PDA

View Full Version : Ghost Win7_32b Bản Quyền [17/06/2010] NEW


chaso5
12-07-2010, 02:38 PM
Gianghh mới cho ra phiên bản Ghost Windows 7 Ultimate 32bit tự nhận Driver, cho tất cả các dòng máy Laptop & Desktop.
Đây là bản Windows có bản quyền, nếu thiếu Driver thì nó có thể update từ trên net.
Một số hình ảnh về bản windows này:
- Toàn cảnh Desktop
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
- Start Menu and Windows media Player 12
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
- Desktop cảnh 2
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
- Các phần mềm đã cài và nhận đầy đủ Driver trên laptop TOsHIBA
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
- Thông tin hệ thống và bản quyền.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
- Desktop cảnh 3
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
Link_Down:
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

Mật khẩu file ghost là : ghostwin
Check MD5: Sau khi tải xong bạn muốn chắc chắn file không bị lỗi trong quá trình download, thì dùng chương trình kiểm tra mã MD5 xem có giống như mã cung cấp bên dưới không nhé. Tải chương trình check MD5 (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)
Hướng dẫn dùng phần mềm check tại đây (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)

1.2A4A4E7656472608907302E95BFDE59C
2.E088B6B9DDC9C433A351E30530C7EE63
3.8CFAE343198CBD101A905296CEA820C2
4.42DD86629B453538869F0B9292D4C230
5.A61E045405E0165A507309CB3257AF03
6.FB7882DE109DD10CE2F3FE7D064C27AD
7.C4CF2495E5974AB88848251D7AED2C6A
8.28DCE0AFCEB87CC883593593EEF06AF5
9.27B051489860AFB59B2C13EBA0B1003D
10.FBD8C04DB5EB616508D58F2ADF6F1550
11.8AC292EF0020E30A0353F7FF137ACA25
12.8098827A80286820170BCC9CD2CE37C6
13.166416BFCE49649A8E4AE5AE81994065
14.839810FAF4CC989C058F5F3661150F75
15.B3330CE27ABC5696CDB0E3C823F5F4C5
16.51562C41F2313081A97625EE1286EDD3
17.E6B26B1DFA2236F45264AB988C95D205
18.49A2CBD39E7E41FC88533F045EA0D275
19.5BCA588B68A0A4B6C09AD9DB132A8E03
20.1E6AFBFDF162D045535732F1089F3B98
21.4875FF0A1F7FE84F97131B15E7456162
22.6402F4916678D87BA3C905AA4FA634DE
23.15D57A694D1DC7C2B4AF4A51DB723170
24.1D9E6D5D8D1C4DD6C5AF570586CCD12B
25.9E5C263CB26057D9ACFE226AD1928330
26.30B0A4D4DA4DE6F2A717830EE2A24882
27.71A26457A6038EECBE7C988F9EB0820E
28.72906667AE4EA6F21B441262444BA00E
29.B80B883F0888FB35A84CF28BB6A13A44
30.BA35AAAEFD7860E0685A3093696FF547

Nguồn: toichiase.com

pspsps
14-07-2010, 01:31 AM
oài, hotfile nhìn nản quá
dù sao cũng thank công bạn up

lucky_silver_star
14-07-2010, 05:17 PM
Èo!Bài hay nhưng nhìn link hotfile thì không ai muốn down! Thank công post zậy!

X_Men35
14-07-2010, 10:41 PM
down 1 link chờ 30p,thời gian down 10p+ chờ 30p,30link ta sẽ mất 40pX30=1200p=20h:panda3: