PDA

View Full Version : 1 nùi bài tập vật lí


Jerokya
16-03-2008, 06:58 PM
Bài 1: Một thanh AB đồng chất khối lượng m tiết diện đều có khối tâm G, chiều dài 2L. Đặt đầu A trên mặt sàn nằm ngang và nghiêng một góc α. Buông nhẹ cho thanh đổ xuống không vận tốc đầu. Giả sử đầu A trượt không ma sát trên sàn
a.Xác định quỹ đạo của tâm G
b.Tính vận tốc của tâm G khi thanh chạm sàn
c.Tính vận tốc của đầu B lúc thanh chạm sàn

Bài 2: Một thanh nặng đồng chất AB có chiều dài L và khối lượng M. Đầu B của thanh gắn với một bản lề gắn với trần nhà. Thanh có thể chuyển động quay quanh một trục nằm ngang đi qua B. Ban đầu thanh đựoc giữ yêu trên trần nhà ở vị trí ngang sau đó người ta buông nhẹ cho đầu A rơi tự do và thanh bắt đầu chuyển động quay quanh B. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Gia tốc rơi tự do là g.
a.Tìm vận tốc thanh khi thanh qua vị trí thẳng đứng
b.Khi thanh qua vị trí thẳng đứng đầu B rời khỏi bản lề và chuyển động rơi tự do. Tìm khoảng cách giữa AB so với trần nhà khi thanh chuyển động trong không khí đến vị trí nằm nganh lần đầu tiên
Khối đồng chất hình họp khối lượng M có các cạnh a,b gắn với m qua ròng rọc,dây nối.Hệ số ma sát giữa M và sàn là k. Tìm điều kiện để hệ đứg yên cân bằng.
Cái này đưa về mục TĨnh học thì đúng hơn !
Bác dùng 2 đk
* Điều kiện để hệ không trượt trên sàn
Fms>mg
* Điều kiện để vật M không quay
T.b>P.a+P.a/2
Từ 2 đk này rút ra được kết quả
Câu 9. trong những yếu tố sau đây yếu tố nào ảnh hưởng tới trạng thái chuyển động quay của vật rắn.:
A. Lực đồng phẳng với trục quay.
B. Lực song song với trục quay.
C. lực tiếp tuyến với quỹ đạo của điểm đặt lực.
D. Lực hướng tâm.
E. Điểm đặt của lực dịch chuyển dọc theo phưong tác dụng của lực đó.

Bài10. trong những yếu tố sau đây yếu tố nào không ảnh hưởng tới trạng tháichuyển động quay của vật rắn quanh một trục.
A. Sự phân bố khối lưọng của vật đối xứng với trục quay.
B. khoảng cách từ khối tâm của vạt đến trục quay.
C. Mô mem động lưọng của vật.
D. Mômen quán tính của vật.
E. Ngoại lực song song hoặc đồng phẳng với trục quay.
Câu 11. Trong các điều kiện sau, điều kiện nào cho phép một vật rắn ở trạng thái cân bằng ( một vật rắn ở trạng thái cân bằng khi mọi chất điểm của nó đều có toạ độ không đổi theo thời gian ).
A. Vật luôn đứng yên so với bất kỳ vật nào.
B. Tổng các mômen lực đối với trục quay làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các momen làm vật đó quay ngược chiều kim đồng hồ.
C, Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đó bằng không.
D. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng khong và tổng đị số các momen lực tác dụng len vật với bất kì trục quay nào cũng bằng không.
E. tổng các momen động lưọng của vật với trục quay bất kì bằng không.
Bài 16. Trên một đĩa đồng chất nằm ngang quay quanh trục đối xứng có một vật nằm cách tâm đĩa 0,098m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đĩa bằng 0,25. cho gia tóc trong trưòng bằng g =9,8m/s^2. Để vật khôg bị văng ra khỏi đĩa thì giá trị của vận tốc góc (rad/s) không đựoc lớn hơn.
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7

câu 17. Một người đứng ở giữa ghế Giucỗpki sao cho phương của trọng lực tác dụng lên người trùng với trục quay của ghế. Hai tay người đó dang tay ra và cầm hai quả tạ. Mỗi quả có khối lưọng m= 2kg. Khoảng cách giữa hai quả tạ là . Cho biết momen quán tính của ngưòi và ghế ( không kể tạ ) là = 2,5 kg.m^2 .
Vận tốc góc của hệ ghế và người khi người đó co tay lại để khoảng cách giữa hai quả tạ chỉ còn có giá trị bằng (rad/s).
A, 3,5 B, 4,5 C, 5,5 D, 6,5 E, 7,5

1/1 vật chuyển động từ A đến B, vật tốc trên 1/3 đoạn đường sau bằng 1/3 vận tốc trên 2/3 đoạn đường trước đó. Nếu vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 18km/h thì vận tốc trên mỗi quãng đường là bao nhiêu?

2/2 chiếc xe buýt khởi hành từ cùng 1 nơi nhưng cách nhau 1 khoảng thời gian là 10 phút, chuyển động thẳng đều theo cùng 1 chiều với cùng vận tốc v1 = v2 = 30km/h. Một chiếc xe đạp chuyển động thẳng đều ngược chiều 2 xe buýt với vận tốc v3. Cho biết thời gian từ lúc xe đạp gặp xe buýt I đến lúc gặp xe buýt II là 7,5 phút. Tìm v3

3/con kiến A tha một hạt đường, chuyển động thẳng đều về tổ O với vận tốc v = 0,5 cm/s. Khi A còn cách tổ đoạn l= 1,2m, con kiến B khởi hành từ tổ O chuyển động thẳng đều đến gặp A với vận tốc v1= 2cm/s. Khi vừa gặp Ạ, B lập tức quay về tổ với vận tốc v2= 1cm/s. Cứ như thế, B liên tục chuyển động từ O đến gặp A rồi quay về O với các vận tốc tương ứng như trên cho đến khi A về O. Gọi tổng thời gian B đi từ O đến gặp A là t1, tổng thời gian B đi từ vị trí gặp A về O là t2
a/tính tỉ số t2/t1
b/tính chiều dài quãng đường tổng cộng mà B đã đi được

4/trong một cuộc đua thuyền trên sông, các thuyền phải đi từ bến X xuôi dòng đến bến Y rồi ngược dòng trở về X. Vận tốc của dòng nước là 2m/s. Biết chiếc thuyền có vận tốc riêng là 21,6 km/h đã về nhất với tổng thời gian cả đi và về là 1h30ph. tính khoảng cách XY

5/một đoàn học sinh xếp hàng dọc và đi dều với vận tốc v1, chiều dài đoàn học sinh là 100m. Một con chó chạy với vận tốc không đổi v2 từ đầu xuống cuối đoàn học sinh trong thời gian t= 25s ròi lại chạy từ cuối lên đầu đoàn học sinh trong thời gian t2= 100s. tính v1, v2

6/từ bến A dọc theo một bờ sông, một chiếc thuyền và một chiếc bè cùng bắt đầu chuyển đông. Thuyền chuyển động ngược dòng còn bè được thả trôi theo dòng nước. Khi thuyền chuyển động được 30phút đến vị trí B, thuyền quay lại và chuyển động xuôi dòng. Khi đến vị trí C, Thuyền đuổi kịp bẹ Cho biết vận tốc của thuyền đối với dòng nước là không đội, vận tốc của dòng nước là v1
a)tìm thời gian từ lúc thuyền quay lại B cho đến lúc thuyền đuổi kịp chiếc bè
b) cho biết khoảng cách AC là 6km. tính v1 của dòng nước

7/một chiếc xe phải đi từ A đến B trong khoảng thời gian quy định là t. Nếu đi với vận tốc 48km/h thì sẽ đến B sớm hơn 18ph. Nếu đi với vận tốc 12km/h thì sẽ đến B muộn hơn 27ph
a/tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định
b/để chuyển động từ a về B đúng thời gian dự định, xe chuyển dộng từ A đến C đi với vận tốc 48km/h rồi đi với vận tốc 12km/h từ C đến B. Tính chiều dài AC

8/2 bạn Lê Trần cùng bắt đầu chuyển động từ A đến B. Lê chuyển động với vận tốc 15km/h trên nửa quãng đường AB và với vận tốc 10km/h trên nửa quãng đường còn lai. Trần chuyển động với vận tốc 15km/h trên nửa thời gian đầu và với vận tốc 10km/h trên khoảng thời gian còn lại
a/ hỏi ai đến B trước ?
b/ cho biết thời gian chuyển dồng của 2 bạn từ A về B chênh lệch nhau 6 ph. Tính chiều dài quãng đường AB và thời gian chuyển động của 2 bạn
mệt đứt hơi luôn, các bạn thông thả mà giải, mình còn đống bài tập khó nữa chừng nào rảnh post tiếp
bí quyết giỏi lí : cứ làm đi làm lại nhiều lần các bài dễ cũng như bài khó ( bí quyết của thầy dạy môn lí mình đó )

Một thanh AB đồng tính đặt nằm ngang có khối lượng =1,4 kg và độ dài lo = 100cm. Thanh quay tự do xung quanh một trục cố định thẳng đứng OO', đi qua đầu A của thanh. Trục OO' có độ dài l=55cm và điểm A nằm giữa trục. Vận tốc góc của thanh phải có giá trị bằng bao nhiêu để thanh phần nằm ngang của lực tác dụng lên đầu dưới của trục OO' bằng không? Khi đó thành phân nằm ngang của lực tác dụng lên đầu trên của trục bằng bao nhiêu?

Bài 1:Thỏ chạy theo đường thẳng với vận tốc không đổi v = 5 m/s.Cáo nhìn thấy thỏ và đuổi theo với vận tốc không đổi là v' = 4 m/s,nhưng tại mọi thời điểm vận tốc cáo luôn hướng về phía thỏ.Thoạt đầu khoảng cách giữa chúng giảm sau đó thì tăng lên.Khoảng cách min là 30 m.Tính gia tốc lúc này (ĐS:0,4)

Bài 2:4 chú rùa xuất phát từ 4 đỉnh cũa 1 hình vuông A,B,C,D cạnh a,chuyển động với vận tốc là v theo quy luật:Rùa 1 luôn hướng về rùa 2,2 hướng về 3,3 hướng về 4,4 lại hướng về 1.Kết quả là chúng gặp nhau ở tâm O của hình vuông ABCD.Tính thời gian chuyển động (ĐS:a/v)

Bài 3*:Có 1 tấm gỗ đồng chất AB = 2l,trọng lượng P,bề dày không đáng kể, nằm ngang và tựa trên 1 bánh xe tâm O tại trung điểm I (cũng là tâm quán tính) của thanh. Bánh xe đồng chất, trọng lượng P1, bán kính R, nằm trên mặt đường ngang. Hệ số ma sát trượt là u, hệ số ma sát lăn là k giữa bánh xe với tấm gỗ và mặt đường. Tìm các lực Q1,Q2 lần lượt đi qua một đầu tấm gỗ với Q1 phương trùng tâm gỗ,Q2 vuông góc tấm gỗ để hệ ở trạng thái sắp chuyển động: thanh (tấm gỗ AB) chuyển động ngang, bánh xe O lăn không trượt với mặt đường và lăn không trượt tương đối với tấm gỗ.Xác định ĐK tốt nhất của u (ĐS: Q1 = k.(P1/2 + Pl/(l+k))/R, Q2 = Pk/(l + k), u >= k.(P1.(l + k)/2Pl + 1)/R)

Bài 4:1 vật rắn quay quanh 1 trục nằm ngang Oz cố đnh5 khối lượng M, G là khối tâm và I là momen quán tính với trục Oz. Ở thới điểm ban đầu, 1 viên đạn có khối lượng m bay với vận tốc v nằm ngang, vuông với Oz và đập vào điểm J của vật rắn đang đứng yên rồi dính vào luốn ( Oz vuông với vật rắn)
1) Gọi T là chân đường vuông góc kẻ từ O -> phương của đạn.Xác đnh5 vận tốc góc của vật sau đó theo m, OT, I, góc JOH và v
2) Thành phần động lượng của hệ trên trục Ox, Oy trong hệ trục Oxyz theo M, m, OG, góc JOH và OH.
3) Xác định vận tốc đạn theo OH, I, m và alpha ( li độ góc cực đại sau va chạm)

Bài 5: Dây thừng vắt qua 1 cây gỗ nằm ngang cố định.Để giữ 1 vật m = 6 kg treo ở đầu , cần kéo đầu dây kia với lực bé nhất là T1 = 40 N
Xác định lực bé nhất T2 phải kéo đầu dây này để nâng vật treo ở đầu dây kia lên

Bài 1: Có ba con sên đang nằm trên ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 60cm . Cùng một lúc 3 con khởi hành , con thứ nhất đi hướng về con thứ hai , con thứ hai hướng về con thứ ba , con thứ ba hướng về con thứ nhất , với cùng một vận tốc không đổi 5cm/phút . Trong suốt cuộc hành trình, mỗi con luôn chuyển động về phía con đích đến tương ứng . Phải mất bao lâu , và quãng đường mà mỗi con đi được cho đến lúc chúng gặp nhau ? Viết phương trình đường đi ? Nếu mỗi con được coi như một chất điểm thì chúng sẽ bò xung quanh điểm gặp nhau mấy lần ?

[left]Bài 2: Một vật nhỏ đang ở trạng thái nghỉ trên mép của một cái bàn nằm ngang . Nó bị đẩy đột ngột và di chuyển đến một vị trí khác của cái bàn , cách vị trí cũ 1m , chỉ sau 2s . Phải chăng vật này có bánh xe ?

Bài 3 : Một cái thuyền có thể đi với vận tốc 3m/s trên mặt nước lặng . Người lái thuyền muốn vượt qua một con sông sao cho khoảng cách giữa hai điểm khả dĩ là ngắn nhất. Anh ta phải chèo thuyền theo hướng nào đối với bờ nếu vận tốc dòng nước là
(i) 2m/s
(ii) 4m/s
Cho rằng vận tốc dòng nước như nhau ở mọi nơi

Bài 4: Một tấm thảm dài , mỏng , mềm được đặt ở dưới sàn. Một đầu thảm bị uốn và sau đó bị giật ngược lại với một đơn vị vận tốc (không đổi ) , ngay trên phần thảm vẫn còn nằm yên trên sàn
Tìm vận tốc khối tâm Lực nhỏ nhất cần thiết để kéo phần chuyển động , nếu tấm thảm có một đơn vị dài và một đơn vị khối lượng ?

Bài 5 : Bốn con sên di chuyển đồng đều , chuyển động thẳng trên một mặt phẳng rất rộng . Chúng đi một cách ngẫu nhiên và bất cứ hai con nào cũng có thể gặp nhau , nhưng không có quá hai con gặp nhau tại một điểm ( không có hiện tượng ba hoặc bốn con cùng một lúc gặp nhau ) . Năm trong (4.3)/2 =6 cuộc gặp khả dĩ đã xảy ra . Chúng ta có thể phát biểu một cách chắc chắn rằng cuộc gặp thứ sáu cũng sẽ xảy ra hay không ?

Bài 6: Hai con “bọ gia” ( flatworm ) nặng 20g trèo lên một cái tường mỏng, cao 10cm. Một con dài 20cm , con kia “béo” hơn nhưng chỉ dài 10cm . Thử đoán xem con nào sẽ thực hiện được công lớn hơn để chống lại lực hấp dẫn khi nửa thân nó đã ở trên đỉnh của bức tường ? Tính tỷ số công thực hiện của hai con ?

Bài 7 : Một vận động viên bungee jumping ( môn thể thao nhảy từ trên cao xuống có buộc dây ở cổ chân , như trong quảng cáo Yo! most ý :finga: ) cao $h_0$ = 2m chuẩn bị nhảy từ một cái bục cao h= 25m so với hồ nước . Sợi dây cao su có một đầu buộc vào chân vận động viên , đầu kia cố định vào bục . Anh ta bắt đầu rơi tự do xuống từ trạng thái nghỉ trong tư thế thẳng đứng.

Chiều dài và tính đàn hồi của sợi dây cao su được chọn sao cho vận tốc người đó lập tức giảm xuống 0 khi đầu trúc gần tới mặt nước . VĐV đạt tới trạng thái cuối cùng khi đầu cách mặt nước 8m
(i) Tính chiều dài bị kéo thêm của dây cao su ?
(ii) Vận tốc và gia tốc tối đa đạt được trong suốt thời gian nhảy ?

Bài 8 : Một khối băng có hình dạng của một hình chóp cân nằm thẳng đứng , nổi một đoạn 10m trên mặt nước . Bỏ qua vận tốc dòng nước , hãy tính chu kì dao động nhỏ theo phương thẳng đứng của khối băng ? Cho khối lượng riêng của băng là $900 kg/m^3 $

Bài 9: Nghiên cứu trạng thái tĩnh của xe ô tô: Cho rằng các lò xo đỡ của một chiếc xe ô tô 4 bánh là đồng nhất. Tìm độ lệch của xe (coi như vật rắn đồng chất) so với mỗi bánh khi : bánh xe đằng trước, bên phải, của xe được đặt cao hơn 8cm so với mặt đường ?
Kết quả có thay đổi hay không nếu cả 2 bánh trước của xe được đặt cao hơn 8cm so với mặt đường?
Kết quả này liệu có phụ thuộc vào số lượng và vị trí của những người ngồi trong xe hay không?

Bài 10 : Trong tiểu thuyết les Miserables , nhân vật chính Jean Valjean, một tù nhân vượt ngục , đã tỏ ra rất thông minh khi trèo lên chỗ góc tường gồm hai bức tường vuông góc và cắt nhau . Hãy tính lực nhỏ nhất mà anh ta cần để tác dụng lên tường trong suốt thời gian trèo. Hệ số ma sát nghỉ cần thiết ?

Bài 11: Một khối cầu được ghép bởi hai bán cầu làm bằng hai chất khác nhau nhưng trong mỗi bán là đồng chất , được đặt trên một mặt phẳng nghiêng 30độ so với mặt phẳng ngang. Liệu khối cầu có thể giữ nguyên vị trí cân bằng như thế trên mặt phẳng nghiên được hay không ?

Bài 12: Một quả bóng nhỏ, đàn hồi bị rớt theo phương thẳng đứng lên một mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang. Đúng hay sai nếu nói khoảng cách giữa hai điểm nảy lên liên tiếp tăng theo cấp số cộng . Giả thiết rằng va chạm là hoàn toàn đàn hồi và có thể bổ qua sức cản của không khí .

Bài 13 : Một chú sóc nhỏ bị nhốt vào một cái cũi hình tròn với trục quay không ma sát . Bệ nằm ngang được gắn cố định phía dưới trục quay . Ban đầu , sóc ta “nghỉ ngơi” ở một đầu của bệ J .


Khi bệ được tháo ra ( không cố định nữa ) , chú sóc bắt đầu chạy , nhưng , do chuyển động (khéo léo) của sóc nên cả cái bệ và cũi đều vẫn ở trạng thái tĩnh . Chú sóc thông minh này đã làm thế nào mà tài tình vậy ?

Bài 14 : Một chiếc xe đạp được giữ sao cho nó không bị đổ về hai bên nhưng có thể chuyển động thẳng hoặc lùi; các pedals của nó được giữ sao cho chúng ở vị trí cao nhất và thấp nhất. Một học sinh tinh nghịch ngồi xuống bên cạnh chiếc xe đạp (đã được giữ ở vị trí như trên) và tác dụng một lực theo phương nằm ngang, hướng đến bánh sau của xe đạp, vào pedal có vị trí thấp hơn.
(i) Theo bạn, chiếc xe đạp sẽ chuyển động theo hướng nào?
(ii) Bánh phát động và bánh bị động (bánh sau và bánh trước) sẽ quay theo cùng chiều hay ngược chiều nhau?
(iii) Cái pedal thấp hơn sẽ chuyển động như thế nào so với mặt đất?

Bài 15: Nếu hệ mặt trời bị thu nhỏ lại theo một tỷ lệ xích nhất định , sao cho trung bình khoảng cách từ mặt trời đến trái đất bằng 1m , thì một năm sẽ dài bao lâu ? cho tỷ trọng của vật chất không thay đổiBài 16: Nếu khối lượng của mỗi ngôi sao trong một sao đôi là như nhau và như khối lượng mặt trời . Khoảng cách giữ chúng lại bằng khoảng cách từ trái đất - mặt trời . Hãy tính chu kỳ quay của chúng

Bài 17 : (i) Vận tốc nhỏ nhất cần thiết cung cấp cho một vật để nó trở thành một vệ tinh và chuyển động theo quỹ đạo tròn ?
(ii) Cần phải dùng một năng lượng để phóng một vệ tinh lên quỹ đạo cực lớn gấp bao nhiêu lần năng lượng phóng vệ tinh đó lên quỹ đạo xích đạo .
(iii) Vận tốc ban đầu của một tàu vũ trụ cần có để nó thoát khỏi trường hấp dẫn của trái đất .
(iv) Năng lượng nào lớn hơn , giúp tàu vũ trụ thoát khỏi hệ mặt trời hay cho nó va đạp với mặt trời

Bài 18: Một tên lửa được sắp đặt phóng lên để thoát khỏi trường hấp dẫn của trái đất . Nhưng nhiên liệu trong đầu máy lại ít hơn một chút so với số lượng cần thiết , một máy phụ chỉ có khả năng hoạt động trong một thời gian ngắn , phải sử dụng cũng được . Vậy dùng máy phụ lúc nào là “ngon” nhất : lúc cất cánh , lúc tên lửa sắp dừng lại so với trái đất , hay không dùng nó cũng chẳng hề hấn gì

Bài 19 : Một viên bi thép thể tích 1$cm^3$ đang chìm với vận tốc 1cm/s trong một bình kín đựng đầy mật ong . Động lượng của mật ong sẽ như thế nào nếu khối lượng riêng của nó bằng $2g/cm^3$


Bài 20: Một chất khí ở nhiệt độ T được bỏ vào trong một bình với nhiệt độ ( ban đầu) trên vách bình là $T_1$ . Khi nào thì áp suất khí đó gây ra trong bình lớn hơn , khi $T_1 < T$ hay $T_1>T$ ?

Bài 21 : Coi hai quả cầu bằng sắt là giống hệt nhau , Một quả nằm trên một bản cách điện còn ấm , Trong khi quả còn lại được treo vào sợi dây cách điện .

Cung cấp cùng một lượng nhiệt cho hai quả cầu . Thử tính xem quả nào sẽ có nhiệt độ cao hơn?

Bài 22 : Hai học sinh (không phải dân chuyên lý ) , A và B sống trong hai căn phòng cạnh nhau , quyết định tiết kiệm bằng cách mắc nối tiếp các bóng điện trên trần nhà . Họ thống nhất rằng mỗi phòng sẽ lắp một bóng 100-W , và sẽ chia đều số tiền thanh toán của hoá đơn điện . Tuy nhiên , cả hai đã quyết định cố gắng làm tăng ánh sáng theo nhu cầu của đối phương , nên A lắp bóng 200-W , và B lắp bóng 50-W . Học sinh nào rồi sẽ rớt cuối kì hạn cuộc thi ? ( hic, chỗ này dịch chẳng hiểu gì cả )

Bài 23: Một ắc quy có điện thế V được nối với đầu I của một hộp đen như hình vẽ . Vôn kế được nối vào đầu II chỉ V/2 ; trong khi đó nếu ắc quy được nối vào đầu II , vôn kế nối đầu còn lại thì nó lại chỉ V .

Hộp đen chỉ gồm một mạch điện , hãy tìm các thiết bị trong mạch đó .

Bài 24: Một cái thùng nước được treo trên dây vào một điểm cố định . Người ta đẩy thùng cho nó đung đưa như một con lắc . Tuy nhiên , thùng bị thủng và nước cứ thế rò rỉ từ đáy thùng ra ngoài . Chu kỳ dao động sẽ thay đổi như thể nào khi nước trong thùng cạn sạch ?

Bài 25 :Một cái cốc hình trụ chưa đựng gì có khối lượng 100g , bán kính 30mm và thành cốc dày không đáng kể , có trọng tâm ở trên đáy 100mm. Cần rót vào cốc lượng nước đầy đến đâu để cốc đạt trạng thái cân bằng bền ?

Bài 26 : Món súp cá được chuẩn bị trong một cái bát bằng đồng hình cầu có đường kính 40cm . Bát được đặt vào trong một cái hồ chứa nước cho nguội và nó nổi với 10cm chìm dưới nước .
Một điểm trên miệng bát được kéo lên trên một đoạn 10cm bằng một dây xích đã buộc chặt . Nước liệu có chảy được vào trong bát không ?

Bài 27 : Lỗ thủng hình tròn bán kính r ở đáy một cái bình ban đầu đựng đầy nước được bịt kín bởi một quả bóng khối lượng m và bán kính R ( > r) . Mực nước trong bình bây giờ đang từ từ giảm , và khi nó đạt tới một giá trị h0 nhất định , quả bóng bắt đầu nổi lên khỏi lỗ . Tìm $h_0 $

Bài 28: Những bong bóng xà phòng chứa đầy khí He đang lơ lửng trong không khí. Cái nào có khối lượng lớn hơn , màng bong bóng hay khí ở trong nó ?

Bài 29 : Nước dính ướt thành của một ống mao dẫn thẳng đứng nổi lên tới độ cao H chứa nó . ba ‘giá treo cổ’ , (a) , (b), và (c) , được làm từ cùng một vật liệu , một đầu của mỗi cái được đặt vào một cái đĩa lớn chứa đầy nước.
Nước có trào ra đầu kia của ống mao dẫn không ?

Bài 30
Một tụ cầu tích điện mất dần điện tích do độ dẫn điện nhỏ của điện môi giữa hai bản tụ đồng tâm. Độ lớn và phương của từ trường gây bởi dòng điện dò này.

Bài 31
Một quả cầu dẫn điện đang tích điện và bán kính biến thiên. Bán kính của nó thay đổi theo chu kì với biên độ không đổi. Điện tích trên bề mặt của nó hoạt động như những ăngten râu phát ra điện từ trường. Sóng phát ra từ quả cầu có dạng như thế nào?
Bài 32 : Độ cao mà người giữ kỉ lục thế giới về việc nhảy ( tại một cuộc thi đấu trong nhà ) trên mặt trăng là bao nhiêu ?


[left]Bài 33 : Một viên bi thép B đang ở trạng thái nghỉ trên cạnh của một cái bàn cao 1m. Một viên bi A khác , được sử dụng như quả lắc của một con lắc đơn dài 1m , nó được thả ra không vận tốc đầu khi hệ thống treo con lắc nằm ngang , và va đập với B như trong hình vẽ . Khối lượng của mỗi viên bi đều bằng nhau và va chạm là đàn hồi

Coi chuyển động của B chỉ được tính cho đến khi nó chạm đất lần đầu tiên
(i) Bi nào sẽ chuyển động lâu hơn ?

(ii) Bi nào đi được khoảng lớn hơn ?
Bài 35 : Một quả lắc được giữ cố định vào đầu một sợi dây dài 50cm . Tác dụng một lực vào quả lắc khiến nó chuyển động theo một đường tròn thẳng đứng bán kính 50cm với vận tốc không đổi 3cm/s .Vẽ đồ thị , tại 15°

Bài 36 : Kim phút của một đồng hồ của nhà thà dài gấp đôi kim giờ . Vào thời điểm nào sau nửa điêm ( 12 giờ đêm ) , đầu mút của kim phút chuyển động ra xa đầu mút của kim giờ nhanh nhất.
Bài 37 : Một hòn đá được ném xiên với góc lớn nhất theo phương ngang bằng bao nhiêu để nó đi ra xa người ném mãi .

Bài 38 : Một thân cây đường kính 20cm nằm trên một cánh đồng ngang . Một con châu chấu lười muốn nhảy lên thân cây . Hãy tìm vận tốc nhảy tối thiểu mà con châu chấu cần có ( lực cản môi trường không đáng kể )

Bài 39 : Một sợi tóc thẳng , độ cứng không đổi đặt trên một bàn nằm ngang nhẵn , hai đầu sợi tóc đều đặt trên một con bọ chét . Hãy chỉ ra rằng nếu khối lượng M của tóc không quá lớn so với khối lượng m của mỗi con bọ , chúng có thể bằng cách nhảy cùng một lúc với vận tốc và góc ban đầu như nhau , tráo đổi vị trí cho nhau mà không va **ng giữ không trung .

Bài 40 : Một vòi nước gồm có một bình phun hình bán cầu nhỏ nằm trên mặt nước trong một cái bể , như minh hoạ trong hình vẽ . Bình phun có rất nhiều những lỗ nhỏ phân bố đều nhau , ở đó nước được phun ra theo mọi phương với cùng một vận tốc .

Hình dạng của “ vòm” nước được “thiết lập” như thế nào từ các tia nước .

Bài 41 : Một hạt có khối lượng m tích một điện tích Q và chịu ảnh hưởng phối hợp của trường hấp dẫn và điện trường có cường độ E không đổi theo phương ngang . Nó được phóng ra với vận tốc v trong mặt phẳng thẳng đứng song song với điện trường và tạo góc bằng θ với phương ngang. Khoảng cách lớn nhất giữa mà hạt đi theo phương ngang trước khi nó chuyển động theo phương khác .

Bài 42 : Một thanh có khối lượng m và chiều dài l không đổi được đặt hai đầu lên hai ngón tay trỏ của tôi . Khi đó tôi đưa những ngón tay từ từ dịch chuyển đồng thời và gặp nhau tại điểm giữa của thanh , nó trượt trên ngón này hoặc ngón kia . Trong suốt quá trình , tôi phải thực hiện một công bằng bao nhiêu , nếu hệ số ma sát nghỉ là µn , và hệ số ma sát trượt là µt (µt ≤ µn ) ?

Bài 43 : Bốn viên gạch giống hệt nhau được đặt chồng chất lên nhau ở mép của một cái bàn. Chúng có thể nào trượt lên nhau theo một đường để bóng của viên cao nhất hoàn toàn nằm ngoài bàn không ? Nếu số lượng viên gạch cứ tăng tuỳ ý thì trên lý thuyết cần một giới hạn thế nào (để vẫn thoả mãn yêu cầu bài toán phía trên )

Bài 44 : Một cái tấm kim loại mỏng được bẻ theo một đường nằm giữa tấm , nó được đặt trên một cái đĩa cố định thẳng đứng như hình vẽ .

Cần phải có hệ số ma sát nghỉ giữa đĩa và tấm kim loại lớn như thế nào để tấm kim loại không bị trượt khỏi đĩa

Bài 45 : Hai quả bóng đàn hồi khối lượng m1 và m2 được đặt lên đỉnh nhau như hình vẽ ( với một lỗ hổng nhỏ giữa chúng ) và sau đó thả cho cả hai cùng rơi xuống mặt đất . Tỷ số m1/m2 là bao nhiêu để quả bóng phía trên cuối cùng nhận được phần năng lượng lớn nhất? Tỷ số này bây giờ phải bằng bao nhiêu để quả bóng trên nảy lên chiều cao có thể ?

Bài 46 : Một đồ chơi gồm có ba viên bi sắt khối lượng M , µ và m được treo sao cho chúng sắp xếp theo thứ tự đó và tâm theo một đường thẳng ngang . Viên bi khối lượng M bị kéo về một phía nhưng vẫn trong mặt phẳng chung cho đến khi tâm của nó nâng đến chiều cao h thì thả ra . Nếu M ≠ m và mọi va chạm đều là đàn hồi , chần phải chọn µ như thế nào để bi khối lượng m lên đến độ cao lớn nhất ? ( Bỏ qua các loại va chạm phức tạp )
Bài 47: Hai tạ đôi giống hệt di chuyển hướng về phía nhau trên một cái đệm hơi nằm ngang như hình vẽ . Mỗi tạ đôi được coi như hai chất điểm khối lượng m ghép lại bởi một thanh không khối lượng chiều dài 2l . Ban đầu , chúng không quay . Mô tả chuyển động của hai quả tạ đôi sau khi chúng va chạm đàn hồi . Biểu diễn vận tốc tâm khối của tạ như một hàm của thời gian .

Bài 48: Hai khối nhỏ , nhẵn , giống hệt nhau A và B đang trượt tự do trên một cái hồ đóng băng . Chúng được nối với nhau bằng một dây nhẹ , đàn hồi , dài √2L . Tại thời điểm t=0 , A đang nghỉ tại x = y = 0 và B tại x = L ; y = 0 . Di chuyển trục y với vận tốc V có thể . Xác định vị trí và vận tốc của A và B tại thời điểm (i) t = 2L/V và (ii) t = 100L/V

Bài 49: Sau khi một cái vòi trên bể hình chữ nhật được mở , bể đầy nước sau thời gian T1 , Sau đó , vòi nước được đóng lại , mở lỗ tháo nước ở đáy bể , thì nước rút hết sau thời gian T2. Chuyện gì sẽ xảy re nếu cả vòi và cả lỗ tháo nước đều mở . Tỷ số T1 /T2 có thể khiến bể tràn thế nào . Áp dụng bằng số , T1 = 3 phút , T2 = 2 phút

Bài 50 : Một bình hình trụ chiều cao h và bán kính a đựng chất lỏng chiếm 2/3 bình . Nó bị làm cho quay với vận tốc góc không đổi ω xung quanh trục thẳng đứng của nó . Bỏ qua các hiệu ứng căng mặt ngoài , hãy tìm một biểu thức cho vận tốc góc lớn nhất của chuyển động quay Ω để chất lỏng không bị trào ra khỏi mép bình
Bài 51

Peter đang đứng tại một đường đua tính ra rằng một trong những chiếc xe để tăng tốc từ khi đứng yên đến vận tốc 100 kmh-1 sử dụng hết x lít nhiên liệu và nó có thể tăng tốc đến vận tốc 200 kmh-1 nếu sử dụng thêm 3x lít nhiên liệu. Peter đã học được là động năng thì tỉ lệ với bình phương vận tốc. Anh ta giả thiết là năng lượng của nhiên liệu chủ yếu được chuyển thành động năng của xe, có nghĩa là bỏ qua sức cản của không khí và các loại lực ma sát.
Một đường ray xe lửa gần đường đua. Paul có biết một ít về vật lý quan sát một cuộc đua từ lúc xuất phát qua cửa sổ của toa tàu đang chạy với vận tốc 100 kmh-1 ngược với hướng chuyển động của các xe đua. Anh ta lý luận như sau: vì vận tốc của xe tăng từ 100-200 kmh-1 trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn sau khi xe tăng tốc từ 200-300 kmh-1 nó sẽ cần 3002-2002(2002-100)2x=(53)x lít nhiên liệu.
Vậy ai đúng, Peter hay là Paul?

Bài 52
Khoảng cách giữa màn ảnh và nguồn sáng nằm trên một đường thẳng cách nhau 120cm. Khi một thấu kính đặt vào khoảng giữa màn và nguồn sáng thì ảnh rõ nét của nguồn sáng có được ở hai vị trí khác nhau của thấu kính và tỉ số độ lớn của hai ảnh này là 1:9. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu. Ảnh nào sáng hơn? Xác định tỉ số độ sáng của hai ảnh đó.

Bài 53

Một người cầm một kính mắt và quan sát một vật cố định bằng cách di chuyển kính ra xa mắt. Anh ta ngạc nhiên nhận thấy rằng ban đầu thì vật trông nhỏ dần, nhưng sau đó thì lại lớn dần. Nguyên nhân là do đâu?

Bài 54
Một lăng kính thuỷ tinh với tiết diện là một tam giác cân đáy nằm ngang trong nước; góc của hai mặt với đáy là θ. Một tia sáng tới ở phía trên mặt nước, song song với mặt nước và vuông góc với trục của lăng kính đi vào trong lăng kính, bị phản xạ ở mặt đáy và sau đó khúc xạ vào không khí. Lấy chiết suất của thuỷ tinh và của nước lần lượt là 32 và 43. Chứng tỏ rằng θ≥25.9∘
Bài 57

Annie và người bạn trai cao lớn Andy rất thích chạy bộ (jogging) với nhau. Họ nhận thấy là khi chạy thì họ chuyển động với cùng vận tốc, nhưng khi đi bộ thì Andy luôn nhanh hơn Annie. Sử dụng kiến thức vật lý giải quyết vấn đề này như thế nào?

Bài 58
Một con lắc đơn và một thanh rắn đồng chất được treo ở một đầu đều được thả ra từ vị trí nằm ngang. Tỉ số chu kỳ dao động của chúng là bao nhiêu nếu chúng có cùng chiều dài.


Bài 59
Một trực thăng có thể bay lơ lửng nếu công suất của động cơ là P. Một trực thăng khác y hệt chiếc này nhưng có các kích thước giảm đi một nửa sẽ cần một động cơ có công suất là bao nhiêu để có thể lơ lửng.

Bài 60
Một thanh đồng chất được đặt ở một cạnh bàn ở vị trí thẳng đứng và được thả ra từ trạng thái nghỉ. Tìm góc mà thanh hợp với phương thẳng đứng khi nó không còn tiếp xúc với bàn nữa trong hai trường hợp

(i) Cạnh bàn không có ma sát nhưng có một gờ nhỏ như hình (a).
(ii) Cạnh bàn có ma sát rất lớn và bán kính cong của cạnh bàn rất nhỏ so với chiều rộng của thanh. Phân nửa chiều rộng của thanh ở ngoài bàn như hình (b) sẽ khiến cho khi thanh được thả ra nó sẽ quay quanh cạnh bàn này. Chiều dài của thanh rất lớn so với chiều rộng.

Bài 61
Một chiếc bút chì được đặt thẳng đứng với đầu hướng xuống. Sau đó nó được thả ra và đổ xuống. Đầu bút chì sẽ di chuyển theo hướng nào đối với hướng mà nó ngã phụ thuộc vào hệ số ma sát? Đầu bút chì có thể mất tiếp xúc với mặt bàn hay không?

Bài 62
Hai bong bóng xà phòng với bán kính R1,R2 được nối thông với nhau bằng một ống. Không khí sẽ di chuyển từ bong bóng này sang bong bóng kia và một bong bóng R3 được tạo thành. Không khí sẽ di chuyển từ bong bóng nào sang cái nào. Suất căng mặt ngoài của xà phòng là bao nhiêu nếu áp suất khí quyển là p0. Phương pháp đo 3 bán kính như vậy có phải là phương pháp phù hợp để xác định suất căng mặt ngoài của chất lỏng hay không?
Một con nhện gắn chặt một sợi tơ "siêu đàn hồi" có chiều dài 1m vào một bức tường thằng đứng. Một con sâu nhỏ ở đâu đó trên sợi tơ này.

Con nhện đói không muốn di chuyển vị trí của mình, bắt đầu kéo đầu còn lại của sợi tơ với tốc độ không đổi là v0=1 cm.s-1. Trong lúc đó con sâu bắt đầu bò về phía tường với cũng với vận tốc không đổi đối với sợi tơ là u=1 mm.s-1. Con sâu có thể đến được tường hay không.

Một đầu của sợi dây thừng được cột chắt vào một bức tường thẳng đứng và đầu còn lại được kéo bởi một lực nằm ngang có độ lớn là 20 N. Hình dạng của sợi dây như hình dưới đây. Tìm khối lượng của nó.

Bài 68
Tìm góc mà một chiếc com-pa phải mở ra để cái chốt nối ở vị trí càng cao càng tốt khi mà com-pa được treo bởi một sợi dây như hình vẽ. Giả thiết chiều dài của hai cánh tay của com-pa là như nhau.

Bài 78
Một đầu của một lò xo nhẹ mềm, chiều dài tự nhiên L và hệ số cứng k được buộc chặt vào một trục. Một vật khối lượng m được gắn vào đầu kia. Lò xo được thả ra từ trạng thái không biến dạng ở vị trí nằm ngang như hình vẽ. Chiều dài của lò xo là bao nhiêu khi nó tới vị trí thẳng đứng. Tưởng tượng lò xo mềm nghĩa là mg>>kL và lực đàn hồi của là xo tỷ lệ với độ biến dạng tại mọi thời điểm theo phương ngang.

Bài 79
Một vật nặng khối lượng m treo bằng một sợi dây đàn hồi trong một toa tàu chở hàng chuyển động với vận tốc votrên một đường ray chạy thử như hình vẽ.
Toa hàng được phanh lại bằng một lực mạnh và đều. Con lắc có thể chuyển động trên toàn bộ góc 180o hay không? Khi đó đầu dây căng sẽ tới được vị trí thẳng đứng.

Bài 80
Một vật thuỷ tinh chứa đầy nước được gắn chặt vào một cái nêm có thể trượt không ma sát xuống một mặt phẳng nghiêm góc α như hình vẽ. Khối lượng của mặt phẳng nghiêng là M, tổng khối lượng của nêm thuỷ tinh và nước là m. Nếu không có chuyển động mặt nước sẽ ở vị trí nằm ngang. Góc nghiêng cuối cùng mà nó tạo với mặt nghiêng nếu
i) Mặt phẳng nghiêng cố định.
ii) Mặt phẳng nghiêng có thể chuyển động tự do theo phương ngang.
. Tìm dạng của một sợi dây mềm treo trong không khí.

2. Có hai thành tường vuông góc với nhau (một nằm ngang và một thẳng đứng). Một sợi dây treo hai đầu vào hai tường tại P (ở thành ngang) và Q (ở thành thẳng đứng). Lực căng dây tại P là T. Góc của dây hợp với phương thẳng đứng ở P và Q lần lượt là alpha và beta. Xác định khối lượng của sợi dây ???? Sợi dây có nhất thiết phải đồng chất kô

3. Trong mặt phẳng thẳng đứng , cho một sợi dây mà hai đầu buộc chặt tại 2 điểm A, B . Luồn qua 1 vòng nặng có kích thước nhỏ (xem như là chất điểm). Cho rằng sợi dây mềm(dễ uốn) ,ko dãn, ko khối lượng, vòng có thể trượt ko ma sát theo sợi dây. Qua việc nghiên cứu sự cân bằng của cái vòng, hãy chứng minh nhận định toán học sau: " Hai đường thẳng nối hai tiêu điểm của elip với một điểm M tùy ý trên đường elip, đều xiên góc như nhau đối với tiếp tuyến của elip tại M.
Một tàu điện đang chạy bỗng hãm lại đột ngột . tại thời điểm này , một người đang đứng yên trên tàu đã bước lên phía trước (theo phương tàu chạy ) một bước dài 0,3 m để khỏi ngã . biết độ cao trọng tâm của người là 0,9 m . tàu chạy thêm 9,6 m thì dừng .hỏi vận tốc lúc tàu bắt đầu hãm là bao nhiêu ?

Jerokya
16-03-2008, 06:59 PM
Bài tập ở dưới. Có 1 số hình ở trên !!!

Jerokya
16-03-2008, 07:17 PM
Bài 4: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dcfe8cc67bd.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130327)
Bài 7: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dcfec6ce368.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130328)
Bài 13: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dcfef1d9cd9.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130329)
Bài 15 : http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dcff1c69e7e.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130330)
Bài 19:http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dcff7c474a5.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130331)
Bài 21: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd0006a6434.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130332)
Bài 23: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd001fc6935.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130333)
Bài 26: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd00504d5f3.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130334)
Bài 27: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd0082ca2c8.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130335)
Bài 33: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd00bf107bf.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130336)
Bài 44: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd00ec723fd.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130337)
Bài 47: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd010eeae0d.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130339)
Bài 58:
http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd0136ea71b.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130341)
Bài 60: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd015bed989.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130343)
Bài 61: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd0183595bc.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130345)
Bài 80: http://truongton.net/forum/imagehosting/46775647dd01d257d1a.gif (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=130346)

khigia35
15-05-2008, 09:34 AM
Có bài tập lý 12 ko bạn,cho xin tí đi!thân!

Yagami_Light
15-05-2008, 10:45 AM
Nhiều thế này ai làm cho nổi
Có đủ cả 3 lớp hả bạn
Nhưng mà nhìn chữ đã hoa cả mắt chứ chưa nói động vào
Nản thế

nghienPC
15-05-2008, 07:43 PM
bài tập lý lớp mấy thế bạn, ghi rõ ra cho các mem bik mà "rờ" chứ:adore: Nếu không có mem mới lớp 10 mà "rờ" vào mấy bài như bài 8 bài 9... thì chắc chết bất đắt kì tử mất thôi:beat_brick: Mình mới lớp 11 thôi ah, mong bạn phân rõ bài theo trình độ các lớp nghen. Thanks bạn nhiều:byebye:

DDDDUUNNNGGGG
16-05-2008, 11:47 AM
ui ... cả nùi ... nhìn xong là nổ con mắt ... tôi xin ... lạy ... rút lui

Jerokya
16-05-2008, 12:07 PM
Cái này là bài lớp 10 í mà! Bùh bùh post cả lên! post xong mình còn hoa mắt huống gì ai !! :surrender:

Jerokya
16-05-2008, 12:10 PM
Hjz!! chắc bạn "nghienPC" tự lựa đi. Đủ cả đấy! nhìn vào hoa mắt rồi lựa ra chắc tự vẫn lun! thua!:byebye: