Conversation Between kidayn2008 and monkey_ngo
Hiển thị lưu bút từ 1 tới 6 của 6
 1. monkey_ngo
  07-08-2012 05:01 PM
  monkey_ngo
  èo.. biệt vô âm tín r giờ lại thù lù xuất hiện...
 2. kidayn2008
  01-04-2012 06:09 PM
  kidayn2008
  lâu ko về nhà mới biết còn có người pm
 3. monkey_ngo
  26-03-2012 03:31 PM
  monkey_ngo
  im re rồi...
 4. monkey_ngo
  16-03-2010 10:59 PM
  monkey_ngo
  k fải vậy thế là j`?
 5. kidayn2008
  13-03-2010 04:19 PM
  kidayn2008
  hem phải IT ^^
 6. monkey_ngo
  13-03-2010 03:16 PM
  monkey_ngo
  làm ăn nhanh zu~ ta hok thua j` dân IT lun mà cậu có fa~i là dân IT ko đó?

Bây giờ là 12:42 PM. Theo múi giờ GMT +8.