PDA

View Full Version : ai chơi the sims 1 vào đây


10namkhonggap
14-07-2007, 10:30 PM
mình chơi the sim 1 phiên bản tất cả trong 1 mà ko biết cheat code
vậy bạn nào có lòng tốt chỉ mình với
ai có trang web nào cập nhật dụng cụ trong the sim
chỉ minh luôn đi nha.
cám ơn.

nood_rambo
14-07-2007, 10:38 PM
tất cả trong 1 là sao,minh` ko hỉu, à mình ko chơi cheatcode,bạn thông cảm nghen,mình có sim unless rồi,níu bạn thix thì pm EMail:nhoc_con_sieu_quay113@yahoo.com,mình gửi link dowload cho

moocxii
15-07-2007, 01:05 PM
àh sims1 phiên bản tất cả trong 1 là sim all hay còn gọi là sims colection đó! Cái này để tớ hỏi em tớ lại cho cái này nó biết chứ tớ hok bít! ^^

babyboy_9x
19-07-2007, 06:18 PM
tui có đấy(toàn Eng đó tự dịch nha)
KLAPAUCIUS-gives you 1000 dollars (Does not work in Version 1.1)
WATER TOOL-you can put water around your home
CAM_MODE - Camera Toggle
MUSIC - Music toggle
SOUND - Sound toggle
HTML - Web page creation toggle
SOUNDEVENT - Toggle sound event
RELOAD_PEOPLE - Total reload of skins, animations, suits, people
SET HOUR-set (1-24) what time you want to get up
SIM_LIMIT <milliseconds> - Set max milliseconds for simulator
SETSPEED-(-1000 to +1000)
SIM_SPEED <-1000-1000> - Set sim speed
INTERESTS-it will let you change your personalitys and interests
AUTONMY-let's the sims to think on their own (0-100)
GROW GRASS-make the grass tall or short
(0-150)
MANSION - The Best House
BUBBLE_TWEAK <Z offset> - Set thought bubble z offset
ASSERT - Force assert to test
SIM_LOG END - Stop sim logging
SIM_LOG BEGIN - Start sim logging
DEBUG_SOCIAL - Show social dialogue choices
DRAW_ORIGINS - Show person's origin
DUMP_HAPPY - Send person's recent interactions to file
DUMP_MC - Send person's motive contribution curve to a file
EDIT_GRASS <number>- Make grass change value
LOT SIZE <number> - set lot size
EDIT CHAR - Create a character mode
DRAW_ROUTES ON - Show person's route
DRAW_ROUTES OFF -Show people's Route off
HISTORY - Save family history file
HIST_ADD - Add new family history stat to family
IMPORT <FAM File> - Import Family file
VISITOR_CONTROL - Toggle to control visitors with keyboard
LOG MASK - Set event logging mask
DRAW_FLOORABLE ON - Enable floorable grid
DRAW_FLOORABLE OFF - Disable floorable grid
MAP EDIT ON-self explanitory on
MAP EDIT OFF-self explanitory off
MOVE_OBJECTS - Move any object
PREVIEW_ANIMS ON - Preview animations on
PREVIEW_ANIMS OFF - Preview animations off
PREPARE_LOT - Fix required lot objects
ROTATION <number 0-3>- Rotate camera
ROUTE BALOONS ON - Enable basic tutorial
ROUTE BALOONS OFF - Disable basic tutorial
LOG MASK - Event logging mask set
DRAW ALL FRAMES ON - Draw all frames
DRAW ALL FRAMES OFF - Disable draw all frames
TILE INFO ON - Show tile info
TILE INFO OFF Hide tile info
SWEEP ON - Enable ticks
SWEEP OFF - Disable ticks

LynkBeck
19-07-2007, 07:24 PM
cac pac ah..minh co cheatcode cua the sim vacation(sim bai bien do'a)..ai can thi xem zo nghe:
What the code does Code
1000 Simoleons (patched game version) rosebud
Add new family history stat to the current family hist_add
Appends the route destination list to AllRoutes.txt every time a route is found write_destlist
Architecture tools automatically set the level as needed auto_level
Automatically import and load indicated FAM file import <F
“SIM SUPERSTAR”
The Sims Vacation Cheats


Cheat mode:
Press [Ctrl] + [Shift] + C while playing the game to see a prompt in the upper left corner of the screen. Submit one of the codes below to enable that particular cheat code. Submit [Exclamation point] at the prompt to repeat the last cheat entered. Enter a [Semi-colon] between codes to enter multiple codes at the same time.


Result Code
1000 Simoleons rosebud
Add new family history stat to the current family hist_add
Appends the route destination list to AllRoutes.txt every time a route is found write_destlist
Architecture tools automatically set the level as needed auto_level
Automatically import and load indicated FAM file import <FAM file>
Automatically load indicated house, no questions asked house <house number>
Chec
==>rat tiec chi? toan tieng anh thui..xong cam nhe..ban nao ko hiu thi minh se huong dan sau...oke!!!

johncena99
19-07-2007, 08:00 PM
** má tao chơi toàn sim2 thôi

nood_rambo
19-07-2007, 10:29 PM
chơi Sim mà chơi cheatcode đâu có hay,fải tự mình chơi mới giỏi dc,gà mới chơi cheat

worm2211
20-07-2007, 10:47 AM
tui đồng í cái zụ chơi sim ko chơi cheat, nhưng cũng công nhận là chơi B. Thường thì hơi lâu, thỉnh thoảng đánh cheat cũng đc

mây hồng
20-07-2007, 04:11 PM
tHÔI MẤY PA CHUYỂN QUA CHƠI SIM 2 HẾT ĐI, GIỜ AI CÒN CHƠI SIMS 1 NỮA, HÌNH XẤU MÙ À, NHƯNG MÚN CHƠI SIMS 2 THÌ CHỊU KHÓ BỎ TIỀN RA NÂNG CẤP MÁY HIC...