ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

 
Ðiều Chỉnh
Unread 10-02-2010, 09:50 PM   #1
Default Theme ĐT

Sau đây là 1 số theme dành cho ĐT . Nếu như bạn thích theme của ca sĩ, diễn viên, nhân vật,phong cách bạn thích..... nào thì chỉ cần đọc tên và có thể nói cả hiệu ĐT máy bạn thì tớ sẽ kiếm hoặc tạo júp cho . Nhớ Thanks tớ nhá
♥Boy Bands♥
Super JuniorDownload về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!

Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!
Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!
Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!

Nếu không thích cái nào thì cứ bảo tớ sẽ post thêm nhé
Death Note


Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!
Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!
Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!

Final Fantasy


Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!


Theme linh tinh


Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!

Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!
24189316hỗ trợ những đời máy.
Nokia 2700 classic, 2730 classic, 3120 classic, 3208, 3208 classic, 3600 slide, 3610 fold, 3710 fold, 3720, 5000, 5130 XpressMusic, 5220 XpressMusic, 5300, 5310 XpressMusic, 5330 XpressMusic, 5610 XpressMusic, 6126, 6131, 6131 NFC, 6133, 6208 classic, 6212 classic, 6216 classic, 6233, 6234, 6263, 6267, 6270, 6275, 6275i, 6280, 6282, 6288, 6300, 6300i, 6303 classic, 6500 Classic, 6500 Slide, 6555, 6600 fold, 6600 slide, 6600i slide, 6700 classic, 6750 Mural, 7020, 7100 Supernova, 7210 Supernova, 7230, 7310 Supernova, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610 Supernova, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800 Carbon Arte, 8800 Gold Arte, X3Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!Download về máy tính

Download Now!

1.xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kiểu skin dành cho điện thoại của bạn.skin có thế không thể cài đặt được nếu bạn chọn kiểu skin không phù hợp với điện thoại mà bạn đã chọn. 2.nhấp chuột vào link để lưu skin: 3.lưu tập tin chủ đề vào computer của bạn. 4.sử dụng cáp, Bluetooth hoặc hồng ngoại để truyền tải tập tin skin tới điện thoại của bạn. 5.điện thoại của bạn có thể nhắc bạn chấp nhận tập tin,nếu có hãy chọn yes. 6.vào inbox và mở tập tin nhận được và cài đặt.
tải qua cách thức này hoàn toàn miễn phí!
Nếu các bạn cần thêm thì cứ nói nhé tớ sẽ kiếm hoặc tạo júp cho . Fí 1 lần là 1 cái Thanks nhé . HEr HEr
( à các bạn lưu ý nhé . Có 1 vài loại máy sẽ không có theme nên các bạn thông cảm nha ^^)
Đây là cách tạo theme theo ý thích của bạn
B1 : Vào trang www.ownskin.com
B2 : Đăng ký 1 tài khoản ( Bạn nhìn lên góc phải màn hình sẽ có biểu tượng nước mỹ và chữ English , bạn chỉ cần nhấn vào đấy và chọn chữ Việt Nam thì mọi việc sẽ dễ hơn )
B3 : nhấn chữ Create Now ! ( Tạo ngay của Tiếng Việt )
B4 : nhấn chữ Make a theme ( Tạo chủ đề )
B5 : Chọn dạng máy bạn đang sử dụng
B6 : Chọn chữ Professional theme creator

B7 : Bạn muốn cài hình ji thì bạn cứ Browse lên rồi gắn vào . Bạn muốn cài hình vào biểu tượng hoặc hình nền nào thì bạn nhấn vào hình đó . Muốn đổi màu dòng chữ thì bạn nhấn vào dòng chữ để thực hiện đổ màu
B8 : Xong thì nhấp vào chữ Done -> Yes -> Save theme
Thế là bạn đã tạo xong 1 cái theme cho chính bạn rồi đấy
ENJOY !!!

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

thay đổi nội dung bởi: Kyo.Pyon~, 12-02-2010 lúc 08:54 AM.
Kyo.Pyon~ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
9 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Kyo.Pyon~ vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 10-02-2010, 11:09 PM   #2
Default

Bạn
Có cái nào cho samsung J700 k?
Chứ mấy cái này của Nokia k mờ =.=

Giá như ty ko như ngọn cỏ

Để vô tình giẫm nát dưới chân qua.....
•—†¯…ßøñ—» vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks •—†¯…ßøñ—» về bài viết hay này:
Unread 11-02-2010, 02:51 AM   #3
Smile

hih... vậy bạn làm cho mình cái theme hình cầu vống nhé, máy mình lại LJ KP500 ^ ^
Vizu_kute vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Vizu_kute về bài viết hay này:
Unread 11-02-2010, 09:56 AM   #4
Default

ok tớ sẽ làm ngay cho mấy bạn
Bạn Bon ơi hình như SamSung J700 không có theme bạn ạ ~"~
tớ kiếm mỏi mẮT luôn mà vẫn không có

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Kyo.Pyon~ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Kyo.Pyon~ về bài viết hay này:
Unread 11-02-2010, 10:05 AM   #5
Default

nếu đc thì bạn làm cho mình 1 cái theme về Graffiti .......... chọn hình graffiti đẹp đẹp nhá ....... nền đen ........ dành cho ĐT 6300


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

.....
rianker1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks rianker1 về bài viết hay này:
Unread 11-02-2010, 10:13 AM   #6
Default

máy của bạn Vizu là LJ hay LG thế hả bạn ~"~
Hình như loại máy đó không cài theme dc rồi

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Kyo.Pyon~ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Kyo.Pyon~ về bài viết hay này:
Unread 11-02-2010, 10:44 AM   #7
Default

Bạn Rianker tớ chỉ làm theme nền thôi nhé chứ những biểu tương ( thư thoại, danh bạ,....) tớ vẫn để nguyên nhé ^^
Của bạn đâyDownload to PC

Download Now!

1.Please make sure that you have selected the correct phone model. Skin may not be able to install if incorrect model is selected. 2.Click this link to save skin: 3.Save the theme file into your computer. 4.Use Data Cable, Bluetooth or Infra Red to transfer the skin file to your phone. 5.Your phone may prompt whether you want to accept the file; choose yes. 6.Go to your Inbox and open the received file and install it.
Download via this method is totally free!

Có ji không thích thì bạn kiếm ảnh post lên rồi để tớ làm lại nhé
TB từ 4-> 6 ảnh

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Kyo.Pyon~ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Kyo.Pyon~ vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 12-02-2010, 03:00 AM   #8
Default

sao mình vào down ko đc dzậy bạn ........ ???????? chỉ mình cách down của web này nhá


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

.....
rianker1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks rianker1 về bài viết hay này:
Unread 12-02-2010, 03:02 AM   #9
Default

http://www.graffititechnica.com/ bạn có thể vào web này kiếm vài tấm 3d nào cũng đc


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

.....
rianker1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks rianker1 về bài viết hay này:
Unread 12-02-2010, 08:39 AM   #10
Default

down không dc á .....
Kỳ zỵ
Để tớ xem lại cho bạn

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Kyo.Pyon~ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Kyo.Pyon~ về bài viết hay này:
 

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 12:32 PM. Theo múi giờ GMT +8.