PDA

View Full Version : ۩ Tools & Items cho Diablo II Lord Of Destruction ۩


Kut3No1
17-03-2009, 05:39 PM
Ở toppic này mình sẽ giới thiệu với các bạn các TRAINER hữu hịu nhất khi chơi Diablo II

http://i112.photobucket.com/albums/n191/philipstonybi/Diab****sktop-640.jpg

• Đầu tiên, muốn chơi Diablo II Lord Of Destruction thì tất nhiên ko thể thiếu File Patch up lên bản mới nhất (hình như có v1.12 rùi hay sao ý :D):

Link down load v1.11 của Diablo II ( miễn phí, ko cần đăng kí ) :
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fftp.blizzard.com%2Fpub%2Fdiablo2exp%2Fpatches%2Fpc%2FLODPatch_111b.exe)
Crack đây :
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fshared%2Fmsb0u0beap)
I.Tools (phần mềm) :

1/ Map Hack :
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fshared%2Fmsb0u0beap)
ọi người chơi Diablo II chắc đều biết map hack là công cụ để giúp ta mở những bản đồ trong Diablo II, ở đây tôi chỉ xin nói về cách sử dụng của nó. Mọi người download về, giải nén ra , chạy Diablo II , sau khi đã chọn Char xong thì ra ngoài màn hình, vào thư mục giải nén MapHack và chạy "EasyLoad" là ok, vào chơi thôi !

• Map Hack đã được update, ở phiên bản 3.0 này, thay vì tự động exit game khi còn bị mất và còn số % máu nhất định thì nó sẽ tự động dùng Town Portal ( Quyển sách mở 1 cửa màu xanh để về làng ) và cũng tự động chui về cho bạn luôn, quá hay so với phiên bản cũ.http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/15.gif

- Chú ý rằng Maphack chạy chung với PlugY ( cũng đã update)

2/ PlugY : ( Hay còn gọi là chương trình chia sẻ thùng đồ (stash) )

__Ai chơi Diablo II LOD v1.11b thì download PlugY v7.01b :

http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fpublic%2Fxx8pyidgkh)
__Ai chơi Diablo II LOD v1.10 và v1.09 thì download PlugY v5.06 :
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fpublic%2F8m6ef7xvza)
Chắc ko ai lạ gì với chương trình này nữa, nên tôi ko nói nhiều về nó.
Hướng dẫn sử dụng, cách tùy biến các chức năng:

Tôi tạm dịch để mọi người có thể hiểu qua về nó.....Những cái ko cần thiết thì philips sẽ ko dịch ra...

_Sau khi cài đặt thì ta đã có thể sử dụng plugY với các tính năng đã được cài sẵn của người viết chương trình.
_Để tùy biến các chức năng của chương trình ta cần chỉnh sửa file plugY.ini để thực hiện quá trình thay đổi.

Cấu trúc và các tùy biến trong file plugY.ini như sau (nhấn mở file này bằng notepad để xem và chỉnh sửa)
;--------------------------------------------------------------------------------------;
; ;
; "PlugY, The Survival Kit" ;
; Configuration file ;
; ;
; by Yohann Nicolas ;
; ;
; version 7.01 ;
; ;
;--------------------------------------------------------------------------------------;

; See PlugY_The_Survival_Kit_-_Readme.txt file for more documentation.
; Voir le fichier PlugY_The_Survival_Kit_-_LisezMoi.txt pour plus d'information.
; Siehe PlugY_The_Survival_Kit_-_Liesmich.txt für weitere Informationen

[LAUNCHING] [Chạy chương trình]
Param=
Library=PlugY.dll ~>(File PlugY.dll sẽ được load khi vào game, đây là mặc định, ko nên thay đổi)

[GENERAL] [Tổng quát]
ActivePlugin=1 ~>(Kích hoạt PlugY.....Giá trị 1 = Có ; 0 = Không )
ActiveLogFile=0 ~>(Tạo 1 file PlugY.log cho biết tình trạng hoạt động của PlugY khi chơi; 1 = Có ; 0 = Không )
DllToLoad= ~>(File Dll 1 được load khi chơi ...)
DllToLoad2= ~>(File Dll 2 được load khi chơi ...)
ActiveCommands=1 ~>(Kích hoạt các lệnh....)
ActiveCheckMemory=1 ~>(Kích hoạt kiểm tra bộ nhớ...)

[LANGUAGE] [Ngôn ngữ]
;ENG|ESP|DEU|FRA|POR|ITA|JPN|KOR|SIN|CHI|POL|RUS ........................
ActiveChangeLanguage=0 ~>(Kích hoạt việc thay đổi ngôn ngữ. 1 = Có ; 0 = Không.)
SelectedLanguage=ENG ~>(Chọn ngôn ngữ.......)


[SAVEPATH] [Đường dẫn file save của PlugY]
ActiveSavePathChange=0 ~>(Kích hoạt thay đổi đường dẫn.....1 = Có; 0 = Không)
SavePath=save\PlugY Only\ ~>(Đường dẫn file Save...mặc định là ..Diablo II\save\PlugY Only\...)

[MAIN SCREEN] [Thay đổi dành cho màn hình chính]
ActiveVersionTextChange=1 ~>(Kích hoạt thay đổi....1 = Có , 0 = Không)
VersionText= v1.11 ~>(Các bạn có thể thay đổi chữ v1.11.....VD : Philipstonybi.....v.v..)
ColorOfVersionText=2 ~>(Màu sắc cho VersionText ....các bạn có thể thay đổi từ 1 -> 14....mỗi số sẽ có 1 màu khi vào Game)
ActivePrintPlugYVersion=1 ~>(.....................)
ColorOfPlugYVersion=4 ~>(Có tính năng thay đổi màu dòng chữ PlugY khi vào Game....tương tự như trên)

[STASH] [Thùng đồ]
ActiveBigStash=1 ~>(Kích hoạt kích thước thùng đồ ...1 = Có ; 0 = Không]
ActiveMultiPageStash=1 ~>(Kích hoạt khả năng chia sẻ thùng đồ giữa các nhân vật)
NbPagesPerIndex=10 ..............................
NbPagesPerIndex2=100 ..............................
MaxPersonnalPages=0 ..............................

ActiveSharedStash=1 ..............................
SeparateHardcoreStash=1
displaySharedSetItemNameInGreen=1 ..............................
MaxSharedPages=0 ..............................
ActiveSharedGold=1 ..............................

[STATS POINTS] [Điểm STATS]
ActiveStatsUnassignment=1 ~>(Kích hoạt chế độ trừ điểm đã cộng 1= Có; 0 = Không )
KeyUsed=18 ~>(Key mặc định là 18 = phím Alt)
ActiveShiftClickLimit=1 ~>(Kích hoạt chế độ giới hạn click điểm = phím Shift)
LimitValueToShiftClick=5 ~>(Giá trị giới hạn click điểm là 5.....các bạn có thể thay đổi giá trị này như 6,7,8....)

[STAT ON LEVEL UP] [Điểm STATS khi lên Level]
ActiveStatPerLevelUp=0 ~>(Kích hoạt thay đổi điểm STATS khi lên Level....1 = Có ; 0 = Không)
StatPerLevelUp=5 ~>(Điểm STATS khi lên Level, mặc định là 5....có thể thay đổi 6,7,8....)

[SKILLS POINTS] [Điểm Skills]
ActiveSkillsUnassignment=1 ~>(Kích hoạt chế độ trừ điểm đã cộng 1= Có; 0 = Không )

[SKILL ON LEVEL UP] [Điểm Skills khi lên Level]
ActiveSkillPerLevelUp=0 ~>(Kích hoạt thay đổi điểm Skills khi lên Level 1= Có; 0 = Không)
SkillPerLevelUp=1 ~>(Điểm Skills khi lên Level,mặc định là 1...có thể thay đổi như 2,3,4...)

[WORLD EVENT] [Nhiệm vụ giết Clone Diablo để sỡ hữu Annihilus Charm]
ActiveWorldEvent=1 ~>(Kích hoạt WorldEvent....1= Có; 0 = Không)
ShowCounterInAllDifficulty=0 ~>(Hiện thị trong tất cả các chế độ chơi....1= Có; 0 = Không)
ItemsToSell=The Stone of Jordan ~>(Item cần bán = Ring Stone of Jordan)
MonsterID=333 ~>(Quái vật cần giết...mặc định là Clone Diablo)
OwnSOJSoldChargeFor=100 ..............................................
InititalSOJSoldMin=200 ..............................................
InititalSOJSoldMax=3000 ..............................................
TriggerAtEachSOJSoldMin=75 ..............................................
TriggerAtEachSOJSoldMax=125 .............................................
ActiveAutoSell=1 .............................................
TimeBeforeAutoSellMin=0 .............................................
TimeBeforeAutoSellMax=1200 ..........................................

[UBER QUEST] [Nhiệm vụ Uber trong v1.11]
ActiveUberQuest=1 ~>(Kích hoạt nhiệm vụ ...1= Có; 0 = Không)


ActiveNewStatsInterface=1
SelectMainPageOnOpenning=1


[EXTRA]
ActiveLaunchAnyNumberOfLOD=1
AlwaysRegenMapInSP=0
NBPlayersByDefault=0
ActiveDisplayItemLevel=1
AlwaysDisplayLifeAndManaValues=0
EnabledTXTFilesWhenMSExcelOpenIt=1
ActiveDisplayBaseStatsValue=1
ActiveLadderRunewords=1


; More features later... http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/1.gif

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; • Cách cài đặt :
- Download về và giải nén vào thư mục cài đặt Diablo II.
- Chạy file “PlugY_Install. Exe”
3/ Udie Too : ( chương trình hack Diablo II)
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fshared%2Fmsb0u0beap)
Chương trình này như 1 dạng công cụ để hack Diablo II, nó có thể chỉnh sửa thông số của nhân vật (Char) hay các item, các bạn chỉ cần giải nén ra thư mục bất kì và chạy nó.Riêng có 1 số trường hợp chương trình ko tự động tìm các file save của Diablo II thì các bạn có thể copy các file save muốn chỉnh sửa vào thư mục của Udie Too.
Udie Too là một tool hack cho Diablo II bản LOD 1.10 Final ( chú ý là chỉ có LOD 1.10 thui nhé, một số bản mod không được hỗ trợ - những ai đã từng sử dụng qua Shadow Master sẽ hiểu kĩ hơn về vấn đề này ).
Giao diện của chương trình khá giống với Diablo II nên sẽ dễ sử dụng hơn ( hình như tất cả những tool cho Diablo đều để giao diện kiểu như vậy hay sao ấy ^^ ).

( Character mình đang chơi là Phù thủy quý tộc Sorceress - oh my love - Vicky )
( Bản Mod mình đang chơi là Kingdom Of Tenai - nhưng đau cái là bản này không hack được bằng Udie Too T_T )
Đành quay về Lod 1.10 vậy, tạo một char mới nào, cũng là Sorc nhé (^^) :
http://b.domaindlx.com/daddyapul/software/picture001.jpg
Chọn một char và click OK. Xong ! Bạn sẽ thấy thế này :

http://b.domaindlx.com/daddyapul/software/picture002.jpg
Đây là hai table mở đầu, ai chơi Diablo cũng biết rồi : bên phải là Inventory ( chứa đồ ), bên trái là Character ( chỉ số của nhân vật ). Mình sẽ trở lại các bảng này sau.

A / Các Menu chính :
Ở đây bao gồm 3 Menu chính, khi đưa mouse vào sẽ cho ta các menu popup nhỏ hơn.
+File : cái này ai cũng biết. Nó gồm các lệnh New, Open, Close, Save, Save as, Exit.
+View : Cái này mới là chính trong phần hack, mỗi menu đều có phím tắt thuận tiện cho việc hacking. Bao gồm :
_Player Info - Chỉnh sửa về thông tin của Char
_Character - Chỉnh sủa về chỉ số của Char
_Inventory - Tất nhiên là chỉnh sửa item rồi ^^
_Stash - Chỉnh sửa trong hòm chứa đồ
_Cube - Chỉnh sửa trong hòm cube
_Dead Body - Chỉnh sửa xác đã chết
_Hireling - Chỉnh sửa đệ tử
_Skill Tree - Chỉnh sửa skill
_Skill Keys - Chỉnh sửa phím tắt cho skill
_Quest - Chỉnh sửa quest
_Way Points - Chỉnh sửa bàn đệm di chuyển
_NPC Section - Chỉnh sửa về Non Player Character
_Item Store - Kho lưu giữ item để phục vụ cho việc chỉnh sửa item - Tuyệt cú mèo là có cả Set items ^^

_Close All đóng tất cả các cửa sổ ^^
+ Help : Giúp bạn về thông tin để chỉnh sửa. Bao gồm
_About - Thông tin về phần mềm
_Itemstats - Thông tin về item
_Monsters - Thông tin về monster
_Skills - Thông tin về skill
_States - Thông tin về state
=> mấy thứ này có trong thư mục của Diablo II khi cài đặt rồi, đưa ra đây để tiện theo dõi http://imgf.gamevn.com/images/smilies/yim/04.gif
B / Cách sử dụng
Cái này có lẽ không cần nói nhiều, bởi các bạn cứ download về dùng thì sẽ tự mò ra được. Có một số chú ý :
_ Khi chỉnh sửa cần phải hợp logic không sẽ bị hỏng Char
_ Trước khi chỉnh nên backup Char của mình trước, đề phòng toi cơm ^^
_ Khi edit chỉ số, thì click chuột trái vô và sửa số theo ý muốn ( đừng cao quá nhé http://imgf.gamevn.com/images/smilies/yim/04.gif, có thể sẽ gây hỏng Char ).
_ Khi edit item , thì click chuột phải vô, một menu mới sẽ hiện ra để chỉnh sửa item ( cũng đừng chỉnh cao quá nếu không hiểu rõ ). Khi dùng sẽ có nhiều thú vị chờ các bạn http://imgf.gamevn.com/images/smilies/yim/04.gif. Mỗi property của item đều được max rồi ( ví dụ : nếu bạn add thêm Better Chance Of Getting Magic Item thì nó tự động add thêm 155%.... Nếu muốn tự chỉnh con số này bạn cần một chút kiến thức về Hex ( sẽ có một cửa sổ cho bạn chỉnh sửa chỉ số Hex của item ).
_ Ngoài ra nó cũng hộ trợ export, import item để lưu giữ những đồ quý của bạn ( thuận tiện cho mấy gã trao đổi đồ nhé http://imgf.gamevn.com/images/smilies/yim/04.gif )
_ Điều cuối cùng : không nên hack nếu như bạn mới chơi Diablo, bởi hack chỉ làm cho game thêm hấp dẫn với những người đã chơi qua và muốn tìm hiểu những bí mật của game.


File đính kèm sau bài
II.Item (Đồ dùng)
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fshared%2Fmsb0u0beap)
Trước khi sử dụng các bạn phải download chương trình PlugY mà tôi đã gửi kèm theo bài viết này, rồi download file Item D2, giải nén và copy nó vào thư mục Save của Diablo II ( nhớ là phải cài chương trình PlugY trứơc nha, chạy Diablo II xem chương trình đã đựơc cài đặt hay chưa, xem ở góc phải màn hình khi đã vào Game, rồi Exit ra ngoài và thực hiện các bước copy file Item …. )
**File Item này chỉ chạy trong Diablo II LOD v1.11b
III. Các dạng Build nhân vật Diablo II
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fshared%2Fmsb0u0beap)
Ở đây tôi có 1 số Char dành cho những ai muốn tìm hiểu về cách phát triển những nhân vật trong Diablo II Lord Of Destruction, file tôi đã upload ở cuối bài viết. Ở đây gồm có :

Char Played : gồm những nhân vật tự chơi đã qua Hell .
Skilleds lvl99 : gồm những nhân vật lvl 99 dùng làm mẫu đã được cho điền các chỉ số [I]Stats và Skills .
UnSkills lvl99 : gồm những nhân vật lvl 99 nhưng chưa điền các chỉ số Stats và Skills

Đó là những gì mà tôi có đựơc cho Diablo II LoD v1.11, hi vọng rằng các bạn sẽ thích thú với nó, tôi sẽ cố gắng hơn để có thể cho các bạn những Tools và Item mới.
Theo game4v

Kut3No1
17-03-2009, 05:43 PM
• Thể theo yêu cầu của 1 số người thắc mắc về cách làm sao để xóa MOD trong bản Diablo II LOD của mình, rồi khi biết cách xóa thì ko biết làm thế nào để download......

Vậy từ những yêu cầu đó, philips sẽ up lên cho mọi người link download trực tiếp các Files để xóa MOD, khỏi phải đăng kí hay làm những thủ tục mà mọi người cho là phức tạp, philips sẽ đơn giản hóa mọi việc phục vụ cho mục đích xóa các bản MOD chỉ với 1 cái click chuột. :http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/1.gif

•=> Hướng dẫn cách xóa MOD :

Thường thì người chơi Diablo II mua đĩa cài Game từ ngoài tiệm bán đĩa, mà những CD đó thường có lẫn cả 1 số bản MOD đi kèm theo bản LOD. Điều này gây ra 1 số vấn đề khi up lên bản Patch mới của phiên bản LOD, vậy thì phải xóa MOD trước khi up lên LOD, có 2 trường hợp xóa bản MOD như sau :

1/ Sau khi Setup Diablo II thì các bạn vào thư mục cài Diablo II, sẽ thấy 1 thư mục có tên là "Data", đây chính là thư mục chính của bản MOD. Vậy trước khi up lên bản LOD thì các bạn phải download file Clean MOD (Phía dưới) về, giải nén rồi Copy đè lên những file trong thư mục cài đặt Diablo II. Sau đó xóa thư mục Data đi, bây giờ các bạn đã có 1 bản Diablo II LOD, còn bản MOD đã được xóa.

2/ Cũng như trên... nhưng khi Setup Diablo II xong... trong thư mục của nó sẽ ko có tệp Data nữa, những bản MOD này nằm ở File có tên "Patch_d2.mpq" => thường thì ở phiên bản LOD, file này chỉ nặng ~ 2MB...(Chỉ có bản Diablo II LOD v1.10 thì ~6MB). Còn ở bản MOD... file này nặng có thể là ~50MB, ~ 100MB, 200MB,..v..v.. Muốn xóa những bản MOD này các bạn cũng chỉ cần down về và giải nén rồi Copy đè lên những files trong thư mục cài Diablo II là được.

- Lưu ý để xóa MOD thì dùng 1 trong 2 cách trên tùy trường hợp mà bạn gặp phải ! Chúc các bạn thành công !

• Sau đây là danh sách các bản MOD hiện có (Có cả WebSite của nó để cho các bạn tìm hiểu), với danh sách này, các bạn có thể biết mình cần và sẽ download Files Clean MOD nào cho phù hợp với bản MOD mà mình đang chơi dựa trên bản Diablo II LOD v1.09 hay 1.10...v..v : .
__Nếu ai rành tiếng Anh thì vào đây cũng đc (Khi có MOD mới nó sẽ update cho bạn tiện theo dõi) : Danh sách MODs của Diablo II (TA) (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fmodding%2Fmods%2Fdatabase%2F)

Lưu ý : Cho dù các phiên bản MOD có version bao nhiêu đi nữa thì File Clean MOD cũng vẫn như vậy.
¤ Lord of Destruction v1.11 : Files Clean MOD :
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
- Anti-Balance v2.2
- Eastern Sun v3.0R1A Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fhomepage3.nifty.com%2Fmiyoshino%2Fes%2Fes3top.htm)
- Median 2007 v1.23B Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fmodsbylaz.planetdiablo.gamespy.com%2F)
- Punisher v3.1 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fpunishermod.varrah.com%2F)
- Xmas Season in Sanctuary v3.1b Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.volf.biz%2Fxmas%2Findex.php)
- Zenith Affliction v0.88 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fsudeley.charsisforge.net%2F)
¤ Lord of Destruction v1.10 : Files Clean MOD :
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
- Ancestral Recall v1.10 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fteknokyo%2F)
- Anti-Balance v2.2
- Apocalypse Beta 0.05 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fhades)
- Attack v5.9b
- Back to Hellfire Beta 4 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fdom.planetdiablo.gamespy.com%2Fbthellfire%2Fmain.html)
- Battle for Elements v1.30 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bfe.net.ru%2F)
- Blackened Beta 3.5 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fblackened%2F)
- Boss Torment v1.1
- Chaos Empire v7.66 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fchaosempire.planetdiablo.gamespy.com%2F)
- D2:elements v1.01 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fn.ethz.ch%2Fstudent%2Fhenninav%2F)
- Dark Omen v1.0 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fdarkomen%2F)
- Dragon's Uprising v1.01b Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fdragonsuprising%2F)
- Eastern Sun v3.0 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fes%2F)
- The Fury Within: Awakening (Alpha 2) Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fancients%2F)
- Hades Boss Mod v2.0 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fhades)
- Hades Super Boss Mod v1.4 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fhades)
- Hades Underworld v2.9 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fhades)
- Hell Unleashed v1.15f Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Farimyth.planetdiablo.gamespy.com%2Fhell.htm)
- Kingdom Of Tenai 1.13a Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fkot.planetdiablo.gamespy.com%2F)
- The Hordes of Chaos Beta 8.1 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fdynamic.gamespy.com%2F%257Edarkalliance%2Fmain.php%3Fmenu%3D9)
- Median 2007 v1.23B Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fmodsbylaz.planetdiablo.gamespy.com%2F)
- Middle Earth v1.92 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fvkmods%2F)
- New Dawn X Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fnewdawn%2F)
- Nezeramontias v1.08 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fnez.game-host.org%2F)
- Pagan Heart v0.95b Forums (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fphrozenkeep.it-point.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D28849)
- Requiem of Sorrow v6.0 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Ftalonrage)
- The Second Coming v2.08ff
- Valhalla v4.5r3 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.afterlife.ws%2F)
- Zenith Affliction v1.0 Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.diablo2modsettlement.com%2Fzenith_affliction%2F)

¤ Lord of Destruction v1.09 : Files Clean MOD :
1.09d
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
1.09b
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
- Ancestral Recall Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fteknokyo%2F)
- Belize's Revenge
- Cryptforge Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fcryptforge%2F)
- Descendants of the Dragon Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fteknokyo%2F)
- Faith Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fstud3.tuwien.ac.at%2F%257Ee0402755%2FLair%2F)
- The Fury Within Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fancients%2F)
- Hell on Earth II Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fhellonearth%2F)
- New Dawn X Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fnewdawn%2F)
- Sanctuary in Chaos Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planetdiablo.com%2Fsic%2F)
- Seven Lances Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sevenlances.com%2F)
- Star of Dark Mages
- Zy-El Web Site (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fzyel.planetdiablo.gamespy.com%2F)
Theo game4v

Kut3No1
17-03-2009, 05:46 PM
Làm sao để Update Diablo II LOD lên phiên bản 1.11b ?

__Có khá nhiều người thắc mắc về vấn đề này, nếu như nói qua lời thì khó hình dung, vậy philips sẽ up lên bản hướng dẫn nâng cấp Diablo II LOD lên 1.11b bằng hình ảnh minh họa cho các bạn dễ hiểu.

__ Đồng thời philips cũng sẽ up lên cách cài đặt chương trình PlugY, 1 chương trình khá tiện cho những ai chơi Diablo II LOD.

Link Download :
Hướng dẫn Update Diablo II LOD lên 1.11b :
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
Hướng dẫn cài đặt PlugY
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
Theo game4v

Kut3No1
17-03-2009, 05:52 PM
File giúp tăng kích thước của Inventory và Cube
File này sẽ giúp bạn tăng kích thước của Inventory ( Thùng đồ cá nhân ) và hộp Cube, hẳn những bạn chơi Offline Single Player sẽ ko còn thất vọng về hộp Cube nhỏ tí xíu của mình. (Xem hình)

*File này ngoài chức năng nói ở trên thì nó còn có chức năng nữa là làm cho đồ như Unique hay Rare có tỉ lệ rớt ra từ quái rất cao, thậm chí với 0% Magic Find bạn cũng có thể tìm ra Unique Item khi đánh 1 con quái vật bình thường.
http://i112.photobucket.com/albums/n191/philipstonybi/Diablo%20II/Stash.jpg
Cách cài đặt : Down về ~> giải nén ~> chép vào thư mục cài Diablo II ~> tạo 1 Shortcut và thêm ở phần Target dòng chữ -direct -txt trong Properties xem hình sẽ rõ.
http://i112.photobucket.com/albums/n191/philipstonybi/Diablo%20II/direct_txt.jpg
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.freewebtown.com%2Ffuyuchan%2Flibrary%2Fdocument%2FTang%2520Kich%2520Thuoc%2520Thung%2520Do.exe)Rune Wizard
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
http://i112.photobucket.com/albums/n191/philipstonybi/RuneW1.jpg
__RW là 1 Tools giúp bạn tổng hợp lại các công thức RuneWords 1 cách dễ dàng và tiện lợi. Rất đơn giản và dễ sử dụng http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/1.gif.

1/ Danh sách các loại Runes.
2/ Tên của các RuneWord (cột 1) và Công thức ghép thứ tự (cột 2) tùy thuộc vào đặc tính Items (cột 3).
3/ Danh sách các thuộc tính của Items có thể lắp Runes.
4/ Các tính năng mà bạn sẽ có sau khi lắp Runes vào Items.
5/ Sau khi chọn danh sách Items ở (3) thì bạn có thể chọn từng tính năng của cái này như :


All Runes : Tất cả RuneWords mà Items đó có từ lvl thấp đến cao.
Common : Gồm những RuneWords phổ biến của Items (Thường là những RunesWords dễ tìm)
Semi - Rare : Những RuneWords được xếp vào loại "nửa hiếm" , tức là hơi khó tìm 1 chút so với Common.
Extremely - Rare : Ở đây nó sẽ liệt kê cho bạn danh sách những Runes rất hiếm và khó kiếm => Tất nhiên nếu chịu khó thì sẽ tìm đc nhưng thời gian bỏ ra ko ít đâu, đừng chơi nhiều quá ko thì kiệt sức đó http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/59.gif .


6/ Tính năng của cái này cũng như (5) nhưng nó sẽ liệt kê ra những Items theo nhóm cho bạn -> tự tìm hiểu lấy nhé ^^.

Còn ở dòng cuối cùng của chương trình có thể cho bạn biết lvl yêu cầu của Runes và lvl yêu cầu để sử dụng đc RuneWords đó.

Diablo II LOD Converter


__Hẳn trong các bạn có người thích chơi nhiều bản MOD, có người thì vì công việc có thể đôi khi dùng bản Diablo II LOD v1.09, khi thì lại muốn 1.10 hoặc 1.11b v..v.. nhưng mỗi khi làm như vậy thì phải Setup lại Game, như thế khá là mất thời gian http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/2.gif

__Hôm nay Bi xin gửi đến các bạn - mà Bi tạm gọi là Diablo II LOD Converter, với Tool này (Cũng ko hẳn là Tool http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/10.gif), các bạn thể chuyển đổi qua lại giữa các phiên bản Diablo II Lord Of Destruction với nhau (v1.09 <=> 1.10 <=> 1.11). Nói rõ hơn, công cụ này sẽ giúp các bạn dù đang ở Version nào ( lớn hơn v1.09) thì có thể chuyển ngay về bản Diablo II LOD v1.09 mà ko cần phải cài đặt lại.http://www.game4v.vn/yega/images/smilies/1.gif

-) Cách cài đặt : Các bạn chỉ cần download về, giải nén và chép những file có trong thư mục vào thư mục mà bạn cài đặt Game Diablo II LOD.Sau khi Copy xong, nhớ copy file D2Loader 1.09 vào để chạy nếu muốn chơi Diablo II LOD v1.09 hoặc có thể update lên Patch 1.10 hay Patch 1.11b.

Link download Diablo II LOD Converter
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
_D2Loader v1.09
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
__Patch 1.10 (dành cho ai muốn chơi)
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fftp.blizzard.com%2Fpub%2Fdiablo2exp%2Fpatches%2Fpc%2FLODPatch_110.exe)
D2Loader 1.10
http://www.game4v.vn/bookmark/nutdownloadaa5.gif (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fsharekey%3D8d9b55f7c3bfbbcb91b20cc0d07ba4d2411160af%2520%2520156fc6c5)
Theo game4v

Kut3No1
18-03-2009, 01:42 PM
Bạn download Hero Editor
http://www.mediafire.com/?25gjcqwgn35 (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F25gjcqwgn35)Các ban làm theo hình nhé
http://img413.imageshack.us/img413/3275/untitled3rs.gif

Sau khi đã tạo đc Charm rồi, các bạn hãy click vào Tabs Extras, 1 cửa sổ hiện ra và các bạn lại di đến Tabs Characters Hex. Ở Tabs này, các bạn để ý và di chuột xuống danh sách lựa chọn bên cạnh và chọn vào dòng "64 Skills ID's (4 for F1,F2,etc)". Xem hình dưới, khi các bạn đã chọn rồi, thì ở hàng trên cùng, sẽ xuất hiện các dòng kí tự, các bạn để ý, cứ 4 cặp kí tự mà mình đã vòng, thì nó sẽ tương đương với phím F1, F2... trên bàn phím, sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến phím F8.

Bây giờ, các bạn bật chương trình Calculator của bạn lên, cái này có sẵn trong Windows rồi. Trở lại bước 1, các bạn có để ý thấy Bi chọn ở dòng Non Class Skills là Skills thứ 318 ko ? (Baal Cold Missiles) Đấy chính là phép chưởng mũi tên băng của Baal, giờ mình sẽ lấy nó để Hexing.

Để hexing được thì các bạn cần dùng Calculator. Các bạn để chế độ đầy đủ cho Calculator bằng cách vào View -> chọn Scientific. Tiếp đó các bạn đánh vào số 318 như ID của Skills trên mà mình đã nói.
Sau khi đã đánh số 318 vào rồi, các bạn chọn Hex.
http://img227.imageshack.us/img227/8453/2a1nz.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimg227.imageshack.us%2Fimg227%2F8453%2F2a1nz.jpg)http://img227.imageshack.us/img227/8453/2a1nz.jpg

http://img262.imageshack.us/img262/975/2b1pr.jpg
OK, giờ các bạn đã có kết quả Hexing của số 318 là 13E. Nhớ số hexing này lại.
Các bạn vào lại chỗ Character Hex như bước 2, giờ MÌNH sẽ lấy phím F1 làm mẫu (4 kí tự đầu), tức là phím F1 sẽ là HotKey của Skill có ID 318 :
http://img260.imageshack.us/img260/8713/3a2fe.png
Ở đây, các bạn đã có mã Hexing của 318 là 13E, giờ các bạn chuyển số 13E = 3E01, tức là lấy từng cặp từ phải sang rồi viết lại. Sau đó các bạn thay 3E01 vào thứ tự các kí tự FF FF.
Tiếp theo các bạn đóng cửa sổ Extras đi, rồi click vào Save để lưu những thông số trên vào nhân vật, vậy là các bạn đã Hexing đc Skills của trùm Act V : Baal rồi đó.

Lưu ý : khi các bạn vào Game, ở phím F1 khi các bạn ấn vào, sẽ ko có hình gì cả, bởi đây là Skill của Monsters mà, hoặc thay vì đặt phím F1, các bạn có thể đặt phím Fx nào (F1 -> F8) cũng đc, miễn sao đếm cho đúng, cứ 4 cặp kí tự FF FF 00 00 là tương đương 1 phím.

http://img262.imageshack.us/img262/9945/screenshot0021al.jpg
Theo opera

[C]L[i]nkz
25-03-2009, 07:10 PM
háck có thành công không vậy

Kut3No1
06-04-2009, 04:26 PM
háck có thành công không vậy
Không thành công thử thì biêt!

nhoxkiss
26-04-2009, 11:12 AM
mình sài D2 Funnry with thin 1.09 mún up lên bãn mới hay hơn đc ko vậy...có thể hướng dẫn cụ thể mình ko?có hình share mình lun càng tốt...mình noob lắm...thank trước nha bạn

Kut3No1
26-04-2009, 11:25 AM
mình sài D2 Funnry with thin 1.09 mún up lên bãn mới hay hơn đc ko vậy...có thể hướng dẫn cụ thể mình ko?có hình share mình lun càng tốt...mình noob lắm...thank trước nha bạn

Nếu chơi MOD thì không được đâu bạn àh
Clean MOD trước rùi up lên sau nhé!

nhoxkiss
27-04-2009, 09:48 AM
nhưng up làm sao mình từng làm nhưng lỗi gì đó fải cài lại bản đó từ đầu nữa...hix...mình down clean mob của bạn về nhưng ko bik up sao hết...