Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 29-01-2012, 05:52 PM   #1
Post [Yugioh] Hội sưu tập bài hiếm

Tam god huyền thoại : SLIFER THE SKY DRAGON, ORELISK THE TORMENTOR & THE WINGED DRAGON OF RA.


CREATOR OG LIGHT HORAKTI : triệu hồi cần 3 god
thanhxitin000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 01:42 AM. Theo múi giờ GMT +7.