicraft Fonts:
http://i473.photobucket.com/albums/rr97/vnnewbies_com/ComicFont.jpg (http://i473.photobucket.com/albums/rr97/vnnewbies_com/ComicFont.jpg)
- Dung lượng: 7,7 Mb
- Số lượng: 280 font http://www.mediafire.com/?4ndlmaoj1ck
15, Studio Typo Fonts:
http://vinaghost.com/highslide/graphics/warning.gif
http://i473.photobucket.com/albums/rr97/vnnewbies_com/StudioTypoFonts.jpg (http://i473.photobucket.com/albums/rr97/vnnewbies_com/StudioTypoFonts.jpg) http://www.mediafire.com/?zwyueymq4nq
16, SudtiPOS Font:
http://vinaghost.com/highslide/graphics/warning.gif
http://i473.photobucket.com/albums/rr97/vnnewbies_com/SudtiPOSfont.jpg (http://i473.photobucket.com/albums/rr97/vnnewbies_com/SudtiPOSfont.jpg)
- Dung lượng: ~90Mb http://www.mediafire.com/?nmw0zdr2tzw
17, Tuyển tập các Font chữ đẹp:
* Phần I:
- Dung lượng: 21,79 Mb
- Số lượng: 841 font http://www.mediafire.com/?myy2zdzowl0
* Phần II:
- Dung lượng: http://vinaghost.com/hbdvborg/smilies/13.gif,46 Mb
- Số lượng: Trên 300 font http://www.mediafire.com/?ed35t4m3mt4


Sưu tầm

nehiny
04-05-2010, 03:05 AM
thankx nhiều

font nào nhìn cũng đẹp

đang donw, đang donw:panda77:

Shika_Phat
24-05-2010, 01:53 PM
dơn rùi copy vô đâu