Trả lời
Ðiều Chỉnh
Unread 23-07-2010, 05:25 PM   #1
Default Hồng Hoang Huyền Vũ - T/g: Hội Tịch (New: C7)

Hồng Hoang Huyền Vũ
洪荒玄武Giới Thiệu


Tác giả: Hội Tịch
Dịch giả: Bạch Huyền Vũ
Nguồn: TuChanGioi.Com

Lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa đã sinh ra một nhóm Tiên Thiên Thần Linh, trong đó thiên địa đệ nhất chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ cũng là một kẻ xuyên việt, tuy nhiên, không nhớ các chi tiết của các truyện Hồng Hoang Phong Thần. Nhưng Huyền Quy này là 1 dị số, sinh thời không như các Thiên Địa Thần Thú khác là ngủ để tăng pháp lực, hắn chạy loạn khắp hồng hoang. Từ đó, hắn làm quen với Nữ Oa, Phục Hi, Phượng Hoàng, 12 Tổ Vu, kết thù với Kỳ Lân, Côn Bằng, Thiên Khung lão tổ, đánh nhau với Tổ Long,…


Nhận xét:


Phải nói chuyện này rất hay. Vì nó miêu tả Hồng hoang đúng với ý nghĩa là Hồng hoang. Hồng hoang rộng lớn vô biên. Hầu như lúc này, đơn vị đo là Nguyên hội ( 1 lượng kiếp = 12.9600 nguyên hội, 1 nguyên hội = 12.9600 năm).
Do rộng lớn như vậy Huyền Vũ chỉ cần chạy từ cực Bắc tới trung tâm Hồng Hoang, tức là Thiên Địa Bất Chu sơn cũng đã mất tới gần 500 Nguyên hội rồi.
Tới chương thứ 145, Huyền Vũ đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng là mới qua hơn 2 vạn Nguyên hội. 3 thế lực lớn là Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Tổ Long vừa thành lập, còn chưa thực sự ma sát (Do Hồng Hoang lớn quá, đi từ nơi này tới nơi kia hầu hết dùng Truyện tống trận).


Phân cấp

Khi Bàn Cổ khai thiên, sinh ra 3636 Tiên Thiên Ma Thần (Thiên Địa Thần Thú), trong đó có:

36 Thượng vị Tiên Thiên Ma Thần: Tam Thanh, 12 Tổ Vu, Tổ Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Quy, Côn Bằng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Khung lão tổ, Ma Viên, Thôn Thiên Thú, Nữ Oa, Phục Hi, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà...

600 Trung vị Tiên Thiên Ma Thần: Huyền Vũ, Thiên Phượng, ...

3000 Hạ vị Tiên Thiên Ma Thần - Các Tiên Thiên Ma Thần đều là con của Thiên địa, rất được che chở. Chỉ cần chết một thì thiếu một và kẻ giết Tiên Thiên Ma Thần sẽ bị nghiệp lực triền thân, nếu đã có công đức sẽ bị giảm công đức rất nhiều.
Sau đó là tới Thần Thú, Thần Thú bao gồm: Siêu cấp Thần Thú, Thượng Vị Thần Thú, Trung Vị Thần Thú, Hạ Vị Thần Thú
------------------------------------
Xét về cấp bậc tu luyện gồm: biến hóa Quỷ Tiên, Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Linh Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Linh Tiên, Thái Ất Tán Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thiên đạo Thánh nhân, (Đại Đạo Thánh nhân), Hợp đạo Thiên Tôn (Đại Đạo Thiên Tôn), Đại Đạo Thánh Tôn
Trong đó, Hồn Nguyên là gồm 2 giai đoạn: Chuẩn Thánh và Thánh Nhân.
--------------------------------------
Các cấp bậc pháp bảo gồm: Cao nhất (Cực Phẩm), Cao cấp (Thượng Phẩm), Trung cấp (Trung Phẩm), Cấp thấp (Hạ Phẩm)

Hỗn Độn Chí Bảo

Hỗn Độn Linh Bảo (từ 33 trọng cấm chế trở lên)

Tiên Thiên Chí Bảo (21 - 33 trọng cấm chế - mỗi phẩm 3 trọng cấm chế) ~ Thiên Nhất Công Đức Chí Bảo: Có thể trấn áp khí vận của 1 tộc, Thiên địa thừa nhận đại giáo, trấn áp Thánh nhân khí vận

Tiên Thiên Linh Bảo (9 - 21 trong cấm chế): Trấn áp khí vận của 1 người từ Chuẩn Thánh trở xuống

Tiên Thiên pháp bảo (1 -9 trọng cấm chế): Từ Đại La Kim Tiên trở xuống

Thiên Nhất Chí Bảo

Thiên Nhất Linh Bảo

Thiên Nhất pháp bảo

Thiên Nhất Linh Khí

Thiên Nhất Pháp Khí

Linh Bảo, Pháp Bảo, Linh Khí, Pháp Khí
MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 23-07-2010, 05:26 PM   #2
Default

Hồng Hoang Huyền Vũ
Tác giả:Hội Tịch
Chương 1: Xuất thế.


Dịch: Bạch Huyền Vũ
Biên: Quỷ Kiến Sầu-4vn
Nguồn: tuchangioi.cmBấm vào đây để xem nội dung.


Lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa đã sinh ra một nhóm Tiên Thiên Thần Linh, trong đó thiên địa đệ nhất chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ cũng là một kẻ xuyên việt, tuy nhiên, không nhớ các chi tiết của các truyện Hồng Hoang Phong Thần. Nhưng Huyền Quy này là 1 dị số, sinh thời không như các Thiên Địa Thần Thú khác là ngủ để tăng pháp lực, hắn chạy loạn khắp hồng hoang. Từ đó, hắn làm quen với Nữ Oa, Phục Hi, Phượng Hoàng, 12 Tổ Vu, kết thù với Kỳ Lân, Côn Bằng, Thiên Khung lão tổ, đánh nhau với Tổ Long,…


Nhận xét:Phải nói chuyện này rất hay. Vì nó miêu tả Hồng hoang đúng với ý nghĩa là Hồng hoang. Hồng hoang rộng lớn vô biên. Hầu như lúc này, đơn vị đo là Nguyên hội ( 1 lượng kiếp = 12.9600 nguyên hội, 1 nguyên hội = 12.9600 năm).
Do rộng lớn như vậy Huyền Vũ chỉ cần chạy từ cực Bắc tới trung tâm Hồng Hoang, tức là Thiên Địa Bất Chu sơn cũng đã mất tới gần 500 Nguyên hội rồi.
Tới chương thứ 145, Huyền Vũ đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng là mới qua hơn 2 vạn Nguyên hội. 3 thế lực lớn là Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Tổ Long vừa thành lập, còn chưa thực sự ma sát (Do Hồng Hoang lớn quá, đi từ nơi này tới nơi kia hầu hết dùng Truyện tống trận).Phân cấp

Khi Bàn Cổ khai thiên, sinh ra 3636 Tiên Thiên Ma Thần (Thiên Địa Thần Thú), trong đó có:

36 Thượng vị Tiên Thiên Ma Thần: Tam Thanh, 12 Tổ Vu, Tổ Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Quy, Côn Bằng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Khung lão tổ, Ma Viên, Thôn Thiên Thú, Nữ Oa, Phục Hi, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà...

600 Trung vị Tiên Thiên Ma Thần: Huyền Vũ, Thiên Phượng, ...

3000 Hạ vị Tiên Thiên Ma Thần - Các Tiên Thiên Ma Thần đều là con của Thiên địa, rất được che chở. Chỉ cần chết một thì thiếu một và kẻ giết Tiên Thiên Ma Thần sẽ bị nghiệp lực triền thân, nếu đã có công đức sẽ bị giảm công đức rất nhiều.
Sau đó là tới Thần Thú, Thần Thú bao gồm: Siêu cấp Thần Thú, Thượng Vị Thần Thú, Trung Vị Thần Thú, Hạ Vị Thần Thú
------------------------------------
Xét về cấp bậc tu luyện gồm: biến hóa Quỷ Tiên, Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Linh Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Linh Tiên, Thái Ất Tán Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thiên đạo Thánh nhân, (Đại Đạo Thánh nhân), Hợp đạo Thiên Tôn (Đại Đạo Thiên Tôn), Đại Đạo Thánh Tôn
Trong đó, Hồn Nguyên là gồm 2 giai đoạn: Chuẩn Thánh và Thánh Nhân.
--------------------------------------
Các cấp bậc pháp bảo gồm: Cao nhất (Cực Phẩm), Cao cấp (Thượng Phẩm), Trung cấp (Trung Phẩm), Cấp thấp (Hạ Phẩm)


Hỗn Độn Chí Bảo

Hỗn Độn Linh Bảo (từ 33 trọng cấm chế trở lên)

Tiên Thiên Chí Bảo (21 - 33 trọng cấm chế - mỗi phẩm 3 trọng cấm chế) ~ Thiên Nhất Công Đức Chí Bảo: Có thể trấn áp khí vận của 1 tộc, Thiên địa thừa nhận đại giáo, trấn áp Thánh nhân khí vận

Tiên Thiên Linh Bảo (9 - 21 trong cấm chế): Trấn áp khí vận của 1 người từ Chuẩn Thánh trở xuống

Tiên Thiên pháp bảo (1 -9 trọng cấm chế): Từ Đại La Kim Tiên trở xuống

Thiên Nhất Chí Bảo

Thiên Nhất Linh Bảo

Thiên Nhất pháp bảo

Thiên Nhất Linh Khí

Thiên Nhất Pháp Khí

Linh Bảo, Pháp Bảo, Linh Khí, Pháp Khí.
Spoiler for /:
Bàn Cổ khai thiên, cảm khái lúc trước thiên địa vạn vật đều trống rỗng mà lúc này đã hoàn thành rồi, cố sức rống to một tiếng đầy phấn khích!!! Đem thân thể hóa thành hồng hoang: từ miệng thở ra từng ngụm khí hóa thành ngọn gió xuân cùng mây mù trên trời, thanh âm biến thành từng đạo thiên lôi giáng thế, mắt trái Bàn Cổ hóa thành mặt trời, mắt phải biến thành vầng trăng sáng trong, ngàn vạn sợi tóc biến thành hàng vạn ngôi sao, tiên huyết chảy thành sông thành biển, cơ thể biến thành ngàn dặm đất đai phì nhiêu, cốt cách là cỏ cây, tinh túy hóa Trân Châu, mồ hôi là mưa móc; lúc Bàn Cổ ngã xuống lại lấy tứ chi và đầu hóa thành Ngũ Nhạc *, còn tấm lưng bỗng trở thành một tòa núi lớn, là thiên chi trụ cột (cột chống trời), tên gọi là Bất Chu Sơn.

Lại nói, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đã sinh ra một nhóm Tiên Thiên Thần Linh, trong đó đầu tiên trong thiên địa chính là Huyền Quy, vừa xuất thế đã gặp được Hỗn Độn Thiên Địa Âm Dương khí. Cỗ Thiên Địa Âm Dương chi khí này chính là bởi Bàn Cổ đại thần khai thiên, hỗn độn phân ra âm dương, mang trong mình hỗn độn thuộc tính, có thể chuyển hóa thành Hỗn Độn Ngũ Hành, lại có thể hóa thành Tiên Thiên Âm Dương, quả nhiên là vô cùng thần diệu! Một con Huyền Quy vừa mới sinh ra lẻ loi ở giữa trời đất, lại gặp được thiên địa chí bảo, nên có thể dưỡng dục (sản sinh) ra Tiên Thiên Linh Bảo hoặc là dưỡng dục ra con cháu.

Huyền Quy quy tụ Hỗn Độn Âm Dương dưỡng dục ra đứa con đầu tiên là Huyền Vũ; trong Hỗn Độn Âm Dương lấy Hỗn Độn Chi Âm sinh ra Huyền Vũ, dùng Hỗn Độn Chi Dương mà sinh ra Tiên Thiên Linh Bảo: Huyền Vũ Tọa (Ghế Huyền Vũ). Huyền Vũ vừa được sinh ra tại phía Bắc Hồng Hoang, trong thiên địa, Tiên Thiên Hắc Huyền Quỳ Thủy (dòng nước màu đen) đang chờ khí chí âm trong trời đất hợp lại bên trên, Tiên Thiên Tử Cực Chân Hỏa (lửa màu tím) đang mong khí chí dương tụ hợp ở bên dưới. Cặp mắt đang mê man cùa Huyền Vũ mở ra nhìn bốn phía một chút rồi cúi đầu nhìn lại chính mình; sau một lúc lâu chợt thở dài một hơi.

Trước khi đến Hồng Mông thế giới, Huyền Vũ vốn là một thanh niên ở thế kỷ 21 tại địa cầu, trong một lần lên núi chơi nhặt được một hạt châu, không nghĩ tới khi hạt châu đã đến tay rồi thì mình lại bị rơi xuống núi; thật là không biết có nên hỏi vận khí của hắn là may hay là rủi hay không nữa! Hạt châu này chính là một Tiên Thiên Linh Bảo, bảo ngộ hữu duyên (có duyên mới gặp được bảo vật), nhưng khí vận không đủ, vừa đoạt được bảo lại ô hô ai tai ngẻo mất; nhưng may thay, Linh Bảo tự động hộ chủ nên đem linh hồn của hắn bảo vệ bên trong hạt châu; rồi sau đó linh châu biến vào hư không. Thiên địa không biết trải qua bao nhiêu tai kiếp lại trở về hỗn độn, Thiên Địa Thánh Nhân một lần nữa hợp lực khai thiên, cứ như thế trải qua vô số lần, thiên địa về hỗn độn, hỗn độn về Hồng Mông.

Hồng Mông trải dài qua bao năm tháng, sinh ra một Hỗn Độn Chí Bảo - ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Thanh Liên. Ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Thanh Liên lại trải qua vô số năm tháng, dưỡng dục sinh ra hỗn độn. Sau đó, lại trãi qua bao ngày cùng tháng tận, ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Thanh Liên lại dưỡng dục ra một sinh linh - Bàn Cổ. Trong hỗn độn, Bàn Cổ thu được Hỗn Độn Linh Bảo - Hỗn Độn Phủ, trải qua vô vàn năm tháng tu luyện, muốn dùng sức của mình để chứng minh đạo, chứng minh Đại Đạo Thánh Nhân, cũng là mục đích của cuộc đời mình, giống như trong lịch sử khi khai thiên chứng đạo Hồng Mông thế giới trước kia.

Hỗn độn cùng Bàn Cổ đều từ ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Thanh Liên mà sinh ra, tựa như một mẫu thân hai hài tử; Bàn Cổ khai thiên lập địa từ trong hỗn độn, ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Thanh liên chính là Hỗn Độn Chí bảo, trời sinh đã có linh hồn. Vì hỗn độnbị tan biến nên không thể hoàn toàn khai hóa, vì hỗn độn ăn phải một búa của Bàn Cổ, ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Thanh Liên tự động bị nghiền nát nên ngay lúc Bàn Cổ khai thiên, hỗn độn đã mất đi linh hồn, mà Bàn Cổ muốn chứng thành Đại Đạo Thánh Nhân thì cần phải có ít nhất một kiện Hỗn Độn Linh Bảo trong tay.

Hỗn Độn Linh Bảo chính là do Hồng Mông sinh ra, từ xưa tới nay trong Hồng Mông thế giới vốn có ba kiện, phân biệt là: Hỗn Độn Linh Châu, Hỗn Độn Đỉnh và Hỗn Độn Phủ. Hỗn Độn Phủ sau khi khai thiên thì bị hao tổn trầm trọng, hóa thành tam kiện Tiên Thiên Chí Bảo, mà Hỗn Độn Linh Châu cùng Hỗn Độn Đỉnh cũng tương tự, ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Thanh Liên đã bị nghiền nát, nói cách khác, đã không còn Hỗn Độn Linh Bảo nữa rồi, vì thế mà Bàn Cổ không cách nào có thể chứng thành Đại Đạo Thánh Nhân, cuối cùng phải lấy thân hóa thành hồng hoang vạn vật, độn xuất ra ba đạo Nguyên thần, tinh huyết thì hóa thành mười hai Tổ Vu.

Lại nói, khỏa Tiên Thiên Linh Bảo nọ lại gặp cơ duyên xảo hợp, trong lúc trở về Hồng Mông, mặc dù tổn hại, nhưng vẫn còn có một phần được bảo lưu lại, hơn nữa còn đem linh hồn trong linh châu bảo tồn lại. Trong Hồng Mông thế giới, trải qua sự dưỡng dục của Hồng Mông mà hóa thành Hỗn Độn linh châu, lúc Bàn Cổ khai thiên khiến cho Hỗn Độn linh châu bị tổn hại, thì linh hồn của hắn cũng thoát ra, tại phía Bắc hồng hoang gặp thiên địa đệ nhất Huyền Quy cùng Hỗn Độn Âm Dương khí, trải qua dưỡng dục mà tạo thành một con Huyền Vũ trong trời đất.

Huyền Vũ khi vừa xuất thế thì đã có linh hồn truyền thừa, biết trước tiền căn hậu hoạn. Linh hồn Huyền Vũ trãi qua năm dài tháng tận trong sự bảo vệ và dưỡng dục của linh châu có thể nói là vô cùng may mắn, phúc lành bao la. Bất cứ sinh linh đầu tiên nào trong thiên địa sinh ra cũng đều có Tiên Thiên Linh Bảo sinh cùng, đồng thời có một phần công đức. Sinh ra cùng Huyền Vũ chính là Huyền Vũ Tọa, khi ngồi vào sẽ được bảo vệ, chỉ cần không phải thực lực quá cách xa thì không ai có thể làm gì được Huyền Vũ được.

Huyền Vũ vừa ngồi vừa nghĩ: "Thiên địa sơ khai, mà ta là linh hồn trong Hỗn Độn linh châu, mặc dù Hỗn Độn linh châu đã bị nghiền nát, nhưng ta lại có cơ duyên rất lớn nên hình dạng bề ngoài biến ảo thành Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng hiện tại ta chỉ mới sinh, ngay cả chút biến hóa cũng không có, tu vi lại thấp, bây giờ trước hết phải củng cố tu tu vi đã, đốn củi không nên quên mài dao ahh!" Nghĩ vậy liền chui xuống đất, tu hành qua vô cùng năm tháng, đảo mắt một cái đã qua ba trăm sáu mươi nguyên hội. Một nguyên hội chính là mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, một lượng kiếp là một nguyên hội lần nguyên hội, chính là một trăm sáu mươi ba triệu hai nghìn chín trăm sáu mươi vạn năm. Tiên Thiên Thần linh lấy nguyên hội làm đơn vị tính thời gian.

Một ngày nọ, Huyền Vũ bay thẳng lên không trung, nhìn khắp hồng hoang thật là bao la hùng vỹ, hắn cười khổ nói: "Tu hành đã là ba trăm sáu mươi nguyên hội, chính là bốn ngàn sáu trăm sáu mười lăm vạn sáu ngàn năm ahhh, nếu còn ở địa cầu, ta hiện tại đã sớm nằm trong một nấm mồ rồi… ài, thời gian thật sự là mau ahh! Qua ba trăm sáu mươi nguyên hội tu luyện, thần thông biến hóa còn kém một chút, Thiên Địa Thần Thú mặc dù may mắn được trời cao ưu ái, nhưng muốn thần thông biến hóa ngang với Hồng Hoang dị thú thì khó khăn lắm a! Cái gì gọi là Thiên đạo công bằng, cuối cùng cũng hiểu một chút. Lúc mới tỉnh lại, theo như thiên địa tuyền thừa mà ta biết thì hiện tại ta đang ở trong giai đoạn bình cảnh; nên ngủ say một hồi chờ thời gian đến mà đột phá bình cảnh hay là nên đi ra ngoài tu hành để tìm hiểu thiên địa đây?!"

Một trong hai cách đều được, nếu lấy cấp bậc Thiên Địa Thần Thú cửu tầng của hắn thì chỉ cần ngủ một giấc, đến khi đủ thời gian thì tự nhiên sẽ đột phá bình cảnh, bởi vì Thiên Địa Thần Thú được thiên địa thủ hộ, tu vi của bọn họ tùy thuộc vào thời gian mà ngày tăng lên. Hiện tại là thiên địa sơ khai, bên trong hồng hoang sinh linh cực kỳ thưa thớt, rất khó gặp được ai ngoài hắn, biết không thể cùng người khác trao đổi nên đành phải dựa vào chính mình tìm hiểu, không biết phải đợi tới khi nào mới có thể tham ngộ mà đột phá ranh tuyến, để có thể hóa hình ahh.

Bất quá, nếu có thể tìm được một kiện Tiên Thiên Linh bảo, tìm hiểu thiên địa quy tắc cùng với ý nghĩa thiên địa bên trong linh bảo, là có thể rất nhanh tăng trưởng đạo hạnh; bất quá Tiên Thiên Linh bảo cũng không phải dễ dàng gặp được! Ngẫm lại thật là phiền não, Huyền Vũ khẽ cúi đầu, dù sao thì đi ngủ hay là ra ngoài tìm hiểu thiên địa thì đến một lúc nào đó tự nhiên đạo hạnh cũng sẽ tăng lên, thôi thì ta nên ra ngoài đi dạo một chút, nói không chừng gặp vận khí tốt đây!. Huyền Vũ đem Huyền Vũ Tọa hút vào trong miệng rồi hướng phía nam bay đi.

(*) Ngũ Nhạc là năm ngọn núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc “ Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn ,Bắc nhạc Tung Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.

MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 25-07-2010, 10:24 PM   #3
Default

Hồng Hoang Huyền Vũ
Tác giả:Hội Tịch
Chương 2: Biến hóa.

Dịch: Bạch Huyền Vũ
Biên: Dâm Ma Hải Lão
Nguồn: tuchangioi.cm

Bấm vào đây để xem nội dung.Tại phía Bắc Thiên địa Bất Chu Sơn, cách xa hơn vạn trượng trên không trung là một con hắc sắc Huyền Vũ đang từ hướng Bắc mà bay đi; Huyền Vũ từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, hiện tại, thiên địa còn sơ khai, hồng hoang đất đai rộng lớn ngoại trừ sông núi ra, còn lại toàn là lớp lớp rừng cây, phần lớn cao trăm trượng, ít hơn là những cây đại thụ cao ngàn trượng, hắn bay mấy chục ngàn vạn dặm mới nhìn thấy một thác nước cao ngàn trượng đang đổ nước ầm ầm vào giữa một hồ nước lớn. Huyền Vũ khẽ liếc nhìn xuống dưới rồi tiếp tục bay về phương Nam, mục tiêu là Bất Chu Sơn.

Huyền Vũ bay suốt mấy ngàn năm trên hồng hoang, đôi khi thấy linh khí tập trung tại một số địa phương đã đi xuống đi đánh giá, nếu như gặp Linh quả đã chín thì ăn, còn chưa thì để lại; nếu là thiên địa linh vật, thì lúc này mới thu thập một ít, sau đó vứt lại một số thứ đã lấy trước đây đi; tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như cứ cách mấy ngày lại gặp hai ba loại như vậy, thì chẳng ai rãnh hơi mà lấy đi, cũng giống như trên đường đi gặp một tảng đá vậy, ai mà thèm nhặt chứ. Hồng hoang sơ khai, thiên địa linh khí hư tán không như lẽ thường, Huyền Vũ ngầm hạ quyết định, nhất định phải nhanh lên một chút tìm được vùng có không gian thuộc tính Tiên Thiên Linh Bảo.

Thiên địa linh khí hư tán dần theo thời gian, từ Tiên Thiên cho đến Hậu Thiên, ngày càng ít đi; cho nên kẻ suy nghĩ lạc quan nhất cũng đành chịu, Tiên Thiên Linh Bảo đâu phải là món ăn ven đường, căn cứ theo trí nhớ truyền thừa mà hắn biết thì Tiên Thiên Linh Bảo chia thành Tiên Thiên Chí Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo và Tiên Thiên Pháp Bảo. Tiên Thiên Chí Bảo là do Hỗn Độn Chí Bảo hoặc Hỗn Độn Linh Bảo bị nghiền nát mà thành; Tiên Thiên Linh Bảo là do thiên địa dưỡng dục mà sinh ra, hoặc do các mảnh nhỏ của Hỗn Độn Chí bảo và Hỗn Độn Linh bảo ghép lại mà thành, tổng cộng có ba ngàn ba trăm sáu mươi ba kiện, hợp chu thiên chi thế; còn số lượng Tiên Thiên Pháp Bảo thì tùy theo thời gian, một lượng kiếp đầu tiên có ba trăm sáu mươi hai vạn chín nghìn sáu trăm kiện, mỗi lượng kiếp tiếp theo xuất hiện ba trăm sáu mươi kiện.

Thiên địa sơ khai, có 3636 Tiên Thiên Ma Thần, 3000 vị được xưng là Ma Thần; trong đó 36 vị là thượng vị Tiên Thiên Ma Thần, như Chích Long, Huyền Quy, Tam Thanh, 12 Tổ Vu, Hồng Vân…; 600 trung vị Tiên Thiên Ma Thần, như Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long…; 3000 hạ vị Tiên Thiên Ma Thần, như Thao Thiết, Quỳ Ngưu... 636 trung vị Ma Thần và thượng vị Ma Thần đều có Tiên Thiên Linh Bảo, mà 3000 hạ vị Ma Thần cũng có Tiên Thiên Pháp Bảo cùng được sinh ra.

Cho nên cũng chỉ có thể tìm được Tiên Thiên Linh Bảo trong số 3000 kiện đó, nhưng một kiện Tiên Thiên Linh Bảo muốn sinh ra phải đúng thời cơ ahh, nếu không thì không thể xuất hiện được; hơn nữa lại phân bố khắp nơi tại Hồng Hoang rộng lớn này, như vậy tính ra thì xác suất để có thể tìm thấy Tiên Thiên Linh Bảo tựa như là mò kim đáy biển vậy, trừ khi gặp được cơ duyên thi còn có thể làm sao bây giờ! Cho nên Huyền Vũ cũng chỉ có thể dằn bụng lại, tuy nhiên, hy vọng là còn có thể tìm thấy được một hai kiện Tiên Thiên Pháp Bảo - Huyền Vũ vừa bay vừa suy tưởng.

Huyền Vũ bay suốt dọc Hồng Hoang đã hơn 5000 năm, thấy Hồng Hoang thế giới vô cùng rộng lớn, đương nhiên hắn cũng đã ăn các loại Linh dược hơn 5000 năm qua, may mắn dựa vào vận khí mà đoạt được kiện Tiên Thiên Pháp Bảo - Mặc Huân, một loại pháp bảo dùng để vẽ bùa chú hẳn là một kiện Tiên Thiên Pháp Bảo. Một ngày kia, Huyền Vũ đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác được tại phía Đông Nam có một tia may mắn, Thần Thú cảm ứng có chút tương đương với Thiên nhân cảm ứng, hắn đối với cảm giác của chính mình luôn rất linh ứng.

Vì vậy, Huyền Vũ liền bay về hướng đông nam, đồng thời thả ra linh thức cẩn thận cảm ứng, khi bay qua một thác nước thì đột nhiên dừng ngay lại, hắn há mồm cười nói: "Thiếu chút nữa thì bỏ qua ah!" Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, một đạo linh khí đen trắng giao nhau bắn ra bốn phía, từ trong lòng hồ, nơi thác nước đổ xuống đột nhiên bắn lên một hắc sắc huyền quang (tia sáng màu đen huyền) rồi dừng lại trước người Huyền Vũ, một lát sau hắc quang dần mất đi, hiện ra một hạt châu màu đen huyền.

Huyền Vũ há mồm đem hạt châu nuốt vào bụng, hắn cười ha ha một tiếng rồi tiếp tục nhằm hướng nam bay đi, một lúc sau, đột nhiên Huyền Vũ nhìn trời hét lớn một tiếng nói: "Ta chỉ biết, ta chỉ biết, ha ha..." (DG: Ta kháo, ta mà biết hắn biết cái gì, ta chết liền!...) Thực ra là do khi Huyền Vũ vừa mới luyện hóa huyền châu, nên biết được, hạt châu này chính là thiên địa ngũ hành châu tên gọi là Tiên Thiên Thủy Châu, là từ những mảnh nhỏ của Hỗn Độn Linh Châu biến ảo mà thành, như vậy hạt châu này còn có bốn khỏa, hợp lại thành Tiên Thiên ngũ hành linh châu, ngũ hành tương sinh, có thể biến đổi cả thế giới, bên trong có chứa ngũ hành lực, đến lúc đó cộng với pháo lực cả đời, khi đối địch thì ngũ hành tương sinh, pháp lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cũng bởi linh hồn Huyền Vũ ban đầu là ở bên trong Hỗn Độn Linh Châu, nên hắn có cảm ứng trời sinh đối với sự biến hóa từ Hỗn Độn Linh Châu thành Tiên Thiên Linh Bảo, nếu không...(TG: Đố nhà ngươi biết được, ta còn chưa biết nè…hắc hắc).

Tính tình Huyền Vũ cũng khá nôn nóng, chỉ mới vừa nảy sinh ý đồ thì lập tức chụi xuống lòng đất đất tiếp tục tu hành. Lần này thời gian hắn tu hành gần một nguyên hội. Một ngày kia, từ độ sâu vạn trượng dưới long đất Huyền Vũ bay thẳng lên rồi lẳng lặng đứng yên trên không trung, trên đỉnh đầu tụ lại từng đám mây đen, trong đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rầm vang, đôi lúc lại hiện lên một đạo Ngũ Thải hà quang (ánh sáng năm màu), mây đen tập trung tổng cộng 36 ngày, bao trùm phương viên hơn trăm vạn dặm, trong thiên địa tràn ngập lôi quang điện thiểm.

Trải qua 36 ngày đêm, Huyền Vũ ngửa mặt lên trời, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng đen trắng; đồng thời, từng lôi điện màu tím trong kiếp vân dường như đang điên cuồng đánh xuống như mưa lũ, tiếng sấm rầm vang khắp thiên địa, tựa như không còn có gì ngoài âm thanh và hắn, tử lôi (lôi điện màu tím) cùng dông tố này chính là lôi điện cửu thiên khi độ kiếp; đến ngày thứ chín thì tử lôi mới vừa dừng lại chưa được trong nháy mắt thì kiếp vân cũng vừa biến chuyển thành lôi điện màu đỏ, sau đó là 9 ngày điên cuồng đánh xuống xong dừng lại, rồi lại chuyển thành màu vàng, cuồng oanh cửu nhật, rồi lần nữa chuyển thành màu lam, cửu nhật cuồng oanh, cứ như thế thay đổi 5 lần. (TG: Ta kháo, sao ta lại chọn truyện này để dịch chứ, thật là hại người mà…^-^).

Đến lần thứ 6 thì kiếp vân ngừng lại trong thời gian một chén trà, sau đó kiếp vân hoàn toàn biến thành màu đen đến một tia ánh sáng cũng không có, rồi chợt đem Huyền Vũ bao lại trong chín ngày mới tán đi, thỉnh thoảng còn tản ra một vài tia hắc quang cũng đã làm khuấy đảo cả không gian bốn phía. Qua một hồi lâu, địa hỏa phong thủy (đất, lửa, gió, nước) trong phiến không gian đó mới đầu khởi động, có thể thấy được hắc quang thật là kinh khủng. Đến lần thứ bảy, vô tận bạch quang (ánh sáng màu trắng) lại đem Huyền Vũ bao bọc bên trong, được bạch quang chiếu sáng nên ban đầu đất đai trong trăm vạn dặm hoàn toàn thay đổi, sinh cơ xuất hiện mạnh mẽ vô cùng, từ một gốc Chu Linh thụ điên cuồng mọc lên như nấm, đến mức tận cùng thì đều hóa thành phấn vụn phiêu tán mà đi, lúc này ở chỗ cũ lập tức lại xuất hiện một gốc Chu Linh thụ, theo tuần hoàn tan biến rồi sống lại, cứ như thế trong chín ngày.

Lần thứ 8, kiếp vân tạm ngừng trong thời gian một bữa cơm, sau đó từng đạo điện quang màu xám như nước thủy triều dâng tràn ập đến, một đạo lại tiếp một đạo đánh vào Huyền Vũ, mà lúc ban đầu thì hung hăng một mực đánh vào đầu hắn, một lúc sau đầu hắn chui vào trong chiếc mai, đương nhiên tứ chi cùng cái đuôi cũng thế, cứ như thế mà trải qua cửu thiên, lúc này trên chiếc mai rùa đã hé ra từng đạo vết rách vì đã lấy Cửu Cung chi đồ che kín chiếc mai của Huyền Vũ, vừa lúc này thì lôi điện màu xám cũng ngừng lại.

Đến lần thứ chín, cũng chính là đệ cửu thiên kiếp, Huyền Vũ thò đầu cùng tứ chi ra rồi há mồm nhe răng khiêu khích với kiếp vân trên trời, chợt nhỏ giọng nói: "Ách! Hỗn độn lôi..." Đồng thời lôi vân từ trăm vạn dặm bên trên liền tụ lại hình thành một đạo hoàng quang chín màu dài, từ trên trời giáng xuống, đem đất đai vạn trượng xung quanh Huyền Vũ hoàn toàn bao lại, qua mười tám ngày mới tan biến đi. Lúc này, Huyền Vũ không còn pháp lực để phi hành nữa, liền triệt hồi pháp lực rồi trực tiếp rơi xuống từ vạn trượng trên không trung, liền đem một vùng đất đai vốn đã khôi phục biến thành một cái hố to vạn dặm...MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 28-07-2010, 03:19 PM   #4
Default

Hồng Hoang Huyền Vũ
Tác giả: Hội Tịch
Chương 3: Đạo hạnh.

Dịch: Hàng Băng Long

Biên: Dục Ma Bạch Huyền Vũ
Nguồn: tuchangioi.cm


Bấm vào đây để xem nội dung.Tại cực Bắc Hồng hoang có 1 hồ nước lớn rộng gần ngàn dặm, chung quanh hồ cây cối rậm rạp, trong hồ thanh quang phấp phới, đáng tiếc là thiếu đi một ít sức sống, xung quanh không có điểu thú linh cầm, nếu không có thể xem như là một mảnh thế ngoại đào viên.

Thế nhưng ở bên dưới lòng hồ lại ẩn chứa một con Huyền Vũ, thật hung hiểm a! Huyền Vũ sau khi độ kiếp đã đem nơi đây đập bể thành một cái hố to rồi chui vào tu hành để củng cố tu vi đạo hạnh, đồng thời tiếp nhận sự biến hóa từ thiên địa truyền thừa.

Từ trong thiên địa truyền thừa, Huyền Vũ cũng hiểu rõ ràng về sự biến hóa: Thiên Địa Thần Thú chính là trong thiên địa, có một con do thiên địa dựng dục mà thành hình, hoặc mượn thiên địa linh khí hay linh bảo mà sinh ra một con Thần Thú. Trời sinh đã được thiên địa săn sóc, ngay từ nhỏ đã có một kiện Tiên Thiên Linh bảo hoặc Tiên Thiên Pháp bảo, ngoài ra còn có thêm một phần công đức. Dù không có tu luyện mà chỉ ngủ thì cũng có thể tăng trưởng đạo hạnh, nhưng đồng thời cũng gặp phải vài đạo bình cảnh như: Hóa Hình, Đại La, Hỗn Nguyên, hơn nữa đạo sau với đạo trước lại càng khó khăn.
Mà trong thiên địa, căn cứ đạo hạnh lại không giống nhau, được chia làm:

- Hóa Hình Quỷ Tiên, Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Linh Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên.

- Thái Ất Linh Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Kim Tiên.

- Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên.

- Chuẩn Thánh Thiên đạo Thánh nhân (Đại đạo Thánh nhân ), Hợp đạo Thiên Tôn ( Đại Đạo Thiên Tôn ) Đại đạo Thánh tôn.

Bởi vì Thiên Địa Thần Thú được trời ưu ái, sau khi hóa hình thì có tu vi Huyền Tiên hoặc Kim Tiên, một khi hóa hình thành công, đạo hạnh cũng bước một bước tiến vào cảnh giới Thái Ất; mà Đại La chính là đệ nhị trọng bình cảnh, Hỗn Nguyên là đệ tam trọng bình cảnh, Hỗn Nguyên sau chỉ có thứ bậc, cụ thể là phải đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên thì mới tiếp thu được truyền thừa.

Do Thiên Địa Thần Thú sinh ra đều không giống nhau, cho nên đạo hạnh, tu vi, thần thông cũng có sự phân biệt lớn nhỏ, như: Trong thiên địa có một con Huyền Quy, vừa ra sinh ra đã có tu vi Kim Tiên, sau khi hóa hình liền tăng tới tu vi Thái Ất Kim Tiên, mà Huyền Vũ khi vừa ra sinh cũng có tu vi Kim Tiên, nhưng sau khi hóa hình thì chỉ là tu vi Thái Ất Huyền Tiên, về mặt phòng ngự thì thần thông của Huyền Quy so với Huyền Vũ cao hơn một bậc. Đây là chính là sự khác nhau giữa thượng vị Tiên Thiên Ma Thần cùng trung vị Tiên Thiên Ma Thần.

Thiên Địa Thần Thú sau khi biến hóa, có hai loại hình thể: bản thể cùng nhân thể; bản thể có thể hoàn toàn phát huy Thiên Địa Thần Thú thần thông cùng thực lực; nhân thể gọi là Tiên Thiên Đạo thể, tu hành nhanh hơn so với bản thể, có thể dễ dàng hiểu được thiên địa hơn so với bản thể, đối với tu hành rất có lợi, thiên địa người người cũng là bởi vậy mà dùng nhân thể.

Phân chia cấp bậc tu hành cũng chính là phân chia đạo hạnh, trong đó Thái Ất cảnh giới chính là trí địa (thông hiểu) cảnh giới , có thể hoàn toàn hiểu được pháp tắc, gọi là Thái Ất Kim Tiên; Đại La cảnh giới chỉ là chuẩn địa cảnh giới, có thể đem pháp tắc sử dụng được hoàn toàn, gọi là Đại La Kim Tiên; còn Hỗn Nguyên cảnh giới chính là đem pháp tắc thăng hoa đến cảnh giới quy tắc, cụ thể như thế nào thì Huyền Vũ còn phải chờ tới lúc truyền thừa; về phần cảnh giới Kim Tiên thì trước mắt mà nói, chỉ cần Thần Thú tu hành là có thể đạt tới.

Thiên Địa Thần Thú đều có bổn mạng thần thông cùng với dị loại thần thông, bổn mạng thần thông là độc nhất vô nhị, chỉ riêng huyết mạch trực hệ của Thần Thú mới có thể học được, còn dị loại thần thông thì có thể học; mà thần thông là từ quy tắc của thiên địa mà ra.

Sở dĩ là Thần Thú vì dù chưa đạt tới Hỗn Nguyên cảnh giới nhưng đã có thể sử dụng được một ít bộ phận của quy tắc, thần thông lớn nhỏ chính là có thể sử dụng quy tắc mạnh yếu khác nhau; Đồng thời thần thông cũng là có thể nâng cao và phát triển, như: Huyền Vũ có bổn mạng thần thông là độ âm tuyệt đối (tuyệt đối linh độ), đóng băng cả không gian cùng làm chậm thời gian, đồng thời làm đông cứng hết thảy cả vật chất hữu hình và vô hình xung quanh mình.

Huyền Vũ sau khi biến hóa, trên mai rùa tùy theo thiên địa mà hình thành Cửu Cung đồ, tạo ra từ bổn mạng thần thông tiến hóa đồng thời mượn thêm hóa hình kiếp cuối cùng - Hỗn độn Thần lôi. Hiện tại bổn mạng thần thông của Huyền Vũ sau khi sử dụng là có thể hình thành một không gian độc lập, không gian có Tiên Thiên Cửu Cung trận pháp, khi đối địch là càng phát huy diệu dụng của trận pháp, còn cụ thể như thế nào thì hiện tại Cửu Cung vẫn chưa hoàn thiện, cho nên Huyền Vũ cũng không rõ, nhưng so với ban đầu thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thần thông tiến hóa có rất nhiều phương hướng để phát triển, như: tăng cường lực sát thương, hoặc gia tăng công hiệu khác của thời gian, mà Huyền Vũ mượn Hỗn độn Thần lôi hình thành nên Cửu Cung đồ toàn diện. Hỗn độn Thần lôi có tiến hóa là Tiên Thiên kỳ hiệu, đương nhiên là có thể chống đỡ được, đồng thời còn phải qua được Tiên Thiên Cửu Cửu Thiên Kiếp, chính là không dùng linh bảo mà lấy tự thân pháp lực cùng thần thông mà ngạnh kháng, trong khi đó Tiên Thiên Cửu Cửu Thiên Kiếp cũng chỉ có Tiên Thiên thượng vị Ma Thần cùng một số ít Tiên Thiên trung vị Ma Thần mới có thể có.

Hiện giờ, Huyền Vũ Cửu Cung trận vẫn chưa hoàn thiện, mà muốn hoàn thiện Tiên Thiên Cửu Cung cũng là rất khó, chỉ khi đến được Đại La cùng Hỗn Nguyên cảnh giới, dẫn tới Đại La cùng Hỗn Nguyên thiên kiếp, dùng tự thân pháp lực cùng thần thông mà ngạnh kháng thì mới được.

Thiên Địa Thần Thú đạt tới cảnh giới Đại La hoặc Hỗn Nguyên thì có hai lựa chọn: chính là tiếp nhận thiên địa công đức để tiến giai hoặc là độ kiếp để tiến giai, khác biệt chính là nếu thần thông cùng đạt tới cảnh giới tiếp theo thì tốc độ pháp lực và đạo hạnh tăng trưởng sẽ khác nhau.

Đại bộ phận Thiên Địa Thần Thú đều lựa chọn độ kiếp, chỉ khác là lựa chọn hoặc dùng linh bảo hoặc dựa vào tự thân pháp lực để độ kiếp; đương nhiên cũng có một số bộ phận lựa chọn thông qua công đức để tiến giai, bởi vì công đức đạt tới Đại La Kim Tiên đình phong rồi tiến giai Hỗn Nguyên thì có rất nhiều sự trợ giúp, đồng thời công đức cũng có thể tăng cường khí vận. Thời gian đối với Thần Thú mà nói là không có ý nghĩa, bởi vì tự thân Thiên Địa Thần Thú đồng thọ với trời đất.

Khi Huyền Vũ đạt tới Thái Ất Huyền Tiên, hắn sinh thời có Linh bảo Huyền Vũ tọa, cũng đã mở ra tất cả phong ấn, hiện tại Huyền Vũ có thể dựa vào thượng phẩm Tiên Thiên Linh bảo Huyền Vũ tọa để tìm hiểu thiên địa pháp tắc mà tăng tốc độ tu hành, đồng thời cũng chứng tỏ rằng Huyền Vũ đã trưởng thành, được đứng vào hàng ngũ đại thần thông giả. Y như Huyền vũ dự liệu , hiện tại hóa hình so với đại bộ phận Tiên Thiên thượng vị Ma Thần cùng vài ba trung vị Ma thần thì chính mình xem như là ổn rồi.

Huyền Vũ cười lớn một tiếng, lúc lắc đầu, một trận hắc bạch thần quang bao phủ Huyền Vũ toàn thân, khoảng vài thời thần sau thì hiện ra một bóng người cao gần vạn trượng.

Người này diện mạo bình thường, nhưng toàn thân cơ thể cường tráng làm một thân đạo bào căng phồng. Huyền Vũ cúi đầu nhìn một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đem đạo bào biến thành trang phục, lẩm bẩm: "Như vậy cũng không sai biệt lắm!". Không thèm phi hành mà chân đạp bước hồng hoang đại địa nhằm hướng nam Bất Chu Sơn mà đi, thấy có Linh quả chín mọng thì hái xuống ăn, ngày lại qua ngày, càng đi càng xa...


MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 29-07-2010, 02:53 PM   #5
Default


Hồng Hoang Huyền Vũ
Tác giả: Hội Tịch
Chương 4: Hỗn độn thú.


Dịch: Dục Ma

Biên: Bạch Huyền Vũ
Nguồn: tuchangioi.cm


Bấm vào đây để xem nội dung.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Huyền Vũ hành tẩu ngày đêm không ngừng, đi gần cả trăm nguyên hội, hiện tại Huyền Vũ cũng không rõ chính mình đang ở nơi nào, chỉ một mực hướng phía nam mà bay đi.

Một ngày kia, Huyền Vũ đột nhiên dừng lại xem xét hướng đông, Huyền Vũ cảm giác được ba mươi triệu dặm xung quanh đó, thiên địa linh khí điên cuồng bạo động, đột nhiên một đạo khí tức cuồng bạo cảm giác được linh thức của Huyền Vũ đang dò xét, đạo khí tức nọ lập tức sử ra linh thức công kích rồi hướng Huyền Vũ phóng tới.

Một hồi sau, một đạo thân ảnh to lớn cách linh thức của Huyền Vũ hơn mười vạn dăm đang gào thét xông tới, Huyền Vũ lập tức hiện ra bản thể, gầm lên một tiếng; nhưng tiếng gầm của Huyền Vũ còn chưa kịp vang xa đã bị đạo thân ảnh kia môt chiêu chấn nát.

Huyền Vũ rất là buồn bực, đây là kẻ đầu tiên mình gặp, đồng thời cũng là kẻ đầu tiên đối chiến cùng mình, nhưng lại là đánh lén; tuy nhiên Huyền Vũ cũng không phải loại vừa, bị đánh không hoàn thủ, bị mắng không chửi lại có còn là thiên địa đệ nhất Huyền Vũ nữa không?!

Huyền Vũ trong khi thân ảnh còn chưa ổn định đã lập tức đem bổn mạng thần thông xuất ra, đem đạo thân ảnh kia giam vào Cửu Cung thế giới, lại đem linh bảo - Huyền Vũ tọa đè lên, chỉ thấy đạo thân ảnh kia thân minh đang bị chế trụ trong đó, tuy còn có thể di chuyển nhưng lại vô cùng chậm chạp, chiêu thức chẳng những có thể đông cứng không gian mà còn có thể làm chậm thời gian, căn cứ vào thần thông hiện tại của Huyền Vũ có thể đem thời gian giảm tốc ngàn lần, hơn nữa đóng băng hết thảy vật chất hữu hình cũng như vô hình.

Đạo thân ảnh kia bị giam trong Cửu Cung thì trên người liền ngạnh xuất từng đạo khí lưu màu xám, Huyền Vũ cảm giác được khí lưu màu xám nọ là hỗn độn khí, muốn phá vỡ Cửu Cung pháp tắc, nhưng hiệu quả cũng không được như ý.

Huyền Vũ mặc kệ điều này, cũng không thấy hắn làm gì chỉ đơn giản co rút cái đầu lại, mỗi một lần co rút, đạo thân ảnh màu xám kia đều gầm thét liên miên, thân hình nhỏ đi một ít, mà khí lưu màu xám chảy qua lại khôi phục, mà đầu Huyền Vũ càng co rút càng nhanh, trong thời gian khoản một chén trà thì đạo thân ảnh kia trong lúc gào thét từ trong miệng liền phun ra Ngũ Sắc Ngọc bàn. Ngũ Sắc Ngọc bàn phát ra Ngũ Sắc Thần quang đem thân ảnh nọ bao lại, mà trên người khí lưu màu xám xuất hiện cũng càng lúc càng nhanh.

Huyền Vũ gầm lên một tiếng, Huyền Vũ tọa liền xoay tròn rất nhanh rồi dựng thẳng lên, trào ra từng đạo bạch sắc khí lưu, còn chiếc mai của Huyền Vũ thì xoay tròn xuất từng đạo hắc sắc khí lưu, trong ánh mắt phân rõ hai luồng hắc bạch, hắc bạch khí lưu theo Huyền Vũ hắc bạch đồng tử xoay tròn, lấy thế của Thái Cực tràn ngập cả không gian Cửu Cung trận.

Trong Cửu Cung trận khi hắc bạch Thái Cực hỗn độn khí lưu tiến đến, hiện lên một đám ký hiệu đại đạo hư ảo, chín đạo quang mang đem thân ảnh màu xám bao trùm lại. Trong quang mang thỉnh thoảng hiện lên ký hiệu đại đạo hư ảo làm cho thân ảnh nọ dưới Ngũ Sắc Ngọc bàn không kiên trì được nữa liền gục ngã, Ngũ Sắc Ngọc bàn lập tức tản mát ra từng hồi Ngũ Sắc Thần quang bảo hộ thân ảnh này.

Lúc này, Huyền Vũ cũng thu Cửu Cung trận về lộ ra thân hình, ngay lúc Huyền Vũ xuất hiện, đạo thân ảnh màu xám cũng đồng thời xuất hiện trên mặt đất; Huyền Vũ tới gần đạo thân ảnh kia, chỉ thấy quanh người hắn khí lưu màu xám mặc dù tiêu tán một ít, nhưng đại bộ phận vẫn còn; đây là một con thú giống như Kỳ Lân, cực kỳ to lớn, ngạc nhiên hơn lại có tới sáu cái đầu, toàn thân màu xám nhạt, cái đuôi dài đầy gai góc tua tủa, sáu mắt khép hờ thỉnh thoảng lại xuất hiện khí lưu màu xám.

Huyền Vũ lóe lên một trận biến thành Tiên Thiên Đạo thể - nhân thể, ngồi xuống đưa tay đặt trên đỉnh đầu con thú này rồi nhắm mắt lại. Trong ý thức hải của Huyền Vũ, khi trời đất sơ khai, địa thủy hỏa phong bắt đầu khởi động , một đạo thân ảnh ở trong đó từ từ hiện ra, to lớn hơn vạn dặm, cước đạp hư không, hướng lên trời gầm thét rồi đạo thân ảnh kia từ từ hiện ra, chỉ thấy sáu cái đầu dài lúc lắc, tứ chi như thiên trụ, cả người xám nhạt, một cái đuôi dài đầy gai góc ve vẩy. Trên người thỉnh thoảng trào ra một đạo khí lưu màu xám, mà trong sáu đôi mắt thỉnh thoảng lại có khí lưu màu xám chớp động, trong người có Ngũ Sắc Thần quang, đó là hỗn độn ngũ hành. Một hồi sau, một kiện Ngũ Sắc Ngọc bàn xuất hiện, mới hiện ra đã bị cự thú một phát nuốt vào, chính là - Hỗn Độn thú.

Sau khi ẩn vào lòng đất, thời gian trôi qua nhanh chóng, sau hơn bốn trăm nguyên hội, có một ngày Hỗn Độn thú từ trên người phát ra kim sắc quang mang chói mắt, rồi hiện ra một kim sắc cự đản dẫn theo từng đọa khí lưu màu xám. Hỗn Độn thú đem quả trứng đặt dưới thân, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện quang mang, cảm giác rằng nàng rất vui vẻ.

Thời gian trôi qua trong im lặng, đã được ba mươi chín nguyên hội, có một ngày trong khi Hỗn Độn thú đang ngủ say, đột nhiên nàng cảm giác được quả trứng dưới thân vừa động, sau đó thấy ở phương viên mười dặm bên ngoài là một con quái thú hai đầu, bốn chân, sáu tay, toàn thân liệt diễm đỏ rực đang ôm kim sắc cự đản hướng phía tây bay đi, quái thú này mỗi lần chớp động đã vượt xa hơn mười dặm, mà mỗi lần dừng lại thì đã qua mấy ngàn lần chớp động. Không đầy vài phút sau đã ở ngoài phạm vi linh thức của Hỗn Độn thú, nàng liền xuất toàn lực đuổi theo, đáng tiếc tốc độ không nhanh bằng, đuổi theo vài năm cũng không biết chính mình đang ở đâu nữa, càng không biết con quái thú kia cùng trứng của mình đang ở nơi nào? Vì vậy, liền nổi giận phá hư hết thảy, có thế nói là Huyền Vũ xui xẻo, lần đầu tiên đụng tới Hỗn Độn thú lại là ngẫu nhiên trong khi nó đang điên cuồng công kích hết thảy mọi thứ.

Hỗn Độn thú là Tiên Thiên thượng vị Ma Thần, vì chưa độ kiếp hóa hình nên vẫn chỉ là Kim Tiên, nếu không cũng không bị Huyền Vũ trong nửa khắc đánh bại, cũng may là Huyền Vũ không có ý làm tổn hại tới tính mạng của nàng. Huyền Vũ lắc đầu, đứng lên dụng một đạo thần thức truyền tin cho Hỗn Độn thú nói: "Ta là Huyền Vũ, ta không phải là kẻ đã trộm trứng của ngươi!"

Hỗn Độn thú trong mắt thoáng hiện từng điểm sầu não, truyền lại một đạo thần thức, nói: "Khi tỉnh lại ta đã biết, đã đắc tội với ngươi rồi!".

Huyền Vũ lắc đầu, đứng dậy định bỏ đi nhưng khi nhìn thấy Hỗn Độn thú yên lặng , nét mặt sầu não, hắn thở dài một tiếng, một đạo thần thức truyền qua nói: "Ta sẽ dùng Tiên Thiên Cửu Cung, có thể giúp ngươi thôi toán một chút quả trứng của người, cho ta một giọt máu của ngươi đi!"

Hỗn Độn thú trong mắt xuất hiện một tia hi vọng, há mồm phun ra xuất mấy trăm búng máu tươi, cảm giác không đủ nên lại phun ra hai mươi bốn giọt tinh huyết, yên lặng nhìn Huyền Vũ tràn đầy hy vọng.

Huyền Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đối với mấy trăm búng máu tươi kia vẫy tay một cái thu lại, trên tay kết ấn, trên không trung hiện lên Cửu Cung chi thế, kết tới ấn thứ chín thì đem máu tươi của Hỗn Độn thú rót vào Cửu Cung trận, Cửu Cung trận lập tức khởi động hướng lên chỉ phía tây bắc, qua một đoạn thời gian thì hiện ra hình ảnh một chỗ; tại một mảnh nham thạch nóng chảy bạo động liên miên trong đại sơn, một con quái thú to lớn vạn trượng, toàn thân liệt diễm phừng phừng, đang trốn trong vạn trượng nham thạch sâu trong lòng đất, bên cạnh chính là kim sắc đại đản của Hỗn Độn thú.
MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
16 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 30-07-2010, 01:56 PM   #6
Default

Hồng Hoang Huyền Vũ
Tác giả: Hội Tịch
Chương 5: Tiên thiên cửu cung.

Dịch: Dục Ma

Biên: Bạch Huyền Vũ
Nguồn: tuchangioi.cmBấm vào đây để xem nội dung.Trong mắt Huyền Vũ hiện ra một tia hồng sắc, suy nghĩ một chút rồi lại kết ấn, kết tới ấn thứ chín thì trích một giọt tinh huyết của Hỗn Độn thú rồi nhỏ vào Cửu Cung trận, hình thành một khỏa cầu màu xám cực lớn, dần dần hiện ra một cái Cửu Cung trận thu nhỏ, cuối cùng tạo thành hai mươi bốn khỏa như thế.

Huyền Vũ đem hai mươi bốn khỏa cầu này đưa cho Hỗn Độn thú rồi dùng thần thức truyền âm nói: " Hai mươi bốn khỏa tiểu Cửu Cung trận đã tẩm tinh huyết này từng cái đều chỉ dùng một lần, mỗi lần có thể duy trì ba vạn năm, nếu như đồng thời sử dụng chín khỏa thì có thể hình thành một Cửu Cung trận giới, còn sử dụng như thế nào thì ngươi tự mình tìm hiểu đi! Tuy nhiên ta đề nghị ngươi hãy hóa hình đã rồi mới đi đoạt lại kim đản (trứng vàng) của ngươi."

Hỗn Độn thú tiếp nhận hai mươi bốn khảo cầu màu xám rồi nói: "Ta nhất định phải đoạt lại trứng của ta, đề nghị của người ta hiểu, nhưng muốn hóa hình thì ít nhất cũng phải mất mười nguyên hội, ta sợ đợi không được! Trước xin đa tạ công ơn của người, sau này dù có thế nào cũng xin được báo đáp."

Hỗn Độn thú đem hai mươi bốn khảo cầu cẩn thận thu hồi, lại hướng Huyền Vũ hành lễ nói lời cảm tạ, rồi khởi động Ngũ Sắc Ngọc bàn nhằm hướng Tây Bắc bay tới. Huyền Vũ nhìn Hỗn Độn thú đi xa rồi hắn khoanh chân ngồi xuống , lẩm bẩm: "Lần này đụng tới chính là Tiên Thiên thượng vị Ma Thần còn chưa hóa hình, nếu là hóa hình rồi thì hôm nay ắt hẳn sẽ phải lên bờ xuống ruộng đây, ài hành tẩu hồng hoang như thế nào lại chưa có tuyệt kỹ bỏ chạy lúc tuyệt mệnh chứ!" Huyền Vũ là Thần Thú loại rùa, thiện nghệ phòng ngự mà không giỏi công kích cùng tốc độ, lần này vì Huyền Vũ đã hóa hình tới Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, mà Hỗn Độn thú mới là Kim Tiên, nếu so sánh chệnh lệch về đạo hạnh thì chút xui xẻo này không đáng nhắc đến, cho nên Huyền Vũ mới có thể trong nửa khắc giải quyết Hỗn Độn thú.

Huyền Vũ cũng không muốn mỗi lần đụng tới một đối thủ thì đánh không lại mà trốn cũng không thoát, cho nên hắn đã nghĩ đến thần thông tốc độ, đánh không lại thì chạy trối chết; vì vậy Huyền Vũ đem linh bảo - Huyền Vũ tọa lấy ra để tìm hiểu đại đạo huyền cơ.

Đây là lần đầu tiên sau khi hóa hình, Huyền Vũ dùng linh bảo chăm chú tìm hiểu thiên địa, Huyền Vũ tọa chính là hỗn độn chi dương diễn hóa mà thành, là một trong vài món thượng phẩm Tiên Thiên linh bảo có chứa đại đạo huyền cơ, Huyền Vũ dựa vào linh bảo này tu luyện thì ít nhất có thể đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mà bổn sự của Huyền Vũ là trong thiên địa đệ nhất Huyền Quy có được hỗn độn âm dương, lấy hỗn độn chí âm mà dựng dục ra, cùng Huyền Vũ tọa âm dương giao nhau để tìm hiểu thiên địa thì lại càng có diệu dụng vô thượng cùng huyền cơ.

Ngay khi Huyền Vũ đang ngồi trên Huyền Vũ tọa nhập định thì một đạo Tiên Thiên Cửu Cung trận rộng gần ngàn dặm hiện ra dưới chân, tiếp theo theo sự tìm hiểu của Huyền Vũ, một đạo tiếp một đạo Cửu Cung quang hoàn đem Huyền Vũ bọc lại, rồi sau đó theo thời gian trôi qua hợp thành chín đạo Cửu Cung quang hoàn bao bọc Huyền Vũ trên dưới tuần hoàn di động, thỉnh thoảng còn xuất hiện một đại đạo kỳ hình hư ảo.

Tu hành chẳng biết năm tháng, hơn ba trăm ba mươi nguyên hội sau, ngay khi Huyền Vũ đang tu hành, chỉ thấy lúc này trên người Huyền Vũ chín đạo Cửu Cung trận đồ đã hiện ra đại đạo kỳ hình mặc dù còn mờ nhạt nhưng đã không hề lấp lóe nữa mà vòng quanh Huyền Vũ Cửu Cung trận đồ từ từ xoay tròn. Một ngày kia, Huyền Vũ mở ra mắt thấy trên người hiện ra chín đạo Cửu Cung trận đồ thì hài lòng gật đầu nói: "Có thể mau chóng đạt tới Thái Ất Chân Tiên đỉnh phong còn phải đa tạ Hỗn Độn thú!"

Nguyên do tại lần trước lúc Huyền Vũ cùng Hỗn Độn thú chiến đấu thì Huyền Vũ đã cắn nuốt chẳng biết bao nhiêu thịt trên người Hỗn Độn thú , mà Hỗn Độn thú có linh bảo là Ngũ Sắc Ngọc bàn, cũng chính là hỗn độn ngũ hành diễn hóa mà thành, có thể hiểu rằng thân thể Hỗn Độn thú chứa đựng hỗn độn ngũ hành, giống như Huyền Vũ trong cơ thể chứa đựng hỗn độn âm dương; mà âm dương diễn ngũ hành, ngũ hành diễn Cửu Cung, cho nên Huyền Vũ nhờ ăn được thịt của Hỗn Độn thú mà có được hỗn độn ngũ hành, đem âm dương, ngũ hành, Cửu Cung liên tiếp khởi động.

Cho nên, Huyền Vũ mới hơn ba trăm ba mươi nguyên hội đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, hơn nữa nhờ tìm hiểu Tiên Thiên Cửu Cung mà đem đại đạo kỳ hình khắc lên Cửu Cung trận đồ, mặc dù đại đạo kỳ hình này còn mờ nhạt chưa có thực thể hóa, nhưng nếu vượt qua Đại La thiên kiếp thì Huyền Vũ tin tưởng nhất định có thể thực thể hóa được nó, đem Cửu Cung trận lại hoàn thiện lần nữa, tin tưởng đến lúc đó quy xác Tiên Thiên Cửu Cung của Huyền Vũ cho dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng uy lực sẽ tăng lên nhiều, tuyệt đối dễ dàng vượt qua Đại La thiên kiếp bằng Cửu Cung trận, có thể nói là nếu chưa có hỗn độn ngũ hành của Hỗn Độn thú trợ giúp thì cùng thời gian đấy Huyền Vũ nhiều nhất cũng chỉ đến được Thái Ất Kim Tiên mà thôi.

Tiến gia thành công lần này, Huyền Vũ lại mượn Cửu Cung trận để sử dụng nhất cấp thần thông - Không Minh độn; Không Minh độn lấy Cửu Cung để thôi toán ( đoán trước, dự đoán ) tương lai, tránh hung tìm cát, độn hư không mà đi, mỗi lần độn đã được chín ngàn sáu trăm dặm, mỗi lần ngưng chính bằng chín ngàn sáu trăm độn, hay nói cách khác, mỗi lần ngưng đã đi được hơn chín ngàn vạn dặm.

Đồng thời Huyền Vũ còn có ý nghĩ, đó là dùng Cửu Cung trận trên mai rùa để tìm Tiên Thiên Linh bảo Cửu Cung đồ, đem Cửu Cung đồ dung nhập mai rùa, tìm đủ ngũ hành linh châu, khiến cho âm dương diễn ngũ hành, ngũ hành diễn Cửu Cung, hơn nữa đem Cửu Cung tụ hỗn độn, hình thành một vòng tuần hoàn bên trong, bao gồm: nhất sinh nhị, nhị diễn ngũ, ngũ hóa cửu, cửu quy nhất.

Huyền Vũ quyết định không tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí nữa mà chỉ xem tạo hóa của mình, sau này khi độ thiên kiếp thì nhân tiện hấp thu nó luôn, dù sao thì khi đó lượng thiên địa linh khí cũng quá lớn, muốn hấp thu hết cũng không được, cũng đành hoàn lại cho thiên địa mà thôi.

Nghĩ là làm, Huyền Vũ đem chín đạo Cửu Cung trận trên người tụ lên tay, lại thêm vào ba mươi sáu giọt máu huyết, ngay vị trí của cửu ấn chỉ thấy một đoàn ly quang quay cuồng, một lúc lâu sau mơ mơ hồ hồ hiện ra linh khí đang vờn quanh linh đồ trong một mảnh hỗ độn, không đầy vài phút sau ly quang đã run rẩy một trận rồi tiêu tán trên song thủ của Huyền Vũ, hắn lắc đầu, tự nhủ: "Ngay cả phương hướng cũng không có, chỉ có mỗi linh đồ, xem ra cơ duyên chưa tới!"

Tiếp theo lại kết ấn hình thành một Cửu Cung trận, sau đó hiện ra một hình ảnh, chỉ thấy trên không trung một hòn đảo đang di động, trên đảo Ngũ Sắc Thần quang thỉnh thoảng chớp hiện, trên đảo có một cái hồ, ven hồ có phiến đất bằng phẳng, một mỹ nữ dung mạo tuyệt sắc đang tĩnh tọa, cẩn thận xem xét thì cũng có một mảnh kim sắc cùng loại với Hỗn Độn thú, nhưng hai mắt tỏa ra kim quang, bên cạnh là một tiểu thú cả người hiện lên kim sắc vạn trượng. Huyền Vũ mỉm cười, không nghĩ tới Hỗn Độn thú đã hóa hình, mà kim đản nọ cũng ấp nở thành công.

Huyền Vũ vì không tìm thấy Tiên Thiên Cửu Cung linh đồ mà buồn rầu nên cũng không để ý đến nữa mà chỉ cười nhạt, tay trái xuất ra một chiêu trên hư không, chỉ thấy trên tay hiện ra một viên cầu màu xám, chính là phần da thịt còn lại của Hỗn Độn thú, đối với viên cầu màu xám trên tay cười nói: "Làm người nên biết điểm dừng, huống chi có thể nhanh như vậy đạt tới Thái Ất đỉnh phong, đã tìm hiểu Cửu Cung, kết được đại đạo kỳ hình, ngộ ra Không Minh độn, còn có cái gì chưa đủ đây? Tham lam chính là nguồn gốc tội lỗi. Khổ a, khổ a”

Nói rồi liền đem viên đoàn màu xám đó thu lại, dụng Không Minh độn biến vào hư không; chỉ thấy phía Huyền Vũ lóe lên từng hồi một đạo kỳ hình vô hình, sử dụng quỹ tích huyền ảo mà hướng phía nam Bất Chu sơn bay đến; Nguyên do Huyền Vũ vừa chạy bộ vừa dùng Không Minh độn nên đồng thời hiểu được Cửu Cung trận và cửu độn không minh, bất tri bất giác du hành cùng đại đạo!MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
14 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-08-2010, 11:30 PM   #7
Default

Hồng Hoang Huyền Vũ
Tác giả: Hội Tịch
Chương 6: Công đức, nghiệp lực, nhân quả.

Dịch: Dục Ma

Biên: Bạch Huyền Vũ
Nguồn: tuchangioi.cm

Bấm vào đây để xem nội dung.Cửu Cung vốn là để thôi toán thiên cơ, giúp người tránh hung tìm cát, mà khi Huyền Vũ hành tẩu lại đem ra vận dụng, khiến cho trong lúc vô ý di chuyển theo đại đạo quỹ tích. Không Minh độn, độn không minh, không không minh minh, xuyên không gian, toán tương lai, trong khi dùng độn thuật lại khiến cho Huyền Vũ được cát, cát, đại cát, không ngừng vận khí trong nội thể, khi đạt tới đỉnh điểm thì Huyền Vũ nhân tiện nhờ vào cơ duyên mà cường hóa, mà xong việc này thì khí vận cũng đã hết. Sau đó, nhiều nhất chỉ có thể độn dong tránh hung, tuy nhiên việc này lại giống như đánh bạc vậy, vì sau đại cát chính là đại hung, chỉ có điều Huyền Vũ lại vận dụng nó trong lúc vô ý.

Lần độn này của Huyền Vũ đã hơn 120 nguyên hội, cho đến một ngày kia, hắn cảm giác được phía trước có một đạo ti tuyến vô danh lỏng lẻo không liền mạch nhưng nếu cố vượt sẽ gặp đại hung nên đành phải ngồi chờ nghĩ cách. Nghĩ rồi Huyền Vũ lập tức dừng lại, trên tay kết ấn thôi toán, còn chưa toán xong hắn đã cảm giác được ở phía trước hơn 300 vạn dặm, trong vạn trượng hư không cất dấu một vật, mà vật kia cùng mình lại có cơ duyên, tuy nhiên đạo cơ duyên này lại cực mờ nhạt.

Huyền Vũ nhíu mày, tiếp tục kết ấn thôi toán, qua một đoạn thời gian, Huyền Vũ đột nhiên hiểu ra rồi dừng lại, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Dùng Cửu Cung để tránh hung tìm cát chứ không phải để hành tẩu. Khi gặp đại hung liền nghịch chuyển thiên cơ, cầu một đường sinh cơ trong Thiên Đạo; nhưng bình thường nếu dùng thì cũng chỉ để tích lũy khí vận, cầu cơ duyên đại đạo, nhưng hung đạo sau đó thì..." Chỉ có điều một chút cơ duyên này cũng là cưỡng cầu mà có. Vận khí đã tới thì phải lấy thôi, trời đã cho mà không lấy có khi còn bị trời phạt, rồi khuôn mặt lộ vẻ hung ác, không nói thêm gì nữa !

Huyền Vũ cũng không dám dùng Không Minh độn nữa, chỉ bay qua mà lấy, đến khi Huyền Vũ bay qua vạn trượng trong hư không rồi dừng lại, tung ra một chiêu Phá Toái Hư Không, từ đó hiện ra một cái lỗ nhỏ, chỉ thấy trong cái lỗ đó có một bức hạ vũ đồ, thập phần trùng hợp với thời tiết hiện tại, Huyền Vũ nhìn một chút nhưng cũng không có nhìn ra cái gì, xem ra dù có cưỡng cầu tới cơ duyên thì cũng phải chờ cho đến khi Huyền Vũ hoàn toàn luyện hóa xong mới có thể biết đó là cái gì!

Huyền Vũ trước đem này vật này thu vào trong cơ thể rồi sau dựa vào bổn mạng kim đan mà từ từ luyện hóa, lại kết ấn thôi toán một chút, toán ra hướng đông ngoài 1500 vạn dặm là một nơi không chỉ hung mà là đại hung, Huyền Vũ lắc đầu rồi hướng phía đông bay đi, vừa đi vừa nghĩ: "Không Minh độn mặc dù là thần thông chạy trối chết nhưng bình thường dùng bộ tẩu mà không có sự trợ giúp thì xem ra cũng là một loại thân thông bậc nhất, dùng để chạy bộ cũng được đấy!" nói rồi Huyền Vũ bay tới một chỗ trống trải yên ổn rồi kết ấn thôi toán 1 chút.

Quẻ tượng cho thấy dừng ở đây 5000 năm hoặc hướng tây bắc đi 52 vạn 3000 dặm là ổn, ra ngoài khu vực đó thì các địa phương đều là hung hoặc đại hung, Huyền Vũ cũng không đi luôn mà ngay tại chỗ dừng lại tự nói: "Lấy hiện trạng hồng hoang bây giờ thì sinh linh rất thưa thớt, không có kẻ nào có thể đụng tới hắn, mà quẻ hung kia lại không liên quan tới sinh linh, mà lấy khả năng phòng ngự của ta thì cho dù là thiên tai hay tuyệt địa cũng không phải e ngại, như vậy chỉ còn có khả năng là ta phá hư tự nhiên, từ đó cùng thiên địa kết đại nhân quả, đợi được thiên địa lượng kiếp thì nhân quả đã quá lớn a!"

Huyền Vũ nghĩ vậy, lập tức tĩnh tọa ngưng thần, rồi cùng đại đạo liên tiếp vận chuyển để từ trong đó tìm ra một tia truyền thừa. Thiên Địa Thần Thú đều có thiên địa truyền thừa, mà thiên địa truyền thừa lại phân làm hai loại, một loại chính là đã đến thời điểm thích hợp để truyền thừa hoặc là sau tiến giai thì được thiên địa truyền thừa, rồi từ đó về sau càng rõ phương hướng tu hành; loại thứ hai chính là chủ động liên lạc cùng đại đạo, tìm sự liên hệ với thiên địa truyền thừa mà có được sự truyền thừa.

Phải chờ tới khi tiến giai lên một cấp nhất định thì mới có thể truyền thừa, nhưng có một bộ phân lại có thể nhận được truyền thừa một cách ngoại lệ, nhưng phải do chính mình tìm kiếm mới thành. Đối với Thiên Địa Thần Thú mà nói, đại đạo tựa như một vị sư phụ, nó chẳng những dạy ngươi tri thức đồng thời lại giám sát ngươi tu luyện; Huyền Vũ từ trong đại đạo cũng được một ít truyền thừa, hiểu được công đức cùng nghiệp lực và nhân quả!

Công đức là khi làm việc có lợi cho thiện địa thì tự nhiên có phần thưởng từ Thiên đạo hoặc đại đạo, công đức càng nhiều thì khí vận cũng tăng theo, là chậm rãi tăng lên chứ không phải là tự hợp mà thành, khí vận mà lớn thì người đó có thể được thiên phước, linh bảo cùng cơ duyên lớn hơn người khác, mà người tu đạo chính là phải dựa vào cơ duyên để tiến giai tu hành, chưa có cơ duyên vậy ngươi cả đời đều ở dưới đáy thang mà thôi.

Nghiệp lực cùng công đức lại trái ngược nhau, thân vướng nghiệp lực làm cái gì cũng đều xui xẻo, nghiệp lực lớn tới một mức nhất định thì uống miếng nước cũng chết là chuyện bình thường, cũng có khi người tu đạo đang trong phòng tĩnh tọa thì họa trời giáng xuống, vô phương trốn tránh a!

Mà nhân quả còn lại là quan hệ thiên ác giữa người với người, người cùng tự nhiên, người cùng thiên địa, ngoài ra nhân quả còn phân chia mạnh yếu, nghĩa là khôn sống dại chết; nhưng nếu cùng tự nhiên kết nhân quả thì tự nhiên thường là yếu hơn, tự nhiên là do thiên địa tạo thành, mà tự nhiên bị phá hư sẽ dẫn đến thiên địa bị hủy hoại, phá hư thiên địa tất dính vào nghiệp lực.

Còn việc giết người có công đức thì Thiên Địa sẽ tự động tiêu tán công đức của ngươi bằng với công đức của người bị hại, nếu như công đức của người không đủ thì nghiệp lực sẽ tăng lên cho đủ số, cho nên người tu đạo luôn muốn làm việc thiện tích đức.

Huyền Vũ đoán Cửu Cung sẽ hiện ra điềm xấu, chắc hẳn chính là Huyền Vũ nếu theo như quá khứ sẽ vì đủ loại nguyên nhân mạc danh kỳ diệu mà khiến cho chung quanh hết thảy bị hủy diệt, mà toàn bộ việc này lại gây nhân quả lên người Huyền Vũ, do đó dính vào nghiệp lực; Huyền Vũ lắc đầu nghĩ ngợi: "Bây giờ còn có thể phi hành bằng Không ming độn một cách nhanh chóng nhưng tương lai độn thuật này chỉ đi một lát là đã không dùng được rồi!" Huyền Vũ suy nghĩ một chút rồi lại thôi toán một quẻ, quẻ tượng cho thấy phải đợi 12 nguyên hội sau khí vận mới bắt đầu tụ hợp, 120 bảy nguyên hội sau, khí vận mới có thể khôi phục.

Trong lúc này, mọi chuyện đều phải cẩn thận, hắn không thể kết nhân quả cùng nhiều người kết cho nên lánh đời tiềm tu là tốt nhất; Huyền Vũ nhìn rồi quyết định sau này tiềm tu một đoạn thời gian là trên hết, chỉ có điều tiếp theo một đoạn thời gian nếu không thì dừng rồi chuyển sang hành tẩu rày đây mai đó, đợi cho đến thời điểm 5000 năm, Huyền Vũ lại thôi toán tiếp một quẻ, tiếp theo dựa vào sơ đồ trên quẻ hiện ra mà di chuyển, đồng thời khi di chuyển Huyền Vũ cũng không ngừng thôi toán Cửu Cung, do đó đem cửu Cung chia làm: Cằn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài bát cung và một cung Trung ương nữa.

Càn khôn đại biểu cho thiên địa, Tốn cung đại biểu cho phong, Chấn cung đại biểu cho lôi, Ly cung đại biểu cho hỏa, do đó mà tạo nên thiên địa cửu độn, mỗi một độn tương ứng với một thuộc tính của, trong hoàn cảnh không giống nhau phải dụng độn pháp khác nhau, theo Huyền Vũ không ngừng sử dụng cùng thôi toán, hắn đối với Cửu Cung ngày càng thông hiểu, đồng thời lại hoàn thiện thiên địa cửu độn, hiện tại thiên địa cửu độn mặc dù Không Minh độn chưa được mỗi lần ngưng độn được quãng đường 167 triệu 9600 vạn dặm, nhưng mỗi lần ngưng lại căn cứ vào độn pháp khác nhau , từ 9 vạn dặm đến 33 vạn dặm cũng không đồng nhất.

Huyền Vũ tin tưởng theo tiến độ Cửu Cung hoàn thiện, thiên địa cửu độn cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cho dù không bằng Không Minh độn, nhưng để hành tẩu không thôi cũng là nhất đẳng thần thông.

Huyền Vũ dùng Cửu Cung trận cùng thiên địa cửu độn không ngừng vận dụng, đi lần này đã là 12 nguyên hội, sau này Huyền Vũ cũng không phải cứ vài ngàn năm lại phải đổi một địa phương, hiện tại mỗi lần dừng lại là có thể tu hành mấy vạn năm, mà Huyền Vũ thôi toán một chút, tương lai khí vận sê dần dần khôi phục cho đến 81 nguyên hội sau, chỉ cần trong lúc này chú ý không nên kết hung quả với người khác thì giống như bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì!

Bởi vì Huyền Vũ trong khi tìm hiểu đại đạo đã có lần nhận được một ít truyền thừa, mỗi một Thiên Địa Thần Thú đều là thụ thiên chi hữu, trời sinh đã có công đức cùng khí vận lớn, đồng thời cho dù có nghiệp lực quấn thân cũng chỉ cần không phải đại nghiệp lực thì chờ thêm một đoạn thời gian, thiên địa sẽ tự động tiêu trừ nghiệp lực trên người, nhưng công đức thì phải làm việc thiện tích đức mới có được.
MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
11 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 05-08-2010, 03:06 PM   #8
Default

Hồng Hoang Huyền Vũ
Tác giả: Hội Tịch
Chương 7: Tiên thiên linh bảo cùng khí vận.


Dịch: Dục Ma

Biên: Bạch Huyền Vũ
Nguồn: tuchangioi.com

Bấm vào đây để xem nội dung.


Công đức tựa như tiền mặt của đại đạo, công đức của ngươi lớn thì thiên địa khí vận sẽ tự động hội tụ lên người; mà nghiệp lực lại như tiền nợ vậy, ngươi bị nghiệp lực quấn thân thì khí vận lại tự động biến mất. Cho dù Thiên Địa Thần Thú đều là con cưng của trời đất nhưng một bộ phận nhỏ lại dính nghiệp lực, cũng chính là đang nợ trời đất nên Thiên Địa sẽ tự động hủy bỏ khí vận của chúng, nhưng nếu muốn công đức vậy phải làm việc thiện tích đức, cái gì gọi là làm việc thiện tích đức? Làm việc thiện chính là phàm bất cứ việc gì có lợi cho trời đất vạn vật thì đều làm, tích đức chính là thiên địa hồi quỹ - công đức; mà tích lũy một lượng lớn nghiệp lực không chỉ làm cho khí vận trôi qua còn đồng thời dẫn thiên địa lượng kiếp đến, dễ dàng bị hình thần câu diệt nhất chính là những kẻ bị đại lượng nghiệp lực quấn thân.

Huyền Vũ trong lần thiên địa truyền thừa lại biết được chuyện phân loại Tiên Thiên Linh bảo và cách sử dụng. Tiên Thiên Linh bảo chia làm: Tiên Thiên Chí bảo, Tiên Thiên Linh bảo, Tiên Thiên Pháp bảo; mà linh bảo căn cứ vào cấm chế của đại đạo quy tắc chứa bên trong không giống nhau lại chia làm Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm cùng Cực phẩm.

Trong đó Tiên Thiên Chí bảo chứa 21 trọng cho tới 33 trọng đại đạo cấm chế, mỗi phẩm có tam trọng, cộng lại thành 12 trọng. Tiên Thiên Linh bảo ở trong chứa 9 trọng tới 21 trọng đại đạo cấm chế, cũng đồng dạng là mỗi phẩm có tam trọng, cộng lại thành 12 trọng. Còn Tiên Thiên Pháp bảo ở trong chứa 1 trọng tới 9 trọng đại đạo cấm chế, mỗi phẩm cũng được tam trọng nhưng cộng lại chỉ có cửu trọng.

Tiên Thiên Pháp bảo không có Cực phẩm, vượt qua 33 trọng đại đạo cấm chế chính là Hỗn Độn Linh bảo. Bất luận là Tiên Thiên Chí bảo, Tiên Thiên Linh bảo hoặc là Tiên Thiên Pháp bảo đều có tác dụng trấn áp khí vận, chỉ là hiệu quả trấn áp mạnh yếu khác nhau; tỷ như Tiên Thiên Chí bảo có thể trấn áp khí vận của một bộ tộc hoặc một đại giáo được thiên địa thừa nhận, nhưng để trấn áp khí vận của Thiên đạo Thánh nhân hoặc là đại đạo Thánh nhân thì Tiên Thiên Linh bảo tuy đồng dạng có thể trấn áp, nhưng hiệu quả không cáo, nói một cách đơn giản thì một bộ tộc hoặc một Thánh nhân có khí vận quá lớn, Tiên Thiên Linh bảo có thể trấn áp hiệu quả nhưng thời gian có hiệu quả không được lâu dài.

Dùng Tiên Thiên Linh bảo để trấn áp khí vận cấp Chuẩn Thánh nhân trở xuống là đủ rồi; đồng dạng để trấn áp Đại La Kim Tiên trở xuống thì dùng Tiên Thiên Chí bảo là đủ nhưng nếu dùng cho Chuẩn Thánh nhân thì một chút hiệu quả cũng không có. Sau cấp Tiên Thiên chính là Hậu Thiên Chí bảo, Hậu Thiên Linh bảo, Hậu Thiên Pháp bảo rồi Hậu Thiên Linh khí, Hậu Thiên Pháp khí. Linh bảo, Pháp bảo và Linh khí, Pháp khí đều là do đại thần thông giả dùng đại pháp lực đem một ít Tiên Thiên linh tài, như thủ sơn chi đồng - Tiên Thiên đồng tinh luyện chế thành, bên trong chứa đại đạo cấm chế.

Hậu Thiên linh bảo từ Pháp khí đến Hậu Thiên Chí bảo thuộc chín loại phân biệt ứng với cửu trọng đại đạo cấm chế, uy lực cũng tương đương với Tiên Thiên Pháp bảo, nhưng không phải tất cả Hậu Thiên linh bảo đều có thể trấn áp khí vận hiệu quả, tối thiểu thì Hậu Thiên Pháp bảo đã mạnh hơn Hậu Thiên Linh bảo cùng Hậu Thiên Chí bảo không chỉ là vài phần, nữa là Tiên Thiên Linh bảo, chỉ có riêng một ít Tiên Thiên linh tài luyện chế Hậu Thiên linh bảo mới có hiệu quả trấn áp khí vận, như Tiên Thiên đồng tinh, Tiên Thiên khang kim, Tiên Thiên linh căn đẳng; mà chỉ có Hậu Thiên Chí bảo trấn áp khí vận mới có thể phụ thêm công đức vào đó, trở thành Hậu Thiên Công đức Chí bảo, đột phá cửu trọng đại đạo cấm chế, thăng tiến lên 12 trọng đại đạo cấm chế Tiên Thiên Linh bảo một bậc tồn tại.

Mà khí vận là một người tại trong thiên địa được thiên địa chi hữu mấu chốt, công đức cũng là biện pháp gián tiếp tăng cường khí vận, như trong thiên địa đệ nhất Hậu Thiên Công đức chí bảo - Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp, chính là Bàn Cổ sau khi khai thiên liền ngưng tụ được khai thiên công đức, lấy công đức làm tài liệu, lấy thiên địa làm lò nung, dùng Đại Đạo chi cơ - hỗn độn tử khí làm trung tâm luyện chế.

Cho nên Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp chẳng những là chí bảo phòng ngự đồng thời có thể trấn áp khí vận của bộ tộc, của đại giáo cùng Thánh nhân, nhưng thực sự mà nói thì bên trong chỉ chứa có 12 trọng đại đạo cấm chế, tương đương với đỉnh cấp Hạ phẩm Tiên Thiên Linh bảo.

Khí vận tựa như một con sông, nó có mùa cạn và mùa nước lớn, còn có mùa bình hòa nữa; khi khí vận suy kiệt thì người này đã phải cực kỳ xui xẻo, còn khi vận may đến có nghĩa là cơ duyên và khí vận cùng đên, mà người bình thường thì khí vận nói chung đều là rất vững vàng và ổn định, trừ khi thiên địa lượng kiếp đã tới , trời đất rung chuyển, sát khí, nghiệt khí, hung khí nổi lên bốn phía thì người không có khí vận mới rung chuyển hỗn loạn. Đương nhiên nếu như dùng Tiên Thiên Cửu Cung nhất đại thần thông, đem khí vận một người tụ hợp lại để thu được linh bảo hay có được vật gì đó là một ngoại lệ!

Mà lần Huyền Vũ trong lúc vô ý đem khí vận chính mình tụ hợp lại mà được linh bảo, giống như là ngăn nước một con sông rồi đem nước đó dùng để đổi lấy linh bảo, mà muốn nước trong sông lại tràn đầy thì phải chờ đợi một thời gian. Đồng dạng một người nếu như nghiệp lực quấn thân, chính là trong sông thì khô kiệt, bên ngoài lại không thể bổ xung cho đủ, bởi vì toàn bộ con sông không có nước thì đi đến nơi nào để lấy nước đây, mà công đức thì giống như mưa vậy, nó có thể bổ sung nước cho sông.

Mà những tu sĩ tu hành muốn lên thế Thiên tâm đều làm việc thiện tích đức, khiến cho khí vận trường thịnh không suy, lại thêm Tiên Thiên Linh bảo trấn áp khí vận. Cũng là Huyền Vũ may mắn, mặc dù nhờ Không Minh độn khiến cho ít nhất 81 nguyên hội không ngừng di chuyển tránh được hung, mà công đức lại không tổn thất chút nào, đồng thời lại có được một kiện linh bảo, lấy Huyền Vũ Thiên Địa Thần Thú 127 nguyên hội tụ hợp khí vận đổi lấy linh bảo, ít nhất cũng được Hạ phẩm Tiên Thiên Linh bảo. Lại không ngừng di chuyển, không ngừng sử dụng Cửu Cung trận, khiến cho đối với diệu dụng của Cửu Cung trận từng bước hiểu rõ.

Huyền Vũ ở đây di chuyển tránh hung cũng bắt đầu chủ động hướng minh minh trung đại đạo liên lạc, chủ động tìm hiểu đại đạo huyền cơ, hơn nữa tới lúc nhận được truyền thừa thì tránh được thiện địa lượng kiếp. Trong quá trình này, Huyền Vũ cảm giác được đại đạo thật sự rất giống một vị sư phụ, tiến giai xong thì nhận truyền thừa tựa như nghỉ học mà vẫn hiểu được nội dung bài giảng vậy, bởi vì nó khi ngươi tiến giai thì đã đem những thứ cần biết khắc vào trong não ngươi, khắc thiên địa truyền thừa vào ý thức hải của ngươi, muốn quên cũng không được. Mà nếu như lúc bình thường ngươi không cùng nó trao đổi, nói một cách chính xác là - hướng nó thỉnh giáo - nó sẽ không chủ động dạy thêm thiên địa truyền thừa cho ngươi, nhưng một số thiên địa truyền thừa là rất trọng yếu, nó cần ngươi không ngừng hướng đại đạo để tìm hiểu, nó mới có thể ngẫu nhiên mà truyền thụ cho ngươi, nhưng có một số thiên địa truyền thừa khi ngươi không đạt tới cảnh giới nhất định hoặc có cơ duyên thì nó kiên quyết sẽ không cho dù là một điểm thiên địa truyền thừa, nó tựa như dạy một mỹ nữ cố chấp vậy, khiến ngươi vừa yêu vừa hận, vừa là rất bất đắc dĩ.

Huyền Vũ ngay lúc đó lại di chuyển tránh hung, vượt qua 81 nguyên hội, nhưng hắn còn chưa có dừng lại, lại như cũ qua mấy vạn năm không ngừng tìm hiểu đại đạo huyền cơ , lấy Cửu Cung thôi toán tại hồng hoang mà đi, chỉ có điều hiện tại đem phương hướng định tại hướng nam, bởi vì đó là phương hướng Bất Chu sơn.

Vốn Huyền Vũ xuất đạo thì lấy Bất Chu sơn là mục tiêu hành tẩu, vì trong tư tưởng của Huyền Vũ, hành tẩu hồng hoang một chuyến mà chưa tới Bất Chu sơn, tựa như đến Bắc Kinh mà lại không đi Trường Thành, thật không thể hiểu nổi.

Mà khi Huyền Vũ vượt qua 81 nguyên hội, trên Tiên Thiên Cửu Cung quái tượng biểu hiện không giống như trước nữa, trên quái tượng hơn phân nửa chính là quẻ hung hoặc đại hung, hiện tại theo quái tượng trừ một số nơi là hung hoặc đại hung còn thì các nơi khác đều có thể đi được!

Huyền Vũ cũng không phải không nghĩ tới đi đến địa phương hung quái nọ nhìn một chút mà là đã đi qua hơn một lần, có lần Huyền Vũ đặc biệt đi qua chỗ địa phương hung quái nọ xem xét, nhưng rồi hắn chỉ thở dài mà cảm khái, nhưng sau khi Huyền Vũ thở ra, mặt đất đột nhiên lay động trong phương viên hơn 500 vạn dặm ngay trên đại sơn một vùng nham thạch nóng bỏng phun trào dữ dội, bộc phát như trời rung đất chuyển vậy.Lúc đó Huyền Vũ đến một nơi rồi thôi toán, liền nhận được điềm báo về địa phương hung quái này. Hắn nghĩ thầm, nếu 81 nguyên hội sau mới tới nơi này thì...MTR01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":
Trả lời

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 11:06 PM. Theo múi giờ GMT +8.