Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 30-06-2007, 10:53 PM   #1
Default đến thượng đế cũng phải cười - phần 1 + 2

phần 1
phần 2"Some people come into our lives & leave footprints on our hearts. Others come into our lives & make us wanna leave footprints on their face."Bé con vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Bé con về bài viết hay này:
Unread 30-06-2007, 11:51 PM   #2
Default

Mất cả đêm để xem.
HỊ HỊ
Nhưng phần 2 vui hơn
HỊ HỊ
Về làm vợ anh nhé. Hứa không bắt cọ toalet đâu
Proxy for over firewall

h*ttp://anonymouse.org/tos.html
h*ttp://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.chuacuuthe.com/
Quadimodo78hp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 10-07-2007, 01:46 AM   #3
Default

tôi cũng thấy phần 2 hay thật
toanbonmat vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 02:53 AM. Theo múi giờ GMT +7.