PDA

View Full Version : ai còn nhớ công thức tính diện tích hình tròn ko , help me


quang070589
02-11-2007, 11:06 AM
ai còn nhớ công thức tính diện tích hình tròn ko , help me , nhanh nha

ma đầu to
02-11-2007, 11:55 PM
sặc
R*R * 3,14
( R là bán kính hình tròn , 3,14 là số pi -viết thêm cho đủ 30 ký tự :D )

bestking13
03-11-2007, 10:35 PM
Bổ sung: gọi d là đuờng kính hình tròn thì:
S = (d*d/4)*pi
Nghĩa là d/2 tất cả bình phuơng nhân pi=3.1415926 (lôn, gần bằng)

lop8516
07-11-2007, 03:18 PM
nói chung là bán kính x3,14

nam_knight2411
12-11-2007, 12:10 PM
Trùi! CT hình tròn mà hem nhớ hả
C = (2) x (pi) x (r)
S = (pi) x (r bình phương)
C: Chu vi
S: Diện tích
pi ~ 3.14
r: Bán kính

tongocnam
18-11-2007, 09:31 PM
sao không mở sách ra coi? vậy mà cũng lên mạng hỏi, khoe dốt hả

wonbin2688
19-11-2007, 11:14 AM
2 cách
S= pi d*d/4
S=pi R*R