ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 09-03-2011, 05:29 PM   #1
Cool Theme Hoa Sen(màu đen)

DEMOĐây là đoạn mã của theme.Các bạn copy vào Blog của mình vào đổi theme/chế độ tự chỉnh sửa sau đó paste vào Css tự tạo là ok rồi!


Trích:
Bấm vào đây để xem nội dung.
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}


.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

.rc_hd,

.rc_hd div,

.rc_bd,

.rc_bd .rc_bc,

.rc_ft,

.rc_ft div

{background:transparent;border-style:none;}

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img837.imageshack.us/img837/5776/top621.jpg) center 0px no-repeat;}

#head {background:transparent;height:500px;}

html{background:#ffffff url(http://img80.imageshack.us/img80/3999/bodyip.jpg) top center fixed;}

#ft{background:transparent;font-size:0px;}

#ft{background:transparent url(http://img203.imageshack.us/img203/6876/bot471.jpg) no-repeat center;height:471px;}

.col-150 .rc_ft,

#friendlist_module .rc_ft ,

#statistic .rc_ft,

#update_date .rc_ft ,

#folder .rc_ft ,

#calendar .rc_ft ,

#search_module .rc_ft ,

#article_new .rc_ft ,

#subscribe_highlight .rc_ft ,

#comment_new .rc_ft ,

#user_mod_10001 .rc_ft {background:transparent url(http://img713.imageshack.us/img713/9790/bot108.png) no-repeat center top;height:108px;}

.col-150 .rc_bd,

#friendlist_module .rc_bd ,

#statistic .rc_bd,

#update_date .rc_bd ,

#folder .rc_bd ,

#calendar .rc_bd ,

#search_module .rc_bd ,

#article_new .rc_bd ,

#subscribe_highlight .rc_bd ,

#comment_new .rc_bd ,

#user_mod_10001 .bd {background:transparent url(http://img706.imageshack.us/img706/6333/body150.png) repeat-y top center;}

.col-150 .rc_hd,

#friendlist_module .rc_hd,

#article_new .rc_hd,

#search_module .rc_hd,

#calendar .rc_hd,

#folder .rc_hd,

#update_date .rc_hd,

#statistic .rc_hd,

#friendlist_module .rc_hd,

#comment_new .rc_hd,

#subscribe_highlight .rc_hd,

#user_mod_10001 .rc_hd{background:transparent url(http://img163.imageshack.us/img163/9522/top122.png) no-repeat center bottom;height:122px;}

#blog_title{display:none;}

#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}

#profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img97.imageshack.us/img97/7407/20232105.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}

.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {

width:620px;}

.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {

width:580px;}

.backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}

.backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}

#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

.yuimenubar .hd u,

.yuimenubar .hd b,

.yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#ffffff;}

.yuimenubaritemlabel {border:none;}

.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}

.first-of-type li:hover{background:transparent;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}

.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}

.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}

.yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}

#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}

.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#ffffff!important;}

.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}

.yuimenubar{border-style:none;}

#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}

#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {

display:none;}

.ygmasrchquery {

display:none;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img31.imageshack.us/img31/2016/nenuh.png);color:#ffffff;}

#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img130.imageshack.us/img130/6936/entries.jpg) no-repeat center bottom;height:266px;}

#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}

.pagination {background:transparent;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}

#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd,

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}

.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}

.rte_btn img{}

.rte_toolbar {text-align:center;}

.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img340.imageshack.us/img340/6003/nutz.gif) no-repeat;}

#bd .rte_toolbar{background:url(http://img89.imageshack.us/img89/9176/toolbar8.png) top center;height:53px;}

a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img407.imageshack.us/img407/7412/phao.gif);}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}

ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://img256.imageshack.us/img256/9366/camxuc.png);}

a{color:#ffffff;}

body{color:#ffffff;}

#profile_highlight .backhome {padding:0;background:none;}

#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}

#profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}

#profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent url(http://img31.imageshack.us/img31/2016/nenuh.png) top center;}

#profile_highlight .backhome {
background:transparent url(http://img230.imageshack.us/img230/8308/tha1r.gif) no-repeat scroll center center;display:block;height:100px;}

#profile_highlight .backhome a{display:block;height:80px;font-size:0px;}

.yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent url(http://img194.imageshack.us/img194/1935/71638136.gif) no-repeat left top;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img31.imageshack.us/img31/2016/nenuh.png);color:#ffffff;}

#article_new li, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li, #profile_card .bd dl dt{background:transparent url(http://img821.imageshack.us/img821/9489/76096950.gif) no-repeat top left;}

.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #ffffff;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://img17.imageshack.us/img17/8119/phu.png) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #ffffff;border-width:1px 1px 1px 1px;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:white;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #ffffff;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #ffffff;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://img204.imageshack.us/img204/5106/hieuung.jpg) no-repeat bottom right;}

Đây là Blog của mình:http://vn.360plus.yahoo.com/sugiacuatuthan84

thay đổi nội dung bởi: wests, 12-04-2011 lúc 05:20 PM. Lý do: ....
maiyeuhangmao vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của maiyeuhangmao vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-04-2011, 02:40 PM   #2
Default

theme đẹp lắm!thanks bạn
Bấm vào đây để xem nội dung.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

dẫu thế nào em vẫn đợi...1 ngày a quay về
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

nuhon_thantien_tg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-05-2011, 11:40 PM   #3
Default

Theme quá đẹp
vốn đã thích hoa sen rồi
Cảm ơn nhé


Why am I so afraid to lose you when you are not even mine </3Womanizer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 06:24 PM. Theo múi giờ GMT +8.