PDA

View Full Version : Hướng dẫn Dynasty Warriors 5 (Tam Quốc Chí )


jone_cena
16-07-2007, 08:56 AM
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/logo.jpg
I/ Vũ khí:
Tất cả vũ khí cuối cùng của nhân vật trong Dynasty Warriors 5 đều có thể kiếm được ở Musou mode hay Free mode với độ khó Hard hoặc Chaos. Khi làm đúng điều kiện sẽ có thông báo: A valuable item has been dicovered!. Hãy nhấn Start vào battle log, chọn câu thông báo ấy rồi nhìn lên trên sẽ thấy mũi tên vàng chỉ vào 1 nơi trên bản đồ. hãy chạy đến nơi ấy rồi phá chiếc thùng kì lạ mới xuất hiện.
1. Long Sword:
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/liubei1.jpg
Power: +3
Attacks: 4
Weight: Random
Stats: Random
2.Imperial Sword
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/liubei2.jpg
Power: +7
Attacks: 5
Weight: Random
Stats: Random
3.Gold Dragon:
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/liubei3.jpg
Power: +11
Attack: 6
Weight: Random
Stats: Random
4.Gold Moon Dragon:
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/liubei4.jpg
Power: +34
Attacks: 6
Weight: Medium
Stats:
-Luck: 20
-Speed: 18
-Musou: 15
-Horse: 15
-Def: 18
Màn: Battle of Yi Ling - Shu forces
Điều kiện: hạ Ling Tong, Gan Ning, Lu Xun và Sun Shang Xiang
Crescent Blade
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanyu1.jpg
Power: 5
Attacks: 4
Weight: Random
Stats: Random
Moon Blade
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanyu2.jpg
Power: 10
Attacks: 5
Weight: Random
Stats: Random
Blue Dragon
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanyu3.jpg
Power: 16
Attacks: 6
Weight: Random
Stats: Random
Blue Moon Dragon
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanyu4.jpg
Power: 38
Attacks: 6
Weight: Light
Stats:
-Charge Attack: 16
-Mounted: 16
-Defense: 17
-Attack: 18
-Life: 18
**Cách lấy**
Màn: Battle of Fan castle - Shu forces
Điều kiện: hạ Niu Jin và Yue Jin (2 tướng phụ của Cao Ren) trước khi "water aytack" diễn ra (hạ càng nhanh càng tốt)
Bronze Pike
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhangfei1.jpg
Power: 5
Attack: 4
Weight: Random
Stats: Random
Iron Pike
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhangfei2.jpg
Power: 11
Attack: 5
Weight: Random
Stats: Random
Serpent Blade
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhangfei3.jpg
Power: 17
Attack: 6
Weight: Random
Stats: Random
Viper Blade
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhangfei4.jpg
Power: 39
Attack: 6
Weight: Light
Stats:
-Fill 16
-Horse 16
-Def 15
-Atk 19
-Musou 17
**Cách lấy**
Màn: Batle of Chang Ban - Liu Bei's forces
Điều kiện: hạ Wen Pin, Xiahou Dun và Xiahou En mà không cho ai vượt qua chiếc cầu
Iron Blade
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanping1.jpg
Power: 4
Attacks: 4
Weight: Random
Stats: Random
Giant Blade
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanping2.jpg
Power: 8
Attacks: 5
Weight: Random
Stats: Random
Flying Dragon
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanping3.jpg
Power: 12
Attacks: 6
Weight: Random
Stats: Random
Young Dragon
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/guanping4.jpg
Power: 36
Attacks: 6
Weight: Light
Stats:
-Charge 16
-Luck 15
-Bow 15
-Attack 17
-Life 15
**Cách lấy**
Màn: Escape from Chi Bi - Allied Forces
Điều kiện: Hạ tất cả tướng chính và tướng phụ của chúng trừ Cao Cao (các tướng trong màn này đều có những tướng phụ, phải hạ họ trước khi hạ tướng chính của họ), (Cao Cao cũng có tướng phụ nên phải hạ họ nhưng không hạ Cao Cao. Nếu hạ Cao Cao thì màn chơi sẽ kết thúc)
Iron Spear
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/machao1.jpg
Power: 5
Attacks: 4
Weight: Random
Stats: Random
Stallion Spear
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/machao2.jpg
Power: 10
Attacks: 5
Weight: Random
Stats: Random
Sliver Stallion
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/machao3.jpg
Power: 16
Attacks: 6
Weight: Random
Stats: Random
Stallion Fury
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/machao4.jpg
Power 38
Attacks 6
Weight: medium
Stats:
-Mounted 20
-Defense 16
-Life 15
-Speed 15
-Attack 17
**Cách lấy**
Màn: Battle of Tong gate - allied forces
Điều kiện: Đánh Cao Cao rớt khỏi ngựa trước khi hắn tiến tới khu vực phía bắc. (khi mới vào màn, hãy chạy thẳng tới chỗ Cao Cao và đánh hắn rớt xuống ngựa, sẽ dễ dàng hơn nếu Ma Chao có ngựa)
Bronze Spear
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhaoyun1.jpg
Power: 4
Attacks: 4
Weight: Random
Stats: Random
Great Spear
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhaoyun2.jpg
Power: 8
Attacks: 5
Weight: Random
Stats: Random
Dragon Spear
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhaoyun3.jpg
Power: 12
Attacks: 6
Weight: Random
Stats: Random
Fierce Dragon
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/zhaoyun4.jpg
Power: 36
Attacks: 6
Weight: medium
Stats:
-Charge Attack 16
-Attack 17
-Life 17
-Defense 17
-Musou 17
**Cách lấy**
Màn: Battle of Cheng Du - Shu Forces
Điều kiện: Chiếm "south fort". (Zhou Yun sẽ bắt đầu màn chơi ở vị trí bên phải mục tiêu. Chạy tới và hạ tên Guard Captain trước cửa để mở cửa. Sau đó hạ 3 tướng phụ và 4 tướng chính trong đó rồi hạ 2 tên Guard Captain giữ 2 cửa còn lại )
và 1 số vũ khí khác bạn tự tìm hiểu nha
II/ Items
A/ Ngựa (Saddles)
Các con ngựa và voi trong game đều có thể lấy được ở bất kì độ khó nào và với bất kì nhân vật nào. Khi làm đúng điều kiện sẽ có thông báo: A valuable item has been dicovered!. Hãy nhấn Start vào battle log, chọn câu thông báo ấy rồi nhìn lên trên sẽ thấy mũi tên vàng chỉ vào 1 nơi trên bản đồ. hãy chạy đến nơi ấy rồi phá chiếc thùng kì lạ mới xuất hiện
Red Hare Harness
Công dụng: bắt đầu màn chơi với ngựa Red Hare, đây là con ngựa nhanh nhất game
Màn: Battle of Chang Shan - Yuan Shao's forces
Điều kiện: hạ 1 trong 3 người: Liu Bei, Zhang Fei hoặc Guan Yu. Sau đó hạ 2 người còn lại trong 1 phút
Hex Mark Harness
Công dụng: bắt đầu màn chơi với ngựa Hex Mark, có tác dụng tăng luck (may mắn)để lụm được đồ xịn
Màn: Battle of Cheng Du - Liu Bei's forces
Điều kiện: hạ Zhang Ren trong vòng 1 phút kể từ khi hắn xuất hiện
Storm Harness
Công dụng: bắt đầu màn chơi với ngựa Storm Runner, có tác dụng x1.5 "điểm lên cấp" sau mỗi màn
Màn: Battle of Guan Du - Cao Cao's forces
Điều kiện: hạ Yan Liang và Wen Chou trong vòng 5 phút kể từ lúc bắt đầu màn chơi
Shadow Harness
Công dụng: bắt đầu màn chơi với ngựa Shadow Runner, có tác dụng giữ cho người cưỡi không bị ngã khi "dính" đòn
Màn: Battle of Liang Province - Allied Forces
Điều kiện: hạ Zhang Ji và Hu Zhen trong vòng 45 giây từ lúc họ xuất hiện
Elephant Harness
Công dụng: bắt đầu màn chơi với ... voi
Màn: Battle of Nan Zhong - Nanman Forces
Điều kiện:
- Khi vào màn, nhấn start để nhìn bản đồ. Trên bản đồ, các bác sẽ thấy có 2 supply base màu trắng. Hãy chạy tới chiếm cái phía nam. Sau đó, quay ngược lại và hạ Zhang Jiao và Pei Yuan Shao rồi chiếm luôn cái supply base phía trên.
- Chạy tới và hạ Zhang Bao để cứu Wu Tugu.
- Tiến tới và hạ Bo Zhang để cứu King Duosi.
- Chạy qua chỗ Zhang Liang và hạ hắn để cứu King Mulu.
- Hoàn tất các việc trên trong 5 phút
B/ Ngọc (Orbs)
Các viên ngọc trong game đều có thể lấy được ở độ khó Hard hoặc Chaos và với bất kì nhân vật nào. Khi làm đúng điều kiện sẽ có thông báo: A valuable item has been dicovered!. Hãy nhấn Start vào battle log, chọn câu thông báo ấy rồi nhìn lên trên sẽ thấy mũi tên vàng chỉ vào 1 nơi trên bản đồ. hãy chạy đến nơi ấy rồi phá chiếc thùng kì lạ mới xuất hiện
Fire Orb
Công dụng: khi sử dụng Charge Attacks sẽ làm đối phương bị "dính" lửa và mất 1 chút máu
Màn: Battle of Shi Shui Gate - Allied forces
Điều kiện: đạt 200 K.O.Count trong vòng 2 phút
Ice Orb
Công dụng: khi sử dụng Charge Attack sẽ làm đối phương bị đóng băng
Màn: Battle of Guan Du - Yuan Shao's forces
Điều kiện: hạ Cao Pi trong 4 phút kể từ lúc bắt đầu màn chơi
Shadow Orb
Công dụng: tăng tỉ lệ "tấn công chí mạng", có thể hạ được đối phương bằng 1 nhát. Nhưng khi sử dụng Charge Attack sẽ rút hết Musou (cây "tuyệt chiêu")
Màn: Battle of Wu Zhang Plains - Wei forces
Điều kiện: hạ Jiang Wei trước khi Zhuge Liang bị bệnh chết
Light Orb
Công dụng: "phá" sự phòng ngự của đối phương khi sử dụng Charge Attack
Màn: Battle of Wu Zhang Plains - Shu forces
Điều kiện: hạ Cao Ren, Zhen Ji và Xu Zhu trong 5 phút từ lúc bắt đầu màn chơi
C/ Các Item khác
a/ Loại ngẫu nhiên
Các Item loại ngẫu nhiên là Item chỉ có thể sử dụng 1 lần, trong 1 thời gian nhất định, không thể tích trữ.
Áo giáp
Công dụng: Defense x2 trong 30 giây (khi ăn cả người nhân vật của mình sẽ có màu xanh lá cây)
Cách lấy: rớt ngẫu nhiên khi đánh lính, Gate Captain
Búa
Công dụng: Attack x2 trong 30 giây (khi ăn cả người nhân vật của mình sẽ có màu xanh lá đỏ)
Cách lấy: rớt ngẫu nhiên khi đánh lính, Gate Captain
Musou Full
Công dụng: thanh "tuyệt chiêu" (Musou) luôn đầy trong 10 giây (khi ăn cả người nhân vật của mình sẽ có màu vàng nhạt)
Cách lấy: rớt ngẫu nhiên khi đánh lính
Musou Rage
Công dụng: Attack x2, Defense x2 trong 20 giây và cho phép sử dụng True Musou ("tuyệt chiêu" cuối) (khi ăn sẽ thấy có 1 "cục" màu vàng quay tròn bên hình nhân vật của mình. Nhấn R3 để sử dụng. Khi sử dụng, cả người nhân vật của mình sẽ có màu vàng và "xẹt" điện rất đẹp)
Cách lấy: rớt ngẫu nhiên khi đánh lính
b/ Loại thường
Các Item loại thường này có thể kiếm được ở bất cứ màn chơi nào. Khi nhân vật được trang bị trong các Item này thì các chỉ số tương ứng với mỗi loại Item sẽ tăng thêm bằng với con số được ghi trên Item (max là 20)
Peacock Amulet
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/peacockurn.jpg
Công dụng: tăng độ dài thanh máu (life)
Dragon Amulet
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/dragonamulet.jpg
Công dụng: tăng độ dài thanh "tuyệt chiêu" (musou)
Tiger Amulet
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/tigeramulet.jpg
Công dụng: tăng sức đánh (attack)
Tortoise Amulet
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/tortoiseamulet.jpg
Công dụng: tăng phòng thủ (defense)
Speed Scroll
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/speedscroll.jpg
Công dụng: tăng tốc độ di chuyển (speed)
Huang's Bow
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/huangbow.jpg
Công dụng: tăng sức tấn công bằng cung (bow)
Horned Helm
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/hornedhelmet.jpg
Công dụng: tăng sức tấn công và phòng thủ của ngựa (horse)
Seven Star Sash
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/sevenstarsash.jpg
Công dụng: tăng may mắn (luck)
Ginseng
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/musouelixer.jpg
Công dụng: thanh musou sẽ tăng nhanh hơn (fill)
Herbal Remedy
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/herbalremedy.jpg
Công dụng: Charge Attack sẽ mạnh hơn (charge)
phù đến đây thôi nghỉ mệt tí đã :k61

jone_cena
16-07-2007, 09:23 AM
c/ Loại đặc biệt
Các Item loại đặc biệt trong game đều có thể lấy được ở bất kì độ khó nào và với bất kì nhân vật nào. Khi làm đúng điều kiện sẽ có thông báo: A valuable item has been dicovered!. Hãy nhấn Start vào battle log, chọn câu thông báo ấy rồi nhìn lên trên sẽ thấy mũi tên vàng chỉ vào 1 nơi trên bản đồ. hãy chạy đến nơi ấy rồi phá chiếc thùng kì lạ mới xuất hiện.
Art of War
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/artofwar.jpg
Công dụng: tăng thời gian sử dụng các Item x2 sức đánh (hình cây búa, rớt ngẫu nhiên khi giết lính và Gate captain), x2 phòng thủ (hình áo giáp, rớt ngẫu nhiên khi giết lính và Gate captain) và Musou Full (hình ấn rồng, rớt ngẫu nhiên khi giết lính)
Màn: Battle of Chi Bi - Cao Cao's Forces
Điều kiện: hạ Zhuge Liang khi hắn bắt đầu bỏ chạy (có 2 cách để Zhuge Liang bỏ chạy: 1/ hạ Huang Gai khi hắn xuất hiện. 2/ hắn sẽ bỏ chạy khi llàm xong phép gọi gió, vì vậy phải đứng có khoảng cách với điện thờ của hắn. (Nếu đến quá gần, sẽ có 1 tên lính nói: Huh? What is that? Some kind of Alter?) Và thế là quân mình sẽ kéo đến và hạ Zhuge Liang trước khi hắn làm phép xong. (nên đứng ở chỗ Xu Sheng)
Survival Guide
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/survivalguide.jpg
Công dụng: attack sẽ nhân 2 (như "ăn" búa) khi máu xuống thấp
Màn: Battle of Hu Lao - Dong Zhuo's Forces
Điều kiện: hạ Cao Cao, Liu Bei, Sun Jian và Gongsun Zan
Bodyguard Manual
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/bodyguardmanual.jpg
Công dụng: lính bảo vệ (bodyguard) của mình sẽ mạnh hơn
Màn: Guan Yu's Escape - Guan Yu's Forces
Điều kiện: hạ Zhang Liao và Xu Huang
Demon Band
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/demondband.jpg
Công dụng: tăng thời gian sử dụng Musou Rage
Màn: Battle of Xi Liang - Yellow Turban forces
Điều kiện: hạ Ma Chao trong 3 phút từ khi hắn xuất hiện
Way of Musou
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/waytomusou.jpg
Công dụng: cho phép sử dụng True Musou thay cho Musou thường
Màn: Battle of Mt. Ding Jun - Shu forces
Điều kiện: hạ Xiahou Yuan trước khi Cao Cao xuất hiện
Wind Scroll
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/windscroll.jpg
Công dụng: tăng tầm đánh của nhân vật
Màn: Battle of He Fei Castle - Wu forces
Điều kiện: hạ Cao Ren trong 5 phút từ lúc bắt đầu màn chơi
Fire Arrows
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/firearrows.jpg
Công dụng: có thể sử dụng cung lửa
Màn: Battle of Ji Province - Yuan Shao's Forces
Điều kiện: khi vào màn, hạ Zhang Bao và Zhang Liang. Sau đó hạ Pei Yuan Shao
Arm Guard
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/armguards.jpg
Công dụng: có thể sử dụng cung lửa
Màn: Battle of Si Shui Gate - Dong Zhuo's forces
Điều kiện: hạ Sun Jian trước khi Cao Cao xuất hiện
Tiger Collar
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/tigercollar.jpg
Công dụng: bắt đầu màn chơi, các bác sẽ có 1 "đạo quân" hổ
Màn: Struggle for Nan Zhong - Meng Huo's forces
Điều kiện: hạ 3 tên Beastmaster trong vong 1 phút từ lúc bắt đầu màn chơi ( chúng ở gần King Mulu)
Green Scroll
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/greenscroll.jpg
Công dụng: Attack tăng nhưng Defense giảm
Màn: Battle of Jie Ting - Shu forces
Điều kiện: hạ Xu Zhu và Sima Yi trong 3 phút từ khi Xu Zhu xuất hiện
Musou Armor
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/musouarmor.jpg
Công dụng: không bị ảnh hưởng bởi những tên lính bắn cung (như "xỉn", té ngựa)
Màn: Conquest of Nan Zhong - Nanman forces
Điều kiện: hạ tất cả các con juggernaut (hổ máy phun lửa) ở khu vực phía bắc trong 5 phút (theo em đếm thì hình như có 7 con)
Tribal Remedy
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/tribalremedy.jpg
Công dụng: máu tự động nạp lại 100 giọt (em không chắc có phải là 100 giọt hay không ) cứ sau khi mỗi lần đạt 100 K.O.Count
Màn: Battle of He Fei Castle - Wei forces
Điều kiện: khi vào màn, hãy chạy qua bên trái của Lu Xun để phá hủy chiếc Siege ram thứ nhất đang tiến vào để phá cổng thành. Sau đó, chạy qua khu vực phía đông và chạy qua cái cổng thành đang mở để tới bờ sông. Sau 1 lát, Pang Zhang và Jiang Qin sẽ xuất hiện. Mau ***ng hạ chúng. trong lúc đó, Lu xun sẽ gọi chiếc Siege ram thứ hai. Nó sẽ xuất hiện trên chiếc thuyền nơi Pang Zhang và Jiang Qin xuất hiện. Mau ***ng phá hủy nó và chạy tới chỗ Cao Pi. 1 lúc sau, Sun Shao sẽ xuất hiện. Nhanh ***ng hạ hắn
Serpent Earrings
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/serpentearrings.jpg
Công dụng: Attack +2 cứ sau khi mỗi lần đạt 100 K.O.Count
Màn: Battle of He Fei - Wu forces
Điều kiện: hạ Xu Huang và Xiahou Dun trong 1 phút từ lúc họ xuất hiện
d/ Item tăng chỉ số
Khi ăn các Item ày vào, chỉ số của nhân vật sẽ được tăng lên vĩnh viễn (giống như xài các món đồ up như FF)
Kiếm
Công dụng: tăng chỉ số Attack
Điểm cộng vào chỉ số: 1, 2, 4, 8
Cách lấy: rớt ngẫu nhiên khi hạ được 1 vị tướng nào đó
Khiên
Công dụng: tăng chỉ số Defense
Điểm cộng vào chỉ số: 1, 2, 4, 8
Cách lấy: rớt ngẫu nhiên khi hạ được 1 vị tướng nào đó
Dim Sum
Công dụng: tăng chỉ số Life
Điểm cộng vào chỉ số: 10, 20
Cách lấy: rớt khi hạ được 1 vị tướng nào đó
Musou Wine
Công dụng: tăng chỉ số Musou
Điểm cộng vào chỉ số: 10, 20
Cách lấy: ở 1 vị trí nào đó trên bản đồ, được để ở trong 1 cái lọ giống như mấy cái thường nên rất khó nhận ra
III/ Vị trí của các Dim Sum và Musou Wine
Trong mỗi màn chỉ có 1 Dim Sum và 1 Musou Wine mà thôi (có màn không có Dim Sum ), và đây là vị trí để lấy chúng (cái vị trí của Musou Wine là em dịch nên nó hơi khó hiểu 1 chút nhưng em đã lấy được hết, bác nào không lấy được ở màn nào thì liên hệ với em em sẽ chỉ cho ):
180 AD - Battle of Xi Liang
Musou Wine: ở góc phía Đông Bắc của bản đồ
Dim Sum: hạ Zhang Liang
Battle of Ji Province
Musou Wine: phía Đông của điện thờ
Dim Sum: hạ Zhang Bao hoặc Yuan Xi
181 AD - Battle of Liang Province
Musou Wine: phía Đông cái Supply base phía Bắc (không phải cái Supply Base ở gần Guo Si)
Dim Sum: hạ Hua Xiong
182 AD - Struggle for Nan Zhong
Musou Wine: phía Tây Bắc của bản đồ
Dim Sum: hạ Yong Kai
183 AD - Battle of Nan Zhong
Musou Wine: phía Đông của cái Supply base ở phía Tây Nam của bản đồ
Dim Sum: hạ Bo Zhang.
184 AD - The Yellow Turban Rebellion
Musou Wine: phía Bắc bản có 1 "con hẻm" cong, chỗ mà Zhang Ma Cheng làm phép đá rơi
Dim Sum: hạ Zhang Liang
191 AD - Battle of Si Shui Gate
Musou Wine: ở gần chỗ của Ji Ling
Dim Sum: hạ Niu Fu hoặc Yuan Shu
Battle of Hu Lao Gate
Musou Wine: phía Bắc bản đồ, ở cái cổng tiếp lính gần cái Supply base ở giữa
Dim Sum: hạ Fan Chou hoặc Jian Yong
192 AD - Battle of Chang ShanMusou Wine: ở góc phía Tây Nam bản đồ
Dim Sum: hạ Yu Du
Battle of Jing Province
Musou Wine: phía Tây của cái Supply Base ở giữa
Dim Sum: hạ Huang Zu
197 AD - Battle of the Wu Territory
Musou Wine: ở góc Tây Nam của cái thành phía Đông
Dim Sum: hạ Yu Mi hoặc Sun Quan
Battle of Wan Castle
Musou Wine: ở góc phía Đông Bắc của bản đồ
Dim Sum: hạ Zhang Xiu
198 AD - Battle of Xia Pi
Musou Wine: phía Đông của cái Supply base phía Tây Nam
Dim Sum: hạ Zhang Liao hoặc Xiahou Yuan
200 AD - Battle of Guan Du
Musou Wine: ở gần chỗ của Chunyu Quiong
Dim Sum: hạ Liu Yan hoặc Chunyu Qiong
Guan Yu's Escape
Musou Wine: phía trước cánh cổng thứ 3
Dim Sum: hạ Zhou Cang hoặc Xiahou Dun
The Trials of Sun Ce
Musou Wine: phía Tây của bản đồ
Dim Sum: không có
208 AD - Battle of Xia Kou
Musou Wine: ở cánh cổng tiếp lính phía Tây bản đồ
Dim Sum: hạ Gan Ning
Battle of Chang Ban
Musou Wine: Southeast corner of the map.
Dim Sum: hạ Guan Yu hoặc Yu Jin
Battle of Chi Bi
Musou Wine: ở góc phía Tây Nam của chiếc thuyền phía Nam chỗ Cao Pi đang đứng
Dim Sum: hạ Dong Xi hoặc Cai Mao
Escape from Chi Bi
Musou Wine: Center of map, southwestern lake. Dead-end northeast of there.
Dim Sum: Defeat Sun Quan or Xiahou Dun
211 AD - Battle of Tong Gate
Musou Wine: ở chỗ đường cụt ở giữa bản đồ
Dim Sum: hạ Xu Zhu hoặc Ma Dai
214 AD - Battle of Cheng Du
Musou Wine: ở gần cổng tiếp lính trong khu vực Liu Zhang đang đứng
Dim Sum: hạ Meng Da
215 AD - Battle of He Fei
Musou Wine: phía Nam của cái thành bự góc Đông Bắc bản đồ, có 1 cái Supply base; cái lọ nằm ở phía Đông của cái Supply base ấy
Dim Sum: hạ Sun Shao hoặc Cao Hong
The Invasion of Nan Zhong
Musou Wine: chỗ cái cổng tiếp lính ở giữa bản đồ
Dim Sum: hạ Zhu Rong hoặc Zhu Ran
219 AD - Battle of Mt. Ding Jun
Musou Wine: ở phía Đông của cái Supply base giữa bản đồ, gần chỗ bắt đầu của Huang Zhong
Dim Sum: hạ Huang Zhong hoặc Xiahou Yuan
Battle of Fan Castle
Musou Wine: ở góc phía Đông Bắc bản đồ, bên trong Fan castle
Dim Sum: hạ Guan Xing (nếu chọn phe Wu) hoặc Guan Ping (nếu chọn phe Wei) hoặc Pang De (nếu chọn phe Shu)
222 AD - Battle of Yi Ling
Musou Wine:ở góc phía Tây Nam của mê cung
Dim Sum:hạ Zhuge Liang hoặc Gan Ning
225 AD - Conquest of Nan Zhong
Musou Wine: ở chỗ cái cổng tiếp lính phía Đông bản đồ
Dim Sum: hạ Wu Tugu hoặc Wei Yan
227 AD - Battle of Tian Shui
Musou Wine: ở phía Đông Nam của cái thành phía Tây Nam bản đồ
Dim Sum: hạ Zhao Yun
228 AD - Battle of Jie Ting
Musou Wine: ở cái cổng tiếp lính gần chỗ đứng của Gao Xiang
Dim Sum: hạ Wang Ping hoặc Cao Zhen
229 AD - Battle of Chen Cang
Musou Wine: ở góc phía Tây Nam của Fan castle
Dim Sum: hạ Cao Ren
234 AD - Battle of He Fei Castle
Musou Wine: ở gần cái cổng tiếp lính góc phía Tây Nam bản đồ
Dim Sum: hạ Taishi Ci hoặc Sun Li
Battle of Bai Di Castle
Musou Wine: ở khu vực khoanh tròn trong hình
http://i186.photobucket.com/albums/x197/knight_of_the_death/bando.jpg
Dim Sum:hạ Jian Yong hoặc Huang Gai
Battle of Wu Zhang Plains
Musou Wine: phía Đông của khu vực xuất hiện mấy cái Abalest, men bờ sông
Dim Sum:hạ Wei Yan hoặc Xu Zhu
IV/ 1 số kinh nghiệm cá nhân
Đây là 1 số kinh nghiệm nhỏ bé của em nhận ra trong quá trình chơi. Là ý kiến chủ quan nên có hơi thiếu sót và sai sót, các bác cứ đóng góp ý kiến thoải mái nhé .
1/ 3 nhân vật có khả năng chiến đấu trên ngựa tốt nhất: Ma Chao, Zhou Tai và Pang De
2/ Zuo Ci có Charge Attack khá lạ: khi nhấn nút tam giác 1 lần thì sẽ phóng ra "quả cầu" lửa (màu đỏ), nếu nhấn 2 lần thì sẽ phóng ra "quả cầu" băng (màu xanh)
3/ Ling Tong là nhân vật có tốc độ ra đòn nhanh nhất
4/ Huang Zhong và Xiahou Yuan là 2 nhân vật sử dụng cung mạnh nhất trong game (Huang Zhong nhỉnh hơn Xiahou Yuan)
5/ Trong 1 màn, hãy cố gắng thu thập đầy đủ Musou Wine và Dim Sum để tiết kiệm thời gian tăng max chỉ số cho từng nhân vật
6/ Bodyguard trong game không thông dụng cho lắm, chúng khá ngốc và có thể Steal Kill (hạ tên tướng mà các bác đã "vất vả" kéo máu). Trường hợp ấy không hay chút nào khi các bác đang kiếm Item hay vũ khí cấp 4
7/ Không cần có vũ khí cấp 3 mới có thể kiếm được vũ khí cấp 4 (cái này giống như Dynasty Warriors 3)
8/ Musou Rage khá thông dụng nhưng không phải lúc nào cũng có thể kiếm được. Vì thế hãy sử dung trong trường hợp thật cấp bách (như sắp chết...)
9/ Khi máu của nhân vật xuống mức đỏ (sắp chết) thì khi sử dung Musou, nhân vật sẽ sử dụng True Musou mà không cần trang bị Way of Musou. Thanh Musou sẽ tự động đầy khi máu nhân vật đang ở mức đỏ
10/ Có người đồn rằng khi chơi Musou mode của Diao Chan ở độ khó Chaos, khi hoàn tất sẽ có 1 đoạn kết mới dành cho Diao Chan (cái này em không rõ vì chưa thử lần nào, bác nào thử rồi thì nói với em nhé; đúng thì hãy nói, sai thì thôi, đừng mắng em)

phù cuối cùng cung đã xong nếu thấy hay xin hãy cho em 1 chữ thank :k13

nguyen_viet_hoa
16-07-2007, 09:47 AM
trời ơi cái TQC5 của tui là ở hệ máy PC với nó toàn là tiếng Ba Tàu làm xao đây

jone_cena
16-07-2007, 02:59 PM
thì bạn thử chỉnh lại ngon ngữ đi

koolboy_206
16-07-2007, 06:34 PM
cái bản này chỉ có tiếng tàu ah muốn chơi phải đợi ra bản ENGLISH

nguyen_viet_hoa
16-07-2007, 07:47 PM
thanks bạn nha bùn wá hu..hu

koolboy_206
17-07-2007, 10:26 AM
ráng đợi đi bạn chắc cũng năm sau

hiephitler
18-07-2007, 03:09 AM
Cái này có bản tiếng Anh chưa bạn ?

kurei
22-07-2007, 08:05 PM
Mình lấy hết đồ rồi còn thíu ngựa Shasow thôi.Tự nhiên để trống 1 chỗ trông xấu quá

jone_cena
22-07-2007, 08:17 PM
chịu thôi vì mình đã hướng dẫn cách lấy ngựa rồi mà KUERI lấy kô được

kurei
25-07-2007, 09:28 PM
hà hà hà.......Lấy xong rồi đời lại đẹp như xưa

hà hà hà lây được rồi tủ đồ đẹp ra phết

nhatnguyet90
14-08-2007, 12:50 PM
này sẳn tiện cho hỏi Thương cấp 4 của Zhao Yun tìm sao vậy tui làm hoài mà ko dc

jone_cena
14-08-2007, 03:19 PM
kô đc thì chịu chứ sao cái đó hên thì có xui thì thôi

hellboy1032
14-08-2007, 03:26 PM
cho mình lin down cái game này với nếu chơi bằng giả lập thì cho mình luôn nha nhớ chỉ mình làm cái giả lập ki~ tí đừng đưa lin down game bằng mega voi rap nha minh down ko được cảm ơn trước

sy&yuna
15-08-2007, 03:44 PM
này sẳn tiện cho hỏi Thương cấp 4 của Zhao Yun tìm sao vậy tui làm hoài mà ko dc

hic

bắt đầu vào màn

có cái thành phía bắc đấy

lao vào đó mở 2 cái cồng thành phía bắc và phía tây trong 5 phút

cái hòm đỏ xuất hiện ở cái cồng phía bắc đó

hic


cho mình lin down cái game này với nếu chơi bằng giả lập thì cho mình luôn nha nhớ chỉ mình làm cái giả lập ki~ tí đừng đưa lin down game bằng mega voi rap nha minh down ko được cảm ơn trước

cái này là game dynasty warrior trên chơi playsation 2 ^^

lấy đâu ra link down load

ra hàng mua

20.000 đ/đĩa chơi 1 năm thì hòng

nhatnguyet90
25-08-2007, 08:02 PM
này bạn ui Cây cấp 4 của Zhao Yun mình tìm ở màn Cheng Du Lui Bei forcers sao ko có vậy

jone_cena
25-08-2007, 08:16 PM
bạn tìm kỹ lại đi

nhatnguyet90
27-08-2007, 05:19 PM
thanks bạn nha

zzboy_sockzz
28-08-2007, 04:48 PM
Mình chơi về nước hoài mà co lượm được nogc , ngựa , hay voi gì đâu ????????

jone_cena
28-08-2007, 07:57 PM
tại vì chú quá gà thì lượm kô đc

chaudunghan
02-09-2007, 12:27 PM
cho minh` lick down di cena minh` thanks nhieu`
:k63:k63:k63:k63:k63:k63:k63:adore::adore::adore::adore::adore::big_smile::big_smile::big_smile::big_smile::big_smile::big_smile::big_smile::khi10::khi10::khi10::khi10::khi10::k37:k37:k37:k37:k37:k37

thuyngan109
03-09-2007, 10:52 PM
bạn có đĩa trò này không bán cho mình hoặc cho mìn Link Download cái cũng đc

jone_cena
04-09-2007, 09:40 AM
cái này lên google tìm đi chứ cena kô biết link

Zhao Yun
05-09-2007, 12:44 PM
Tốt quá đúng là thứ tôi đang cần, thanks

†♥†♥†war†♥†♥†
14-09-2007, 06:52 PM
có link down không :k12:k12:k12:k12