PDA

View Full Version : Phân biệt "used to" và "get used to"


crazy_frogs
24-08-2007, 02:59 PM
S + get + used to + Ving/N: diễn đạt một sự việc nào đó mà mình đã quen dần
Example : I get use to get up early to go to school
Tôi đã quen dần với việc dậy sớm để đến trường

S + used to + V¹ : Diễn đạt một sự việc gì đó đã từng diễn ra trong quá khứ một cách thường xuyên nhưng bây giờ không còn nữa hoặc một sự việc nào đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng hiện tại đã không còn.
Example 1 : I used to get up late
Tôi đã từng thức dậy trễ...

Example 2 : There used to be a cinema in front of my house
Trước đây đã từng có một rạp chiếu phim đối diện nhà tôi

Ngoài ra cũng có 1 số câu cũng có thể diễn đạt ý giống như những câu sử dụng "used to" .Trong những câu đó thường xuất hiện những từ như : "no longer" , "any more".
Example: They are no longer friends
=> They used to be friends
Họ đã từng là bạn..

Còn một cái "be used to" thì mình vẫn chưa hiểu rõ cách dùng cho lắm :k48 ai biết xin chỉ giáo

longhai0
27-08-2007, 01:21 AM
S + get + used to + Ving/N: I get use to get up early to go to school


Tui nhớ là "get + use to" mà, chừng nào "got" thì mới "used to", còn 1 công thức nữa tương tự là "S+be+use(d) to+Ving/N

I get use to get up early to go to school


Sửa lại chút: I get use to getting up early to go to school.

Còn sai sót:k43, nhưng có lòng tốt post lên là very nice rùi:k36:k36:k36. Cố gắng phát huy nha bạn.:byebye::byebye::byebye:

A.H Lonely
27-08-2007, 07:49 PM
Tui nhớ là "get + use to" mà, chừng nào "got" thì mới "used to", còn 1 công thức nữa tương tự là "S+be+use(d) to+Ving/NSửa lại chút: I get use to getting up early to go to school.

Còn sai sót:k43, nhưng có lòng tốt post lên là very nice rùi:k36:k36:k36. Cố gắng phát huy nha bạn.:byebye::byebye::byebye:

Get+used to +V_ing đúng rồi mà đâu có gì sai còn pa kia ghi câu VD sai goài :big_smile:

LiuXiaoFeng
09-10-2007, 12:53 AM
get used to và tobe used to 2 cấu trúc này đều có nghĩa như nhau có nghĩa là đã quen với cái gì.
Còn used to doing là trước đây thường làm gi