View Single Post
Unread 20-04-2010, 01:32 PM   #3
Default

hỏi nó đi ko em... cần gì fải xem... thích xem thì a cho xem...
lam.nh0c vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của lam.nh0c vì cảm thấy "rất là hay":