Ðiều Chỉnh
Unread 29-05-2009, 03:15 PM   #11
Default Phần I : Nhiệm vụ Phong Đô quỷ thành

Phần I : Nhiệm vụ Phong Đô quỷ thành

Bạn lại Nạn dân ( Thành Đô 233/224 )Anh ta nhờ bạn làm 2 cái bánh Ngô ( làm từ kỹ nghệ có sẵn trong kỹ năng sống ) .Sau đó Nạn dân kêu bạn gặp Trương Đình ( 191/167 ở Giang Tân thôn từ Nam Thành Đô chạy qua )Trường Đình sẽ nhờ bạn chạy lên Thiếu Lâm mua 10 Phá Ma bùa ( còn gọi là Phá Ma chú ) tại Tô Văn Đạt ( 201/193 ) .Sau đó lên Nga Mi gặp Dương Nguyệt sư thái ( 206/193 ) .Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua Xá Lợi kim đơn . Tại Diệp Tử Hinh ( Nga Mi 209/191 ) .Dương Nguyệt sư thái sẽ nhờ bạn vào tầng 2 Phong Ma động ( Giang Tân thôn ) đánh Du Hồn để lấy 10 U hồn về hoặc bạn có thể gặp Trương Đình ( 191/167 Giang Tân thôn ) nhờ giúp .


Anh ta nhờ bạn kiếm 15 Tuyết Phách ( đánh Băng Quái trong tầng 2 Băng Tâm độngNga Mi ) để đổi lấy 10 U hồn .


Sau đó đem 10 U hồn về cho Dương Nguyệt sư thái trên Nga Mi . Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi gặp Dã Quỷ ( 202/180 Phong Ma độngGiang Tân thôn ) .


Sau đó quay về gặp Dương Nguyệt sư thái báo tin . Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua 2 cái Xá lợi kim đơn ( tại Diệp Tử Hinh 209/191 ) . Sau đó bạn lên Thiếu Lâm gặp Huyền Diệt Tôn Giả ( 216/191 ) .


Ông ta nhờ bạn mua 3 cái Thiên Phật Chu ( tại Tô Văn Đạt 201/193 ) về .


Sau đó bạn chạy lên Võ Đang gặp Tập Duyên chân nhân .


Ông ta nhờ bạn đi mua Chiết Xung Bút ( có bán ở tiệm vũ khí Biện Kinh ) ,và Chu sa ( có được từ kỹ năng Tập linh ) .


Ông ta sẽ đưa bạn một lá bùa ( Độn ẩn linh phù ) .


Bạn dùng Độn ẩn linh phù cùng với Thiên Phật ChuXá lợi kim đơn để vào Phong Đô quỷ thành ( ở Giang Tân Thôn 200/173 ) để dò la tin tức ( thực chất là bạn chỉ việc chạy qua được Phong Đô quỷ thành là xong nhiệm vụ ) .


Trở về gặp Dương Nguyệt báo tin , bà ta nhờ bạn đến Thành Đô tìm Vương Cẩn ( 224/225 ) nhờ giúp đỡ .


Đến đây nhiệm vụ tạm kết thúc vì nhiệm vụ kế tiếp chưa mở
BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks takeshikudo về bài viết hay này:
Unread 29-05-2009, 03:19 PM   #12
Default Phần II : Hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Phần II : Hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Bạn lại gặp Tiểu nhị ( Biện Kinh 184/179 ) .


Sau đó nói chuyện với Nhân sĩ giang hồ . Anh ta nhờ bạn kiếm 5 đuôi Hổ còn gọi là Hổ vĩ ( đánh Hổ ở Thiếu Lâm , Linh Bảo Sơn từ Bắc Tương Dương chạy lên ) .


Sau đó đối thoại với Tào Đại Lực ( Biện Kinh trước cửa Tửu lầu ) .


Anh ta nhờ bạn đi đánh ác Sứ ( ở Hạnh Hoa Thôn từ Nam Biện Kinh chạy qua ) lấy 5 bộ quan phục .


Sau đó Tào Đại Lực kêu bạn đến Nhạn Môn Quan ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan ) gặp Tống quân trưởng hộ vệ ( 164/181 ) .Quay về Biện Kinh gặp Binh bộ thị lang ( 195/176 ) .Ông ta kêu bạn đi kiếm 1 cái đuôi Hổ ( Hổ vĩ – đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ) . Sau đó đi Thiên Ba Dương phủ gặp Xa Thái Quân để xin gia nhập tống quân .


Xa Thái Quân kêu bạn lên Nhạn Môn Quan gặp Dương Nghiệp ( 168/179 ) chuyển lời .


Dương Nghiệp kêu bạn đi kiếm 10 Mậu mộc bài ( đánh Tống quân tử sĩ trên Nhạn Môn Quan ) .


Sau đó trở về Biện Kinh gặp hàng xóm của Hàn Trí Nhượng ( 153/181 ) hỏi tin tức .


Đến Hạnh Hoa thôn ( Nam Biện Kinh --> Hạnh Hoa Thôn ) gặp Trương Văn ( 177/187 ) để hỏi tin tức của Hàn Trí Nhượng .


Ông ta bảo bạn đi đánh ác sứ lấy 10 bộ quan phục , xong giao cho ông ta . Rồi quay về Tây Biện Kinh gặp Hàn Trí Nhượng ( 184/169 ) .


Sau đó đến Đại Thảo Nguyên 2 ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan --> Đại Thảo Nguyên 2 ) gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) .


Nhiêu Lân kêu bạn chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ( Đại Thảo Nguyên 2 --> Đại Thảo Nguyên 1 --> Bộ lạc Vương Kỳ ) nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa .

* Cách để qua được Bộ lạc Vương Kỳ :

Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ trước hết bạn hãy nói chuyện với Thị vệ bộ lạc ( 197/178 trong game ghi là Thủ vệ bộ lạc ) .

Sau khi nói chuyện xong với Thị vệ bạn quay về Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ .


Ông ta kêu bạn đi kiếm 10 Gấm vàng ( hay còn gọi là Tú đoạn ) , 10 cây Mục Lôi Văn đao ( 2 cái đó đánh Huyền Võ Đao trong Kim Quang Động , Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kim Quang Động 139/182 ) và 5 cái Chỉ Nam Ngư ( đánh Lưu KhấuLong Hổ Động , Võ Đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 --> Long Hổ động 192/197 )


Kiếm đủ 3 thứ đó là bạn có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ được rồi . Qua đó đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa ( 193/185 ) .


Sau đó trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp ( 168/179 ) .


Quay lại Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 1 cái Liêu thông lệnh ( đánh Sát thủ ngoại tộc ) và 1 bộ Tống quân quân phục ( đánh Tống quân tử sĩ , Tống đao binh ở Nhạn Môn Quan ) .


* Cách kiếm Liêu Thông Lệnh :
Do quái trên này là quái 6x nên khi bạn đánh nó sẽ toàn Kháng không thôi , muốn đánh được nó bạn phải đợi ra được tầng 2 của skill ( xuấn hiện dòng chữ của skill trên đầu ) thì đánh nó mới lên dame

Hoặc bạn cũng có thể pt nhiều người vào cùng đánh cho dễ , hay đi mua từ những người khác .

Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn lại Tiêu Thiên Hựu ( Bộ lạc Vương Kỳ 195/179 ) dò la tin tức .


Tiêu Thiên Hựu đưa cho bạn 2 lực chọn : Tống quân và Liêu quân . Nếu chọn Liêu quân bạn sẽ được tặng kha khá EXP , còn nếu chọn Tống quân bạn hãy về gặp Dương Nghiệp để nhận thưởng nha


Tới đây nhiệm vụ tạm thời kết thúc . Vì bản đồ Thiên Môn Trận chưa mởBLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 29-05-2009, 03:21 PM   #13
Default Phần III : Hướng dẫn nhiệm vụ Khấu Chuẩn

Phần III : Nhiệm vụ Khấu Chuẩn

Đối thoại với Khấu Chuẩn ( 178/174 Biện Kinh ) .Khấu Chuẩn sẽ bảo bạn đi đến Thiên Ba Dương phủ đối thoại với Xa Thái Quân ( 191/196 .Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi đánh 20 tên Lưu manh và lấy 10 bình Thiên tửu về ( Lưu manh có ở xung quanh các thành ) .
Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .Xa Thái Quân tiếp tục bảo bạn đi đánh 10 tên Côn đồ ( có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .

Xa Thái Quân lại bảo bạn đánh Côn đồ để lấy 5 lời khai của Côn đồ ( Côn đồ khẩu cung ) về .Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi Hạnh Hoa Thôn ( từ Nam Biện Kinh chạy qua ) tìm tung tích của Bách Thảo Ông . Bạn hãy lại đối thoại với con gái của Bách Thảo ÔngBách Thúy Bình ( 175/189 Hạnh Hoa Thôn ) .Bách Thùy Bình sai bạn đi kiếm 5 tổ Ong vàng ( Ong vàng có ở Hạnh Hoa Thôn " hơi hiếm " , Nga My , Thúy Yên ) và 5 Cát cánh ( đánh Thỏ xám ở xung quanh các thành ) .Bách Thúy Bình lại kêu bạn đi kiếm 10 Trùng noãn ( đánh Thiết giáp trùngHạnh Hoa thôn ) .


<A href="http://diendan.zing.vn/hotstep/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimageshack.us" target=_blank>
Bách Thúy Bình sẽ đưa cho bạn Mịch Tông Cổ .


Dùng Mịch Tông Cồ để tìm Bách Thảo Ông , theo tọa độ được ghi đến đánh Tiểu Hàn để cứu Bách Thảo Ông .Sau đó về đối thoại với Khấu Chuẩn . Rồi gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ở Biện Kinh ) .


Triệu Diên Niên sai bạn đi giao thư cho 3 người Hạ Hầu Cầm ( Dương Châu 224/196 ) , Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) và Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Sau đó quay về đối thoại với Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) .


Thế là xong nhiệm vụ Khấu Chuẩn rồi !


BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 29-05-2009, 03:27 PM   #14
Default Hướng dẫn nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ

Đến gặp Vương Nghiệp Vĩ ( Tuyền Châu 196/185 ) .Ông ta nhờ bạn đi kiếm lại 20 Ngọc khí hay còn gọi là Hàng ngọc thạch ( đánh Lưu manh để tìm ) .Sau đó Vương Nghiệp Vĩ nhờ bạn đi đánh Diêu Lập Thành ( Bắc Tuyền Châu 198/189 ) .Để lấy lại sách của Vương Nghiệp Vĩ ( nếu tới tọa độ đó mà không thấy Diêu Lập Thành ở đâu có nghĩa là có người đã đánh Diêu Lập Thành trước đó rồi bạn hãy chờ một chút anh ta sẽ xuất hiện trở lại ) .Quay về đối thoại với Vương Nghiệp Vĩ , ông ta bảo bạn đi tìm Hạ Kiệt ( 166/182 Tuyền Châu ) nói chuyện .Hạ Kiệt nhờ bạn đi đánh 10 tên Lưu manh10 tên Côn đồ ( ở Bắc Tuyền Châu và Tây Tuyền Châu ) . Xong Hạ Kiệt lại nhờ bạn đi kiếm Cây ngãi ( trong game ghi là Thanh Hao ) , Rễ sắn ( trong game ghi là Cát Cánh ) , Bội lan , Liên kiều , Kim ngân hoa ( mỗi thứ 3 cái , đánh cây Thảo dượcTây Tuyền Châu ) và 10 lông Tiểu thanh lang ( tức lông sói , đánh Sói xanhBắc Tuyền Châu ) .
Xong Hạ Kiệt kêu bạn về gặp Vương Nghiệp Vĩ . Vương Nghiệp Vĩ kêu bạn đi gặp Đại Chí Cương ( 175/177 Tuyền Châu ) .


Đại Chí Cương lại kêu bạn đi gặp Chu Bân Cử ( 162/185 Tuyền Châu ) nhờ phục hồi nét chữ trên bức thư .


Chu Bân Cử nhờ bạn đi kiếm Linh phù chỉ ( mua ở tiệm Tạp hóa ) , Chu sa ( có được từ kỹ năng Tập linh ) , Lông heo ( còn gọi là Dã trư mao , đánh Heo rừngTây Tuyền Châu ) .


Sau đó Chu Bân Cử kêu bạn đi gặp Lưu quản gia ( 176/192 Tây Tuyền Châu , trên bản đồ không hiện tên ông ta ) .


Lưu quản gia kêu bạn đi gặp Thợ rèn Chung Phóng ( 171/188 Tuyền Châu ) .


Chung Phóng nhờ bạn đi đánh Chương Vĩ Cương ( 180/180 Bắc Tuyền Châu ) để cứu vợ anh ta là Chung thị về .


Xong bạn dẫn Chung thị về chỗ Chung Phóng trong thời gian90s nếu không bạn sẽ phải làm lại nhiệm vụ cứu vợ Chung Phóng .


Thế là xong nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ rồi !
BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 29-05-2009, 03:31 PM   #15
Default Hướng dẫn nhiệm vụ Phạm Trọng Yêm

Đến Nam Thành Đô gặp Phạm Trọng Yêm ( 196/182 ) .Phạm Trọng Yêm sẽ bảo bạn lên Đường Môn để gặp Đường Kỵ ( 202/171 ) .Đường Kỵ bảo bạn đi kiếm 10 Thanh lang cốt10 Thổ lang cốt ( đánh Sói xanhSói xám ở Đường Môn )

Quay về nói chuyện với Đường Kỵ , Đường Kỵ bảo bạn đi kiếm 8 Tử tinh hoa ( đánh Bách Nhật Tiễn ở Đường Môn )Quay về đối thoại với Đường Kỵ một lần nữa để lấy Lang cốt tửu về cho Phạm Trọng Yêm . Phạm Trọng Yêm kêu bạn về đối thoại với Thái thú Thành Đô ( 223/217 ) .Quay về đối thoại với Phạm Trọng Yêm , Phạm Trọng Yêm sai bạn lên Cái Bang nói chuyện với Hồng Thất .Hồng Thất bảo bạn đi nói chuyện với Đệ tử Cái Bang ( 212/194 ) . Anh ta nhờ bạn đi kiếm lại Hành lý thất lạc ( đánh Trộm vặt ở Cái Bang ) .Kiếm xong nói chuyện lại với Đệ tử Cái Bang , rồi quay về nói chuyện với Hồng Thất . Sau đó về gặp Phạm Trọng Yêm báo tin .

Phạm Trọng Yêm kêu đi nói chuyện với Gia Các Kỳ ( trên map ghi là Chư Các KỳNam Thành Đô 197/197 ) .Gia Các Kỳ bảo bạn về Thành Đô gặp Nạn dân Giáp ( 229/227 ) .Nạn dân Giáp nhờ bạn đi kiếm 20 bình Thiên tửu ( đánh Côn đồ ở xung quanh các thành ) .Xong quay về nói chuyện với Nạn dân Giáp , sau đó đem chia các bình Thiên tửu còn lại cho các Nạn dân trong thành ( Nạn nhân Đinh , Nạn dân Ất , Nạn dân Bính ) .

Xong quay lại nói chuyện với Nạn dân Giáp , anh ta kêu bạn đi nói chuyện với Trần Phi Dương ( ở 160/184 Kiếm Các Thục Đạo từ Bắc Thành Đô lên ) .Trần Phi Dương nhờ bạn kiếm giùm 10 Hổ cốt ( đánh Hổ trên Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ở phía Bắc Tương Dương chạy lên ) .

Xong nhiệm vụ Trần Phi Dương nhờ bạn đưa Túi pháp khí về cho Gia Các Kỳ ( 197/197 Nam Thành Đô ) . Gia Các Kỳ đưa bạn Tỏa Yêu Chung để kiếm 25 Hủ Thi15 Hành Thi của Oan hồn bên Giang Tân ThônHoặc bạn có thể nhờ Trương Đình ( 191/167 Giang Tân thôn ) giúp .Trương Đình sẽ nhờ bạn kiếm 30 Đuôi hổ ( còn gọi là Hổ vĩ đánh Hổ trên Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ) .Trương Đình sẽ đưa cho bạn 25 Hủ Thi15 Hành ThiBạn đem những cái đó lại gặp Gia Các Kỳ . Sau đó ông ta kêu bạn lên Thiếu Lâm nhờ Vô Danh Tăng ( 209/190 ) giúp .


Ông ta sẽ kêu bạn đi Giang Tân thôn để kiếm 5 Vọng Giang Hồng ( đánh cây Vọng Giang Hồng ) về . Kiếm xong bạn quay về nói chuyện với ông ta .


Nói chuyện với ông ta một lần nữa , ông ta kêu bạn đi gặp Gia Các Kỳ ( 197/197 Nam Thành Đô ) . Gia Các Kỳ sai bạn đi đánh Quạ đen ( ở Giang Tân thôn hoặc ở trong Thất Tinh Động tầng 1 – từ Võ Đang chạy lên ) lấy về 4 lông quạ đen . Xong quay về trả nhiệm vụ cho Gia Các Kỳ .


Gia Các Kỳ lại kêu bạn đến Ô Mông bộ ( Đường Môn --> Ô Mông bộ 194/204 ) đánh Thiếu nữ Ô Mông bộ , Ô Mông tộc nhânÔ Mông dũng sĩ , để đoạt lại 1 Bức thư4 phong thư .Đem bức thư và 4 phong thư lên Lương Sơn gặp Tống Giang (185/172 ) . Tống Giang bảo bạn đánh bại 3 người là Lý Lập , Tống Vạn , Cố Đại Tẩu rồi quay lại nói chuyện với ông ta .


Sau đó quay lại Thiếu Lâm gặp Huyền Từ ( 199/198 ) để hỏi thăm tin tức .


Tiếp theo bạn vào Thiếu Lâm mật thất tầng 2 đánh Đồng nhân tìm 8 Mảnh đồng khắc chữ đem về cho Huyền Từ .


Sau đó quay về gặp Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) . Ông ta nhờ bạn đi kiếm 2 dĩa Măng xào ( từ kỹ năng nấu nướng ) và 4 cái bánh Ngô ( từ kỹ nghệ có sẵn trên người ) .


Sau đó bạn lên Kiếm Các Thục Đạo gặp Trần Phi Dương ( 160/184 ) hỏi tin tức . Anh ta lêu bạn đánh bại 10 Đao Tuyệt8 tên Kiếm Cuồng . Sau đó quay lại nói chuyện với Trần Phi Dương .


Sau khi nói chuyện với Trần Phi Dương xong bạn phải đánh bại anh ta , xong bạn nhận được Di thư của Trần Phi Dương .


Đem Di thư lên Thiếu Lâm gặp Huyền Từ . Đem di thư còn lại lên Cái Bang gặp bang chủ Long Tại Thiên ( 193/198 ) .
Sau đó quay về báo cho Gia Các Kỳ


Thế là xong nhiệm vụ Phạm Trọng Yêm rồi đó !
BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 29-05-2009, 03:41 PM   #16
Default Hướng dẫn nhiệm vụ Trịnh Quán Chi

Gặp Trịnh Quán Chi ( Đại Lý 198/183 )Trịnh Quán Chi nhờ bạn kiếm 15 loại dược liệu ( đánh Ngọc Phong hay còn gọi là Ong vàng ở Thúy Yên ) .Sau đó Trịnh Quán Chi nhờ bạn đi đánh Xi hỏa yêu phụ ( Thúy Yên 167/196 ) .Xong đem Hóa đơn về gặp Trịnh Quán Chi trả nhiệm vụTrịnh Quán Chi kêu bạn gặp Quốc công Cao Thăng Tuyền ( Đại Lý 192/190 ) .Cao Thăng Tuyền kêu bạn lên Ngũ Độc giáo giết 20 con Rết độc . Xong Cao Thăng Tuyền sẽ đưa cho bạn Dược thuốcLên Ngũ Độc giáo dụ Huyết Lân Độc mãng ra ( nếu khi bạn gọi Huyết Lân Độc mãng ra mà bị người khác giết mất , thì bạn hãy về gặp Cao Thăng Tuyền lấy Dược thuốc khác nhưng phải đợi 1 giờ sau mới gọi Huyến Lân Độc mãng ra được ) .Quay về Cao Thăng Tuyền phục mệnh . Sau đó ông ta bảo bạn đạt cấp 30 rồi quay lại . Sau khi đạt cấp 30 ông ta sẽ nhờ bạn lên Ngũ Độc giáo gặp Bạch doanh doanh ( 202/198 ) .Bạch doanh doanh nhờ bạn vào Tầng 2 mê cung ( lối vào mê cung tại 179/191 Ngũ độc giáo ) đánh Thực nhân thảo lấy 20 Độc chủng về cho Bạch Doanh Doanh .Sau đó Bạch Doanh Doanh lại kêu bạn vào mê cung tầng 2 đánh Ngự độc âm cơ ( 221/195 ) . Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bạch Doanh Doanh .Về Đại Lý gặp Cao Thăng Tuyền nói chuyện . Sau đó ông ta bảo bạn hãy luyện lên cấp 35 rồi quay lại gặp ông ta .


Khi lên cấp 35 ông ta sẽ cho bạn 2 lựa chọn :
+ Lên chân núi Vũ Lăng sơn đánh 10 tên Xi Hỏa Bạch giáo đồ10 tên Xi Hỏa Hắc giáo đồ ( từ Ngũ Độc chạy lại tọa độ 193/190 là đến chân núi Vũ Lăng sơn )
+ Lên Vũ Lăng sơn đánh 15 tên Xi Hỏa Xích giáo đồ ( ở phía Nam Tương Dương hoặc bạn có thể chạy từ Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Vũ Lăng sơn )


Xong về báo lại cho Cao Thăng Tuyền . Sau đó đến Biện Kinh gặp Bách Hiểu Sinh ( 177/185 ) .


Bách Hiểu Sinh kêu bạn lại Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) để hỏi thăm tin tức . Sau đó chạy lên Miêu Lĩnh ( Ngũ Độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Miêu Lĩnh ) gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) .


Ông ta kêu bạn đi đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ ( 165/187 ) rồi quay lại nói chuyện với ông ta .• Mẹo đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ không tốn một giọt máu ( lưu ý cách này chỉ áp dụng cho Võ đang đạo gia tăng theo đường Hỏa có chiêu Liệt Diệm kiếm pháp hoặc các phái có chiêu tương tự ) :

Khi chạy lại gặp Miêu Lĩnh dũng sĩ bạn chỉ việc đánh 1 chiêu để nhử nó , sau đó bạn dụ nó chạy lại góc 168/196 , còn bạn chỉ việc chạy xuống bậc thang rồi tự do đánh nó mà không phải tốn một giọt máu nào


Sau khi nói chuyện với Miêu Lĩnh tộc trưởng xong về Biện Kinh gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ) . Quay về Đại Lý gặp Trịnh Quán Chi để nói chuyện .

Đợi lên cấp 45 bạn mới có thể làm nhiệm vụ tiếp . Sau khi lên cấp 45 bạn hãy quay lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi . Bà ta kêu bạn đi tầng 1 Yến Tử động ( Ngũ Độc giáo --> Chân núi Vũ Lăng sơn --> Miêu Lĩnh 160/199 --> Yến Tử động 161/167 ) đánh Miêu Lĩnh hộ ấn Để lấy 10 tấm da nai ( còn gọi là da hươu ) .


Xong Trịnh Quán Chi đưa cho bạn Lực sĩ tín tiêu .


Bạn chạy lên Yến Tử động tầng 1 dùng Lực sĩ tín tiêu để gọi Lực sĩ Miêu Lĩnh ra đánh .


Bạn sẽ nhận được Thư của Miêu Lĩnh


Đem thư đó về cho Trịnh Quán Chi nhờ dịch giùm . Trịnh Quán Chi kêu bạn hãy đạt cấp 50 rồi hãy quay lại .

Sau khi đạt cấp 50 bạn trở lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi , sau đó lại Trần Lập Thành ( Đại Lý 183/177 ) để nhờ dịch thư .


Ông ta kêu bạn đến tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thổ ti để lấy 10 Thổ ti bội đao về cho ông ta .


Sau đó lên Miêu Lĩnh gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) . Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thủ lĩnh ( 196/216 )


Đem Miêu Lĩnh lệnh bài về gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng .


Rồi quay về gặp Trịnh Quán Chi nói chuyện . Bà ta kêu bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền ( Đại Lý 192/190 ) . Cao Thăng Tuyền kêu bạn hãy đạt cấp 55 rồi quay lại nói chuyện .

Khi lên cấp 55 bạn quay lại nói chuyện với Cao Thăng Tuyền . Ông ta kêu bạn lên Phụng Nhãn động ( Đại Lý --> Điểm Thương sơn --> Phụng Nhãn động 207/172 ) lấy 10 Nanh dạ hổ ( đánh Tử Dạ Hổ ) và 10 Bạch đầu điêu vũ ( đánh Bạch đầu điêu ) .


Xong quay về giao cho Cao Thăng Tuyền . Ông ta kêu bạn tới Tương Dương gặp Mạc Tam ( 168/182 ) nhờ làm giả Phụng Hoàng linh ( có tác dụng trong 30 phút , nếu trong thời gian đó bạn không đến Phụng Nhãn động kịp sẽ mất tác dụng và phải quay về Mạc Tam làm lại cái khác ) .


Tới Phụng Nhãn động dùng Phụng Hoàng Linh gọi Phụng Hoàng ra .


Cách đánh Ca Gia la : tổ đội nhiều người vào thay phiên nhau nhử và đánh nó vì nó đánh rất mạnh ( Võ Đang có nội lực hộ thể mà nó đánh 1 lần mất hơn 700 máu ), hoặc nếu muốn solo ( áp dụng với VĐ Liệt Diệm kiếm pháp và các phái có chiêu tương tự ) thì bạn chạy lại ngay mấy cung tròn rồi thả nó ra , sau đó nhanh chân chạy ra ngoài để nó đứng trong đó và bạn tự do mà đánh nó .


Sau khi đánh xong bạn quay về gặp Cao Thăng Tuyền . Sau đó bạn chạy lại gặp Quốc sư Đại Lý Đổng Già La ( 190/177 ) .


Ông ta nhờ bạn đến Thiên Ba Dương phủ tìm Xa Thái Quân để đưa Đổng công tử ( Đổng Ca Minh ) về Đại Lý gặp ông ta .


Trước khi dẫn Đổng Ca Minh về , anh ta nhờ bạn đi tửu lầu mua các thứ Cá sấy khô ( còn gọi là Bào Ngư , Biện Kinh 186/179 ) , Vịt quay ( Dương Châu 207/188 ) , Ngỗng hấp đậu xanh ( còn gọi là Long Châu , Tuyền Châu 182/197 ) , bánh Tổ ( Tương Dương 190/182 ) và bánh Ít mặn ( Thành Đô 221/213 ) . Mỗi thứ giá 5 vàngsau khi mua xong bạn dẫn Đổng Ca Minh về gặp Đổng Gia La . Sau đó ông ta kêu bạn đạt cấp 60 rồi quay lại gặp ông ta .
Khi đạt lv 60 , bạn quay lại nói chuyện với Đổng Già La . Ông ta kêu bạn lên Bạch Thủy động tầng 1 ( Tương Dương --> Vũ Lăng sơn --> Bạch Thuỷ động ) đánh 20 Dơi độc . Sau đó ông ta lại kêu bạn lên tầng 1 Bạch Thủy động đánh Xi Hỏa Ác Tăng ( 212/176 )Đổng Già La lại tiếp tục kêu bạn lên tầng 2 Bạch Thủy động đánh Dạ Xoa ( 227/212 ) .
Cách đánh Dạ Xoa : vì boss nhiệm vụ của Trịnh Quán Chi ngày càng khó giết . Càng về sau boss nv đánh sẽ có những hiệu ứng như choáng , loạn ... rất lâu 10s . Mà mỗi hit của nó mất trên 1000 máu . Nên chúng ta chỉ có thể dụ nó vào góc lag mà đánh thui . Lúc này phái làm nv này dễ dàng nhất là Võ Đang kiếm và các phái có chiêu tương tự như Liệt Diệm Kiếm pháp ( như Thiếu Lâm bổng ) . Đầu tiên bạn đánh 1 hit để dụ Dạ Xoa dí theo , sau đó bạn dụ nó lại góc 232/221 lúc đó cứ việc đánh nó mà không sợ mất máuSau đó Đổng Già La nhờ bạn đem trả 10 vàng cho Trịnh Quán Chi . Trịnh Quán Chi lại nhờ bạn đi tìm Vũ Nương ( ở Thành ĐôBiện Kinh ) để lấy lại tiền .

Tại Biện Kinh , Vũ Nương ( 158/177 ) nhờ bạn đến tầng 2 Bạch Thủy động đánh Ác Là tìm 10 Huyết Nha Vũ vềTại Thành Đô , Vũ Nương ( 227/228 ) nhờ bạn đi Điểm Thương sơn ( Đại Lý --> Điểm Thương sơn ) đánh Phục Hỏa Cuồng nhân ( 193/190 )Sau khi làm xong nv bạn đem tiền về gặp Trịnh Quán Chi . Tại đây chia làm 2 hướng nv .

Hướng 1 :
Bạn đối thoại với Trịnh Quán Chi lần nữa . Bà ta kêu bạn vào tầng 1 Long Nhãn động dò la tin tức ( bạn chỉ cần chạy vào trong động là xong nv ) . Sau đó bà ta lại kêu bạn vào tầng 1 Long Nhãn động đánh 15 tên Khôi Lôi độc nhân15 tên Xi Hỏa trưởng lão .

Sau đó bạn lên Ngũ Độc giáo gặp Bạch Doanh Doanh . Bạch Doanh Doanh nhờ bạn vào tầng 1 Long Nhãn động đánh Đại trưởng lão Xi Hỏa giáo ( 194/185 )Sau đó quay về Bạch Doanh Doanh nói chuyện , bà ta kêu bạn đi gặp Bách Hiểu Sinh . Ông ta kêu bạn đến Đại Lý gặp Lưu Điển ( 180/188 ) đề nói chuyệnÔng ta nhờ bạn đến Tây Song Bản Nạp ( Đại Lý --> Điểm Thương sơn ) đánh Hắc Tinh Tinh lấy 10 tấm Đại Lý cựu chí vềLưu ý : để qua dc Tây Song Bản Nạp yêu cầu bạn phải cấp 75 mới qua dc hoặc bạn có thể nhờ người có lv 75 trở lên dắt qua
Sau đó Lưu Điển kêu bạn về gặp Trịnh Quán Chi hỏi chuyện . Bà ta nhờ bạn qua Tây Song Bản Nạp đánh Ma Hô Ca La ( 198/183 ) . Nếu tới tọa độ đó ko thấy bạn hãy cahỵ vòng vòng để kiếm .

Cách đánh Ma Hô Ca La : dụ nó lại góc 164/175 lúc đó nhờ Võ đang kiếm dùng skill Liệt Diệm Kiếm pháp mà đánh nóSau đó về gặp Trịnh Quán Chi trả nv
Hướng 2 :
Bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền . Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Long Nhãn động đánh A Tu La ( 212/216 )

Cách đánh A Tu La : Dụ nó vào góc lag 210/216 , hoặc những chỗ tương tự mà đánh


Sau khi đánh xong bạn nhặt dc Mật hàm Xi Hỏa giáo . Right click để sử dụng


Quay về gặp Cao Thăng Tuyền báo tin . Ông ta kêu bạn lại gặp Đổng Già La . Đổng Già La kêu bạn đến cấp 80 rồi quay lại gặp ông ta .

Sau khi đạt cấp 80 bạn quay lại gặp Đồng Già La . Ông ta kêu bạn qua Tây Song Bản Nạp Nam đánh Đoạn Thừa Ân ( 179/185 )Sau khi đánh bại Đoạn Thừa Ân bạn lại đối thoại với Nhị hoàng tử Đoàn Tố Thuận ( 182/177 Tây Song Bản Nạp Nam )Anh ta nhờ bạn đem Chiếu thư của Tiên đế về cho Đổng Già La . Sau khi xem thư Đổng Già La kêu bạn chờ 20 phút để ông ta cùng với các vị Đại thần hội họpSau khi đi chơi đâu đó khoảng 20 phút rồi quay lại , Đổng Già La bảo bạn đến Thiên Tầm Tháp tầng 1 đánh bại Điền Đạt Bà ( 236/226 )Sau khi đánh bại Điền Đạt Bà bạn lụm dc pháo hoa , đem về cho Đổng Già la xemSau khi xem xong , Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Thiên Tầm Tháp đánh Khẩn Na La ( 213/200 ) để lấy ngòi nổSau khi đánh bại Khẩn Na La bạn nhặt dc Ngòi nổ , sau đó quay về gặp Đổng Già LaÔng ta lại kêu bạn lên Thiên Tầm Tháp tầng 3 dùng pháo hiệu để gọi Tam Hoàng Tử Đoàn Tố KhánhCách đánh các boss nhiệm vụ 80 :

Như các bạn đã biết càng về sau các boss của nv Trịnh Quán Chi càng mạnh do đó để làm dc nv 1 cách dễ dàng nhất thiết phải pt thêm VĐK , 5độcNMK . Khi nhận nv đi đánh boss các bạn nên dụ nó đến những góc lag như thế này

Sau đó dùng skill Huyền Vũ Kiếm trận để khóa boss lại không cho nó di chuyển rồi sau đó chỉ việc dùng skill Bát quái mà kill boss

Một điều nữa cần lưu ý với các bạn là mấy con boss nv 80 này đánh skill gây hiệu ứng rất mạnh như con Tam Hoàng Tử có skill đánh giống skill Bôn lôi của VĐK nhưng lợi hại hơn nhiều và còn 2 tên cận vệ của nó thì đánh gây hiệu ứng choáng loạn rất ghê . Do đó các bạn phải cẩn thận khi kill boss

Phần thưởng khi hoàn thành nv 80 là :

Ngoài số exp tương đối nhiều bên cạnh đó còn có mấy bộ quần áo và tiền nữa

Như vậy là đã kết thúc chuỗi nv Trịnh Quán Chi đầy hấp dẫn rồi

Còn chờ gì nữa mà các bạn không trải nghiệm cảm giác khi hoàn thành từng bước của chuỗi nv này


BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 29-05-2009, 03:44 PM   #17
Default Hướng Dẫn Chi Tiết Nhiệm Vụ Boss Bang Hội

Để làm được nhiệm vụ boss bang hội các bạn cần :
- Đã gia nhập 1 bang hội
Sau đó Bang Chủ , Phó Bang chủ hoặc Trưởng lão tới thành đô ( 227/211 ) gặp Tiêu Sư để nhận NV


Sau khi nhận NV nó sẽ thông báo trên kênh bang hội . Các thành viên trong bang có thể đi tìm nguyên liệu để mang đến nộp cho Tiêu sư ( nguyên liệu là các đồ Thu Thập có đc khi đi luyện công đánh quái )


Sau khi thu thập đủ các bạn có thể mang tới nộp cho tiêu sư tại thành đô


Sau khi nộp nguyên liệu bạn sẽ nhận đc 1 chút phần thưởng của tiêu sư là 1 số Vàng tùy theo cấp độ của người chơi và số lượng đồ thu thập mà bạn đã nộp ( hình như cấp độ Nv càng cao số tiền nhận đc càng nhiều )


Các cấp độ khác nhau sẽ có điểm cống hiến khác nhau :
-Cấp độ 1x điểm cống hiến tối đa 50 điểm
-Cấp độ 2x điểm cống hiến tối đa 90 điểm
-Cấp độ 3x điểm cống hiến tối đa 140 điểm
-Cấp độ 4x điểm cống hiến tối đa 200 điểm
- Từ 5x trở lên điểm cống hiến tối đa 400 điểm
*Lưu ý :
Nên nộp các đồ thu thập đánh quái lv 6x trở lên
( vì đồ thu thập 6x trở lên 1 vật phẩm tương đương 1 điểm cống hiến , còn đồ cấp thấp thì phải nộp nhiều hơn )
Nếu muốn coi tin tức bang hội đã thu thập đc bao nhiêu thì nhấp vào dòng " Ta muốn xem tiến độ của bang "


Sau khi nộp đủ số lượng điểm cống hiến cần thiết Bang chủ , phó bang chủ và trưởng lão có thể tới thành đô nhận phần thưởng


Phần thưởng tùy theo cấp độ mà có thể nhận đc số lượng Sinh Thần Cang khác nhau , cấp độ NV càng cao số lượng Sinh Thần Cang nhận đc càng nhiều


Sử dụng sinh thần cang có thể gọi đc bất kì 1 boss bang hội


Đánh bại đc boss bang hội sẽ rớt ra 1 cái rương , mở rương ra sẽ nhận đc 1 số vật phẩm ( rương này tùy theo cấp độ của boss mà có thể nhận đc số lượng vật phẩm nhiều hay ít)


* Lưu ý :
Nhân vật vô môn phái dù có là bang chủ , Phó bang chủ hay trưởng lão cũng đều ko thể nhặt đc rương


Khi mở rương bạn sẽ có cơ hội nhận đc các vật phẩm :
- Mảnh thiên thạch
- Thiên thạch
- Bồng lai tiên thủy
* Lưu ý :
- Các vật phẩm này khi mở ra sẽ tự động khóa lại không thể giao dịch vì vậy hãy nhìn kỹ trang bị trước khi nhận
- Ví dụ : Nó ghi là ngọc bội nữ tăng gân cốt và thân pháp thì Hãy tìm 1 NV nữ và nhấp vào tên người đó ( nhân vật đó phải có trong pt của người mở rương )
nếu ko tìm đc người để nhận đồ thì người mở rương có thể nhấp vào dòng đem trang bị cất giữ tạm thời


Nếu may mắn bạn có thể nhận đc các trang bị như


Đặc biệt khi bạn đánh bại đc boss Bộ Phi Yên sẽ nhận đc 1 cái rương và mở rương sẽ có cơ hội nhận đc 1 trong các món vũ khí như :


Hết
Chúc các bang hội may mắnBLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 29-05-2009, 03:52 PM   #18
Default Công dụng yếu quyết các phái


Công Dụng Yếu Quyết Ngũ Độc Cổ Sư

Công Dụng Yếu Quyết Dương Môn Thương KỵCông Dụng Yếu Quyết Võ Đang Đạo Gia
Công Dụng Yếu Quyết Võ Đang Tục Gia
Công Dụng Yếu Quyết Ngũ Độc Tà Hiệp
Công Dụng Yếu Quyết Dương Môn Cung Kỵ
Công Dụng Yếu Quyết Cái Bang Ô YCông Dụng Yếu Quyết Cái Bang Tịnh Y
Công Dụng Yếu Quyết Nga Mi Phật GiaCông Dụng Yếu Quyết Nga Mi Tục Gia
Công Dụng Yếu Quyết Thiếu Lâm Võ Tông
Công Dụng Yếu Quyết Thiếu Lâm Tục Gia
Công Dụng Yếu Quyết Thiếu Lâm Thiền Tông
BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks takeshikudo về bài viết hay này:
Unread 29-05-2009, 03:56 PM   #19
Default Thái Hư Huyền Cảnh

THHC nó có 8 ải giống TK :
muốn đi mỗi người phải có 1 thứ mua trong NC ( VN thì chắc giống như TK đc free 1 lấn / ngày )
và chỉ có duy nhất 30 phút thôi , 30 phút chia cho 8 = gần 4 phút cho 1 ải
nhưng muốn qua đến từng ải nó phải phụ thuộc vào mỗi môn phái trong pt của mình ...
ví dụ pt của mình có 2 thằng ..võ đang , nga mi thì chỉ đến đc ải 2 là hết ko đến đc ài 3 ....muốn đến ải 8 bắt buộc pt phải đầy đủ 7 môn phái ....ko phải là 1 đường của phái mà là phái riêng biệt ...
VDK với VDB là ko đc ...chỉ có 1 người là Võ Đang còn ko phân biệt đường nào trong phái ....
nói tóm lại 1 pt 8 người thì phải đủ 8 môn phái ...Võ Đang , Thiếu Lâm , Cái Bang , Nga Mi , Dương Gia , Ngũ Độc , Đường Môn ...muốn chọn đường nào thì chọn ...nhưng phải đủ 7 phái đó ...còn 1 slot bắt buộc là phải thêm 1 NMK đi buff nữa ...

mỗi ải trong THHC là phải đánh 80 con quái ...quái là quái chữ tím có % máu trên đầu đó

còn quái thì có 3 loại quái
quái đánh đc exp ...rất nhiều exp ...may mắn đi gặp phải ải nào cũng gặp loại quái này thì 75 lên 50% là chuyện thường
quái đánh rớt ra những Bát Quái ...ải gặp loại quái này thì đánh nó rớt ra những cái Bát Quái ...phê nhất ải này ...
quái đánh rớt ra item ...item toàn là đồ đó ...

nhưng ko phải ngon ăn với mấy ải đó ...phải nói cực khó quái nó toàn chữ tím có % máu trên đầu ...ải 1 thường nó rất hay rơi vào con quái Thỏ Xám ...vừa đánh vừa ỉa cũng qua ...nhưng những ải sau nó toàn là con Phượng Hoàng ( giống boss nv TQC ) Hỏa Kỳ Lân ...vv..

tôi đi đc 3 lần ...lần nào cũng đến ải 2 nó rơi vào ải 80 con Phượng Hoàng đánh nội công ...chiêu đánh lại rộng ...vừa vào ải nhoằng phát 80 con chưa kịp nhìn ai vào ai thì đi sạch cả pt 8 người 1 lần gặp phải ải quái Hỏa Kỳ Lân còn kinh dị hơn

như tôi đã nói nó rơi vào ải nào thì lại tùy thuộc vào môn phái của pt mình ...ví dụ như pt mình có nhiều ngưởi là đường nội công hơn thì sẽ gặp ải quái toàn đánh nội công như Phượng Hoàng với HKL...còn pt mình nhiều đường ngoại công hơn thì sẽ gặp quái đánh ngoại công ...như Thỏ Xám hoặc con Trâu Rừng trên Miêu Lĩnh đó ....Thỏ Xám thì dễ chứ Trâu Rừng thì hơi khoai lang với đầu lâu nhưng quái Ngoại Công thì mình ko chết nhanh = quái Nội Công

nói chung đi THHC chỉ lấy exp với thẻ Bát Quái ...quan trọng nhất vẫn là những thẻ Bát Quái ...
Thẻ Bát Quái thì ở VN anh em đến giờ chỉ biết duy nhất 2 loại là đổi ra đc 500k exp với 1 Ngựa 7x phải ko?
Thẻ Bát Quái có 8 loại và 8 loại có công dụng khác nhau :
1 ...đc 300 exp ( đổi đc 5 lần trong 1 ngày )
2 ...30 danh vọng ( đổi đc 5 lấn trong 1 ngày )
3 ...4 Thiên Thạch ( 5 lần / ngày )
4 ...1 triệu exp ( 2 lần / ngày )
5 ...random 1 con Ngựa ( 1 lần / ngày )
6 ...5 triệu exp ( 1 lần / ngày )
7 ...1 hoặc 5 mảnh làm vũ khí 76 ( cái này chịu ko hiểu )
8 ...random đổi đc 1 Bát Quái khác ( 1 lần / ngày ) ví dụ mình dùng nó may mắn đc loại 5m exp , còn xui thì đc loại 4 Thiên Thạch

nhưng quan trọng nhất là khi ta có đủ bộ 8 Thẻ Bát Quái sẽ đổi đc 1 món trang sức cực víp luôn ...
có 7 loại trang sức ...5 loại + 25 điểm tiềm năng ( sm , gc , tp , nc , lh ) và hp 4 %
2 loại còn lại là :
kèm theo độc sát 40 và hp 4 %
tăng dam 30 và hp 4 %
nhưng những món trang sức này có thể nâng cấp lên thành trang sức vàng , công dụng tăng lên gấp đôi ( + 50 điểm tiềm năng và 10 % HP )

muốn nâng cấp nó thì phải cần 1 loại đá thần nguyên liệu chính làm ra đá thần là Thiên Thạch ...sở dĩ ở 1 topic nào đó tôi nói TT nó có giá là như này đây nhưng những cái này chỉ dành cho Đại Đại Gia làm thôi chân đất mắt toét như anh em mình đi THHC kiếm exp là chính


BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks takeshikudo về bài viết hay này:
Unread 29-05-2009, 03:58 PM   #20
Default Cách lên level cực nhanh !

Như hầu hết các bạn đã biết thì khi pt với hảo hữu cùng đi train đánh quái thì điểm hảo cảm sẽ tăng,khi pk nhau ngoài lôi đài sẽ bị giảm điểm hảo cảm.Điểm hảo cảm có 1 vai trò vô cùng quan trọng đó là tăng điểm kinh nghiệm nhận được của hảo hữu khi cùng đi train .Điểm hảo cảm tối đa là 20 000 hảo cảm ,khi đó hảo hữu đi train cùng nhau sẽ nhận được thêm 75% kinh nghiệm (so với mấy cái nhẫn 4-5% kinh nghiệm thì có đáng để bạn bỏ tiền ra mua ko ) Nhưng điểm hảo cảm này lên khá chậm nếu bạn đi train (đánh quái thường) .Vậy thì làm sao để có được 1 số lượng điểm hảo cảm lớn như vậy được Rất đơn giản ,nếu bạn để ý khi pt cùng hảo hữu đánh boss nhiệm vụ (boss xanh có % cạnh tên ) thì mỗi con boss sẽ lên khoảng 2 hảo cảm.Nhưng nếu bạn chọn loại boss khỏe quá thì đánh vừa lâu mà lại có khi chết ,có những con boss phải khá lâu sau mới xuất hiện Mình xin giới thiệu 1 con boss này khá ngon ,đó chính là con Xi Hỏa Yêu Phụ (167/196 - Thúy Yên) .Đặc điểm của con này là cực yếu mà thời gian xuất hiện lại rất nhanh (khoảng 45s) vì thế nên nếu bình thường đi train chỉ được khoảng 6 hảo cảm/giờ thì bạn chỉ mất 3p đã có ngay 6 hảo cảm rồi Nếu bạn chịu khó cày vài ngày thì 20k hảo cảm cũng đơn giản thôi
Chúc anh em cày lv thật nhanh nhé (nhớ v..... cho mình 1 phát nhé ,còn nhiều thứ hay nữa nhưng chờ anh em v.... đã ) .Có lẽ sau khi mình post bài này thì các sv sẽ tranh nhau con boss này hơn cả boss HK mất,mấy cái nhẫn % kinh nghiệm cũng mất giá trầm trọng đó .Thanks !


BLOG 360 :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
takeshikudo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
7 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của takeshikudo vì cảm thấy "rất là hay":
 

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 10:30 AM. Theo múi giờ GMT +7.