Là nơi ra bài học, bài tập và kết quả của Phù thủy sinh khi tham gia lớp học Bùa chú
Phòng học Bùa Chú
Unread
Rating: 2 votes, 4.50 average.

Kết quả Bài 1 : Sơ lược môn Bùa Chú

Đăng ngày 25-10-2009 lúc 10:50 PM bởi sakura2107
Cập nhật 01-11-2009 lúc 11:16 AM bởi sakura2107
Trò 1 : Raito (JW)
Trích:
Nik 2T: [R]aito
Tên trong HV : Junior Walker ( HV là gì ? >"<)
Nhà : Gryffindor

Bài làm

Câu 1 : Tóm tắt về môn BC
Trích:
Bùa chú là một dạng của loại thần chú liên quan tới việc bỏ bùa một vật nào đó, làm cho nó cư xử một cách lạ lùng không như nó nữa. Ví dụ như, bùa triệu tập dùng để hút một vật về phía
...
sakura2107's Avatar
Ma Vương Trường Tồn
Comments 11 sakura2107 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Unread

Bài 1 : Giới thiệu sơ lược về bộ môn Bùa Chú

Đăng ngày 11-10-2009 lúc 01:53 PM bởi sakura2107
Bài 1
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BỘ MÔN BÙA CHÚ


I. Khái niệm môn học Bùa chú.

Bùa chú (Charms) dạy Cách thức dịch chuyển các vật thể và tạo ra những hiện tượng đặc biệt bằng cách thực hiện chính xác việc vẩy đũa phép và đọc những câu thần chú phù hợp.
II. Sơ lược về bộ môn:
Bùa chú là một dạng của loại thần chú liên quan tới việc bỏ bùa một vật nào đó, làm cho...
sakura2107's Avatar
Ma Vương Trường Tồn
Comments 15 sakura2107 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Unread
Rating: 2 votes, 5.00 average.

Chào mừng các Phù Thủy Sinh của Học Viện Pháp Thuật và Ma thuật �

Đăng ngày 01-10-2009 lúc 07:44 PM bởi sakura2107
Cập nhật 01-11-2009 lúc 11:20 AM bởi sakura2107
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT MA THUẬT♥ HOGWARTS.:♥ WELCOME ♥:.
LỚP HỌC BÙA CHÚ  • Chào mừng các trò đã đến với Lớp học Bùa chú Học Viện Hogwarts .
  • Đây là nơi để Giáo sư đưa ra bài học, bải tập, tổng kết các bài đã học.
Hướng dẫn đối với mỗi Học Sinh :

Các trò nào trong Hogwarts muốn học lớp của ta mà quên chưa đăng ký thì hãy vào ĐÂY để đăng ký (viết lưu bút cho
...
sakura2107's Avatar
Ma Vương Trường Tồn
Comments 23 sakura2107 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

Bây giờ là 08:14 PM. Theo múi giờ GMT +8.