ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 18-07-2010, 04:41 PM   #1
Default lỗi fatal error cannot initialize renderer

mình mới tải và cài đặt sniper ghost war,. Khi vào chơi thì hiện thông báo lỗi, cấu hình máy xem ở DxDiag là:
Time of this report: 7/18/2010, 15:12:13
Machine name: NGUYEN-C216D723
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 05/19/08 15:08:58 Ver: 08.00.12
Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (2 CPUs)
Memory: 1014MB RAM
Page File: 316MB used, 2124MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode


Card name: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) GMA 3100
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_82B01043&REV_10
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (16 bit) (60Hz)
Monitor: Default Monitor
Monitor Max Res:
Driver Name: igxprd32.dll
Driver Version: 6.14.0010.4935 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/17/2008 08:45:50, 57344 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: igxpmp32.sys
Mini VDD Date: 3/17/2008 07:45:50, 5955872 bytes
Device Identifier: {D7B78E66-6A82-11CF-B460-BAA2B1C2CB35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x29C2
SubSys ID: 0x82B01043
Revision ID: 0x0010
Revision ID: 0x0010
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

thangdienyeubakhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-07-2010, 04:58 PM   #2
Default

tải tool này
http://www.box.net/shared/624okmzo99
bấm lên video card. hiện ra web > download driver > chọn win đang xài > tải driver có ngày mới nhất về cài. restart máy.
nếu cái 3dpchip kêu update cứ bấm cancel
jkiller295 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks jkiller295 về bài viết hay này:
Unread 26-08-2010, 09:37 PM   #3
Default Lỗi: "FATAL error Cannot initialize renderer" khi cài xong game Sniper Ghost Warrior

Mình đã làm như bạn bảo nhưng không được. Đây là máy mình, bạn xem và chỉ dẫn hộ nha, thank nhìu nhìu!!!
Bấm vào đây để xem nội dung.

------------------
System Information
------------------
Time of this report: 8/26/2010, 20:30:49
Machine name: HGDFGSHA-BC4A2A
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: G31M-S2L
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz (2 CPUs)
Memory: 1014MB RAM
Page File: 415MB used, 2025MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 10.0 (4.10.0000.5515)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode

------------
DxDiag Notes
------------
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)

---------------
Display Devices
---------------
Card name: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) GMA 3100
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_D0001458&REV_10
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: igxprd32.dll
Driver Version: 6.14.0010.5218 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/13/2010 12:18:36, 57344 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: igxpmp32.sys
Mini VDD Date: 1/13/2010 12:18:36, 1730272 bytes
Device Identifier: {D7B78E66-6A82-11CF-8A63-0AF0B1C2CB35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x29C2
SubSys ID: 0xD0001458
Revision ID: 0x0010
Revision ID: 0x0010
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run

-------------
Sound Devices
-------------
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1458A002&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5745 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/25/2008 15:37:50, 4952576 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run

---------------------
Sound Capture Devices
---------------------
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5745 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Date and Size: 11/25/2008 15:37:50, 4952576 bytes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF

-----------
DirectMusic
-----------
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
Test Result: Not run

-------------------
DirectInput Devices
-------------------
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK

-----------
USB Devices
-----------
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x27C9
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/4/2004 08:07:00, 4736 bytes

----------------
Gameport Devices
----------------

------------
PS/2 Devices
------------
+ Compaq Easy Access PS2 Internet Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Upper Filters: eaps2kbd
| Service: i8042prt
| Driver: eaps2kbd.sys, 12/12/2008 11:12:12, 24035 bytes
| Driver: EAWDMFD.SYS, 12/12/2008 11:12:12, 24348 bytes
| Driver: LoadDll.dll, 12/12/2008 11:12:12, 40960 bytes
| Driver: FltrCoi.dll, 12/12/2008 11:12:12, 18841 bytes
|
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:01:08, 40840 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 08:07:00, 24576 bytes
|
+ PS/2 Compatible Mouse
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 08:07:00, 52736 bytes
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 08:07:00, 23040 bytes
|
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:01:08, 40840 bytes
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 08:07:00, 23040 bytes

----------------------------
DirectPlay Service Providers
----------------------------
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)

DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK

-------------------
DirectPlay Adapters
-------------------
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Local Area Connection - IPv4 -

-----------------------
DirectPlay Voice Codecs
-----------------------
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s

-------------------------
DirectPlay Lobbyable Apps
-------------------------

------------------------
Disk & DVD/CD-ROM Drives
------------------------
Drive: C:
Free Space: 6.7 GB
Total Space: 15.0 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD161HJ

Drive: D:
Free Space: 37.3 GB
Total Space: 65.0 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD161HJ

Drive: E:
Free Space: 8.1 GB
Total Space: 72.6 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD161HJ

Drive: F:
Model: ASUS DVD-E818A3T
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:07:00, 49536 bytes

--------------
System Devices
--------------
Name: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_D0001458&REV_10\3&13C0B0C5&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igxpmp32.sys, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 12:18:36, 1730272 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxprd32.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 12:18:36, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpgd32.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 12:18:38, 185856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpdv32.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 12:18:48, 2685280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpdx32.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 12:19:00, 3773952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxk32.vp, 1/13/2010 11:40:02, 58558 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxs32.vp, 1/13/2010 12:40:56, 29820 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxa32.vp, 1/13/2010 11:40:02, 1023 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxa32.cpa, 1/13/2010 11:40:02, 1674683 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccutils.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:45:38, 93696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:04, 51712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:02, 243712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:28, 199168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcpl.cpl, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:32, 119296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcfg.exe, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:40, 645632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:45:32, 205824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdo.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:16, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:48, 134656 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:36, 166912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:45:32, 5702656 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:14, 135680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrara.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:48, 252416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrchs.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:50, 178176 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcht.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:50, 179712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdan.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:50, 280576 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdeu.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:52, 303616 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrenu.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:45:32, 275968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxresp.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:52, 303104 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfin.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:52, 281088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfra.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:54, 303104 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrheb.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:54, 249856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrita.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:54, 304640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrjpn.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:56, 206848 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrkor.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:56, 205312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnld.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:56, 299008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnor.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:56, 279552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrplk.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:58, 287744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptb.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:58, 289280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptg.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:58, 294912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrrus.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:58, 291328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrsky.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:49:00, 282624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrslv.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:49:00, 277504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrsve.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:49:00, 282624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtha.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:49:00, 262656 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcsy.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:50, 282624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrell.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:52, 310784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrhun.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:48:54, 288256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtrk.lrc, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:49:02, 279040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:28, 165888 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 11:46:32, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\iglicd32.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 12:03:44, 2342912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igldev32.dll, 6.14.0010.5218 (English), 1/13/2010 12:03:54, 294912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxCoIn_v5218.dll, 1.01.0017.0000 (English), 1/13/2010 12:28:02, 155648 bytes

Name: Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C0&SUBSYS_00000000&REV_10\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family SMBus Controller - 27DA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_50011458&REV_01\3&13C0B0C5&0&FB
Driver: n/a

Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_A0021458&REV_01\3&13C0B0C5&0&D8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 17:07:18, 138752 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_00000000&REV_01\3&13C0B0C5&0&E1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:07:48, 68224 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_00000000&REV_01\3&13C0B0C5&0&E0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:07:48, 68224 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_50061458&REV_01\3&13C0B0C5&0&EF
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:56:48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:07:00, 7168 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27CB
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_50041458&REV_01\3&13C0B0C5&0&EB
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 20480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:56:48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27CA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_50041458&REV_01\3&13C0B0C5&0&EA
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 20480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:56:48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_50041458&REV_01\3&13C0B0C5&0&E9
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 20480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:56:48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_50041458&REV_01\3&13C0B0C5&0&E8
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 20480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:56:48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes

Name: Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_B0021458&REV_01\3&13C0B0C5&0&FA
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 13:51:52, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:59:44, 95360 bytes

Name: Intel(R) ICH7 Family LPC Interface Controller - 27B8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27B8&SUBSYS_00000000&REV_01\3&13C0B0C5&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 13:58:02, 35840 bytes

Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_E1\3&13C0B0C5&0&F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:07:48, 68224 bytes

Name: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&3A0400F3&0&00E1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys, 5.680.1023.2007 (English), 10/23/2007 17:51:04, 103296 bytes

------------------
DirectX Components
------------------
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 159232 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 181760 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 394240 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 68608 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 82432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:08:01 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 7/13/2010 07:07:52 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:55 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:57 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:57 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:57 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:58 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:58 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:59 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:07:59 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 7/13/2010 07:08:02 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/13/2010 07:08:02 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/13/2010 07:08:02 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/13/2010 07:08:03 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/13/2010 07:08:03 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/13/2010 07:08:01 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/13/2010 07:08:01 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/13/2010 07:08:00 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 498205 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 21:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 385024 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 562176 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 1287680 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 1428480 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:07:00 50688 bytes

------------------
DirectShow Filters
------------------

DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV9 Advanced Profile Decoder,0x00600800,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2945
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2945
ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2945
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
MPC - Mpeg Source (Gabest),0x00400000,0,0,MpegSplitter.ax,1.03.1748.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
MONOGRAM AMR Splitter,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD9),0x003f0001,2,3,CLVSD.ax,8.04.0000.1014
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
MPC - MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.03.1748.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
MONOGRAM AMR Decoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
MONOGRAM Musepack Decoder,0x00600000,1,1,mmmpcdec.ax,0.09.0002.0000
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPC - MP4 Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.03.1748.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
madFlac Decoder,0x00600000,1,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DivX H.264 Decoder,0x00800000,1,1,DivXDecH264.ax,8.02.0000.0026
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0003
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0003
MONOGRAM AMR Encoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
WAV Dest,0x00000000,0,0,,
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.09.0042.0001
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
MONOGRAM AMR Mux,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DC-Bass Source,0x00400000,0,1,DCBassSource.ax,1.02.0000.0000
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2945
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
MONOGRAM Musepack Splitter,0x00600000,1,1,mmmpcdmx.ax,0.04.0000.0000
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
madFlac Source,0x00600000,0,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPC - MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.03.1748.0000
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2945
MPC - Mpeg Splitter (Gabest),0x00400001,1,1,MpegSplitter.ax,1.03.1748.0000
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
MPC - MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.03.1748.0000
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.09.0042.0001
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003

WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180

Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2945
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Xvid MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Helix YV12 YUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180

Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
PCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180

Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180

Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180

WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180

WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180

WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,

BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180

Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180

WDM Streaming System Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.2180
Realtek HD Audio output,0x00200000,13,1,,5.03.2600.2180
tuannthp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-08-2010, 09:51 PM   #4
Default

cấu hình đề nghị của ghost warrior
Operating System: Windows XP (SP3) / Vista (SP1) / 7
Processor: 3.2 GHz / AMD Athlon 64 3500+
Memory: 1GB for XP / 2GB for Vista and 7
Hard Drive: 6 GB free HD space
Video Card (graphics): Nvidia 6800 or ATI X1650, 256 MB RAM, Shader Model 3.0
Internet or LAN connection required for multiplayer
DirectX: 9.0c
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

card intel sao kham dc
jkiller295 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-08-2010, 10:38 PM   #5
Default

Shader Model 3.0

Dòng Onboard sau này của Ati mới có thôi.
Một người đàn ông bản lĩnh là người :Bình tĩnh trước gái xinh và.....không giật mình trước gái xấu
finalsecret vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 27-08-2010, 10:12 AM   #6
Default

Thế máy em như vậy thì không chơi được Sniper Ghost Warrior, bác nào biết cách chỉ giúp hộ em với, em muốn chơi lắm, cấu hình máy em đã post ở trên, em đã cài phần mềm làm card giả nhưng vẫn không được, mong bac nào biết giúp đỡ hộ em, em cảm on nhìu!!!
tuannthp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 27-08-2010, 10:18 AM   #7
Default

mua card màn hình rời theo yêu cầu của nó hoặc hơn
jkiller295 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 08:57 PM. Theo múi giờ GMT +8.