PDA

View Full Version : Vovinam - Việt Võ Đạo


getbacker172
22-11-2007, 12:54 PM
VOVINAM PHẢI TIẾN THEO THỜI ÐẠI

Toàn thể căn bản võ thuật và võ đạo của Môn phái VOVINAM đều do Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, mộ thiên tài võ học Việt Nam sáng tạo và liên tục hoàn chỉnh từ những năm cuối thập niên 1963 đến ngày Người từ bỏ cõi đời (1960).
Như một viên ngọc vô giá thuần khiết, ngay khi xuất hiện VOVINAM đã có một chổ đứng riêng biệt, làm sáng danh dân tộc, phục vụ đắc lưc cho con người muốn sống hiên ngang, độc lập, tự cường. Dầu vậy, không một giá trị nào vĩnh cữu với thời gian, nếu không trau chuốt, cải tiến, canh tân.

Chính vì lẽ đó, Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc đã di huấn cho các đệ tử thừa kế phải hoàn chỉnh lại tất cả những sáng tạo của Người cho thích hợp với thời đại, với sự tiến triển của nền võ học nhân loại thành những hệ thống về kỹ thuật võ, triết võ, đaọ võ. Và suốt từ năm 1960 đến nay, qua bao thăng trằm, suy thịnh, con đường VOVINAM hiện đã thênh thang với một hệ thống giản dị, khoa học và hữu hiệu xứng đáng sánh vai cùng năm châu cả về Thuật lẫn Ðạo trong sứ vụ phục vụ và giúp ích Con Người.

Hệ thống võ học VOVINAM được gnhiên cứu kỹ lưỡng nhằm giúp tất dả mọi môn isnh không phân biệt tuổi tác, màu da đều thấu hiểu tường tận và chính xác những kỹ thuật và tư tưởng nhằm thăng hoa con người cả về Thuật lẫn Ðạo.
do vậy, võ thuật và võ đạo VOVINAM được hoàn chỉnh qua hai thời kỳ:

* Thời kỳ sinh tiền Sáng tổ Nguyễn Lộc
* Thời kỳ kế nghiệp của võ sư Chưởng môn Lê Sáng.

THỜI KỲ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC: (1938 - 1960)

Hoàn tất công trình sáng tạo OVVINAM vào năm 1938. Sáng Tổ đưa ra biểu diễn lần đầu tiên tại nhà hát lớn Hà Nội vào mùa thu 1939. Sau đó, công khai mở lớp dạy VOVINAM tại trường Sư Phạm (Ecole Normale) ở phố Cử a Bắc Hà Nội vào đầu năm 1940.

Ở thập niên 1940,không khí chống thực dân, giành độc lập rất sôi nổi. Ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người thanh niên đối với lịch sử dân tộc. Sáng tổ VOVINAM nấu nung một tinh thần phục vụ dân tộc và nhân loại trong việc xây dựng tư tưởng võ đạo cho các môn sinh. Muốn đất nước độc lập, muốn dân tộc tự cường, phải có được một hàng ngũ thanh niên khoẻ mạnh về thân chất, có khả năng dụng võ, có tânm hồn yêu nước, giúp ích xã hội, hiến ích cho đời; và phải hướng dẫn để họ tự hình thành nơi mình một ý chí dũng mãnh, một nhạn thức sáng suốt, một tấm lòng bao dung, một quyết tâm torng hanh dộng... trong tinh thần hào hiệp, dấn thân nhập cuộc vì quê hương, vì dân tộc với nếp sông kiện toàn tâm thân,giúp người tiến bộ và sống cho đại nghĩa. Những suy nghĩ này đã hình thành ý niệm CÁCH MẠNG TÂM THÂN, và là ý niệm khơi nguồn tư tưởng chủ đạo của toàn bộ hệ thống lý thuyết võ đạo của môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO.

Ở thời kỳ này việc đấu tranh giành độc lập là nhu cầu bức thiết của đất nước. Do đó, kỹ thuật võ phát xuất từ nghiên cứu sáng tạo của sáng tổ rất đơn giản, hữu hiệu mà dễ tập, dễ áp dụng nhưng rất cương mãnh dữ dội, đặt nặng tính tốc chiến, tốc thắng với phương pháp huấn luyện chú trọng nhiều về ngoại công thân thép, tốc lực, sức chịu đựng và bền bỉ. Chương trình tuy có phân cấp sơ, trung, cao đẳng, nhưng không mấy ai học quá ba năm một phần vì thời cuộc, vì nhu cầu ứng phó cấp thiết; một phần đôi lúc do nhà cầm quyền Pháp cấm cản, hàng ngũ cốt cán phải tập luyện bí mật.
Các lớp võ công khai lúc bấy giờ thường chỉ kéo dài ba tháng với những đòn cận chiến đơn giản. Chương trình huấn luyện cấp tốc thời dó gồm:

Võ Lực:

* 10 thế thủ dục
* Luyện tấn, mép tay, bắp tay cho rắn chắc.
* Bay người, rạp xuống, trườn mình bằng khuỷu tay và đầu gối.
* Cách nhào lộn, tập ngã không đau.

Võ thuật:

* Các đòn phản thế cơ bản
* Các thế khoá gỡ
* Bài song luyện (đòn thế được ghép theo nhu cầu biểu diễn, nên khoá sau có thể khác khoá trước để thử nghiệm, chứ không theo thứ tự trình độ 1,2,3,4 như hiện nay.
* 21 đòn chân cũng đã dạy, song ít người được tập đầy đủ và chỉ ghép vào các bài song luyệïn chớ không biểu diễn riêng lẽ, đa dạng như bây giờ. Khi tập cũng như biểu diễn đều mặc quần đùi, mình trần.
* Ðã dạy những thế kiếm, gậy (côn) và mã tấu cơ bản cho các lớp võ đại chúng hàng ngày tại sân bãi cỏ Việt Nam học xá (lúc bấy giờ gọi là Ðông Dương học xá).

Năm 1960, ngày 04/04/ âm lich. Sáng Tổ tạ thế. Ðến thời điểm này, VOVINAM đã tạo đươc tiếng vang, môn sinh đã đông hơn. các môn đệ theo tập Sáng Tổ vẫn tiếp tục theo võ sự Lê Sáng tập lên cao. Võ sư Lê Sáng là con chim đầu đàn, là một thành viên sống trong gia đình sáng Tổ, cận kề Sáng Tổ qua cả ba thời kỳ Sáng Tổ trực tiếp hường dẫn:

* 1940 - 1945 Hà Nội
* 1946 - 1948 các tỉnh Bắc Việt
* 1954 - 1960 Miền Nam

THỜI KẾ NGHIỆP CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG: (Từ 1960 đến nay)

Theo di huấn của sáng tổ, căn cứ vào các ý niệm tiên khởi về Cách Mạng Tâm Thân do Sáng Tổ giảng dạy, Võ Sư Chưởng môn Lê Sáng đã hình thành:

* Hệ thống hoá kỹ thuật võ học.
* Hệ thống lý thuyết võ đạo.
* Ðường hướng, tôn chỉ và mục đích môn phái.

Ðồng thời, võ sư Lê Sáng quy tụ lớp môn đệ đã theo tập sáng tổ từ năm 1955, bồi dưỡng thành lớp võ sư cốt cán chung tay phát triễn môn phái. Ngoài ra, võ sư Lê Sáng còn liên tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký Tổng Cục Quyền Thuật Việt Nam (là Tổng Cuộc duy nhất lúc bấy giờ) Trong 3 nhiệm kỳ ( 1958 - 1968), cùng chức vụ Tổng Thủ Quỹ Ủy Hội Olymbic Việt Nam (1960 - 1972)
Giữa năm 1957, Sáng tổ Nguyễn Lộc nằm bệnh phải nghỉ dạy, Võ Sư Lê Sáng tạm thời thay thế mở tiếp 3 võ đường tại ba địa điểm:

1. Ðường Sư Vạn Hạnh , gần chùa Ấn Quang.
2. Ðường Trần Khánh Dư - Tân Ðịnh
3. Ðường Trần Hưng Ðạo.

Năm 1960, Sáng Tổ tạ thế và sau chính biến 11 - 11 - 60, chế độ Ngô Ðình Diệm cấm tất cả các hoạt động võ thuật, do đó, võ sư Lê Sáng tạm nghỉ dạy võ lên Ban Mê Thuật và Quãng Ðức làm đồn điền.

Năm 1964, Võ sư Lê Sáng trở về mở trung tâm Huấn luyện Vovinam tại số 61 đường Vĩnh Viễn Sài Gòn, quy tụ một số võ sư trẻ tập lớp 1955 cùng một số thân hữu của các võ sư đó thành lập Ban Chấp Hành Môn Phái với hai cơ cấu:

1. Tổng Cục Huấn Luyện
2. Tổng Ðoàn Thanh Niên.

Và từ đó, danh xưng VOVINAM được nối thêm là VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO.
Tổng Cụcï Huấn Luyện chuyên trách đào tạo võ sư huấn luyện viên cốt cán, và võ sư Lê Sáng là chưởng môn kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Ðoàn Thanh Niên đảm trách phần tổ chức sinh hoạt thanh niên, văn nghệ và cứu tế xã hội do võ sư Trần Huy Phong đảm nhiệm.

Ðiều lệ nội quy được soạn thảo ấn định mọi giềng mối, kỷ cương, luật lệ thi cử, phân công nhiệm rõ ràng với kỳ hiệu, phù hiệu như hiện nay. Từ đó môn sinh được mang võ phục màu xanh với hệ thống đai đẳng:

* Xanh (sơ đẳng: Ba cấp)
* Vàng (trung đẳng: Ba cấp)
* Ðỏ (cao đẳng : Bảy cấp)
* Trắng (thượng đẳng: Dành riêng Chưởng Môn)

Trong thời kỳ đảm nhận chức vụ Tổng Thư Ký Quyền Thuật Việt Nam, Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng phải khảo sát võ thuật để cấp giấy chứng nhận cho các võ sư. Trong nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc về các môn võ cổ truyền, ông đã rút ra được những tinh tuý và tìm cách bổ túc, cùng chỉnh lại phần phân thế thất truyền của những bài võ xưa mà lập ra một hệ thống mới một phát triển thành ba cho VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO sau này

Các kỹ thuật và các bài bản mới.

* 30 thế chiến lược (với nguyên tắc lấy công làm thủ)
* 28 thế vật căn bản với 3 bài song đấu vật.
* Song luyện dao găm
* Các bài quyền và khí giới: Thập Tự Quyền, Long Hổ Quyền, Việt Võ Ðạo quyền, Xà Quyền, Hạc Quyền, Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm pháp, Tứ Tượng côn pháp, Nhật Nguyệt đại đao pháp, bài Mộc Bản, Bài Súng gắn lưỡi lê, song đấu búa rìu, Song Ðấu Mã Tấu.
* Phân thế hai bài võ cổ truyền: Lão Mai và Ngọc Trản

Thực hiện di huấn của sáng tổ, võ sư chưởng môn Lê Sáng đã hệ thống hoá kỹ thuật võ học và lý thuyết võ đạo để VOVINAM tiến kịp theo thời đại. Thành qủa đó có sự phụ giúp đáng kể của hai môn đệ xuất sắc: Cố võ sư Trần Huy Phong (1938 - 1997) và võ sư Nguyễn Văn Thư. Cố võ sư Trần Huy Phong phụ trách ngoại vụ kế hoạch phát triển, võ sư Nguyển Văn Thư phụ trách nội vụ, củng cố nội bộ, khởi thảo quy lệ Môn phái, bút pháp mạch lạc, chặt chẽ.

Khi viết đến điều 96: tôn chỉ và Mục đích minh định nơi chương hai không được thay đổi. Mọi người đều đã đồng ý nhưng võï sư Nguyễn Văn Thư xin ghi thêm: và các điều khoản qui định nơi chương này cũng không được thay đổi. Thời đó, Tổng Cục Huấn Luyện thường xuyên tổ chức các lớp đặc huấn trau dồi kiến thức tổng quát cho các Huấn luyện viên cao cấp và võ sư Chuẩn Hồng Ðai có đủ khả năng quản trị điều hành võ đường đều do võ sư Nguyễn Văn Thư phụ trách.

Nhưng phải đến năm 1966, khi VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO được đưa vào giảng dạy ở học đường (công đầu là của võ sư Phùng Mạnh Chử tự Mạnh Hoàng 1938 - 1967), chương trình huấn luyện mới được bổ túc hoàn thành với hệ thống bài bản rõ ràng từ Nhập Môn tới Chuẩn Hồng Ðai. Hệ thống lý thuyết võ đạo được giảng dạy kèm theo chương trình huấn luyện ở các cấp đai.

Thời đó, võ sư chưởng môn Lê Sáng ngày dạy võ 10 tiếng đêm về viết nhanh các bài giảng về 10 điều tâm niệm, ý nghĩa màu đai v.v.. để các võ sư và huấn luyện viên đồng bộ giảng huấn giống nhau. Sau đó, mới in thành tác phẩm. Các các phẩm của võ sư chưởng môn Lê Sáng:

* Ý nghĩa màu đai
* 10 điều tâm niệm
* Tìm hiểu võ thuật - võ đạo
* 12 phương châm tu dưỡng hành xử
* Tác phong của Việt Võ Ðạo Sinh
* Ý thức hệ võ đạo về nếp sống và tình cảm Việt Võ Ðạo.
* Chủ thuyết Cách Mạng Tâm Thân
* Vũ Trụ Quan, Nhân sinh quan v.v...

Từ tháng 5 năm 1975 cho tới năm 1988, Võ sư chưởng môn bị kẹt trong vòng lao lý, hoạt động VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO có tính tự phát. Khi Người trở về lãnh đạo Môn phái vẫn giữ đúng tôn chỉ và mục đích đã đươc xác lập trong quy lệ Môn Phái năm 1964. Ý niệm Cách Mạng Tâm Thân của Sáng Tổ được võ sư chưởng Môn viết thành sách, cùng toàn bộ tư tưởng võ đạo VOVINAM được san định lại cho phù hợp với thời đại, được tiếp tục dùng làm tài liệu giảng huấn, thi lý thuyết võ đạo ở kỳ thi thăng đai các cấp.

Ý chỉ sáng Tổ để lại: VOVINAM phải tiến theo thời đại, có phù hợp với thời đại mới có thể phát triển. Thời bình phải đề cao tinh thần xây dựng, kiện toàn con người, nhẹ bớt tính chiến đấu chế phục người. Ðể cập nhật hoá, kỷ thuật của Vovinam Việt Võ Ðạo phải nhu nhuyển, uyển chuyển, thiên về dưỡng sinh. Hiện nay, Vovinam Việt Võ Ðạo có thêm một số bài quyền và binh khí được sắp xếp gắn bó chặt chẻ với nhau theo trình tự: Một phát triển ba, nghĩa là: Từ đòn cơ bản (1) ghép lại thành bài đơn luyện (2) và bài song luyện (3). Với hệ thống này, người tập sẽ dễ luyện, dễ nhớ, ôn đi, ôn lại nhuần nhuyễn.

Võ sư chưởng môn Lê Sáng đã hướng dẫn các Võ Sư viết luận án theo phương thức này. Các bài quyền theo hệ thống này gồm có:

* Nhập Môn Quyền (ghép 4 lối chém, đấm, gạt, cùi chỏ và đá)
* Tứ Trụ Quyền (ghép những đòn phản thế cơ bản trình độ 1)
* Ngũ Môn quyền (ghép 10 thế chiến lược tứ 11 đến 20)
* Viên Phương Quyền (ghép những đòn phản thế cơ bản trình độ 2)
* Thập Thế Bát Thức quyền (ghép 10 thế chiến lược từ 21 đến 30)
* 4 bài Nhu Khí Công Quyền (những bài quyền dưỡng sinh)
* 4 bài Liên Hoàn đốiluyện (song luyện không té ngã dành cho người lớn tuổi)
* Trấn Môn quyền
* Việt Ðiểu Kiếm
* Tiên Long Song Gươm Pháp
* Mã Tấu Pháp.

Các bài tự vệ Nữ - Nam, Tứ Ðấu tay không và khí giới đã có từ thời Sáng Tổ, đến nay được tiếp nối kế thừa rất đa dạng, phong phú.

Mọi cơ cấu tổ chức, phân công phân nhiệm, võ phục, kỳ hiệu, phù hiệu, danh xưng vẫn được áp dụng theo bản qui lệ Môn Phái viết năm 1964. Riêng có thêm phù hiệu Tổ Ðường: Mũi tên chỉ lên trời với 4 vòng xanh, vàng, đỏ , trắng, bọc giữa vòng âm dương và bản đồ Việt Nam. Ngoài ra, do nhu cầu phát triển quốc tế, khi giá trị đai vàng chưa phổ biến tại các địa phương mới phát triển quốc tế, các võ sư có thể dùng đai đen thay thế để việc giãng dạy được thuận lợi. Khi mọi người đã biết giá trị đai vàng thì các môn sinh trung đẳng sẽ mang lại đai vàng theo hệ thống môn phái.

Vovinam Việt Võ Ðạo đã có mặt tại các nước trên thế giời từ năm 1974 do Giáo Sư Phan Hoàng - người đã thành danh với mấy bằng tiến sĩ hạng ưu ở hải ngoại - có công phổ biến đầu tiên. Khi giáo sư về Việt Nam, đến thăm VSCM Lê Sáng được VSCM giao trọng trách thành lập liên đoàn Vovinam Việt Võ Ðạo tại pháp với một Ban Ðiều hành gồm có 5 võ sư nổi tiếng là: Lão Võ Sư Nguyễn Dân Phú, Võ Sư Hoàng Nam, Võ Sư Bùi Văn Thịnh, Võ Sư Nguyễn Trung Hoà, Võ Sư Phạm Xuân Tòng và Giáo Sư Phan Hoàng làm Chủ Tịch.

Thêm vào đó, những du học sinh là môn sinh Vovinam Việt Võ Ðạo đi du học trước và sau năm 1975, sau khi tốt nghiệp cũng mở phòng dạy Vovinam nhưng chỉ là phong trào tự phát, chứ không do Môn Phái cắt cử . Do vậy, sự giảng dạy không thống nhất và Ðồng nhất. Khả năng võ thuật của các đương sự cũng bị hạn chế. Khi các lớp tập lên cao, tất nhiên các vị đó sẽ phải trở về Tổ Ðường rèn luyện bồi dưỡng thêm, lúc đó mới được VSCM giao phó trách nhiệm chính thức.


Nguồn vovinamus.com

getbacker172
22-11-2007, 01:01 PM
DI CHĨ CỦA SÁNG TỔ
ANH DŨNG & HÒA ÁI

1. DI CHỈ THỨ NHẤT: ANH DŨNG:

Mỗi môn sinh VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO
Phải luôn trui luyện cho mình một thân thể cường tráng, một bản lãnh võ thuật uyên thâm. đó là giai đoạn mở đầu của người học võ. Tiến lên bậc Võ Sư là đã có kiến thức về võ đạo và phải sống đời sống theo tinh thần võ đạo : Sống, Giúp Người Khác Sống và Sống Cho Người Khác.

Ðó là phần Anh Dũng của Tâm Hồn.
Các Võ Sư phải tự thức nắm lấy phần trách nhiệm của mình trước sự tồn vong của Môn Phái của Dân tộc và của cả Nhân Loại nữa.
Thấy điều phải còn rụt rè, thấy điều khó muốn thoái bỏ, cầu nhàn hưởng lạc thì qủa thật:

Chưa có sự anh dũng của Tâm Hồn.
Với tinh thần võ đạo đã dược rèn luyện, chúng ta phải biết dùng bàn tay thép để bóp nát ngay trái tim vị kỷ, ươn hèn của chính bản thân, mới mong sử dụng được vào đời. Có thế mới đủ tư cách mang tinh thần võ đạo và trở thành người có ích cho nhân quần xã hội.


2. DI CHỈ THỨ HAI: HÒA ÁI:

Ðố kỵ và tự cao, tự đại là hai liều thuốc độc giết chết Trái Tim Từ Ái. đó là điều tối kỵ đối với người học võ. Hãy yêu người để được người yêu và nể trọng mình, hãy hòa với mọi người để được mọi người tin và đối xử chân thành với mình.

Hòa Ái là điều cốt lõi cho một tập thể ổn định
Là nền tảng cho cả nhân loại đi đến hòa bình.


DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ

Sống:

* Ta không mong đợi những may mắn
* Không cầu xin một tình thương
* Ta phải kiên nhẫn vật lộn bằng nước mắt
* Bằng máu với tất cả cùng tột của gian lao khổ hạnh
* Ta bao giờ vẫn hiên ngang đón nhận lấy trong cuộc sống liên tục những cơn tàn phá phủ phàng
* Những chua chát của đổ vỡ
* Và luôn mãnh liệt để tái tạo

Phải:

* Ta phải sống mỗi ngày mỗi xúc tích mãnh liệt hơn !
* Nhưng phải sống với nhãn quan thông suốt, siêu việt và hợp lý ;
* Không chạy từ một cực đoan này sang một cực đoan khác.

Nếu:

* Ở đời ta chỉ nhận định cuộc sống theo một khía cạnh phiến diện, để rồi, hoặc là sống nhiệt cuồng thái quá, hoặc là chán nản, thất vọng thì thật ra ta chưa hiểu và sống hết cái ý vị của sống.
* Ta chỉ ở giữa bước ra đời rồi chết gục.
* Ta chưa tìm nổi một hướng đi, một chổ đến.
* Ta chưa có một sức chiến đấu bền bỉ, một ý chí vững chắc, một tài ba vượt bực, một hoài bảo lớn lao và một tim óc làm việc cho ra việc.

Ðời:

* Phải là một bức tranh linh động đầy lửa sống muôn màu !
* Thắng hay bại đều cần phải nếm trải.
* Tình cảm và lý trí cần được khai thác đồng đều.
* Thất bai đỗ vỡ là hình ảnh của khổ đau tủi hận;
* Ngu đốt ngờ nghệch thật đáng buồn thương chua xót,
* Nhưng nếu ở đời lúc nào ta cũng chăm chăm dùng mưu mô khôn lanh qủy quyệt để mong đoạt hết mọi thắng lợi thì qua cái cảm giác ban đầu, cuối cùng thắng lợi đó cũng không giá trị hơn một đổ vỗ, thất bai.

Cho nên :

* Muốn tận hưởng ý nghĩa của cuộc sống ta phải được thắng và có bại và phải giữ gìn nhân tính.
* Ta phải biết vui, buồn, mừng, giận, yêu ghét, sợ tùy theo cảm xúc và cảnh ngộ.
* Lấy tình cảm dẫn đường cho lý trí và hành động.
* Và dầu trong thời gian, không gian nào, con người cũng đều yêu, đều cảm phục cái ÐẸP của NGƯỜI , của VẠN VẬT,của NGHỆ THUẬT của TIM ÓC và của HÀNH ÐỘNG, con người đều ham chuộng, tôn quý tất cả những gì là ÐỨC ÐỘ, TÀI NĂNG, ÁNH SÁNG, CHÂN THÀNH, và THƠ MỘNG.
* Con người phải tu dưỡng tinh thần, rèn luyện thể xác, nổ lực làm việc bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, mưu lợi ích cho mình và cho người. Ðó là phục vụ Con Người, chân Lý Tưởng của Sống.

Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI.

Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI.

Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gạt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ.

(Từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt nă?Từ một)
VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC.

Bác sĩ Ðàm Quang Thiện đã ở bên cạnh Võ Sư Sáng Tổ trong những này, những giờ, những phút cuối cùng của Võ Sư Sáng tổ trên trần thế. Lúc cuối cùng, Bác Sĩ Thiện đã hỏi Võ sư Sáng Tổ có lời di chúc nào muốn để lại cho môn sinh không ? võ sư Sáng Tổ đã trả lời:

Bạn quên là: Ðã từ lâu, chúng ta luôn luôn sẵn sàng để ÐẠI HÀNH, mà không thắc mắc mảy may gì nữa sao ? Về VOVINAM tôi tuyệt đối tin LÊ SÁNG, một môn đệ giỏi nhất và trung thành nhất của tôi. Từ lúc mới nhập môn cho đến bây giờ, tôi sắp lên đường chu du thời gian, Lê Sáng luôn luôn ở bên cạnh tôi. Giờ này, là môn sinh độc nhất ở bên cạnh tôi. Như tôi hằng nói với bạn, Lê Sáng đủ các điều kiện Ðức, Trí, Thể để tiếp tục sự nghiệp của Tôi. Tôi tin rằng Lê Sáng sẽ đi xa hơn tôi ... Và người kế nghiệp Lê Sáng sẽ đi xa hơn Lê Sáng. Và cứ thế, mà VOVINAM sẽ tiến mãi mãi ... Và, vì thế không thể ghìm đà tiến của VOVINAM trong khuôn khổ một quyển sách được. Thôi, vĩnh biệt...


Nguồn : vovinamus.com

nhan1307
23-11-2007, 10:08 PM
hay lắm , tui đã từng học, nhưng vì wa' bận học PT nên tui đành fai nghỉ , học dc 10 do`n chien luoc va` ba`i wuye`n , thấy hay lắm . Giờ tui vẫn còn thích , thích học nữa lắm!

sanono
29-11-2007, 11:47 PM
Bận học 12 nên nghỉ , bỏ chiếc Huyền Đai lăng lóc , giờ thấy nhớ lớp quá . Ai rãnh qua Quận 8 mở pt nèo . Trung tâm TDTT nhé

Hoàng Tử xứ Catalan
30-11-2007, 12:09 AM
Ai thích thì đi học đi , vui lắm đấy

chautunhien
30-11-2007, 03:38 PM
vậy học võ đó ở đâu vậy .Chỉ mình với coi

nanashi2610
30-11-2007, 07:39 PM
^^ mình cũng bận học nên nghỉ ! Mình mới đạt thủ khoa Lam Nhất Đai là nghỉ gòi ! Nhớ lớp wa

Hoàng Tử xứ Catalan
01-12-2007, 09:10 PM
vậy học võ đó ở đâu vậy .Chỉ mình với coi

Bạn có thể học tại đây:
Địa chỉ: 302 Chánh Hưng, phường 4, quận 8, TP.HCM
Tổ đình Vovinam: 31 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM

ChanCheSu
03-12-2007, 02:09 PM
-Không có nơi nào ở các quận khác sao bạn? Mình rất muốn học môn này nhưng bận học văn hóa quá nên không học võ được. Hiện mình đang tìm noi nào gần nhà học cho đỡ tốn thời gian đi lại.

Hoàng Tử xứ Catalan
03-12-2007, 09:18 PM
-Không có nơi nào ở các quận khác sao bạn? Mình rất muốn học môn này nhưng bận học văn hóa quá nên không học võ được. Hiện mình đang tìm noi nào gần nhà học cho đỡ tốn thời gian đi lại.

Bạn có thể cho mình biết bạn ở đâu , mình sẽ tìm địa chỉ cho bạn học

girlboy_1988
04-12-2007, 12:04 AM
doc chang hieu j` ca
co trung tam nao day hay ko chi cho minh di chu doc ko bit j`
minh muon hoc lam

Hoàng Tử xứ Catalan
09-12-2007, 09:32 AM
doc chang hieu j` ca
co trung tam nao day hay ko chi cho minh di chu doc ko bit j`
minh muon hoc lam

Bạn có thể học tại đây:
Địa chỉ: 302 Chánh Hưng, phường 4, quận 8, TP.HCM
Tổ đình Vovinam: 31 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM

pepsi_59_89
09-12-2007, 01:08 PM
các bạn oi cac ban co biet o hn có những cho nao hoc vovinam ko chi dum minh voi

_acma_
09-12-2007, 03:46 PM
mjnh đã từng nghe về vovinam nhưng do ngày chươc ko có Dk để học và ở gần nhà cũng ko có cơ sơ nào dậy vovinam cả ko biết có bác nào biết ở gần sonla có địa chỉ nào k0 hay ở gần bắc giang cũng dc có đjia chỉ nào để có thể học vovinam thì chỉ cho minh vớ nhé ......:pudency:thank

voldemort_kid
12-12-2007, 10:43 PM
Hay we'! ^^!

SNB87
13-12-2007, 04:29 PM
Cả nhà mình ui, ở HN thì học đâu zị nhờ ?:adore:

nicknghia921
16-12-2007, 07:41 AM
:adore:
mình cũng từng học Vovinam nhưng khổ nỗi lại học ngay lớp huấn luyện Vovinam cấp tốc đễ đào tạo lên làm Võ sư dạy học T.T
phải tập 1 ngày 7h 1 tuần 7 ngày ( chủ nhật từ 5h sáng)
nhưng vì sơ ý trong 1 lần tập nên phải đi khuâu 12 mũi trên đầu và 9 mũi trên cỗ ( từ đó ko còn tập Vovinam đc nữa )
**** ( lớp mỡ khoá có 72 thành viên -- nhưng đền khi hoàn thành chỉ còn lại 3 nam và 5 nữ, bị chấn thương hoặc chị ko nỗi bỏ học giữa chừng) nhưng riêng mình đến h` tuy vết thương tên đầu chưa lành nhưng vẫn hy vọng 1 ngày nào đó có thể đc tiếp tục tập Vovinam :big_smile:

nicknghia921
16-12-2007, 07:43 AM
:adore:
mình cũng từng học Vovinam nhưng khổ nỗi lại học ngay lớp huấn luyện Vovinam cấp tốc đễ đào tạo lên làm Võ sư dạy học T.T
phải tập 1 ngày 7h 1 tuần 7 ngày ( chủ nhật từ 5h sáng)
nhưng vì sơ ý trong 1 lần tập nên phải đi khuâu 12 mũi trên đầu và 9 mũi trên cỗ ( từ đó ko còn tập Vovinam đc nữa )
**** ( lớp mỡ khoá có 72 thành viên -- nhưng đền khi hoàn thành chỉ còn lại 3 nam và 5 nữ, bị chấn thương hoặc chị ko nỗi bỏ học giữa chừng) nhưng riêng mình đến h` tuy vết thương trên đầu chưa lành nhưng vẫn hy vọng 1 ngày nào đó có thể đc tiếp tục tập Vovinam :big_smile:

............................................................

anhtin_anhkhongsailam
21-12-2007, 07:27 PM
vovinam của ta nổi tiếng nhất là chiêu kẹp cổ nhỉ ^^!

nh4tkj3m
25-12-2007, 04:48 PM
Chào các huynh đệ. Mình tên Trương Thanh Tùng, cũng từng học vovinam nhưng cũng như các bạn vi bận học Pt nên nghĩ. Mình mới học tới lam đai tam àh. Mong được làm wen với các huynh đệ nha :D

nh4tkj3m
25-12-2007, 04:53 PM
:k21 đúng là vovinam đẹp nhất là đòn kẹp cỗ nhưng mấy chiêu thông dụng và phổ biến thì lại là mấy đòn khóa tay và đánh ngã :k57

duongviet
31-12-2007, 10:10 PM
tôi cú­ng ko am hiêu nhiêu vê lịch sư của các vi tiên sư ,tôi được mơ mang kiến thức rất nhiều ,cảm ơn cac bạn rất nhiều

trunghieu68
01-01-2008, 10:42 PM
mình đả mê võ vovinam rồi đấy
có ai giúp mình cho biết học vỏ vinam ỡ đau tại đà nẵng vậy

Hanson yêu MU
06-01-2008, 11:55 AM
ở HN thì có trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa phố Đặng Văn Ngữ cũng có dạy đấy,em họ mình đang học ở đấy .Nhưng ở đấy ko dạy lên đai mà dạy đánh thực chiến,tức là đánh để lên sàn thi đấu,học võ phải thế mới có chất chứ ko phải đánh biểu diễn-->ko lên đai

momchep
08-01-2008, 06:55 PM
VOVINAM với tinh thần dựa trên biểu tượng của cây tre Việt Nam, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh dựa trên nhưng ư điểm của mình vận dụng với sức mạnh của đối phương để đánh lại đối phương như Võ Đang vậy đó. Công nhận là phải nói Vovinam đánh đã thiệt, tui học đến Hoàng đai đệ nhất đẳng bận quá nên nghỉ tiếc quá à. Người Việt Nam phải nên học võ Việt Nam và Vovinam đang dần được đưa vào thử nghiệm trong thi đấu trong nhà ở quốc tế đó mấy bác.

momchep
08-01-2008, 06:59 PM
mình đả mê võ vovinam rồi đấy
có ai giúp mình cho biết học vỏ vinam ỡ đau tại đà nẵng vậy
Ở Đà Nẵng hiện nay cũng có rất nhiều chỗ dạy Vovinam đó bạn, thằng bạn mình đang làm huấn luyện viên Vovinam ở trường Ngô Gia tự bên quận Sơn Trà đó bạn. Còn nếu không thì qua bên nhà văn hóa thiếu nhi ở đường Lý Tự Trọng học cũng được, bên đó có đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng học võ phải khổ cực mới sướng chứ học chơi chơi thì chán lắm.

voldemort_kid
10-01-2008, 02:13 PM
Nên chỉnh sửa lại những lỗi chính tả có thể làm cho người ta hiểu nhầm về môn phái VOVINAM- Việt Võ Đạo.

Finafantasy
12-01-2008, 11:13 AM
trời ơi! Có bác nào biết học môn này ở đâu tại ĐN hôk?
Em thích môn võ này từ lâu rồi nhưng chưa bít chỗ nào học cả
em có web của môn võ này nè: vovinam.com.vn
mời các bác vào tham khảo thêm!! ^_^

peheobong
13-01-2008, 07:44 PM
hj` mjnh` đang học ở trường mình Minh Đức ! mới đai xanh ah` . con ` gà lắm

o0oHarry_Pottero0o
19-01-2008, 08:22 AM
Nhà bạn ở đâu để tui chỉ.Tui học võ đc. 4 năm rùi. Tháng 6 này tui lên Hoàng đai nè keke:k4

yangmin
31-01-2008, 09:55 AM
Mình cũng học võ này. Mình đang ở Lam đai nhất. Nói thiệt mình cũng thích võ này lắm. Tuy chỉ tình cờ học nhưng dần dần mình thấy nó hay lắm. Ủa mà sao trong phần giới thiệu không thấy bài thập tự quyền vậy bạn? Bài quyền này kết hợp các thế chiến lược từ 1 đến mấy đó ( mình mới học có nửa bài hà).

khaideptrai
02-02-2008, 01:24 PM
mình mới học nên đai xanh nhạt ah.mình học 2 chiến lược rồi và đánh cơ bản rồi nè.mình học ở quận 8 lận đó

NhockQuay
03-02-2008, 07:17 PM
em cũng là một học viên chứ bộ, em là vovinam huyền đai đó nha

conbaoden87
17-02-2008, 03:26 AM
hi`hi` mình là 1 ng cũng đã trải wa nhiều năm học vovinam tại Q8 rồi đấy. rồi sao mình bận học lớp 12 nên nghỉ nhưng mình cũng đả lên tới hoàng đai tam . mình cũng muốn đi học lại nhưng ko có thời gian. ai muốn học thì hãy học đi . môn vovinam rất thích hợp cho vóc dáng của ng VN

donghailongvuong
17-02-2008, 05:48 PM
Bạn nào ở Hà Nội huặc miền bắc Việt Nam muốn quan tâm và tập luyện Vovinam thì yên tâm nhé !

Diễn đàn Website của liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Hà Nội : www.vovinam.vn/ (http://forums.vovinam.vn/)

Đăng kí nick đơn giản, anh chị em vui vẻ dễ mến. Các bạn sẽ tìm được lớp phù hợp với thời gian và địa điểm mong muốn

Đối với ai muốn trở thành HLV thì ĐHLV khuyên vào hẳn lớp này : Trường 10-10 (http://forums.vovinam.vn/viewtopic.php?f=21&t=1212)

Tổng hợp các video clip phóng sự về Vovinam : http://youtube.com/donghailongvuong
Tổng hợp báo chí về Vovinam Hà Nội : http://my.opera.com/donghailongvuong
Ngoài ra muốn quan tâm đến báo chí khắp nơi nói về Vovinam thì vào đây : www.vovinamvvd.com (http://www.vovinamvvd.com)

solo178
19-02-2008, 03:00 PM
mình mới học đến lam đai tam, chuẩn bị lên huyền đai thì bị gãy tay vì santo đó nên phải nghi~ giờ nghĩ lại tiếc ơi là tiếc

pboomp
19-02-2008, 05:52 PM
thế không có ở miền bắc à ^^! không có cơ sở nào ở miền bắc sao !!

diemhonghhh
23-02-2008, 02:01 PM
Ừ mà bây giờ tui 16 tuồi cao 1m73 có gia nhập được vào Vovinam không ,sợ chân dai quá đá không lại máy đứa nhỏ kia,thấy tụi kia nó chơi vovinam ma mất ghiền

donghailongvuong
23-02-2008, 05:43 PM
thế không có ở miền bắc à ^^! không có cơ sở nào ở miền bắc sao !!

Chú em này lười quá, vào đây mà giao lưu : http://forums.vovinam.vn/

Chú muốn trở thành HLV hay học Vovinam cho biết mà thôi ?

Đọc bài này đi : http://www.thethaovietnam.com.vn/vn/tintuctttn/8010/ttvn.aspx

http://img527.imageshack.us/img527/9391/dachuansy2.jpg

hacjic
23-02-2008, 07:56 PM
người Việt Nam học võ Việt Nam là đúng rồi, hồi trước mình có đi học nhưng nghỉ thi học kì xong thì lớp cũng dọn đi luôn :byebye:thế là thành thất học:adore:

vovinamq8
24-02-2008, 12:06 PM
trời làm gì mà dài vovinam chân càng dài càng tốt chứ sao bạn mới có 1m73 cũng chưa dài lắm đâu dạo này ko bít sao môn sinh vovinam đứa nào cũng cao quá trời

diemhonghhh
24-02-2008, 03:38 PM
tui chỉ sợ chân dài quá đi chơi võ này khó chơi lắm,thằng bạn tui nó cứ kiêu tôi học Karate nhưng thấy võ do tuịno1 không hợp tác bằng Voninam nên tui mới chọn võ này,nghe nói võ này chấn thương là chuyện bình thường phài không bạn

vovinamq8
24-02-2008, 06:41 PM
ko phải đâu bạn ơi tùy theo người hlv của bạn có biết cách dạy hay ko thôi ah` trước giờ mình học ít thấy ai bị chấn thương lắm

phuonghoangden
29-02-2008, 11:43 AM
ko biết ở Hà Nội có chỗ nào mở lớp day Vovinam ko nhỉ?mình muốn học nhưng ko biết chỗ.

congchuanuoc
03-03-2008, 04:35 PM
Học vovinam zui lắm, mình mới lam đai nhất thui a`. Níu ai là đồng môn (ở Vũng Tàu càng tốt) thì nhắn tin choa mình nha. Mình học ở Cung Văn Hóa Thiếu Nhi nè!.....

congchuanuoc
03-03-2008, 04:39 PM
Nè..cao, chân, tay dài là có lợi thế lắm đó nha...zoi lại, chấn thương cũng là chuyện bình thường, cũng hok gọi là chấn thương được, thỉnh thoang đaau nhức rùi cung wen thui mà..hok sao đâu bạn ơi

**nhim*viphp
04-03-2008, 10:09 AM
ngươi việt yêu võ việt,tớ thích môn võ nài

green_field
06-03-2008, 08:46 AM
ko biết ở Hà Nội có chỗ nào mở lớp day Vovinam ko nhỉ?mình muốn học nhưng ko biết chỗ.
nghe thằng bạn nói hình như trên 88 hàng buồm có lớp tập huấn vovinam thì phải,cậu thử lên đó hỏi xem,tớ thích vịnh xuân hơn.

binhnhiktvn5
07-03-2008, 12:29 PM
Em dang học nà.... Huyền đai nhất.. chuẩn bị lên hoàng đai nhị... 3m o? kon tum... ai mún nghé thăm thì tới nhen...^^

¶«µ†€_Ú†
08-03-2008, 06:20 PM
trên cả tuyệt vời.............

bươnadiah
13-03-2008, 12:24 AM
cac' bạn ơi.Mình cũng đang học VVN nè.VVN là môn võ rất hay mình đã theo đuổi 5 năm rùi.các bạn có ai ở Cần Thơ thì liên lạc với mình cùng đi học chung và trao đổi cùng nhau nhé.0939693967 liên lạc với mình nha các bạn yêu thích môn VVN.hihihihi

Sisarut
08-04-2008, 12:51 PM
-Các bạn nòa có thời gian thì đi vận động mọi ngừoi học VOVINAM nha, dạo này mình bận ôn thi nên không có thời gian vào Truongton như trứoc nữa.

doanquanghung
08-04-2008, 09:51 PM
páo danh, mình học ở sân nguyễn du Q1, ai có thể thì pt mình nha, đi học chung cho zui, nick:never_love_girl11
mình ở TP.HCM, học lúc 5h30' đoá

SNB87
16-04-2008, 09:52 PM
Có bài nào tập xoạc chân không các bác (iem là ngoại đạo, chuẩn bị nội đạo:surrender:)

thetran_dhluat
24-04-2008, 10:23 AM
Than Chao Cac Ban!!!!mình mới gia nhâp câu lạc bộ VOVINAM,từ nhỏ mình rất thích môn võ này,do đó minh cung đã hoc rất nhiều về nó,nhưng do điều kiện-hoàn cảnh mình không được học một cách Đầy Đủ(tức là học Nhảy cách-lúc học lúc nghỉ)và do đó không được thông thạo cho lắm về các chiến Lược cung như các Đòn Quyền.Vì vậy Bạn nào Có thể Chỉ cho minh Lần lượt từ đầu đến cuối theo các trương trình Từ Lam Đai Nhất được không.Mình cảm on nhiều-----Nếu rảnh thi đi uống CAFE với minh nha.

thetran_dhluat
24-04-2008, 10:43 AM
Bạn đang o Chỗ nào?quận mấy thi tui chi dùm cho...

thetran_dhluat
24-04-2008, 10:59 AM
Thiếu gi chỗ học ,bạn đang ở đâu-chỗ nào?

thetran_dhluat
25-04-2008, 01:22 PM
ban muon học thật hông. đến tui -tui dậy cho.tui đã day kha nhiều ng rùi

Šü๑ĈђμД
25-04-2008, 11:09 PM
chÀi...Vovinam đƯợc nhÌu mEm iÊu thIx:oh: nhỠ...mỲnh cŨng hỌc Vovinam nÀ!lÙm wEn nhÁ cÁc pÁc....:adore::2T-khicon-(106):

A_Phan
28-04-2008, 11:23 AM
môn vỏ này có võ đường ở Huế chưa nhỉ

thanhpho_nangvagio
02-05-2008, 10:47 PM
chắc ko đó mấy cô.:2T-khicon-(73):

Squalltidus
12-05-2008, 01:20 PM
-Các bạn nên ủng hộ VOVINAM nhá, đừng để võ dân tộc bị võ nước ngoài chiếm chỗ.

NaRuToVip
13-05-2008, 12:25 PM
-Các bạn nên ủng hộ VOVINAM nhá, đừng để võ dân tộc bị võ nước ngoài chiếm chỗ.

võ nào mà chẳng phải võ chủ yếu là mình hoc võ vì mục đích gì thôi người dạy võ cũng là người việt nam mà :big_smile:

thienthanden16
27-05-2008, 06:29 PM
ban co the hoc vo vovinam o quan tan binh la trung tam the duc the thao qua tan binh
hay nha thieu nhi quan tan binh

123asdcvb123
28-05-2008, 12:32 PM
học ở dâu ?:surrender:

pekim15
30-05-2008, 02:53 PM
minh`...moi'...hoc...dc...may'...nam..thui...
minh`...me...vo~...tu`...nho~...
tu`...luc'...hoc...vovinam...den...jo`...
mkinh`...rat...thik'...
thik'...nhung~...bai`...quyen`...don`...chan...tu..ve...nu~...minh`....dang...tap..bai...tu...ve...nu~...zoi'...bai`...song...dao..phap'
nhiu`...luc'...minh`...cam...thay'...na~n...nhung...me...phuong...dong...vien...minh`...co...tap...de...con...len..nhung~...giai~...lon'..nhu...chi...nuong...nua~...chu'...

pekim15
30-05-2008, 02:56 PM
:2T-khicon-(18):minh`...moi'...hoc...dc...may'...nam..thui...
minh`...me...vo~...tu`...nho~...
tu`...luc'...hoc...vovinam...den...jo`...
mkinh`...rat...thik'...
thik'...nhung~...bai`...quyen`...don`...chan...tu..ve...nu~...minh`....dang...tap..bai...tu...ve...nu~...zoi'...bai`...song...dao..phap'
nhiu`...luc'...minh`...cam...thay'...na~n...:2T-khicon-(52):..nhung...me...phuong...dong...vien...minh`...co...tap...de...con...len..nhung~...giai~...lon'..nhu...chi...nuong...nua~...chu'...
pekim15@yahoo.comhttp://f3.yahoofs.com/mingle/483e54b3zb1728395/profile/__sr_/cf3a.jpg?mgYZ7PIByxKI29OXhinh` minh` ne`

pekim15
30-05-2008, 03:00 PM
chi...nuong...oy...Em...mun'..dc...nhu...chi...
dc...di...thi...nhieu...noi...dc...nhiu...giai
em...mun'co...gang'..tap...de....co'...thanh`...tich'...zong'...chi...
chi...co'...bi'...quyet'...j`....de~...giup...em...hok...
THUY` ANH NE`:2T-khicon-(32):

pekim15
02-06-2008, 03:09 PM
minh`...hoc...vo~...vovinam...o~...
trung tam the duc the thao quan 8...
chac'...cac'...ban...cung~...iu...thik'...vo~...zong'...
nhu...minh`...:2T-khicon-(18):
minh`... dang...chuan~...bi...thi...giai~...toan`...quoc'...ne`...
minh`...rung...lem'...
tai...minh`...la`...linh'...moi'....
minh`...moi'...hoc....dc....3...nam...ruoi~...a`...
minh`....moi'....len...huyen`...dai...thui...
minh`...dang...co'...tap...trung....de~....thi...ne`...
thi...tuyen~...sinh...cap'...2...cung`...ngay`...zoi'...thi....giai~...lun...
:2T-khicon-(105):

Demon_black
07-06-2008, 09:37 AM
Ha ha ha, yêu VOvinam nhất....rất tuyệt vời...có pác nào thik chiêu "đờ que" không( cái chiêu xoay ngưi lại đánh nguyên cánh tay vào mặt đối thủ đó).
Hôm rùi Hội khoẻ phù đổng tỉnh đồng tháp nè, có 1 thằng bị ăn nguyên cái đờ que vô mặt xỉu luôn, chở đi bệnh viện cấp cứ đó.......khoái chiêu đó nhất....tui còn học duoc ái chiêu kẹp cổ xoay 180 độ nữa nè

vovinamq8
07-06-2008, 09:50 PM
chà con pé Thùy Anh cũng bày đặt lên diễn đàn này nữa hả bít anh là ai hem nè cho đoán thử đó nhớ là tập trung đội tuyển đó nhe

vovinamq8
07-06-2008, 09:53 PM
mà nè đánh tự vệ nữ với song dao pháp xấu wa' oa`h ko hcv nổi đâu:big_smile:

Sisarut
15-06-2008, 01:30 PM
-Trong này có nhiều bạn thích VOVINAM như vậy thì vào chủ đề: "Hội những người yêu thích VOVINAM " .link: http://truongton.net/forum/showthread.php?t=256012 . Vì mình muốn lập một danh sách những ngừoi yêu thích VOVINAM thôi mà. Để sau này ai có gì cần hỏi về VOVINAM thì đưa câu hỏi vào hội, những ngừoi biết VOVINAM sẽ trả lời chính xác hơn. Mong các bạn tham gia đông. Cám ơn

Hoàng Tử xứ Catalan
23-06-2008, 04:02 PM
Chị Nương nè pé Thùy Anh ơi! Nghe nói em ko đạt được HCV phải ko? Chia buồn nha. Không biết phải chia sẻ bí quyết gì với em đây, có lẽ thứ nhất là vì có 1 người thầy giỏi vả nghiêm khắc, thứ 2 là vì hơi bị có năng khiếu ( hihihi tự tin quá hen ). Em cũng đừng buồn vì thời gian em tập quá ngắn, với lại em chưa quen với cách tập huấn ở đây nên việc ko đạt thành tích tốt cũng ko phải là chuyện lạ. Em còn tuổi nên còn được đi nhiều năm nữa mà, rút kinh nghiệ năm sau nha pé !! Chị chúc em thành công.

devilboy2015
24-06-2008, 08:47 PM
:big_smile: Cho hỏi em mới học võ vovinam nên xài đai cùi ! vậy muốn lên đai cần học bao nhiêu tháng ? cho biết rõ thời gian của từng cấp đai nhé !

bupbethienthan
28-06-2008, 06:19 PM
mình đang hoc nè nhưng mà nữa chừng nghĩ rùi hem có tính kiên nhẫn ^^

green_field
30-06-2008, 12:18 AM
http://img180.imageshack.us/img180/361/vvn2xq8.jpg quảngbá vovinam ở hà nội chút! ai có time đi học ná!:X

green_field
30-06-2008, 12:30 AM
http://img180.imageshack.us/img180/361/vvn2xq8.jpg thế này cho rõ ràng:big_smile:

devilboy2015
30-06-2008, 07:46 PM
:big_smile: hooo !
TUi cũng học 1 tiếng 30 phút nhưng 1 tuần 3 ngày học ! :big_smile: 3 tháng mà lên đai xanh chứ lên đai vàng chừng nào ?

hsnl
02-07-2008, 10:48 AM
hay đấy hè này tôi nhất định phải đi học vovinam

lequang14
02-07-2008, 01:37 PM
tớ đang hõ nè,ai mún hõ qua nha thíu nhi Q10 hõ cũng tốt lắm đó,ai gần đó thì qua hõ xhung với tớ cho dzui nhà dzui cửa ^.^

devilboy2015
02-07-2008, 04:47 PM
:big_smile: Tui đang học ở CLB hồ bơi nguyễn tri phương Q10 võ vovinam !

AT&T2
02-07-2008, 11:48 PM
Tui cũng từng học Vovinam , may mắn là từ khi Việt Nam xuất hiện môn võ này nên may mắn được học cùng các trợ lỳ , huấn luyện viên tại nhà thi đấu Quần Ngựa - Hà Nội :big_smile: Chẳng học được mấy :pudency:

Mr.L0nely
03-07-2008, 09:14 AM
HeHe thời gian và tiền bạc các bác đy học võ nên đy mua khẩu súng về cho nhanh. Đứa nào lắp bắp bắn lun :2T-khicon-(62):

devilboy2015
03-07-2008, 02:24 PM
Nhàm ! võ ko phạm pháp rèn luyện sức khỏe bản thân và ý nghĩ và nhiều thức bổ ích !
HeHe thời gian và tiền bạc các bác đy học võ nên đy mua khẩu súng về cho nhanh. Đứa nào lắp bắp bắn lun Ko biết đừng nói thế dễ mua súng quá ai cũng mua rồi !

cheolun
04-07-2008, 11:51 PM
^_^ mình cũng học vovinam mình Hoàng Đai Nhất rồi ^_^ mình học được 4năm roi hihi Club của mình ở VũngTàu

conmeo_treocaycau_dn65
05-07-2008, 09:42 PM
tui đang tìm chổ học ở đà nẵng

the_death36
07-07-2008, 02:09 PM
-Không có nơi nào ở các quận khác sao bạn? Mình rất muốn học môn này nhưng bận học văn hóa quá nên không học võ được. Hiện mình đang tìm noi nào gần nhà học cho đỡ tốn thời gian đi lại.
Bạn ở đâu thì học ở TTVH ở quận đó. Đánh đối kháng của Vovinam ko có luật lệ nhiều nên khá nguy hiểm, mình bị gãy 1 cái rang rùi vì môn này đó, bạn nếu thích thì chỉ nên học quyền chơi thui, ko nên tham gia đánh đối kháng, mình khuyên thật đấy.

#Ringo#
09-07-2008, 09:39 PM
võ này mới xứng đáng để học !!! vì chỉ có võ này là dc học bay người để tung những cú cước !!!

lequang14
12-07-2008, 07:16 PM
Bận học 12 nên nghỉ , bỏ chiếc Huyền Đai lăng lóc , giờ thấy nhớ lớp quá . Ai rãnh qua Quận 8 mở pt nèo . Trung tâm TDTT nhé

tớ cũng hox vovinam mà hình như làm j có huyền đai nhơs,bạn có nhớ nhầm hem???????
Bạn nào nhà gần thì vào NTN Q.10 hõ với tớ nha,tớ cũng có hox íh,hõ chung cho dzui,dạy cũng dc lém ^.^

†¯™»ßjñ«™¯†
17-07-2008, 07:45 PM
Suốt Cuộc Đời Này Con Chỉ Yêu Mình Má Mà Thui Má Ơi Con Muốn Nói Với Mà Là Con Yêu Má Lắm

devilboy2015
17-07-2008, 10:19 PM
Bạn ở đâu thì học ở TTVH ở quận đó. Đánh đối kháng của Vovinam ko có luật lệ nhiều nên khá nguy hiểm, mình bị gãy 1 cái rang rùi vì môn này đó, bạn nếu thích thì chỉ nên học quyền chơi thui, ko nên tham gia đánh đối kháng, mình khuyên thật đấy.

:big_smile: nói như bạn ! võ này cùi bắp dáng yếu ai cho bạn vào đối kháng phải đai cao mới đc tình trạng sức khỏe tốt !

anhchangdeptrai998
22-07-2008, 12:38 PM
mình mới vào học ko có gì đặc biệt lắm . . . . nhưng mà nhìn mấy thấy anh LAM ĐAI III đi quyền đẹp lắm, nên mình thấy thích học lắm:adore:

nh0cng0pretty
22-07-2008, 02:43 PM
ở đây ghi sai rất nhìu
vàng (trung đẳng) 2 cấp chứ đâu có 3 cấp và còn thiếu 1 bài quyền cơ bản đó là thử quyền bất cứ một môn sinh nào theo học vovinam đều phải bít quyền này

hoàng123
22-07-2008, 09:00 PM
cho hỏi địa chỉ học vovinam tại Hải Phòng cái?từ lâu đã muốn học nhưng ko tìm ra nơi học

devilboy2015
22-07-2008, 10:17 PM
:big_smile: xa quá thua !

ChanCheSu
22-07-2008, 10:20 PM
cho hỏi địa chỉ học vovinam tại Hải Phòng cái?từ lâu đã muốn học nhưng ko tìm ra nơi học

Bạn cứ đến trung tâm văn hóa quận, trong quận mà bạn đang ở. Thế nào cũng có thôi.

devilboy2015
23-07-2008, 07:45 PM
:beat_brick: Sao nói có huyền đai ? huyền đai là màu gì mới nghe mới nge có vàng đen xanh đậm hồng chưa nghe huyền ?

Nguyenthanvo3
29-07-2008, 03:03 PM
Vovinam có nhiều bài quyền hay lắm. Như Long Hổ Quyền, Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp, Ngũ Môn Quyền.... Xem khá hay. Các bạn có thể lên www.Youtube.com để tìm và xem.

devilboy2015
01-08-2008, 08:03 AM
:big_smile: Cho hỏi đẳng cấp đâi từ đâu tới đâu ? sao ko ai chỉ hết !

aragoncn07
02-08-2008, 10:04 AM
vậy học võ đó ở đâu vậy .Chỉ mình với coi
nếu bạn ở TP HCM có nhìu club nhưng hãy đến club trường ĐH Văn Hiến đi: số 3 đường D2 phường 25 khu Văn Thánh Bắc cuộn Bình Thạnh đóa! chiều từ 18h-20h! vui lé mình dđang học tại đó nè!

aragoncn07
02-08-2008, 10:09 AM
:beat_brick: Sao nói có huyền đai ? huyền đai là màu gì mới nghe mới nge có vàng đen xanh đậm hồng chưa nghe huyền ?
Theo mình bit hình như Huyền đai( màu đen) ngày sáng lập ko có! chỉ từ sau khi sư tổ mất hì có để tưởng nhớ người thui! mà cũng hình như sắp ko dùng huyển đai nữa rùi! bạn cần bit thêm thì vào web: http://www.vovinamus.com/voduong.html

aragoncn07
02-08-2008, 10:15 AM
:beauty:sao lại có má ở đây chứ:D úi thương quá đí mất khóc mất thui!
:2T-khicon-(32)::2T-khicon-(32)::2T-khicon-(32):

aragoncn07
02-08-2008, 10:26 AM
HeHe thời gian và tiền bạc các bác đy học võ nên đy mua khẩu súng về cho nhanh. Đứa nào lắp bắp bắn lun :2T-khicon-(62):
lời khuyên tốt đó! thế tui gửi tiến pac mua dùm khấu 4-1 à wen phải là khẩu AK-47 (automatic kalatnhikop) nhé! mua xong gửi qua bưu điện dùm nha!!!

nh0cng0pretty
02-08-2008, 06:55 PM
đẳng cấp từ đai xanh đậm tới hok đai
hok đai la cao nhất

tudaihaokiet
03-08-2008, 04:25 PM
automatic kalashnikov

vinguoiradi0389
03-08-2008, 05:22 PM
ban oi vovinam khong co o ha noi sao ha ban

Sisarut
03-08-2008, 05:46 PM
VOVINAM phát triển rất mạnh ở miền Bắc đó bạn. Hà Nội cũng có võ đừong VOVINAM chứ. Mình ở TP Hồ Chí Minh nên không rõ ở đó võ đường đó ở đâu. Nhưng biết chắc chắn là phát triển mạnh ở miền Bắc và Hà Nội chắc chắn có.

devilboy2015
04-08-2008, 03:57 PM
Theo mình bit hình như Huyền đai( màu đen) ngày sáng lập ko có! chỉ từ sau khi sư tổ mất hì có để tưởng nhớ người thui! mà cũng hình như sắp ko dùng huyển đai nữa rùi! bạn cần bit thêm thì vào web: http://www.vovinamus.com/voduong.html

:big_smile: Giờ mình mới biết lên xong Đai Xanh đậm 3 gạch đc chọn 1 đai vàng 2 là đai đen 1 cái đai có kiểu học khác nhau ! :big_smile: Nếu dưới 15 tuổi thì không thể đc chọn đai mà đeo đai 2 màu đen vàng :big_smile: tui đi học thấy có thằng nhóc mang đai 2 màu nên hỏi nó bảo thế ! :big_smile: Hôm wa chủ nhật đi thi đai vovinam cả trăm người học thi quá trời mốt đai xanh đậm thi tiếp thì sẽ đấu ! đấu thì phải mặc bồ và nón bảo hộ ! tụi nó đánh nhau như thú vật có cả trọng này như thi đấu quốc tế ấy 1 sv 1 :big_smile: con gái cũng phải đấu đánh đấm mà nghe bụp uỳnh uỳnh kinh lắm ! :beauty: nguyên cả cái phòng có 1 ông già già đai trắng kinh thật ! :beauty: còn mấy ông thầy toàn là hồng đai và đai vàng đen thôi !

ChanCheSu
04-08-2008, 10:13 PM
nguyên cả cái phòng có 1 ông già già đai trắng kinh thật ! :beauty: còn mấy ông thầy toàn là hồng đai và đai vàng đen thôi !

Mình không biết là bạn có nhầm lẫn không hay là cách ăn nói của bạn thiếu tế nhị.

Theo mình biết thì trong Vovinam người mang đai trắng thì đó là chưởng môn và chỉ có chưởng môn được mang đai trắng. Mà bạn lại gọi là "ông già già" có được không?

Còn theo mình biết thì bạn học Vovinam chưa lâu, cỡ vài tháng thì phải. Vậy giải đấu của bạn là 1 giải nhỏ mà lại có chưởng môn tham dự sao?

GoPast
05-08-2008, 02:05 PM
Cũng có một số người đeo đai vàng, nhưng do cơ sở làm đai kém chất lượng nên khi giặt một thời gian, màu vàng bị mờ đi, trông rất nhạt và nhìn từ xa có thể tưởng là đai trắng của chưởng môn.

tudaihaokiet
05-08-2008, 02:19 PM
:adore: mua sơn S-pone , ko phai màu

Takk_Y
06-08-2008, 11:47 AM
Có ai cho takk biết bộ võ phục bán với giá nào ko??
Takk tính học nhưng lại ko biết võ phục rao sao!!mua ở đâu nữa:pudency:

lequang14
07-08-2008, 02:40 PM
võ phục cỡ từ 100k_150k àh(tùy theo loại vải nữa)mua giống tớ cỡ 140k là vừa,mua của Tân Việt là tốt,đang hõ ở NTN Q10 nàh,ai rãnh wa hõ chung cũng dzui lắm

Nguyenthanvo3
09-08-2008, 04:05 PM
Có bạn nào biết nơi dạy Vovinam trong quận Tân Phú, trừ trung tâm văn hóa thể thao quận ra vì nó xa nhà mình quá

devilboy2015
10-08-2008, 04:39 PM
Mình không biết là bạn có nhầm lẫn không hay là cách ăn nói của bạn thiếu tế nhị.

Theo mình biết thì trong Vovinam người mang đai trắng thì đó là chưởng môn và chỉ có chưởng môn được mang đai trắng. Mà bạn lại gọi là "ông già già" có được không?

Còn theo mình biết thì bạn học Vovinam chưa lâu, cỡ vài tháng thì phải. Vậy giải đấu của bạn là 1 giải nhỏ mà lại có chưởng môn tham dự sao?

:pudency: Sao ko ai tin thế nhỉ già thì gọi là già muốn gì nữa ! :pudency: hay gọi là ông lão ông cụ ?

Sisarut
11-08-2008, 10:26 PM
Có ai cho takk biết bộ võ phục bán với giá nào ko??
Takk tính học nhưng lại ko biết võ phục rao sao!!mua ở đâu nữa:pudency:

Bạn hãy đến phòng ghi danh, đăng ký học rồi hỏi người ta, người ta sẽ chỉ bạn chỗ mua võ phục. Cũng có nơi chính võ đường sẽ bán cho bạn.

lequang14
14-08-2008, 03:15 PM
Mình không biết là bạn có nhầm lẫn không hay là cách ăn nói của bạn thiếu tế nhị.

Theo mình biết thì trong Vovinam người mang đai trắng thì đó là chưởng môn và chỉ có chưởng môn được mang đai trắng. Mà bạn lại gọi là "ông già già" có được không?

Còn theo mình biết thì bạn học Vovinam chưa lâu, cỡ vài tháng thì phải. Vậy giải đấu của bạn là 1 giải nhỏ mà lại có chưởng môn tham dự sao?
KO có đâu bạn ơi,lần nào mà có dịp thi lên đai phần lớn trưởng môn đều có mặt,trưởng môn ở TP.HCM mà,lần trước thi lên đai cũng có gặp trưởng môn,chuyện đól à bình thường thui
Còn bạn bắt lỗi chuyện xưng hô chi dzậy,seo mà khó thế nhỉ:2T-khicon-(73):

ChanCheSu
15-08-2008, 10:22 PM
Ồ, vậy à? Thế cho mình hỏi trong thành phố có nhiều quận. Tức có nhiều nơi đấu để lên đai chứ đâu phải tất cả võ sinh dồn vào 1 chỗ? Thế Chưởng môn cũng đến tất cả những nơi đó để xem thi đấu sao? Hiểu biết của mình còn thiếu, mong bạn chỉ giúp?

thathuchoanh
16-08-2008, 04:47 PM
vovinam là môn võ do người Việt Nam sáng lập, nên nó rất phù hợp với thể trạng người Việt Nam.Tui cao 1m7 , bữa đánh gục 4 thằng to hơn tui( tui huyền đai nhị đẳng)

Lưu Hương Đạo Soái
17-08-2008, 12:58 PM
Mình học Vovinam ở ngoài Hà Nội tậpk cái đòn chân khó quá

GoPast
17-08-2008, 08:13 PM
Mình thích Vovinam vì môn này thích hợp với thể trạng người việt, và nó có cương nhu phối triển, có dạy dùng vũ khí nữa. Còn một yếu tố phụ mà mình thích Vovinam đó là... hihi... Khó tìm thấy võ sư nào đẹp trai hơn Tổ sư Nguyễn Lộc.

devilboy2015
17-08-2008, 11:05 PM
Ồ, vậy à? Thế cho mình hỏi trong thành phố có nhiều quận. Tức có nhiều nơi đấu để lên đai chứ đâu phải tất cả võ sinh dồn vào 1 chỗ? Thế Chưởng môn cũng đến tất cả những nơi đó để xem thi đấu sao? Hiểu biết của mình còn thiếu, mong bạn chỉ giúp?

:2T-khicon-(15): Cã quận 10 luôn đó =.= nào trướng học nhà thiếu nhi câu lạc bộ....
:2T-khicon-(106): Thi lên Lam đai 1 2 3 mà không có sao !
:pudency: Huyền đai ít người thế toàn là "vàng đai"

Sisarut
18-08-2008, 08:07 PM
vovinam là môn võ do người Việt Nam sáng lập, nên nó rất phù hợp với thể trạng người Việt Nam.Tui cao 1m7 , bữa đánh gục 4 thằng to hơn tui( tui huyền đai nhị đẳng)

Ồ, bạn nhận thức được như vậy là rất đáng quý. Mình rất đồng tính với câu này của bạn

Mình học Vovinam ở ngoài Hà Nội tậpk cái đòn chân khó quá

Cố lên nha bạn.

Mình thích Vovinam vì môn này thích hợp với thể trạng người việt, và nó có cương nhu phối triển, có dạy dùng vũ khí nữa. Còn một yếu tố phụ mà mình thích Vovinam đó là... hihi... Khó tìm thấy võ sư nào đẹp trai hơn Tổ sư Nguyễn Lộc.

Mình cũng thấy thế, nhưng cái quan trọng là Nguyễn Lộc giỏi võ, có đạo đức và yêu nước kìa.

dragon_ken
20-08-2008, 11:39 PM
mình cũng thích học môn này nhưng không có thời gian tới các trung tâm hay võ đường mà chỉ học qua sách và các clip minh tìm được ở trên web thôi.Nhưnh những thứ mình có quá ít có ai biết sách dạy tập không chỉ giùm mình với:2T-khicon-(105):

dragon_ken
20-08-2008, 11:49 PM
:2T-khicon-(73):để có những đòn chân đầy uy lực thì trước tiên bạn luỵen cho đôi chân của mình nhanh nhẹn và chắc chắn.Cơ bụng và eo của bạn phải thật dẻo dai

lazycat1701
21-08-2008, 11:42 AM
Em cũng đang học vovinam ay, mới học được 10đòn chiến lược , khởi wuyền zới nhập môn thoi, luyện thể lực mệt nghỉ nhưng moà cũng zui, tháng 9 nì thi lin đai gòi, có ai chia sẻ chút kinh nghịm zới đồng môn hemmmmmmmmmm

dragon_ken
22-08-2008, 11:12 PM
phương thức tốt nhất để trở thành cao thủ chi địa chỉ có luyện tập thật nhiều.tài năng cũng là một thứ quan trọng không kém trong võ thuật nhưng không phải là tất cả.hãy theo đuổi đến cùng giấc mơ của mình đùng bỏ cuộc giữa trừng:2T-khicon-(106):

Sisarut
23-08-2008, 01:09 PM
Tập luyện nhiều nhưng phải có phương pháp tập hiệu quả nữa, và khi tìm được phương pháp tập thì có đủ khả năng làm theo phương pháp đó không. Nói chung muốn thành cao thủ thì phải siêng năng và có phương pháp hay, và học thêm một vài môn võ khác nữa.

Herongtos
24-08-2008, 01:56 PM
Lâu lắm rồi mình không vào đây. Mọi người vẫn khỏe chứ?

Riêng mình thì từ trước đến giờ vẫn thích Vovinam, không hề thay đổi tình cảm. Các bạn hãy thử tìm kiếm tư liệu về Vovinam, các bạn sẽ thấy những cái hay mà không biểu lộ ra bên ngoài của môn võ.

thedeadman1
24-08-2008, 08:07 PM
Ở Đà Nẵng hiện nay cũng có rất nhiều chỗ dạy Vovinam đó bạn, thằng bạn mình đang làm huấn luyện viên Vovinam ở trường Ngô Gia tự bên quận Sơn Trà đó bạn. Còn nếu không thì qua bên nhà văn hóa thiếu nhi ở đường Lý Tự Trọng học cũng được, bên đó có đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng học võ phải khổ cực mới sướng chứ học chơi chơi thì chán lắm.
HLV cơ ah, trùm đây rồi, cho hỏi, nhìn hệ thống đai của vovinam hoảng quá, vậy thì học bao lâu mới gọi là đạt yêu cầu để tự vệ

vinh506
24-08-2008, 08:31 PM
mình cần tìm chỗ học vovinam ở quận 1,2,3 ( ko chơi ở Nguyễn Du nhé) ai bít chỗ nào võ sư dạy nhiệt tình, tối 2,4,6 chỉ mình nhé

tuangau20
24-08-2008, 08:47 PM
Quanh đi quanh lại toàn thấy các ông phong trào đi cổ vũ cho Vovinam..chẳng biết có phải vì cái môn võ này nó củ chuối quá ko mà phải quảng cáo nhiều đến như vậy..nói thật là đã từng 2 lần đi xem các bác môn sinh vovinam biểu diễn..kể cả thầy dạy biểu diễn...trông cứ như trò hề...
Mấy người ở đây cứ tung hô như vậy nhưng thử hỏi những võ sư của làng võ VN xem có ai thèm học hay khen lấy 1 tiếng về môn võ này ko?.. Dẫu biết rằng người Việt thì phải trân trọng tinh thần của người Việt nhưng những cái mà ko hợp hoặc quá kém thì đừng cổ súy cho nó...

vinh506
24-08-2008, 08:54 PM
Quanh đi quanh lại toàn thấy các ông phong trào đi cổ vũ cho Vovinam..chẳng biết có phải vì cái môn võ này nó củ chuối quá ko mà phải quảng cáo nhiều đến như vậy..nói thật là đã từng 2 lần đi xem các bác môn sinh vovinam biểu diễn..kể cả thầy dạy biểu diễn...trông cứ như trò hề...
Mấy người ở đây cứ tung hô như vậy nhưng thử hỏi những võ sư của làng võ VN xem có ai thèm học hay khen lấy 1 tiếng về môn võ này ko?.. Dẫu biết rằng người Việt thì phải trân trọng tinh thần của người Việt nhưng những cái mà ko hợp hoặc quá kém thì đừng cổ súy cho nó...

nói chiện nóng máu thật, võ ko hay mà bọn nước ngoài toàn học võ cũa việt nam sao, kém ư nếu bạn cho là kém thì thử đánh với 1 thằng vovinam đi sẽ biết thế nào là kém. Bây giờ toàn chạy theo phong trào teakwondo.

mình cần tìm chỗ học vovinam ở quận 1,2,3 ( ko chơi ở Nguyễn Du nhé) ai bít chỗ nào võ sư dạy nhiệt tình, tối 2,4,6 chỉ mình nhé

devilboy2015
25-08-2008, 12:23 PM
nói chiện nóng máu thật, võ ko hay mà bọn nước ngoài toàn học võ cũa việt nam sao, kém ư nếu bạn cho là kém thì thử đánh với 1 thằng vovinam đi sẽ biết thế nào là kém. Bây giờ toàn chạy theo phong trào teakwondo.

mình cần tìm chỗ học vovinam ở quận 1,2,3 ( ko chơi ở Nguyễn Du nhé) ai bít chỗ nào võ sư dạy nhiệt tình, tối 2,4,6 chỉ mình nhé

:2T-khicon-(106): có 357 bạn ơi quận 10 CLB giáo viên hồng đai dạy tốt ngon đảm bảo ko ra rìa yên tâm !

thedeadman1
25-08-2008, 03:42 PM
mấy anh ơi, tui tính học vovinam đây nhưng nghe mấy anh nói cái gì mà gãy tay gãy chân thấy ghê quá, cho hỏi những chuyện đó có thường xuyên xảy ra ko, mà nếu có xảy ra thì đó có phải là chuyện bình thường ko, để tui con lượng sức mà học

STFU54
25-08-2008, 09:32 PM
Rất thích môn võ Vovinam này vì có rất nhiều đòn đẹp rất tiếc mình đã nghỉ vì lo ôn thi lớp 12 nếu có cơ hội tôi sẽ hoc lại . Đai đen nhị đẳng ( trợ lý GV dạy cho mấy em mới vô học ) rồi nghỉ cũng hơi tiếc .

Sisarut
25-08-2008, 10:38 PM
mấy anh ơi, tui tính học vovinam đây nhưng nghe mấy anh nói cái gì mà gãy tay gãy chân thấy ghê quá, cho hỏi những chuyện đó có thường xuyên xảy ra ko, mà nếu có xảy ra thì đó có phải là chuyện bình thường ko, để tui con lượng sức mà học

Môn võ nào cũng xảy ra gãy tay gãy chân hết, nhưng đây chỉ là trường hợp ít. Thường thì tập là nhức mỏi cơ khớp, hoặc chấn thương do bị trúng đòn mạnh, hoặc đá phải vật cứng. Nhưng mà học võ thì phải đau một chút.

Bạn cứ tự tin lên. Chuyện gãy tay ít xảy ra lắm, trừ trường hợp có người do thù ghét hoặc do hăng máu, ngu ngốc cố tình bẻ tay bạn trong lúc giao đấu tập luyện thôi.

dragon_ken
26-08-2008, 12:19 AM
tập võ là đẻ cơ thể khỏe mạnh chứ đâu phải tập để mang thương tật.tốt nhất là tập luyện cho đúng đừng wá hấp tấp mà mang thương tật:2T-khicon-(73):kiên trì đến cùng

thedeadman1
26-08-2008, 04:08 PM
Môn võ nào cũng xảy ra gãy tay gãy chân hết, nhưng đây chỉ là trường hợp ít. Thường thì tập là nhức mỏi cơ khớp, hoặc chấn thương do bị trúng đòn mạnh, hoặc đá phải vật cứng. Nhưng mà học võ thì phải đau một chút.

Bạn cứ tự tin lên. Chuyện gãy tay ít xảy ra lắm, trừ trường hợp có người do thù ghét hoặc do hăng máu, ngu ngốc cố tình bẻ tay bạn trong lúc giao đấu tập luyện thôi.
nếu chỉ là đau nhức cơ thể thì tui chịu đc, thanks nha

thedeadman1
27-08-2008, 04:34 PM
Môn võ nào cũng xảy ra gãy tay gãy chân hết, nhưng đây chỉ là trường hợp ít. Thường thì tập là nhức mỏi cơ khớp, hoặc chấn thương do bị trúng đòn mạnh, hoặc đá phải vật cứng. Nhưng mà học võ thì phải đau một chút.

Bạn cứ tự tin lên. Chuyện gãy tay ít xảy ra lắm, trừ trường hợp có người do thù ghét hoặc do hăng máu, ngu ngốc cố tình bẻ tay bạn trong lúc giao đấu tập luyện thôi.
2T-khicon-(81):mà lỡ có gặp mấy thằng hăng máu đó thì mình phải làm sao nhỉ ? Chống cự hay chịu chết?:2T-khicon-(81):

dragon_ken
27-08-2008, 06:17 PM
Quanh đi quanh lại toàn thấy các ông phong trào đi cổ vũ cho Vovinam..chẳng biết có phải vì cái môn võ này nó củ chuối quá ko mà phải quảng cáo nhiều đến như vậy..nói thật là đã từng 2 lần đi xem các bác môn sinh vovinam biểu diễn..kể cả thầy dạy biểu diễn...trông cứ như trò hề...
Mấy người ở đây cứ tung hô như vậy nhưng thử hỏi những võ sư của làng võ VN xem có ai thèm học hay khen lấy 1 tiếng về môn võ này ko?.. Dẫu biết rằng người Việt thì phải trân trọng tinh thần của người Việt nhưng những cái mà ko hợp hoặc quá kém thì đừng cổ súy cho nó...
vovinam đâu có thể mở rộng ở việt nam trong ngày một ngày hai được.ở nước ngoài vovinam đâu có kém những môn võ khác:2T-khicon-(58):hãy tin tưởng và chờ xem nha bạn

Dixiong
27-08-2008, 08:37 PM
Mình thích Vovinam nhất vì ưu điểm của nó đơn giản, thức chiến, dễ học, dễ hiểu, người học trước dễ dàng truyền lại cho người học sau. Hơn nữa nó là võ của người Việt, mà mình thì lại thích võ Việt. Chỉ tiếc là Vovinam là môn võ ra đời sau và nước mình nghèo nên không có điều kiện truyền bá rộng rãi ra ngoài thế giới.

dragon_ken
28-08-2008, 01:40 AM
Mình thích Vovinam nhất vì ưu điểm của nó đơn giản, thức chiến, dễ học, dễ hiểu, người học trước dễ dàng truyền lại cho người học sau. Hơn nữa nó là võ của người Việt, mà mình thì lại thích võ Việt. Chỉ tiếc là Vovinam là môn võ ra đời sau và nước mình nghèo nên không có điều kiện truyền bá rộng rãi ra ngoài thế giới.
cũng ko dễ học lém đâu bạn àh.vovinam cũng đâu phải là môn võ ra đời sau nó ra đời từ những năm 50 của thế kỉ 20 mà.ở nước mình vovinam chưa thật sự phổ biến rộng rãi nhưng nó rất phát triển ở nước ngòa đó bạn
:2T-khicon-(15):

thedeadman1
29-08-2008, 03:47 PM
đây là hình ảnh long hổ quyền xem rồi cho ý kiến nếu thấy hay thì thanks cái nha
http://static.clip.vn/data/img.thumbnail/0/0/5/170945.jpg

thedeadman1
30-08-2008, 03:53 PM
cho hỏi cái chỗ 31 Sư Vạn Hạnh quận 10 có nhận từ 15 tuổi trở xuống ko :pudency:

Sisarut
31-08-2008, 05:05 PM
2T-khicon-(81):mà lỡ có gặp mấy thằng hăng máu đó thì mình phải làm sao nhỉ ? Chống cự hay chịu chết?:2T-khicon-(81):

Nếu khi ở trung tâm tập luyện mà gặp mấy tên đó thì bạn không chọn hắn làm bạn tập mà tìm người khác làm bạn tập. Còn gặp ở ngoài đường mà bị gây sự, nếu 1 đấu 1 không có vũ khí, bạn cảm thấy võ mình đủ để hạ hắn thì cứ hạ. Còn có vũ khí thì trên 5 năm hẵng đánh. Còn đông thì nên bỏ chạy. Chừng nào bạn học võ 10 năm thì đủ hạ 3-5 thằng. Thực chiến không giống như trong phim 1 mà hạ mấy chục người đâu.

cũng ko dễ học lém đâu bạn àh.vovinam cũng đâu phải là môn võ ra đời sau nó ra đời từ những năm 50 của thế kỉ 20 mà.ở nước mình vovinam chưa thật sự phổ biến rộng rãi nhưng nó rất phát triển ở nước ngòa đó bạn
:2T-khicon-(15):

Mình thì thấy Vovinam dễ tập hơn các môn như Thiếu Lâm, Võ Đang, Judo (Nhưng không thể nói môn nào mạnh hơn được.). Nước mình chưa phổ biến bằng Taekwondo, Karate. Nhưng ở nước ngoài còn ít võ đường Vovinam hơn ở Việt Nam mà bạn.

thedeadman1
01-09-2008, 04:11 PM
[quote=Sisarut;6712873]Nếu khi ở trung tâm tập luyện mà gặp mấy tên đó thì bạn không chọn hắn làm bạn tập mà tìm người khác làm bạn tập. Còn gặp ở ngoài đường mà bị gây sự, nếu 1 đấu 1 không có vũ khí, bạn cảm thấy võ mình đủ để hạ hắn thì cứ hạ. Còn có vũ khí thì trên 5 năm hẵng đánh. Còn đông thì nên bỏ chạy. Chừng nào bạn học võ 10 năm thì đủ hạ 3-5 thằng. Thực chiến không giống như trong phim 1 mà hạ mấy chục người đâu.
tui cũng nghĩ vậy. nhưng đó là sao khi tập lâu ngày mói bik, còn mới ngày đầu tập thì chỉ là "nhắm đại" mà thôi, vậy trong lúc đang bị nó chơi cái trò "hăng máu" đó thì phải làm sao?:2T-khicon-(73):

Sisarut
02-09-2008, 03:28 PM
Mới ngày đầu tập luyện thì huấn luyện viên chỉ cho bạn tập vài thế căn bản và luyện tấn thôi. vài thế căn bản có khi chỉ là đánh vào không khí, không có luyện mấy đòn nguy hiểm như bẻ tay đâu. Nên bạn không cần phải lo mới học đã gặp mấy thằng hăng máu bẻ tay.

Hơn nữa bạn là người mới, còn yếu mà HLV đem bạn ra làm bia tập thì HLV đó là người kém suy nghĩ rồi. Vì người yếu sẽ không đủ khả năng chịu đòn và gây ra khó khăn cho người thực hiện đòn.

thedeadman1
02-09-2008, 04:19 PM
Mới ngày đầu tập luyện thì huấn luyện viên chỉ cho bạn tập vài thế căn bản và luyện tấn thôi. vài thế căn bản có khi chỉ là đánh vào không khí, không có luyện mấy đòn nguy hiểm như bẻ tay đâu. Nên bạn không cần phải lo mới học đã gặp mấy thằng hăng máu bẻ tay.

Hơn nữa bạn là người mới, còn yếu mà HLV đem bạn ra làm bia tập thì HLV đó là người kém suy nghĩ rồi. Vì người yếu sẽ không đủ khả năng chịu đòn và gây ra khó khăn cho người thực hiện đòn.
thanks nha, vậy hỏi thêm một câu nữa, tui thấy ở bên võ Bình Định tụi nó học có vài tháng là lên cấp, lên đai cao mới là vài năm (chương trình huấn luyện chính thức đo nha), vậy ở bên vovinam thì sao, bạn có thể cho tui bik thời gian để luyện lêm mỗi một cấp là bao lâu?:2T-khicon-(15):

Sisarut
03-09-2008, 09:24 PM
Các loại đai đẳng:
Tự vệ nhập môn: Có hai cấp là tự vệ Việt Võ Ðạo (đai xanh màu da trời) và Nhập môn VVÐ (Ðai xanh dương đậm), thời gian luyện tập mổi cấp là 3 tháng. Danh xưng: võ sinh.

Lam đai: Ðai xanh dương đậm có gạch vàng, ba cấp, mổi cấp tập luyện: Danh xưng: môn sinh.

Hoàng đai: Ðai vàng có gạch đỏ, ba cấp, mổi cấp luyện tập 2 năm. Danh xưng: huấn luyện viên cấp I, huấn luyện viên cao cấp, võ sư trợ huấn; tương đương đẳng cấp quốc tế: huyền đai đệ tứ đẳng.

Chuẩn hồng đai: Ðai đỏ có 2 viền vàng, một cấp, luyện tập 3 năm và trình tiểu luận võ học khi thi thăng cấp Hồng đai. Danh xưng: võ sư chuẩn cao đẳng; tương dương đẳng cấp quốc tế: huyền đai đệ tứ đẳng.

Hồng đai: Ðai đỏ có vạch trắng, sáu cấp, mổi cấp luyện tập 4 năm và trình luận án võ học khi thi thăng cấp, danh xưng: võ sư cao đẳng hồng đai đệ thất, nhị, tam... cấp; tương dương đẳng cấp quốc tế: huyền đai đệ ngũ, lục đẳng...

Bạch đai: Ðai trắng có 4 chỉ tứ sắc xanh, đen, vàng, đỏ, có 1 cấp, thời gian luyện tập: vô định. Ðây là đai cao nhất dành riêng cho võ sư chưởng môn

Mấy cài này là mình lấy từ vi.wikipedia.org. Trên mạng có nhiều tài liệu lắm, sau này bạn chịu khó lên Google là có thể tìm được mà.

thedeadman1
04-09-2008, 03:58 PM
Các loại đai đẳng:
Tự vệ nhập môn: Có hai cấp là tự vệ Việt Võ Ðạo (đai xanh màu da trời) và Nhập môn VVÐ (Ðai xanh dương đậm), thời gian luyện tập mổi cấp là 3 tháng. Danh xưng: võ sinh.

Lam đai: Ðai xanh dương đậm có gạch vàng, ba cấp, mổi cấp tập luyện: Danh xưng: môn sinh.

Hoàng đai: Ðai vàng có gạch đỏ, ba cấp, mổi cấp luyện tập 2 năm. Danh xưng: huấn luyện viên cấp I, huấn luyện viên cao cấp, võ sư trợ huấn; tương đương đẳng cấp quốc tế: huyền đai đệ tứ đẳng.

Chuẩn hồng đai: Ðai đỏ có 2 viền vàng, một cấp, luyện tập 3 năm và trình tiểu luận võ học khi thi thăng cấp Hồng đai. Danh xưng: võ sư chuẩn cao đẳng; tương dương đẳng cấp quốc tế: huyền đai đệ tứ đẳng.

Hồng đai: Ðai đỏ có vạch trắng, sáu cấp, mổi cấp luyện tập 4 năm và trình luận án võ học khi thi thăng cấp, danh xưng: võ sư cao đẳng hồng đai đệ thất, nhị, tam... cấp; tương dương đẳng cấp quốc tế: huyền đai đệ ngũ, lục đẳng...

Bạch đai: Ðai trắng có 4 chỉ tứ sắc xanh, đen, vàng, đỏ, có 1 cấp, thời gian luyện tập: vô định. Ðây là đai cao nhất dành riêng cho võ sư chưởng môn

Mấy cài này là mình lấy từ vi.wikipedia.org. Trên mạng có nhiều tài liệu lắm, sau này bạn chịu khó lên Google là có thể tìm được mà.
:2T-khicon-(62):Ôi trời, vậy hóa ra phải học gần 20 năm ah, tới đó tui già rôi, hơi sưc đâu mà đánh với đấm chứ. Dzậy tui đành phải học võ cỏ truyền ( Bình Định ) thôi, vì tổng thời gian tập luyện tất cả các cấp chỉ có mười mấy năm ah:2T-khicon-(62):

dragon_ken
04-09-2008, 11:47 PM
có hai mươi năm thì nhằm nhò gì võ đạo là cả một đời chứ đâu phải học trong ngày một ngày 2:2T-khicon-(73):

thedeadman1
05-09-2008, 09:18 AM
có hai mươi năm thì nhằm nhò gì võ đạo là cả một đời chứ đâu phải học trong ngày một ngày 2:2T-khicon-(73):
Đành là vậy, nhưng tới chừng đó tui già rồi, hơi hám đâu mà đánh với đấm nữa chứ, vậy thì học võ có ích gì :beat_brick::sexy_girl:

thedeadman1
05-09-2008, 09:24 AM
Bậc học
Cấp
Mầu đai
Thời gian chuyển cấp
Ghi chú
Học viên
1
Đai đen
72 giờ
3 tháng/ 1 cấp
2
Đai đen 1 vạch xanh
72 giờ
3
Đai đen 2 vạch xanh
72 giờ
4
Đai đen 3 vạch xanh
72 giờ
5
Đai xanh
72 giờ
3 tháng/ 1 cấp
6
Đai xanh 1 vạch đỏ
72 giờ
7
Đai xanh 2 vạch đỏ
72 giờ
8
Đai xanh 3 vạch đỏ
72 giờ
Hướng dẫn viên
9
Đai đỏ
144 giờ
6 tháng/ 1 cấp
10
Đai đỏ 1 vạch vàng
144 giờ
11
Đai đỏ 2 vạch vàng
144 giờ
Huấn luyện viên sơ cấp
12
Đai vàng
288 giờ
12 tháng/ 1 cấp
13
Đai vàng 1 vạch trắng
288 giờ
14
Đai vàng 2 vạch trắng
288 giờ
Huấn luyện viên trung cấp
15
Đai vàng 3 vạch trắng
432 giờ
18 tháng/ 1 cấp
16
Đai vàng 4 vạch trắng
432 giờ
Huấn luyện viên cao cấp
17
Đai trắng
576 giờ
24 tháng/ 1 cấp
Võ sư

18
Đai trắng có tua
576 giờ
24 tháng/ 1 cấp

đó là thời gian và bậc cấp của võ cổ truyền
Còn đây là thời gian và bâc cấp của vovinam


CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
TRAININGS PROGRAM
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Màu đai & thời gian
Kỹ thuật căn bản
Đòn căn bản
Quyền
Song Luyện
Lớp Tự Vệ
Đai màu áo
3 tháng

http://www.vovinamus.com/images/blue.gif

- Phương pháp hô hấp
- Thở ngực
- Bài tập khởi động
- 4 lối Chém cạnh tay
- 4 lối Gạt cạnh tay
- 4 lối đánh Chỏ
- Các lối Ðấm thẳng, móc, lao, múc thấp, tạt ngược, phạt ngang.
- Các lối Ðá căn bản
-5 lối đứng tấn: trung bình tấn, Ðinh tấn, Tam giác tấn, cung tiển tấn, Qụy tấn

Khóa gỡ:

- Bóp cổ trước lối 1 và 2
- Bóp cổ sau
- Nắm ngực áo lối 1 và 2
- Ôm trước không tay và cả tay
- Ôm sau không tay và cả tay
- Ôm ngang
- Khoá tay dắt lối 1 và 2

Thế chiến lược:

- 5 thế chiến lược 1-5
Khởi quyền
Lớp Nhập Môn
Đai xanh đậm
3 tháng

http://www.vovinamus.com/images/darkblue.gif

- Ôn phần cũ
- Ðấm và đá di động
- 4 lối đánh gối
- Nhảy chân trì
- Các lối Tấn: trảo mã, Dinh tấn thấp, Ðộc cước tấn, hồi tấn... kết hợp với thủ pháp

Phản đòn cơ bản 1 :

- 12 đòn phản các lối đấm: thẳng, móc, lao, múc, thấp, tự do số 1 và số 2. (bên phải và bên trái)

Thế chiến lược :

- 5 thế chiến lược từ 6-10
Nhập môn quyền
Lam đai I cấp
Đai xanh đậm 1 vạch vàng
6 tháng

http://www.vovinamus.com/images/dblue1.jpg

- ôn phần cũ
- 5 lối chạy tại chổ
- Phương pháp té ngã
- Ðấm và đá di động có mục tiêu
- 4 lối đánh chỏ 5-8
-Áp dụng các thế chiến lược tập giao đấu


Khoá gỡ :

- Nắm tóc trước lối 1 và 2
- Nắm tóc sau lối 1 và 2
- Nắm tay cùng bên
- Nắm tay khác bên
- Hai tay nắm một tay trước
- Hai tay nắm hai tay trước
- Hai tay nắm 2 tay sau
- Khoá sau vòng gáy
- Khoá tay dắt số 3 và 4

Cơ bản :

- 4 đòn phản thế các lối đá. đạp (đá thẳng, cạnh, tạt, đạp bên phải và bên trái)

4 đòn chân : 1 - 4

5 thế chiến lược: 11 - 15

Thập tự quyền

Nhu khí công quyền số 1
Lam đai II cấp
Đai xanh đậm 2 vạch vàng
6 tháng

http://www.vovinamus.com/images/dblue2.jpg

- Ôn phần cũ
- 5 lối đá di động và chuyển tấn
- Phương pháp đấm, chém, gạt, đỡ di động

- Xô ẩn đạp bụng số 1 và số 2
- Khoá tay dắt số 5 và 6
- Ðòn chân số 5 và số 6
- 5 thế chiến lược 16-20
Long hổ quyền
Liên hoàn đối luyện 1

Song luyện số 1
Lam đai III cấp
Đai xanh đậm 3 vạch vàng
6 tháng http://www.vovinamus.com/images/image015.gif
- Ôn phần cũ

Phản đòn cơ bản trình độ 2 :

- 16 đòn phản thế đấm và đá

- Ðòn chân số 7,8,9

- 10 thế vật cơ bản: 1 - 10

Tứ trụ quyền
Liên hoàn đối luyện 2

Bài vật số 1

Huyền đai
( Hoàng đai trơn )
12 tháng


http://www.vovinamus.com/images/image017.gif
- Ôn phần cũ

Phản đòn cơ bản trình Ðộ 3 :

- 15 phản thế đòn tay trình độ 3 (đấm thẳng, móc, hai tay từ 3 - 7)

- Thế chiến lược số 21 - 25

- 12 thế tay không đọat dao găm căn bản

Ngũ môn quyền pháp

Song dao pháp
Song luyện số 2

Song luyện dao

Hoàng đai I
Đai vàng một vạch đỏ
24 tháng

http://www.vovinamus.com/images/image019.gif
- Ôn phần cũ
- 15 thế kiếm cơ bản
- 5 đòn chân từ 10 - 14
- 5 thế chiến lược từ 26-30

Khóa gỡ :

- Khoá nghẹt cổ trước và sau
- Khoá cổ ngang
-Khoá sau vòng gáy lối 2
- Bóp cổ sau lối 2
- Các thế nắm tay lối 2
- Bóp cổ trước lối 3

Viên phương quyền

Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp

Nhu khi công quyền số 2
Song luyện số 3

Hoàng đai II cấp
Đai vàng 2 vạch đỏ
24 tháng

http://www.vovinamus.com/images/image020.gif
- Ôn phần cũ - 7 đòn chân từ 15

- 21 - 8 thế vật cơ bản từ 11 - 18

- 12 thế tay thước và phân thế.
Thập thế bát thứcquyền

Lão mai quyền pháp
Bài vật số 1

Bài song luyện kiếm
Hoàng đai III cấp
Đai vàng 3 vạch đỏ
36 tháng

http://www.vovinamus.com/images/image021.gif
- Ôn phần cũ - 12 thế côn cơ bản và phân thế
- 9 thế tay không đoạt súng trường.
- 4 thế tay không đoạt súng ngắn.

Mộc bản pháp (tay thước)

Việt võ đạo quyền

Tứ tượng côn pháp

Liên hoàn đối luyện 3

Song luyện số 4
Chuẩn hồng đai
Đai đỏ viền vàng
48 tháng


http://www.vovinamus.com/images/image022.gif
- Ôn phần cũ 12 thế tay không đoạt búa rìu

- 9 thế tấn công bằng súng trường

Xà quyền

Ngọc trản quyền

Nhật nguyệt đại đao

Thương lê pháp

Bài đấu búa rìu

Hồng đai I cấp
Đai đỏ 1 vạch trắng
60 tháng
http://www.vovinamus.com/images/image023.gif
- Ôn phần cũ - 12 thế tay không đoạt mã tấu.

- 10 thế vật cơ bản từ 19 -28
Hạc quyền

Thái cực đơn đao

Tiên long song kiếm


Nhu khí công quyền số 3

Bài đấu mã tấu

Bài vật số 3


Hồng đai II cấp
Đai đỏ 2 vạch trắng
60 tháng

http://www.vovinamus.com/images/image024.gif

- Ôn phần cũ - Phản thế các bài quyền, kiếm, đaoViệt điểu kiếm

Mã tấu pháp

Bát quái song đao

Nhu khí công quyền
số 4

Liên hoàn đối luyện 4

nêu so sánh thì thời gian học võ cổ truyền nhanh hơn, học song mình còn sức để mà sử dụng

Sisarut
05-09-2008, 09:29 PM
Bạn thích võ nào thì đó là quyền của bạn, mình có năn nỉ thì cũng vô ích thôi. Nhưng đọc bài của bạn mình xác định được là bạn đã có định hướng đi quá xa so với khả năng của bạn. Mục đích học võ của bạn là gì?

Nếu chỉ học võ để tự vệ, để khỏe. Thì bạn chỉ cần học từ 7-8 năm là hết đai vàng.
Nếu muốn làm võ sư để đi dạy thì học them 3 năm để lên chuẩn hồng đai là bạn đã có thể đi dạy rồi. Thực ra một số quận thiếu người thì có vẫn đưa đai vàng lên dạy như quận Tân Phú, TP HCM.

Bạn muốn học tất cả các cấp sao? Bạn sợ mình già sẽ không còn sức dùng võ sao? Vậy là bạn chưa hiểu võ. Võ dùng để nâng cao sức khỏe con người hơn mức bình thường. Nên về già bạn vẫn cường tráng. Võ sư Trần Tiến 94 tuổi còn khỏe hơn thanh niên đấy thôi. Bạn không được như Trần Tiến, thì chí ít 50 tuổi bạn vẫn khỏe mạnh như thường.

Nếu muốn thành cao thủ thì học võ cả đời vẫn chưa hết. Bạn học mười mấy năm võ cổ truyền rồi bạn làm gì? Chẳng lẽ bạn ở nhà làm chuyên môn khác, lâu lâu gặp vài tên du côn thì tung võ sao? Một năm bạn đánh nhau ngoài đường mấy lần? Chẳng lẽ bạn học mười mấy năm để rồi lâu lâu mói dùng sao, nên người đã học nhiều cấp thường họ sẽ đi dạy võ. Mà muốn đi dạy thì đâu cần phải học đến 20 năm. Chẳng lẽ bạn muốn vừa học hết các cấp rồi mới đi dạy sao? Chỉ sợ bạn học 8 năm là bỏ võ rồi, vì phải dành nhiều thời gian cho gia đình.

Mình nói như vậy là hết lời rồi. Bạn nghĩ sao thì tùy. Thông tin có thể tìm kiếm trên mạng, học võ sẽ thu nhiều kiến thức hơn là lên mạng hỏi. Võ Bình Định cũng là môn phái của Việt Nam, mà mình luôn kêu gọi “Người Việt học võ Việt”. Bạn thích thì cứ học.Năm học mới đến nên mình rất bận, không còn nhiều thời gian lên diễn đàn đâu.

trunghieuvvn
06-09-2008, 02:42 PM
rất vui khi đc làm wen với các bạn tôi cũng là VĐV v0vjnam của đôi công an nhân dân. v0vjnam la một môn võ rất hay và đc phổ biến, nhưng cácbạn biết không môn võ này ngoài bắc chúng mình không có môn võ này nhiều bạn muốn tìm để học rất khó

thedeadman1
06-09-2008, 04:23 PM
Bạn thích võ nào thì đó là quyền của bạn, mình có năn nỉ thì cũng vô ích thôi. Nhưng đọc bài của bạn mình xác định được là bạn đã có định hướng đi quá xa so với khả năng của bạn. Mục đích học võ của bạn là gì?

Nếu chỉ học võ để tự vệ, để khỏe. Thì bạn chỉ cần học từ 7-8 năm là hết đai vàng.
Nếu muốn làm võ sư để đi dạy thì học them 3 năm để lên chuẩn hồng đai là bạn đã có thể đi dạy rồi. Thực ra một số quận thiếu người thì có vẫn đưa đai vàng lên dạy như quận Tân Phú, TP HCM.

Bạn muốn học tất cả các cấp sao? Bạn sợ mình già sẽ không còn sức dùng võ sao? Vậy là bạn chưa hiểu võ. Võ dùng để nâng cao sức khỏe con người hơn mức bình thường. Nên về già bạn vẫn cường tráng. Võ sư Trần Tiến 94 tuổi còn khỏe hơn thanh niên đấy thôi. Bạn không được như Trần Tiến, thì chí ít 50 tuổi bạn vẫn khỏe mạnh như thường.

Nếu muốn thành cao thủ thì học võ cả đời vẫn chưa hết. Bạn học mười mấy năm võ cổ truyền rồi bạn làm gì? Chẳng lẽ bạn ở nhà làm chuyên môn khác, lâu lâu gặp vài tên du côn thì tung võ sao? Một năm bạn đánh nhau ngoài đường mấy lần? Chẳng lẽ bạn học mười mấy năm để rồi lâu lâu mói dùng sao, nên người đã học nhiều cấp thường họ sẽ đi dạy võ. Mà muốn đi dạy thì đâu cần phải học đến 20 năm. Chẳng lẽ bạn muốn vừa học hết các cấp rồi mới đi dạy sao? Chỉ sợ bạn học 8 năm là bỏ võ rồi, vì phải dành nhiều thời gian cho gia đình.

Mình nói như vậy là hết lời rồi. Bạn nghĩ sao thì tùy. Thông tin có thể tìm kiếm trên mạng, học võ sẽ thu nhiều kiến thức hơn là lên mạng hỏi. Võ Bình Định cũng là môn phái của Việt Nam, mà mình luôn kêu gọi “Người Việt học võ Việt”. Bạn thích thì cứ học.Năm học mới đến nên mình rất bận, không còn nhiều thời gian lên diễn đàn đâu.
:2T-khicon-(18):nếu dzậy thì giữa võ cổ truyền và vovinam thì cái nào hiệu quả hơn ( tui ko dám nói là mạnh vì mỗi môn võ đều có cái mạnh riêng, ko thể so sánh đc ). phiền bạn phân tích kỹ càng chút để tui hiểu thêm về võ thuật:2T-khicon-(18):

thedeadman1
06-09-2008, 04:27 PM
rất vui khi đc làm wen với các bạn tôi cũng là VĐV v0vjnam của đôi công an nhân dân. v0vjnam la một môn võ rất hay và đc phổ biến, nhưng cácbạn biết không môn võ này ngoài bắc chúng mình không có môn võ này nhiều bạn muốn tìm để học rất khó
Nói thế chắc chú phải là dân cao thủ vậy cho hỏi, học vovinam có khó ko vậy. Nếu đc thì phiền chú post mấy bài về chương trình luyện tập cho cháu tham khảo với, nếu có clip minh họa thì tốt, thanks chú nhiều nha

VNtoiyeu
09-09-2008, 06:58 PM
Đúng đấy bộ môn VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO xứng đáng là quốc võ của dân tộc ta. Vì môn võ này không những huấn luyện cho con người về thể lực, ý chí mà còn tính tự cường, sự vững vàng trong cuộc sống, xứng đáng sánh vai cùng các môn võ khác trong đấu trường thể thao khu vực và trên thế giới.

thathuchoanh
18-09-2008, 10:08 PM
Quanh đi quanh lại toàn thấy các ông phong trào đi cổ vũ cho Vovinam..chẳng biết có phải vì cái môn võ này nó củ chuối quá ko mà phải quảng cáo nhiều đến như vậy..nói thật là đã từng 2 lần đi xem các bác môn sinh vovinam biểu diễn..kể cả thầy dạy biểu diễn...trông cứ như trò hề...
Mấy người ở đây cứ tung hô như vậy nhưng thử hỏi những võ sư của làng võ VN xem có ai thèm học hay khen lấy 1 tiếng về môn võ này ko?.. Dẫu biết rằng người Việt thì phải trân trọng tinh thần của người Việt nhưng những cái mà ko hợp hoặc quá kém thì đừng cổ súy cho nó...
Bạn cho mình biết bạn ở đâu zậy, mình đang tìm cao thủ chỉ giáo thêm đây .

thathuchoanh
18-09-2008, 10:17 PM
:2T-khicon-(62):Ôi trời, vậy hóa ra phải học gần 20 năm ah, tới đó tui già rôi, hơi sưc đâu mà đánh với đấm chứ. Dzậy tui đành phải học võ cỏ truyền ( Bình Định ) thôi, vì tổng thời gian tập luyện tất cả các cấp chỉ có mười mấy năm ah:2T-khicon-(62):
ặc, cái bạn ni , bạn tính lên đai trắng làm chi.Nếu bạn học võ để đánh lộn cho vui thì vovinam lên đai lam 3 gạch là đủ xài rồi :sexy_girl:( 1 năm chớ mấy nếu bạn có tài thì 6 tháng thôi :big_smile:)

registers
19-09-2008, 02:08 AM
môn này tớ xem rồi, thấy vớ vẩn nhất, võ sinh mới tập giống karate, jodo học cha nó karate, judo cho nhanh. Đi ăn chộm mà to mồm quá, gặp các môn phái khác oánh cho te tua kekek

Hoàng Tử xứ Catalan
19-09-2008, 03:50 PM
học võ mà muốn có cơ hội lên sàn đấu thì hãy đăng kí ở quận 8 vì quận 8 la nơi mà vovinam đang hoạt động mạnh nhất. có rất nhìu nhân tài đó nghe hihiihi.

Hoàng Tử xứ Catalan
19-09-2008, 03:53 PM
ủa? sao bạn nói vovinam ăn cắp? nói vậy là thiếu tôn trọng đó nha. Tui la môn sinh của vovinam nên hiểu. Bạn nói vậy la không tôn trọng bản sắc dân tộc của nước mình rồi. Tui không đồng ý bạn nói vậy đâu á. Mong bạn thận trọng trong lời nói của mình 1 chút.

thedeadman1
19-09-2008, 04:11 PM
ặc, cái bạn ni , bạn tính lên đai trắng làm chi.Nếu bạn học võ để đánh lộn cho vui thì vovinam lên đai lam 3 gạch là đủ xài rồi :sexy_girl:( 1 năm chớ mấy nếu bạn có tài thì 6 tháng thôi :big_smile:)
1 năm hả, mơ đi, tui thấy đai vàng 2 gạch cũng đi làm thầy quá trời, mà muốn làm thầy học chưa tới một năm là làm thấy đc sao? coi kĩ lại cái hệ thống đai đi, học lên hết đai xanh là 2 năm rồi đó ông

Hoàng Tử xứ Catalan
23-09-2008, 04:05 PM
[QUOTE=nh0cng0pretty;6010231]đẳng cấp từ đai xanh đậm tới hok đai
hok đai la cao nhất[/QU
ban oi dai trang moi la cao nhat. dai do con lau lam moi len dai trang

thedeadman1
23-09-2008, 08:58 PM
môn này tớ xem rồi, thấy vớ vẩn nhất, võ sinh mới tập giống karate, jodo học cha nó karate, judo cho nhanh. Đi ăn chộm mà to mồm quá, gặp các môn phái khác oánh cho te tua kekek
Dzậy tui kiếm một ông vovinam hoàng đai tam đẳng ra đấu thử, ok? Hạ đc đi rồi họa may mới có tư cách nói chuyện ăn trộm với chả ăn cắp

em_ut_qb
18-10-2008, 08:53 PM
nguoi' co' the^ luc yeu co hoc vo duoc khong?
vay deo kinh hoc co duoc hok?
mon cac ban tra loi thac mac cua minh'
cam on truoc!:adore:

Sisarut
18-10-2008, 09:55 PM
Môn này rất thích hợp với thể lực người Việt Nam nên bạn cứ yên tâm mà học, mình bị cận 3 độ mà vẫn học Vovinam tốt đấy thôi.

Chúc bạn sớm được học Vovinam.

devilboy2015
19-10-2008, 02:42 PM
Môn này rất thích hợp với thể lực người Việt Nam nên bạn cứ yên tâm mà học, mình bị cận 3 độ mà vẫn học Vovinam tốt đấy thôi.

Chúc bạn sớm được học Vovinam.

:big_smile: Chỗ mình có người cận 5 độ vẫn đi học có sao đâu ! Đeo kính mà tập !

romeo2006hd
19-10-2008, 03:42 PM
Quanh đi quanh lại toàn thấy các ông phong trào đi cổ vũ cho Vovinam..chẳng biết có phải vì cái môn võ này nó củ chuối quá ko mà phải quảng cáo nhiều đến như vậy..nói thật là đã từng 2 lần đi xem các bác môn sinh vovinam biểu diễn..kể cả thầy dạy biểu diễn...trông cứ như trò hề...
Mấy người ở đây cứ tung hô như vậy nhưng thử hỏi những võ sư của làng võ VN xem có ai thèm học hay khen lấy 1 tiếng về môn võ này ko?.. Dẫu biết rằng người Việt thì phải trân trọng tinh thần của người Việt nhưng những cái mà ko hợp hoặc quá kém thì đừng cổ súy cho nó...
thế nào là ko hợp ? thế nào là quá kém ?
Rất thích môn võ Vovinam này vì có rất nhiều đòn đẹp rất tiếc mình đã nghỉ vì lo ôn thi lớp 12 nếu có cơ hội tôi sẽ hoc lại . Đai đen nhị đẳng ( trợ lý GV dạy cho mấy em mới vô học ) rồi nghỉ cũng hơi tiếc .
đai đen có một cấp rồi lên đai vàng mà bạn ?

thedeadman1
19-10-2008, 06:14 PM
vậy thì muốn học đủ để tự vệ thì phải học bao lâu ?

romeo2006hd
20-10-2008, 10:49 AM
đánh 1-1 thì lên xanh 2-3 vạch là đủ xài
đánh 1- nhiều thì lên khoảng vàng
nói chung là tùy trình đọ và đối thủ nữa bạn ạ :big_smile:

thedeadman1
20-10-2008, 04:11 PM
cám ơn nhé, cho cái thanks nè

devilboy2015
20-10-2008, 06:45 PM
:big_smile: Vovinam đai tam 3 gạch lên đai vàng là theo truyền thống việt nam còn loại đai đen là nước ngoài ! Ví dụ hồng đai sáu cấp bằng đai đen 10 đẳng !

thedeadman1
21-10-2008, 08:34 PM
đai đen 10 đẳng, ko bik phải tập bao lâu vậy ?

dragon_ken
22-10-2008, 12:51 AM
Đành là vậy, nhưng tới chừng đó tui già rồi, hơi hám đâu mà đánh với đấm nữa chứ, vậy thì học võ có ích gì :beat_brick::sexy_girl:
ủa vậy bạn định học võ để uýnh lộn àh?nếu để uýnh lộn thì thui đi đừng tập nữa:2T-bunny-(51):

thedeadman1
22-10-2008, 04:25 PM
ủa vậy bạn định học võ để uýnh lộn àh?nếu để uýnh lộn thì thui đi đừng tập nữa:2T-bunny-(51):
Ủa, chứ tự vệ thì ko cần đánh ah, mà đánh ko nổi thì tự vệ cái quái gì ?

bo1234
22-10-2008, 05:47 PM
XÌXÌXÌXÌXÌXÌXÌXÌ

dragon_ken
31-10-2008, 12:10 AM
Ủa, chứ tự vệ thì ko cần đánh ah, mà đánh ko nổi thì tự vệ cái quái gì ?
tự vệ đâu cần phải đánh.36 kế chuồn là thượng sách:big_smile::2T-bunny-(20):

thedeadman1
31-10-2008, 04:43 PM
lỡ chạy ko kịp thì sao ?

aragoncn07
01-11-2008, 08:52 AM
-Không có nơi nào ở các quận khác sao bạn? Mình rất muốn học môn này nhưng bận học văn hóa quá nên không học võ được. Hiện mình đang tìm noi nào gần nhà học cho đỡ tốn thời gian đi lại.
bạn có thể đến club vovinam ĐH dân lập Văn Hiến : số 3 đường D2 khu Văn Thánh Bắc phường 25 quận Bình Thạnh TP HCN! các thành viên club cũng như ban huấn luyện rất vinh hạnh đc đón nhận tất cả các thành viên mới sinh hoạt....lịch thường trực là: từ 18h-20h thứ 2/4/6 hàng tuần tại sân trường!
thân ái,,,

aragoncn07
01-11-2008, 09:06 AM
Bạn cho mình biết bạn ở đâu zậy, mình đang tìm cao thủ chỉ giáo thêm đây .
Nếu là dân Vovinam thì cái đầu tiên cần nhớ theo mình là ko đc thượng đài cho dù cái thằng chó mà mình mún đánh nó nói những gì và là thằng nào huynh đệ à!
Thui chấp nó làm gì anh em mình tự hào cho nó ghen là đc gùi:D!
xin ai có nòng giận thì thứ lỗi cho em nha!

thathuchoanh
03-11-2008, 11:26 AM
Nếu là dân Vovinam thì cái đầu tiên cần nhớ theo mình là ko đc thượng đài cho dù cái thằng chó mà mình mún đánh nó nói những gì và là thằng nào huynh đệ à!
Thui chấp nó làm gì anh em mình tự hào cho nó ghen là đc gùi:D!
xin ai có nòng giận thì thứ lỗi cho em nha!
hic,mình xin lỗi, bản chất mình vốn hiền lành :pudency:

devilboy2015
03-11-2008, 10:41 PM
:big_smile: Thảo luận vui nhỉ up 1 bài cho vovinam đi lên !

kakashi_11111
07-11-2008, 01:29 PM
nói đi nói lại vẫn ko thấy cho nào dạy để đi học ..chán.........

thedeadman1
07-11-2008, 04:49 PM
tới 31 Sư Vạn Hạnh q10 Tp.HCM coi thử đi

Herongtos
24-11-2008, 10:42 AM
Môn này đơn giản, thực chiến mà hay lắm. Ở các trung tâm văn hóa thể thao của quận có dạy mà. Bạn phải đến dó trước, nếu không được thì hãy tính đến tìm chỗ khác.

uNrEaL_tOuRnAmEnT
24-11-2008, 10:49 AM
.....................no idea for this.................

lazycat1701
24-11-2008, 02:37 PM
chào nhá các đồng môn, cho em lễ 1 cái nàm wen nào, e mới dô thui, lam đai nhất, học xong khởi quyền, nhập môn, bi h học wa thập tự, bị mami bắt nghỉ 1 thời gian, định hè sẽ học típ, nhưng mòa, quyền với phản đòn wên hít gòi, làm sao ây, e hem mún bị phạt công lực auuuuuuuuuuu, hik đất còn hem nổi nữa là, mí đại winh uiiiiiii, cứu tỉu mụi yyyyyyyyyyyyyyyyy, nen ni?.............

yentieudieu
24-11-2008, 05:00 PM
ở đâu vậy tui chĩ cho tui học được tới đai tam rồi nè vì phãi đi làm nên ko học nữa

devilboy2015
24-11-2008, 05:35 PM
http://i234.photobucket.com/albums/ee104/devilboy2015/untitled-3.jpg
Chỗ devil học vovinam nè anh em , quận 10 !

devilboy2015
26-11-2008, 11:20 PM
úp bài cho vovinam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:2T-bunny-(54)::2T-bunny-(55):

kaitou492
27-11-2008, 04:48 PM
Ai thĩ học thì wa CLB Su Vạn Hạnh naz` ^^! số 31 Sư Vạn Hạnh
VVN 4ever ^^

kaitou492
27-11-2008, 04:49 PM
:big_smile:Ai thĩ học thì wa CLB Su Vạn Hạnh naz` ^^! số 31 Sư Vạn Hạnh Q.10
VVN 4ever ^^:beauty:

dragon_ken
28-11-2008, 01:10 AM
lỡ chạy ko kịp thì sao ?
he he chạy không kịp thì phải đánh lộn roài.học võ đạo mà vẫn có tư tưởng đánh nhau thì chịu thua luôn:2T-bunny-(32)::2T-bunny-(51):

devilboy2015
28-11-2008, 04:56 PM
à cho tớ hỏi các cậu học khởi quyền lúc nào thế mình có nghe bài này . Nhưng không có học chỉ học nhập môn rồi lên thập tự ? chắc cải cách rồi sao ?

Rinky_Block
07-12-2008, 08:56 PM
à cho tớ hỏi các cậu học khởi quyền lúc nào thế mình có nghe bài này . Nhưng không có học chỉ học nhập môn rồi lên thập tự ? chắc cải cách rồi sao ?

+Khai môn->Nhập Môn->Thập Tự->Long Hổ->Tứ Trụ->Viên Phong...Hình Hạc Quyền là quyền cuối tôi học được xong rồi nghỉ trong tất cả thì có Tứ Trụ và Long Hổ là tôi thích nhất.
-Long Hổ nếu siêng năng luyện 10 lần một ngày, kèm 10 điều tâm niệm thì sau chừng 1 tháng cơ thể có nhiều biến chuyển khá tốt xong không có khẩu huyết kèm theo (Cái này hiếm người nhớ) thì thường nóng giận...
-Tứ Trụ thì giúp phán đoán tốt vì trụ tấn hơi nhiều, tập với nhịp nhanh không hiệu quả mà quyền phải chắc .
+Hồi học Long Hổ Bộ Quyền để tranh giải, cuối cùng thì cả Thập Tự đánh cũng không nổi...
+Vũ khí thì dùng kiếm do đao, côn...cầm không nổi...Đợi sau này có thời gian thì luyện lại...

tam_thai_tu2008
08-12-2008, 06:54 PM
bạn block học vovinam à :D, đẳng gì rồi

devilboy2015
08-12-2008, 10:08 PM
@.@ trời chắc qua hoàng đai nhị rồi
Học qua long hổ là pro rồi
Giờ mới biết khởi quyền là 2 /5 bài nhập môn quyên .

Rinky_Block
14-12-2008, 01:01 PM
bạn block học vovinam à :D, đẳng gì rồi
+Nếu đúng theo qui tắc thì là Hoàng Đai Nhị Đẳng nhưng vì vài lý thủ tục gì đó nên mãi đeo Huyền Đai, sau này vì bất mãn việc tụi lóc nhóc chưa đủ ngày học (thời lượng qui định lên đai) nhưng vì có nhà chúng có cống hiến nên được đeo Hoàng Đai nên tôi bỏ trường, lúc đó nội bộ võ đường có nhiều tranh chấp mà tôi không muốn tham gia. Sau này mấy thầy trong võ đường nhận ra sai lầm lớn đó thì võ đường đã có khá nhiều người kì cựu ra đi.
+Nhớ hồi chỉ lớp 3 tôi đã phải theo đoàn lân trong võ đường để kiếm thêm thu nhập nâng cấp , ngày đó võ đường còn nghèo chỉ là 1 cái kho người ta bỏ lại cho và các dụng cụ thì tự chế, mấy thầy trò không ai có tiền hết nên môn sinh chỉ cần có áo là thầy dạy rất nhiệt tình. Nhớ sư phụ đầu tiên của tôi là thầy tên Quí, thầy có thể nói võ thuật và võ đạo thuộc hàng xuất sắc nhưng sau này thầy không chịu chủ trương khếch đại võ thuật mà nhấn chìm võ đạo của mấy thầy khác nên thầy thôi, tôi cũng thôi. Mấy anh dưới sự đào tạo của thầy Quí giờ đều thuộc hàng ngũ công an, còn lớp sau này thì đua nhau lên đai trong khi Long Hổ chưa thuộc đến nữa bài, quá buồn.

Rinky_Block
14-12-2008, 01:31 PM
+Ngoài ra Vovinam khác với các võ phái khác ở Việt Nam đó là tính phổ biến, ngoài trừ bộ quyền dành cho Ngũ Sắc đai ra thì hầu như các bộ quyền khác đều khá phổ biến mà hàu hết ai cũng có thể học được nếu có tâm: (Cương nhu đều có đủ)
+Các bạn lên youtube để xem 30 thế chiến lược của Vovinam (mình chưa đủ 15 bài viết)-->Trên đó các võ sư đánh chậm nên hình quyền có vẽ sơ sài chậm chạp nhưng nếu đánh nhanh thì cũng có thể tự vệ nếu 1 đối 1.
+Tâm niệm chỉ có:Nhanh, hiểm và mạnh-->cực sát (trong đối luyện nếu không giáp trụ có thể gây tổn thương)

devilboy2015
14-12-2008, 03:49 PM
=.= đúng là còn thủ tục....
Thi càng cao tỉ lệ rớt càng cao .

Rinky_Block
14-12-2008, 04:24 PM
=.= đúng là còn thủ tục....
Thi càng cao tỉ lệ rớt càng cao .
+Thi thì có 3 bước:
1.Quyền theo cấp đai (có khi bốc thăm nhiều bài quyền khác nhau...Tứ trụ dễ nhầm nhất )
-Quyền đẹp dứt khoát, khởi đầu và kết thúc tại 1 điểm-->easy!
2.Đối kháng đồng hạng cân.
-Không cần tính điểm nhiều hay ít, tệ lắm là quyền hoặc cước phải trúng đối phương không phản đòn 4~5 chiêu trong 15 phút-->normal!
3.Võ đạo:
-Tất cả câu hỏi trong sách Võ Đạo của Vovinam
-thường là:10 điều tâm niệm, ý nghĩa màu đai...-->Hard!
+2 cái trên đậu 1 còn cái cuối bắt buộc-->Võ thuật trên nền tản Võ Đạo...

neodang2101
15-12-2008, 01:24 PM
o tren con thieu bai Thap Tu Quyen nua, sau bai Nhap Mon Quyen phai la Thap Tu Quyen chu.

neodang2101
15-12-2008, 01:26 PM
o tren con thieu bai Thap Tu Quyen nua, sau bai Nhap Mon Quyen phai la Thap Tu Quyen chu, roi` sau Thap Tu Quyen la Long Ho Quyen, ban danh thieu 2 bai quyen roi.

goodgood600
16-12-2008, 06:16 PM
Mình cũng đang theo học môn này, thích nhắm.Nhất là mấy đòn kẹp cổ

JamesMarcus
16-12-2008, 07:09 PM
Võ này tui nghe hoài riết chán , toàn đá dàn cảnh . Thử đấu với Muay Thái mà đá móc số 14 xem nằm viện cả tháng . Võ này hay nhưng thù thì chắc nhưng công thì không chắc nếu gặp võ khác cao hơn .....

JamesMarcus
17-12-2008, 02:11 PM
tui không thích học võ này bởi mấy thằng học võ này giỡn mạnh tay thấy ớn , làm như mình là kẻ thù của nó ko bằng

o0oKu_Bjno0o
17-12-2008, 09:06 PM
Mình cũng cóa học nữa ^_^! Mình Hoàng Đai Nhị oài ná không giỡn đâu ^_^! ... Koàn là Vận Đông Viên TP Cần Thơ từng Đoạt HCV về cho đội với Nội Dung thi Quyền nhá :P

jiamin1
18-12-2008, 03:15 PM
cho mình hỏi học võ ở câu lạc bộ có gì khác học võ đường vậy ? hình như học võ cũng chia làm 2 loại :( 1 biển diễn .... 2 chiến đấu .... ) phải không vậy ? nếu đúng cho mình xin địa chỉ chỗ học thiên về chiến đấu ( mình ở quận 11 ) . Gần nhà mình nhiều tệ nạn xã hội quá nên phải học võ để tự vệ . thanks trước nha

Rinky_Block
18-12-2008, 06:11 PM
cho mình hỏi học võ ở câu lạc bộ có gì khác học võ đường vậy ? hình như học võ cũng chia làm 2 loại :( 1 biển diễn .... 2 chiến đấu .... ) phải không vậy ? nếu đúng cho mình xin địa chỉ chỗ học thiên về chiến đấu ( mình ở quận 11 ) . Gần nhà mình nhiều tệ nạn xã hội quá nên phải học võ để tự vệ . thanks trước nha
+Vậy thì đăng ký xuất cấp tốc, đăng kí các môn sau:
-4 bài tự vệ.
-Đối luyện tay đấu dao (12 thế-Theo lý thì 14 nhưng sau giảng lược thành 12 thế)
-Đấu mã tấu.
-Đấu súng trường (Cho đủ bộ)
-Sử dụng các vật dụng nhanh dư gậy, dù, ghế...(Mình thì thêm cả gạch và đá)
+Trong vòng 3 tháng tập cấp tốc bạn sẽ lên được đai đen...Điều kiện là sức khỏe tốt trên 19 tuổi mới theo khóa này...
Mình cũng cóa học nữa ^_^! Mình Hoàng Đai Nhị oài ná không giỡn đâu ^_^! ... Koàn là Vận Đông Viên TP Cần Thơ từng Đoạt HCV về cho đội với Nội Dung thi Quyền nhá :P

+Bạn dùng quyền gì trong thi đấu biểu diễn vậy? Chỉ thi đấu quyền thôi à????

jiamin1
19-12-2008, 04:01 PM
hix mình mới có 14 tuổi thôi . chắc đành phải theo từ từ vậy . cho hỏi tí trong vovinam muốn các đòn kẹp thì thời gian là bao lâu ?

jiamin1
20-12-2008, 01:13 PM
cho hỏi vovinam có đứng tấn hok zậy

meotobung02
20-12-2008, 06:34 PM
cho hỏi vovinam có đứng tấn hok zậy

Trung bình tấn, kị mã tấn...hẻm nhớ hết mười mấy năm rồi...

Mình cũng cóa học nữa ^_^! Mình Hoàng Đai Nhị oài ná không giỡn đâu ^_^! ... Koàn là Vận Đông Viên TP Cần Thơ từng Đoạt HCV về cho đội với Nội Dung thi Quyền nhá :P

Thế àh, cách đây mười mí năm thì mình là vdv của Quận Tân Bình cũng đi thi đấu toàn thành và toàn quốc...vui lém, chủ yếu là đối kháng không àh, còn quyền thì biểu diễn cho vui khi có lể hội này nọ. Như 1 đấu 3, song đấu....;))

vuhoangnguyen
21-12-2008, 12:43 AM
Thế àh, cách đây mười mí năm thì mình là vdv của Quận Tân Bình cũng đi thi đấu toàn thành và toàn quốc...vui lém, chủ yếu là đối kháng không àh, còn quyền thì biểu diễn cho vui khi có lể hội này nọ. Như 1 đấu 3, song đấu....

chả xin, bụng to mà đú đởn

binbon2510
21-12-2008, 10:37 AM
ai muốn học thì qua quận 8 trung tâm TDTT nè
tui cũng đang học nè vui lắm à

Pe'_Hien_nhi_nhO'
21-12-2008, 02:22 PM
Cho hỏi ở quận Bình tân có nơi nào dạy hem

jiamin1
21-12-2008, 02:38 PM
ừa mình nghe nói quận 8 dậy vovinam ghê lắm để hè mình qua cho . cũng tình đi học vovinam mà bạn học ở đâu vậy ? ( tập thời gian nào luôn nhé )

o0oKu_Bjno0o
21-12-2008, 02:58 PM
Vovinam rất vui ^_^!

thedeadman1
21-12-2008, 03:19 PM
Ý, dzậy cho hỏi gần quận TB có chỗ nào dạy vovinam đc đc hok chỉ tui với (CLB hoặc võ đường thôi nha), chỗ tui ở cũng hay đánh nhau ỳ xèo, ko lo tự vệ ko khéo có ngày ...............:sexy_girl:......................
Mà sẵn tiện hỏi lun, vovinam trong thi đấu có cho kẹp cổ ko vậy?

kun_jenny
24-12-2008, 03:53 PM
tui ở q11 có thể chỉ chổ cho kui hem??