Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 19-01-2013, 07:39 PM   #1
Default Danh sách 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc

1: Thác Tháp Thiên Vương - Tiều Cái

2: Thiên Khôi Tinh - Cập Thời Vũ Tống Giang

3: Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa

4: Thiên Nhàn Tinh - Nhập Vân Long Công Tôn Thắng

5: Thiên Cơ Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng

6: Thiên Ám Tinh - Thanh Diện Thú Dương Chí

7: Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung

8: Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường

9: Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ

10: Thiên Bại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất

11: Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị

12: Thiên Cô Tinh - Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm

13: Thiên Anh Tinh - Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh

14: Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

15: Thiên Thương Tinh - Hành Giả Võ Tòng

16: Thiên Hựu Tinh - Kim Thương Thủ Từ Ninh

17: Thiên Uy Tinh - Song Tiên Hô Diên Chước

18: Thiên Tốc Tinh - Thần Hành Thái Bảo Đới Tung

19: Thiên Quý Tinh - Tiểu Toàn Phong Sài Tiến

20: Thiên Vi Tinh - Cửu Văn Long Sử Tiến

21: Thiên Lập Tinh - Song Thương Tướng Đổng Bình

22: Thiên Dũng Tinh - Đại Đao Quan Thắng

23: Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn

24: Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hoả Tần Minh

25: Thiên Mãn Tinh - Mĩ Nhiệm Công Chu Đồng

26: Thiên Thoái Tinh - Sáp Sí Hổ Lôi Hoành

27: Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh

28:Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng

29: Thiên Cánh Tinh - Thuyền Hoả Nhi Trương Hoành

30: Thiên Cứu Tinh - Một Già Lạn Mục Hoằng

31: Thiên Tuệ Tinh – Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú

32: Thiên Khốc Tinh - Song Vĩ Hạt Giải Bảo

33: Thiên Bạo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân

34: Thiên Giang Tinh - Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận

35: Thiên Tiệp Tinh - Một Vũ Tiễn Trương Thanh

36: Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu

37: Thiên Phú Tinh - Phác Thiên Điêu Lý Ứng

38: Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên

39: Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đổng Uy

40: Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập

41: Địa Toại Tinh - Thông Tí Viên Hầu Kiện

42: Địa Kiệt Tinh – Xú Quận Mã Tuyên Tán

43: Địa Dũng Tinh - Bệnh Uý Trì Tôn Lập

44: Địa Kê Tinh - Thao Đao Quỷ Tào Chính

45: Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh

46: Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng Hàn Thao

47: Địa Háo Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng

48: Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh

49: Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà Dương Xuân

50: Địa Vi Tinh - Nụy Cước Hổ Vương Anh

51: Địa Phi Tinh - Bát Tí Na Tra Hạng Sung

52: Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long

53: Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ

54: Địa Hạp Tinh - Hoả Nhãn Toan Nghê Đặng Phi

55: Địa Nhiên Tinh - Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy

56: Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục

57: Địa Trục Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn

58: Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng

59: Địa Tù Tinh – Hãn Địa Hốt Luật Châu Quý

60: Địa Cuồng Tinh - Độc Hoả Tinh Khổng Lượng

61: Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng

62: Địa Tặc Tinh - Cổ Thượng Tảo Thời Thiên

3: Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn

64: Địa Thoái Tinh – Phan Giang Thận Đồng Mãnh

65: Địa Giác Tinh - Độc Giác Long Trâu Nhuận

66: Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng Lý Trung

67: Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đĩnh

68: Địa Khoát Tinh - Ma Vân Kim Xí Âu Bằng

69: Địa Xương Tinh - Mao Đầu Tinh Khổng Minh

70: Địa Âm Tinh - Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu

71: Địa Lý Tinh - Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng

72: Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương

73: Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương

74: Địa Sát Tinh - Thanh Nhãn Hổ Lý Vân

75: Địa Hựu Tinh - Trại Nhân Quý Quách Thịnh

76: Địa Yêu Tinh - Mạc Trứ Thiên Đỗ Thiên

77: Địa Hùng Tinh - Tỉnh Mộc Hãn Hách Tư Văn

78: Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận

79: Địa Phục Tinh - Kim Nhãn Bưu Thi Ân

80: Địa Ám Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm

81: Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh

82: Địa Chánh Tinh - Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên

83: Địa Sửu Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng

84: Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà

85: Địa Bình Tinh - Thiết Tí Bác Sái Phúc

86: Địa Minh Tinh - Thiết Địch Tiên Mã Lân

87: Địa Chu Tinh - Khiêu Giản Hổ Trần Đạt

88: Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng Bành Nhĩ

89: Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng

90: Địa Linh Tinh - Thần Y An Đạo Toàn

91: Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính

92: Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Đan Đình Khuê

93: Thần Cơ Quân Sư Chu Võ

94: Địa Bạo Tinh - Tang Môn Thần Bảo Húc

95: Địa Mãnh Tinh - Thần Hoả Tướng Ngụy Định Quốc

96: Địa Tổn Tinh - Nhất Chi Hoa Sái Khánh

97: Địa Xảo Tinh - Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiện

98: Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan

99: Địa Tốc Tinh – Trúng Tiên Hổ Đinh Đắc Tôn

100: Địa Tàng Tinh - Tiếu Diện Hổ Chu Phú

101: Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín

102: Địa Ma Tinh - Vân Lý Kim Cương Tống Vạn

103: Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tử

104: Địa Mãn Tinh - Ngọc Phan Can Mạnh Khang

105: Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lạn Mục Xuân

106: Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương

107: Địa Sổ Tinh - Tiểu Uý Trì Tôn Tân

108: Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông

The End ! bác nào chỉ cho em cách ẩn hình ảnh vào thanh công cụ xem cho đỡ đau mắt!
A là bố B là con > B lấy C làm vợ > C có một đứa con riêng là D > D đã đủ tuổi lấy chồng > đang sống hạnh phúc A lấy D làm vợ >Vậy A B gọi nhau là gi` > A D có một đứa con là E > E gọi B C là gi`> B C co' một đứa con là F > E F gọi nhau là gì
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

thay đổi nội dung bởi: vanvu32190, 20-01-2013 lúc 02:01 PM.
vanvu32190 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
8 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của vanvu32190 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 19-01-2013, 11:47 PM   #2
Default Hình khá đẹp

Hình Tống Giang và Ngô Dụng thật là sâu sắc. Tống Giang thì cả đời nằm trong vòng tay bảo hộ của bà Cửu thiên huyền nữ , ánh mắt Ngô Dụng rất trí tuệ. Có điều tôi không thấy thích hình Võ Tòng, Lâm Xung ... Võ Tòng không toát ra thần thái uy mãnh, Lâm Xung khuất nửa mặt
bopday2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks bopday2004 về bài viết hay này:
Unread 19-01-2013, 11:50 PM   #3
Default Cảm ơn bạn, bạn post tiếp đi và làm ơn cho biết họa sỹ vẽ hình là ai vậy?

... hoặc lấy từ báo nào
bopday2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks bopday2004 về bài viết hay này:
Unread 20-01-2013, 01:33 PM   #4
Default

Trích:
Nguyên văn bởi bopday2004 View Post
... hoặc lấy từ báo nào
Tớ sưu tầm trên mang bạn ak ! Nên tớ cũng không bik hoạ sĩ vẽ !
Thứ tự Sao Hiệu Tên Chức vụ
1 Thiên Khôi Tinh Hô Bảo Nghĩa (người kêu gọi bảo vệ chính nghĩa) Tống Công Minh[1] Tổng Đầu Lĩnh (Hào Kiệt)
2 Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân (Lân ngọc) Lư Tuấn Nghĩa Phó Đầu Lĩnh (Hào Kiệt)
3 Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh (mưu trí sáng tựa ngàn sao) Ngô Dụng Chánh Quân Sư
4 Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long (Rồng luồn mây) Công Tôn Thắng Chánh Phương Sĩ
5 Thiên Dũng Tinh Đại Đao (Đao lớn) Quan Thắng[2] Mã Quân Thanh Long Tướng (Võ Tướng)
6 Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu (Báo chúa, báo đầu đàn) Lâm Xung[2] Mã Quân Xích Long Tướng (Võ Tướng)
7 Thiên Mãnh Tinh Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) Tần Minh[2] Mã Quân Hổ Tướng (Võ Tướng)
8 Thiên Uy Tinh Song Tiên (hai roi) Hô Duyên Chước[2] Mã Quân Hổ Tướng (Võ Tướng)
9 Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng (Lý Quảng nhỏ[3]) Hoa Vinh Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Võ Tướng)
10 Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong (cơn lốc nhỏ) Sài Tiến Quân Lương Lệnh Sử (Hào Kiệt)
11 Thiên Phú Tinh Phác Thiên Bằng (chim bằng (đại bàng vút trời) Lý Ứng Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Võ Tướng)
12 Thiên Mãn Tinh Mỹ Nhiệm Công (ông tốt râu) Chu Đồng Quân Lương Lệnh Sử (Hào Kiệt)
13 Thiên Cô Tinh Hoa Hòa Thượng (sư xăm hoa) Lỗ Trí Thâm Mã Quân Thống Bộ Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
14 Thiên Thương Tinh Hành Giả (sư đi khuyến thiện, khất thực) Võ Tòng Mã Quân Thống Bộ Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
15 Thiên Lập Tinh Song Thương Tướng (tướng hai thương) Đổng Bình [2] Mã Quân Hổ Tướng (Hào Kiệt Song Binh)
16 Thiên Tiệp Tinh Một Vũ Tiễn (tên không lông[4]) Trương Thanh Mã Quân Hổ Tướng (Võ Tướng Phản Ứng)
17 Thiên Ám Tinh Thanh Diện Thú (thú mặt xanh[5]) Dương Chí Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Võ Tướng)
18 Thiên Hữu Tinh Kim Sang Thủ (tay câu sắt) Từ Ninh Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Võ Tướng)
19 Thiên Không Tinh Cấp Tiên Phong (tiên phong nóng tính) Sách Siêu Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Võ Tướng)
20 Thiên Tốc Tinh Thần Hành Thái Bảo (ông thủ từ đi nhanh) Đới Tung Tổng cục thăm dò tin tức (Quân Sư)
21 Thiên Dị Tinh Xích Phát Quỷ (quỷ tóc đỏ) Lưu Đường Bộ Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
22 Thiên Sát Tinh Hắc Toàn Phong (cơn lốc đen) Lý Quỳ Bộ Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
23 Thiên Vị Tinh Cửu Văn Long (Hình xăm Chín con rồng) Sử Tiến Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Hào Kiệt)
24 Thiên Cứu Tinh Một Già Lan (không che giấu) Mục Hoằng Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ
25 Thiên Thoái Tinh Sáp Sí Hổ (Hổ chắp cánh) Lôi Hoành Bộ Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
26 Thiên Thọ Tinh Hỗn Giang Long (rồng quấy sông) Lý Tuấn Thủy Quân Đầu Lĩnh
27 Thiên Kiếm Tinh Lập Địa Thái Tuế (thái tuế mở đất) Nguyễn Tiểu Nhị Thủy Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
28 Thiên Bình Tinh Thuyền Đầu Hoả (lửa đầu thuyền) Trương Hoành Thủy Quân Đầu Lĩnh
29 Thiên Tội Tinh Đoản Mệnh Nhị Lang (chàng hai xấu số) Nguyễn Tiểu Ngũ Thủy Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
30 Thiên Tổn Tinh Lãng Lý Bạch Điều (lụa trắng trên sóng) Trương Thuận Thủy Quân Đầu Lĩnh
31 Thiên Đại Tinh Hoạt Diêm La (Diêm La sống) Nguyễn Tiểu Thất Thủy Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
32 Thiên Lao Tinh Bệnh Quan Sách (Quan Sách ốm) Dương Hùng Bộ Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
33 Thiên Tuệ Tinh Biển/Phanh Mệnh Tam Lang (chàng ba liều mạng) Thạch Tú Bộ Quân Đầu Lĩnh (Võ Tướng)
34 Thiên Bảo Tinh Lưỡng Đầu Xà (rắn hai đầu) Giải Trân Bộ Quân Đầu Lĩnh (Phương Sĩ)
35 Thiên Khốc Tinh Song Vĩ Hạt (bọ cạp hai đuôi) Giải Bảo Bộ Quân Đầu Lĩnh (Phương Sĩ)
36 Thiên Xảo Tinh Lãng Tử (tay chơi) Yến Thanh Bộ Quân Đầu Lĩnh (Quân Sư Vũ lực)
Thứ tự Sao Hiệu Tên
37 Địa Khôi Tinh Thần Cơ Quân Sư (quân sư giỏi kế) Chu Vũ
38 Địa Sát Tinh Trấn Tam Sơn (trấn ba núi) Hoàng Tín
39 Địa Dũng Tinh Bệnh Uý Trì (Uý Trì ốm) [6] Tôn Lập
40 Địa Kiệt Tinh Xú Quận Mã (quận mã xấu) Tuyên Tán
41 Địa Hùng Tinh Tỉnh Mộc Hãn (chó ngao đen) Hác Tư Văn
42 Địa Uy Tinh Bách Thắng Tướng (tướng bách thắng) Hàn Thao
43 Địa Anh Tinh Thiên Mục Tướng (tướng mắt trời) Bành Kỷ
44 Địa Kỳ Tinh Thánh Thuỷ Tướng Quân (tướng thánh nước) Đan Đình Khuê
45 Địa Mãnh Tinh Thần Hoả Tướng Quân (tướng thần lửa) Ngụy Định Quốc
46 Địa Văn Tinh Thánh Thủ Thư Sinh (học trò chữ đẹp) Tiêu Nhượng
47 Địa Chính Tinh Thiết Diện Khổng Mục (quan toà mặt sắt) Bùi Tuyên
48 Địa Tịch Tinh Ma Vân Kim Sí (chim cắt luồn mây) Âu Bằng
49 Địa hạp Tinh Hoả Nhãn Toan Nghê (Sư tử mắt lửa) Đặng Phi
50 Địa Cường Tinh Cẩm Mao Hổ (hổ lông gấm) Yến Thuận
51 Địa Âm Tinh Cẩm Báo Tử (báo gấm) Dương Lâm
52 Địa Phụ Tinh Oanh Thiên Lôi (tiếng sét vang trời) Lăng Chấn
53 Địa Hội Tinh Thần Toán Tử (ông giỏi toán) Tưởng Kính
54 Địa Tá Tinh Tiểu Ôn Hầu (Ôn hầu[7] nhỏ) Lã Phương
55 Địa Hựu Tinh Trại Nhân Quý (giống Nhân Quý [8]) Quách Thịnh
56 Đị Linh Tinh Thần Y (thày thuốc giỏi) An Đạo Toàn
57 Địa Thú Tinh Tử Nhiêm Bá (ông râu tía) Hoàng Phủ Đoan
58 Địa Vi Tinh Nuỵ Cước Hổ (hổ chân lùn) Vương Anh
59 Địa Tuệ Tinh Nhất Trượng Thanh (cô một trượng) Hổ Tam Nương
60 Địa Hao Tinh Tang Môn Thần (thần cửa nhà táng) Đào Húc
61 Địa Mặc Tinh Hỗn Thế Ma Vương (ma vương càn quấy) Phàn Thuỵ
62 Địa Xương Tinh Mao Đẩu Tinh (sao nhỏ) Khổng Minh
63 Địa Cường Tinh Độc Hoả Tinh (sao lửa) Khổng Lượng
64 Địa Phi Tinh Bát Tý Na Tra (Na Tra 8 tay) Hạng Sung
65 Địa Tẩu Tinh Phi Thiên Đại Thánh (Đại Thánh về trời) Lý Cổn
66 Địa Xảo Tinh Ngọc Tý Tượng (tay thợ ngọc) Kim Đại Kiện
67 Địa Minh Tinh Thiết Địch Tiên (tiên thổi sáo sắt) Mã Lân
68 Địa Tiến Tinh Xuất Động Giao (cá sấu rời động) Đồng Uy
69 Địa Thoái Tinh Phiên Giang Thần (thần lội nước) Đồng Mãnh
70 Địa Mãn Tinh Ngọc Phan Cang (cán cờ ngọc) Mạnh Khang
71 Địa Toại Tinh Thông Tý Viên (vượn tay dài) Hầu Kiện
72 Địa Chu Tinh Khiêu Giản Hổ (hổ nhảy khe) Trần Đạt
73 Địa Ẩn Tinh Bạch Hoa Xà (rắn hoa trắng) Dương Xuân
74 Địa Di Tinh Bạch Diện Lang Quân (anh mặt trắng) Trịnh Thiên Thọ
75 Địa Lý Tinh Cửu Vĩ Quy (rùa chín đuôi) Đào Tông Vượng
76 Địa Tuấn Tinh Thiết Phiến Tử (tay quạt sắt) Tống Thanh
77 Địa Nhạc Tinh Thiết Khiếu Tử (tay sáo sắt) Nhạc Hoà
78 Địa Tiệp Tinh Hoa Hạng Hổ (hổ sẹo hoa) Cung Vượng
79 Địa Tốc Tinh Trúng Tiễn Hổ (hổ trúng tên) Đinh Đắc Tôn
80 Địa Trấn Tinh Tiểu Già Lan (giấu chút ít) Mục Xuân
81 Địa cơ Tinh Thao Đao Quỷ (quỷ múa dao) Tào Chính
82 Địa Ma Tinh Vân Lý Kim Cương (thần Kim Cương đường mây) Tống Vạn
83 Địa Yêu Tinh Mô Trước Thiên (sờ được trời) Đỗ Thiên
84 Địa U Tinh Bệnh Đại Trùng (hổ ốm) Tiết Vĩnh
85 Địa Phục Tinh Kim Nhãn Bưu (beo mắt vàng) Thi Ân
86 Địa Tịch Tinh Đả Hổ Tướng (tướng đánh hổ) Lý Trung
87 Địa Không Tinh Tiểu Bá Vương (Bá vương[9] nhỏ) Chu Thông
88 Địa Cô Tinh Kim Tiền Báo Tử (báo đốm vàng) Thang Long
89 Địa Toàn Tinh Quỷ Kiểm Nhi (gã đếm quỷ) Đỗ Hưng
90 Địa Đoản Tinh Xuất Lâm Long (rồng rời rừng) Trâu Uyên
91 Địa Giốc Tinh Độc Giác Long (rồng một sừng) Trâu Nhuận
92 Địa Tú Tinh Hãn Địa Hốt Luật (chồn khát nước) Chu Quý
93 Địa Tàng Tinh Tiếu Diện Hổ (hổ mặt cười) Chu Phú
94 Địa Binh Tinh Thiết Tý Bác (bác tay sắt) Sái Phúc
95 Địa Tổn Tinh Nhất Chi Hoa (một nhành hoa) Sái Khánh
96 Địa Nô Tinh Thôi Mệnh Phán Quan (phán quan đoạt mệnh) Lý Lập
97 Địa Sát Tinh Thanh Nhãn Hổ (hổ mắt xanh) Lý Vân
98 Địa Ác Tinh Một Diện Mục (anh xấu hổ) Tiêu Đỉnh
99 Địa Xú Tinh Thạch Tướng Quân (tướng quân họ Thạch) Thạch Dũng
100 Địa Số Tinh Tiểu Uý Trì (Uý Trì nhỏ) [6] Tôn Tân
101 Địa Âm Tinh Mẫu Đại Trùng (hổ mẹ) Cố Đại Tẩu
102 Địa Hình Tinh Thái Viên Tử (người trông vườn rau) Trương Thanh
103 Địa Tráng Tinh Mẫu Dạ Xoa (dạ xoa cái) Tôn Nhị Nương
104 Địa Liệt Tinh Hoạt Thiểm Bà (Thiểm Bà sống) Vương Đình Lục
105 Địa Kiện Tinh Hiểm Đạo Thần (thần hiểm ác) Úc Bảo Tứ
106 Địa Hao Tinh Bạch Nhật Thử (chuột chính ngày) Bạch Thắng
107 Địa Tặc Tinh Cổ Thượng Tảo (bọ trên trống) Thời Thiên
108 Địa Cẩu Tinh Kim Mao Khuyển (chó lông vàng) Đoàn Cảnh Trụ
A là bố B là con > B lấy C làm vợ > C có một đứa con riêng là D > D đã đủ tuổi lấy chồng > đang sống hạnh phúc A lấy D làm vợ >Vậy A B gọi nhau là gi` > A D có một đứa con là E > E gọi B C là gi`> B C co' một đứa con là F > E F gọi nhau là gì
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

thay đổi nội dung bởi: vanvu32190, 20-01-2013 lúc 02:11 PM.
vanvu32190 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks vanvu32190 về bài viết hay này:
Unread 20-01-2013, 02:06 PM   #5
Default

Cám ơn các bác đã xem và ủng hộ !
A là bố B là con > B lấy C làm vợ > C có một đứa con riêng là D > D đã đủ tuổi lấy chồng > đang sống hạnh phúc A lấy D làm vợ >Vậy A B gọi nhau là gi` > A D có một đứa con là E > E gọi B C là gi`> B C co' một đứa con là F > E F gọi nhau là gì
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
vanvu32190 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 22-01-2013, 11:57 PM   #6
Default

toàn những anh hùng hảo hán, thanks nhé
nguyenthang919 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks nguyenthang919 về bài viết hay này:
Unread 23-01-2013, 03:49 AM   #7
Default

choáng! quá dài luôn @@

dù sao cũng cảm ơn bạn
1moretime vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks 1moretime về bài viết hay này:
Unread 23-01-2013, 10:42 AM   #8
Default

hay ! Sưu tập công phu quá

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
banhmisaigon88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks banhmisaigon88 về bài viết hay này:
Unread 24-01-2013, 04:00 PM   #9
Default

Thanks các Bro đã bỏ công sưu tầm công phu như thế này. Trong 108 vị mình biết được khoảng 20 vị, còn lại có những vị chưa từng nghe tên
HOÀNG TRỌNG CAMERA
Showroom: 3A Vọng Đức, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: Mr Trọng: 0904 23 23 30 - Mr Nguyên: 0912 090 777
- Tel/Fax: (04) 3 9.378.666
Yahoo: hoangtrongcamera
Website:
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

Email :
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
hoangtrongcamera vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks hoangtrongcamera về bài viết hay này:
Unread 14-02-2013, 02:33 PM   #10
Defaultnhìn anh đại cường tinh này vừa tuấn mĩ lại vừa oai phong lẫm liệt

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Huyền_Vũ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Huyền_Vũ về bài viết hay này:
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 06:13 AM. Theo múi giờ GMT +8.