PDA

View Full Version : [Báu vật trong tầm ngắm] Bắt đầu mở cửa Trang Sự kiện


♥A.Boo♥
19-11-2011, 07:08 AM
Xin chào các xạ thủ! http://cf.vtc.vn/media/cf/2010/03/18/CF.jpg [Update] 18/11/2011 - Chính thức ra mắt sự kiện "Báu vật trong tầm ngắm" (http://cf.vtc.vn/195-12119/su-kien/18112011-chinh-thuc-ra-mat-su-kien-bau-vat-trong-tam-ngam.htm)
http://cf.vtc.vn/media/cf/2010/03/18/CF.jpg Báu vật trong tầm ngắm - Hướng dẫn tham gia sự kiện, điều lệ và giải thưởng (http://cf.vtc.vn/194-12137/tin-tuc/bau-vat-trong-tam-ngam-huong-dan-tham-gia-su-kien-dieu-le-va-giai-thuong.htm)
Bắt đầu từ 20h30 ngày 18/11/2011, Trang chủ sự kiện: http://event.go.vn/bauvattrongtamngam (http://event.go.vn/bauvattrongtamngam) bắt đầu mở của để các xạ thủ tham gia "Bắn và rinh quà".

BQT mong các xạ thủ thứ lỗi về sự chậm trễ vì những lý do kỹ thuật nên Trang chủ sự kiện đang được mở cửa muộn hơn so với dự kiến. Những Lượt Bắn miễn phí được thưởng trong Sự kiện sẽ được dành cho các xạ thủ vào Tuần sau.

BÁU VẬT TRONG TẦM NGẮM

http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/bauvattamngam.jpg

Thời gian: 18/11/2011 - 18/12/2011.

- Giải thưởng bao gồm:
• Nhận thưởng ngay. Có khả năng nhận được 1 hộp quà màu (xanh, đỏ, tím, vàng)

• Nhận được 1 chữ cái bất kì trong từ khóa chính khi thực hiện lần bắn.

• Khi nhận được hộp quà, người chơi có thể mở quà ngay hoặc giữ lại để đổi quà sau.

• Nhận thưởng:
+ Màu xanh: nhận được 1 trong số item của hộp quà, bao gồm cả báu vật vĩnh viễn.
+ Màu đỏ. nhận được 1 trong số item của hộp quà, bao gồm cả báu vật vĩnh viễn.
+ Màu tím. nhận được 1 trong số item của hộp quà, bao gồm cả báu vật vĩnh viễn.
+ Màu vàng nhận được 1 trong số item của hộp quà, bao gồm cả báu vật vĩnh viễn.
+ Có 3 hộp màu khác nhau bất kì. Có 3 cơ hội nhận thưởng, trong đó có 1 items chắc chắn nhận được, 2 items random (bao gồm cả báu vật vĩnh viễn).
+ Có đủ 4 hộp màu. Có 4 cơ hội nhận thưởng, trong đó có 2 items chắc chắn nhận được, 2 items random (bao gồm cả báu vật vĩnh viễn).

• Giải thưởng:
STT
Giải thưởng
Items
1
Hộp màu tím
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/hoptim.jpg

GP
Kính chống choáng
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/kinhchongchoang.jpg

Xẻng Halloween
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/xenghalloween.jpg

Thắt lưng súng lục
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/thatlungsungluc.jpg

DE-Tiger
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/de-tiger.jpg

AN94 Scope vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/AN94-Scope%281%29.jpg

MG3 Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/mg3-gold.jpg

2
Hộp màu đỏ
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/hopdo.jpg

GP
Desert Eagle-Camo
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/DEcamo.jpg

Mũ chống đạn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/muchongdan.jpg

EXP Plus
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/EXPPlus.jpg

M4A1-Tiger
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/M4A1Tiger.jpg

Xẻng rồng lửa vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Xengronglua%281%29.jpg

AWM -RD vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/AWMRD.jpg

3
Hộp màu xanh
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/hopxanh.jpg

GP
BC-AXE WCG
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/BCAxeWCG.jpg

Giáp chống đạn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/giapchongdan.jpg

Hồi sinh nhanh 4s
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Hoisinhnhanh.jpg

M4A1-Halloween
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/M4A1Halloween.jpg

DE-Crystal vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/DECrystal.jpg

M4A1 - Custom Crystal vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/M4A1-Custom_Crystal.jpg

4
Hộp màu vàng
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/hopvang.jpg

GP
Áo giáp Zombie
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/aogiapzombie.jpg

M4A1 Custom
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/15/Gacha_M4A1-Custom.jpg

Lưới hái Zombie
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/luoihaizombie.jpg

M4A1- Stripes
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/M4A1Stripes.jpg

BC-AXE Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/BCAxeGold%281%29.jpg

Thompson Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gacha_Thompson-Gold.jpg

5
3 hộp màu bất kì
GP
QCMM Great Lucky
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/GreatLucky.jpg

QCMM Happy New Year
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/New_Year.jpg

Dùi cui cảnh sát
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/duicui.jpg


SCAR-Light-RD vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Scar_Light_RD%281%29.jpg

M4A1-Custom vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gacha_M4A1-Custom.jpg
Anaconda Red Dragon vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/AnacondaRD.jpg

6
4 hộp màu bất kì
GP
Katana Gold
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/katanagold.jpg
QCMM Bronze
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/m4a1bronze.jpg

QCMM Great Lucky
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/GreatLucky.jpg

QCMM Happy New Year
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/New_Year.jpg

EXP Plus + 50% 30 ngày
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/EXPPlus.jpg
RPK Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/RPK_Gold_UI.jpg

Dual Colt vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gacha_Dual-Colt.jpg

M4A1- RD vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gacha_M4A1-RedDragon.jpg

7
Đủ bộ chữ cái
5000 GP
EXP Plus 2 - 30 ngày
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/EXPPlus.jpg
Bộ vũ khí 30 ngày
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/bovukhi.jpg

Bộ siêu nhân 30 ngày
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/bosieunhan.jpg

10 QCMM Happy New Year
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/New_Year.jpg

10 QCMM Great Lucky
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/GreatLucky.jpg

Bộ thiện chiến 30 ngày
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/bothienchien.jpg

Gatling Gun Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gatlinggungold.jpg

AK47-Scope RD vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/AK47-Scope-RedDragon.jpg

DE - Scope vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/DEScope.jpg

Barret M99 vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gacha_Barrett-M99.jpg

Ipad 2 Wifi + 3G 32 Gb
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/2444_1302841555.jpg

8
Giải độc đắc
AWM Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gacha_AWM-Gold.jpg

M4A1 Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Gacha_M4A1-Gold.jpg

Katana Gold vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/katanagold.jpg
Golden Dual Colt vĩnh viễn
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/GoldenDualColt%281%29.jpg

1 Iphone 4 32Gb
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/style_918_1304743073.jpg

1 Laptop Macbook Pro
http://cf.vtc.vn/media/cf/2011/11/14/Apple_macbook_pro_MC374LL_A.jpg


Chú ý: Với những item vĩnh viễn, nếu bạn đã có trong kho đồ, sẽ được quy ra 100.000 GP.
STT
Chữ cái
1
C
2
R,R
3
O
4
S,S
5
F
6
I
7
E
8
CROSSFIRE

Cách thức và điều kiện tham gia:

• 1 tài khoản sẽ được đổi nhiều lần quà trong suốt tháng diễn ra sự kiện. Ví dụ: 1 tài khoản abc đào được 2 hộp xanh, 2 hộp đỏ, 2 hộp tím, 2 hộp vàng. Tài khoản abc có thể đổi 1 trong 2 mức nhận quà cao nhất (3 hộp màu khác nhau hoặc 4 hộp màu khác nhau hoặc đổi lẻ từng hộp quà). Số dư các hộp màu còn lại sẽ được giữ lại cho tài khoản abc để có thể tiếp tục đổi quà nếu có đủ số hộp màu theo quy định.

+ Trong 1 ngày, một tài khoản có thể đổi quà với mức tối đa là tổng số lần mua lượt bắn của tài khoản đó.
+ Nếu trong ngày, một tài khoản mở được đủ bộ chữ cái (giải độc đắc) bao nhiêu lần thì sẽ có thêm từng đó lượt đổ quà.
+ Người chơi sưu tập đủ bao nhiêu bộ chữ cái sẽ có tương ứng từng đó lần đổi quà.
+ Nếu không đổi hết, số lượt dư còn lại sẽ cộng dồn vào ngày tiếp theo.
+ Tài khoản sưu tập đủ bộ chữ cái đầu tiên sẽ nhận ngay giải thưởng outgame là Ipad 2 (không bao gồm items ingame).

• Ngoài ra, trong 1 tuần, căn cứ vào thời gian chơi game và cấp độ của nhân vật thì game thủ tham gia sẽ nhận được số lần đổi quà miễn phí tương ứng:

STT
Thời gian chơi (trong 1 tuần)
Cấp độ
Số lần bắn miễn phí nhận được
1
Chơi ít nhất 2 giờ/ tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
Trung sỹ - Thượng sỹ
1 lần
2
Chơi ít nhất 6h/tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
2 lần
3
Chơi ít nhất 12h/tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
3 lần
4
Chơi ít nhất 2 giờ/ tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
Thiếu úy - Đại tá
1 lần
5
Chơi ít nhất 6h/tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
2 lần
6
Chơi ít nhất 12h/tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
3 lần
7
Chơi ít nhất 2 giờ/ tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
Thiếu tướng - Tổng tư lệnh
1 lần
8
Chơi ít nhất 6h/tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
2 lần
9
Chơi ít nhất 12h/tuần và hoàn thành 1 nhiệm vụ ngày
3 lần
Lưu ý: Bạn phải hoàn thành ít nhất 1 nhiệm vụ ngày bất kì trong tuần mới đủ điều kiện nhận được lần bắn miễn phí.
• Điều kiện: chỉ những tài khoản CF khởi tạo trước ngày 14/11/2011 mới được nhận lượt bắn miễn phí.
• Mức quà cao nhất bao gồm giải thưởng ingame và outgame dành cho các tài khoản có bộ sưu tập đủ chữ cái trong từ khóa sớm nhất – Từ khóa: CROSS FIRE.
• 1 Giải độc đắc dành cho game thủ mở 1 lần được trọn bộ chữ cái CROSS FIRE. Các giải thưởng Ingame sẽ được trao trực tiếp vào tài khoản trúng giải.

Thảo luận tại đây (http://cf.vtc.vn/195-12140/12119/%20http://www.go.vn/diendan/showthread.php?1052530-18-11-2011-Chinh-thuc-ra-mat-su-kien-BAU-VAT-TRONG-TAM-NGAM-/page3)Đột kích - Trong tầm ngắm

khactruong93
23-11-2011, 03:54 PM
upppp 15 bài viết

khactruong93
23-11-2011, 03:54 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp