ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 26-01-2008, 07:24 PM   #1
Thumbs up Cách tạo hình trái tim-(đủ các kiểu)-dưới AVATAR nè

Các bạn làm theo bước sau:
1.Vào cái SETTINGS ở thư mục chính trong blog.
2.Ở mục BASIC INFO, tìm cái "Current Location*(là nơi bạn sinh sống đó)
3. “Ban hãy copy 1 trong các hình bạn thích ở dưới đây để điền vào Current Location” thì nó sẽ hiện ngay dưới AVATAR của bạn
4.cuối cùng hãy click vào Save ở cuối trang .Thế là xong.

Chú ý : một số người hok có Current location là do khi khai tuổi làm blgo khai dưới 18 tuổi sẽ hok cómục này , chia bun náh

Sau đây là một số ký tự có thể chèn vào dc mục "Current Location'' mà do mình sưu tầm được:


1.Hình nốt nhạc (♪)
~~~~~~~~~~$$$$ ~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$ ~~~~~~~~~$$$"~~`$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$... ~~~~~~~.$$$$$$* ... ~~~~~~$$$$$$$"..... ~~~~.$$$$$$$".... ~~~$$$$$$"`$"... ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$ $$$~~~`$$"~~~$$~~~$$$$ $$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$ ~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~`$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$$~~~~~~~~~

2.Hình L.O.V.E:

.......:***...............****::......... .....*..♥.♥.♥......*.*....♥.♥.♥...*... .... ....*.♥..L......*.*♥*.*..........♥.*........ ....*.♥....O...—£You§—™.....♥.*.. ......*.♥.....V...................♥.*......... . .........*.♥....E.............♥.*.(\__/). ..............*.♥ ....... ♥.*.....(='o'=). ....................*♥*............(♥)_(♥),
*Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ ................................................. ....*Love**Love*.......................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... ....*Love**Love*.......................... ................................................. *Love*............*Love*.................. ..*Love*........*Love*.................... ....*Love*....*Love*...................... ......*Love**Love*........................ .........**Love**.......................... ...........*Love*............................ ............................................. *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love**Love*................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*.......................

3.Flower


__________♥@@@@@@@_________@@@@@_ __________@@@@@@@@_____@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@_lOvE_@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ ________@@@@@@__________@@@@@ __________@@@@@@@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ _____________________@ ____________________@ ___________________@@@ __________________@
4.H.E.A.R.T...(1)_______♥♥♥♥♥♥♥♥_________________ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________ _______ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� � � ?� �_______________ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥____♥♥♥♥♥♥♥___ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___ __♥♥♥♥♥♥_000_♥♥♥♥♥♥♥♥� �� ��?? ��♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_x_Happy_♥♥� � � ?� �♥♥♥♥♥♥♥♥___ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �� ��?? ��♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____ ______♥♥♥♥_Princess_♥♥♥♥♥♥♥� �� ��?? ��♥♥♥♥______ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥______ __________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �� ��?? ��♥♥♥♥________ ____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� � � ?� �♥__________ _____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____ ________ _____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________ ____ _____________♥♥♥♥♥♥_________________ ____________♥♥♥♥__________________ ___________♥♥____________________5.H.E.A.R.T...(2)

.____XXXX♥♥___________♥♥XXXX____ ____♥XXXX♥♥♥♥_____♥♥♥XXXX♥_____ ___♥♥♥XXXX♥♥♥♥_♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥____ ___♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥♥____ ___♥♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥♥♥♥____ ____♥♥♥♥♥♥XXXX♥XXXX♥♥♥♥♥♥♥♥____ _____♥♥♥♥♥♥♥xXXXXXx♥♥♥♥♥♥♥_____ ______♥♥♥♥♥♥XXXXXXXx♥♥♥♥♥______ _______♥♥♥♥xXXX♥♥XXXX♥♥♥_______ _________♥XXXX♥♥♥♥xXXX♥________ _________XXXX♥♥♥♥♥♥XXXX________ ________XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX________ _______XXXX__♥♥♥♥♥__XXXX_______ ______XXXX____♥♥♥____XXXX______ _____XXXX______♥______XXXXx____ ___XXXXx____L.O.V.E____xXXXX___ ________________________________,

6.I ♥ U


............................................. ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ............................................. .......*I♥U*..............*I♥U*....... ...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*.... .*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*.. .*I♥U*.........*I♥U*........*I♥U*.. ..*I♥U*........................*I♥U*.. ...*I♥U*......................*I♥U*... ....*I♥U*....................*I♥U*.... ......*I♥U*................*I♥U*...... ........*I♥U*............*I♥U*........ ...........*I♥U*......*I♥U*........... ..............*I♥U**I♥U*.............. ..................*I♥U*.................. ............................................ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ ..............*I♥U**I♥U*............. ..........................................,


7. chú bé may mắn
_____________________________ ________((`'-""```""-'`))________ ________)____-____-__(_______ ________/___(o___o)__\________ ________\____( 0 )____/________ __________'-.._'='_..-'_________ ______/`;♥'♥'♥.---.♥'♥'♥;`\______ ______\_))____'♥'____((_/______ _______♥.___happy__.♥_________ ________'♥._________.♥'________ ________/_'♥._____.♥'_\________ ________\__\'♥. .♥'/__/________ ______(((___)_'♥'_(___)))______


8. bong bóng trái tim_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____________________ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________________ __♥♥♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥________________ _♥♥♥♥♥๑๑๑*¥øu*๑๑๑๑♥♥♥♥______________ ♥♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥๑๑๑๑♥♥♥♥_______ ♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥___ ♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑*j§*๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥ __♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥ ___♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑*Mÿ*๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥ ____♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥♥_ ______♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑*£øv€*๑๑♥♥♥♥♥♥♥__ _______♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥____ ________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥______ _________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥________ __________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥__________ ___________♥♥♥♥๑๑๑๑♥♥♥♥♥____________ ____________♥♥♥♥๑๑♥♥♥♥______________ _____________♥♥♥♥♥♥_________________ ______________♥♥♥___________________ _______________♥____________________ ______________¤_____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________ __________________¤_________________ _________________¤__________________ ________________¤___________________ _______________¤____________________ ______________¤_____________________ ______________¤_____________________ _______________¤____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________


9.--------------------------------------------------------------------------------

Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ ................................................. ....*Love**Love*.......................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... ....*Love**Love*.......................... ................................................. *Love*............*Love*.................. ..*Love*........*Love*.................... ....*Love*....*Love*...................... ......*Love**Love*........................ .........**Love**.......................... ...........*Love*............................ ............................................. *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love**Love*................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*.......................

10.
__$$$$$________________$$$$$ __$$$$$$______________$$$$$$ ___$$$$$$$___________$$$$$$$ _____$$$$$$$$_______$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$_____$$$$$$$ ________$$$$$$$$____$$$$$$$ _________$$$$$$$$$__$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$ ________$$$$$$$$$$$$$$$$ _______$$$___$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$

11. Thêm một nốt nữa nè
____________###_##_____________ __________###____##____________ ________###____###_#__________ ______###____###___##_________ ____###____###______##________ __###____###_________##_______ _##____###____________##______ ##____###______________##_____ _##_###_________________##____ __###____________________##____ ___##_____________________##____ ____##____________________###__ _____##__________________##### ______##_______________####### _______##_____________######## ________##___________######### _________##_________########## _________###________######### _______######_______######## _____########________#####__ ____#########________________ ___##########________________ __##########_________________ __#########__________________

12.
...............____................ *..........='&........'=.......you... *......./..................\....are.. *......:...♥.......♥.......;...so.... *.....O......C_...........O...sweet.. *......:....................;........ *.......\......U........../.......... *........`=.______.='.....from...ღ.... *........../.`"""""`\.........ILU....... *........./.....,......\....ღ........... *......../.|/\/\/\..._\.............. *...be.my|/\/\/\.\_valentine......... *..........|________|................ *..........__\_.|_./__............... *........|_____|_____|.......ღ........

Thêm một số kiểu dùng riêng cho IE nè FF sài ko đc ^^!

13.
.. ................/'"')Chỉ...... ...............,/¯../Tay.... .............../..../Lên........ ............../..../Trời........ ......../´¯/'...'/´¯¯`·¸Hận......... ....../'/.../..../..../¨¯\Đời............. .....('(...´...´..¯~/'...')Vô....... ......\...Mắt Buồn..../Đối......... .......\'...\........_.·´.................. ........\............(.......... .........\............\...............Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.•Không cần ai an ủi, vỗ về.•Cho nỗi buồn như là giọt nước.•Lăn xuống má, và trôi đi .•Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .•Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .•Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .•Như là một nỗi tủi thân .•Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .•Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.•Những va đập in lên màu mắt .•Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.•Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .•Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .•Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .•Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được.••••............................. ............ Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.•Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.•Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Người có buồn bởi thay đổi trong ta.•Như mùa đông không bao giờ đến nữa.•Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.•Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng.•Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười.•Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.•Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.•Ta không khóc như mùa đông không khóc.•Có ai mang những nỗi nhớ một thời.•Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.•Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Lệ của người liệu có chảy hay thôi ???*................____................ *..........='&........'=.......you... *......./..................\....are.. *......:...♥.......♥.......;...so.... *.....O......C_...........O...sweet.. *......:....................;........ *.......\......U........../.......... *........`=.______.='.....from...ღ.... *........../.`"""""`\.........ILU....... *........./.....,......\....ღ........... *......../.|/\/\/\..._\.............. *...be.my|/\/\/\.\_valentine......... *..........|________|................ *..........__\_.|_./__............... *........|_____|_____|.......ღ........

14.
cẬu Oy hAy lÀ bÂy h` tỚ vÀ cẬu ThỬ iÊu NhAu NhÉ ... Ơ hAy tỚ vÀ cẬu Iu NhAu Á...Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu vÀo lÒnG vÀ nÓi ChO cẬu pÍt rẰnG tỚ iÊu cẬu NhÌu lẮm .... cẬu Oy hAy lÀ bÂy jỜ tỚ vÀ cẬu nẮm tAy NhAu NhÉ ... Ơ hAy tỚ vÀ cẬu sẼ nẮm tAy NhAu Á... Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu vÀo lÒnG KhẼ nẮm lẤy bÀn tAy cẬu vÀ nÓi ChO cẬu pÍt rẰnG...tỚ iÊu cẬu NhÌu lẮm ....cẬu Oy hAy lÀ bÂy jỜ tỚ vÀ cẬu hUn NhAu NhÉ...Ơ hAy tỚ vÀ cẬu sẼ hUn NhAu Á... Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu ThẬt ChẶt vÀo TrAo ChO cẬu nỤ hÔn Đầu TiÊn kŨa tỚ :" ..ChỤt..ChỤt..:" .. vÀ tỚ sẼ nÓi ChO kẢ ThẾ jỚi nỲ pÍt rẰnG tỚ Iêu cẬu vÔ đỐi......NhƯnG rÒy...cẬu Oy hAy lÀ bÂy jỜ tỚ vÀ cẬu BrEaK nÁ ....sAo kƠ..tỚ vÀ cẬu sẼ ChIa tAy Á....hÔnG tỚ hÔnG tIn...Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu lẦn cUốI vÀ nÓi vỚi cẬu rẰnG...sOzzY...I'm sO sOzzY...vÌ bÂy zỜ tỚ đà wÊn cẬu mẤt rÒy...Đó Chỉ Là Qá Khứ...1 Qá Khứ Tồi Tàn ! [cOmpOsEd bY pApY] _______________Z_ZZ__Z_____ZZZZZZ ______________ZZZ____Z______Z____ZZZ ______________Z_____Z________Z______ZZ _____________Z______Z________Z________ZZ ____________Z______Z______ZZZ___________ZZ ____ZZZ____Z_Z_Z___Z____ZZ________________Z ___Z___ZZZZ__Z_Z__ZZZZZZ___________________Z ___Z____Z___________________________________Z ___Z____Z___________________________________Z ___Z_ZZ__Z__________________________________Z ___Z_Z___Z__________________________________Z_Z_Z ___Z_____Z__________________________________ZZ_Z_Z ____Z____Z_ZZZZZ____________________________Z ____ZZZZZZZ____Z____________________________Z ________ZZ__________________________________Z _________ZZ_________________________________Z _________ZZ________________Z_____Z__________Z __________ZZ_______________Z______Z________Z ___________ZZ______Z_______Z_______ZZ_____Z _____________ZZ_____Z______Z________ZZZZ___Z _______________ZZZZZZZ_____ZZZZZZZZZ___Z___Z _________________Z____Z___ZZ_____Z_____Z___Z _________________Z___ZZ___Z_____Z_____Z____Z ________________Z_Z_Z_Z___Z____Z_Z___Z____ZZ ________________ZZZZ__Z_Z_Z___ZZZ___ZZ____Z _______________________ZZZ_______ZZZZZZZZZ

15.
________________________________________ . ____##########*________________________ __*##############______________________ __################_____________________ _##################_________**##*______ __##################_____*##########___ __##################___*#############__ ___#################*_###############*_ ____#################################*_ ______###############################__ _______#############################=__ ________=##########################____ __________########################_____ ___________*####################=______ ____________*##################________ _____________*###############__________ _______________#############___________ ________________##########_____________ ________________=#######*______________ _________________######________________ __________________####_________________ __________________###__________________ _________________________ ______LOVE*LOVE________LOVE***LOVE _____ _____LOVE****LOVE_____LOVE*****LOVE ____ _____LOVE******LOVE___LOVE*****LOVE ____ _____LOVE*******LOVE_LOVE******LOVE ____ ______LOVE*********LOVE*******LOVE _____ _______LOVE******************LOVE ______ _________LOVE***************LOVE _______ ____________LOVE***********LOVE ________ _______________LOVE******LOVE __________ _________________LOVE**LOVE ____________ __________________LOVELOVE _____________ ___________________**E** _______________ ___________________**** ________________ ___________________** __________________ ___________________* _________________________ __XXXXX________________XXXXX___ ____XXXX♥♥___________♥♥XXXX____ ____♥XXXX♥♥♥♥_____♥♥♥XXXX♥_____ ___♥♥♥XXXX♥♥♥♥_♥♥♥♥XXXX♥� �♥♥____ ___♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX♥♥ ♥♥♥____ ___♥♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥ ♥♥♥____ ____♥♥♥♥♥♥XXXX♥XXXX♥♥♥♥♥� �♥♥____ _____♥♥♥♥♥♥♥xXXXXXx♥♥♥♥♥� �♥_____ ______♥♥♥♥♥♥XXXXXXXx♥♥♥♥♥___ ___ _______♥♥♥♥xXXX♥♥XXXX♥♥♥_______ _________♥XXXX♥♥♥♥xXXX♥________ _________XXXX♥♥♥♥♥♥XXXX________ ________XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX________ ________XXXX_♥♥♥♥♥__XXXX_______ _______XXXX___♥♥♥____XXXX______ ______XXXX_____♥______XXXXx____ ____XXXXx____L.O.V.E___xXXXX___,

16.
______♥_____♥____♥____♥__♥♥♥____ ___♥♥_♥______♥__♥______♥____♥___ _♥______♥_____♥_♥____________♥__ _♥_____________♥♥____________♥__ __♥_____________♥___________♥___ ____♥_____________________♥_____ _______♥♥______________♥♥♥♥♥____ _____♥_______________________♥__ ___♥__________________________♥_ __♥___________________________♥_ __♥_____________♥_______♥_♥♥♥___ ___♥____♥_______♥♥_______♥______ _____♥♥_♥_______♥♥♥______♥______ ________♥______♥_♥♥_♥♥♥♥________ _________♥____♥__♥♥_____________ __________♥♥♥___♥♥♥_____________ _______________♥♥♥♥_____________ ____0000000000______0000000000_____ __000________000__000________000___ _000___________0000___________000__ 000_____________00_____________000_ 000____________________________000_ 000___________THANKS__________000_ _000____________FOR___________000__ __000__________BEING_________000___ ___000__________MY_________000____ _____000______FRIEND______000______ _______000______________000________ _________000__________000__________ ____________000____000_____________ ____0000000000______0000000000_____ __000________000__000________000___ _000___________0000___________000__ 000_____________00_____________000_ 000____________________________000_ 000___________THANKS__________000_ _000____________FOR___________000__ __000__________BEING_________000___ ___000__________MY_________000____ _____000______FRIEND______000______ _______000______________000________ _________000__________000__________ ____________000____000______________ ____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*___ ___*yeu*________*MISS_U*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ _________________000__________________ ________________00_00_________________ _______________00___00________________ ______________00_____00_______________ _____________00_______00______________ ____________00_________00_____________ 00000000000____*A*____00000000000000__ _00_____________*BIG*_____________00__ ___00__________*STARZ*__________00____ _____00_________*FOR*_________00______ _______00________*A*________00________ _________00____*GREAT*____00__________ ________00_____*FRIEND*_____00________ _______00________0000________00_______ ______00_______00____00_______00______ _____00_____00__________00_____00_____ ____00___00________________00___00____ ___00__00____________________00__00___ __00_00________________________00_00__ _0000____________________________0000_ 000________________________________000

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

thay đổi nội dung bởi: h0ab4^'ttu*?, 04-06-2008 lúc 02:55 AM. Lý do: dễ nhìn hơn
congchua_caoquy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
120 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của congchua_caoquy vì cảm thấy "rất là hay":
(¯*•,ߪߥ—Ǫñd¥,•*¯), 1bauvat, 1coithienthu, 1_9_9_7, anny_candy, †™¶–¶arµ–綖¶añ™†, †nh0cpr0†, ™¶«µ†€…ßøø™, ™HyVọng™, Ñhø¶«, ¯¶•♥ßë Ñhöç♥•¶¯, ¯¶¯ª†ä, b4d_girl_styl3_9x, baby_cute_dethuong, BaBy_Freet, baby_iloveyou123, Baby_LoveMouse1925, backheress, Bambi_Lonely, banhkhoai, bepink, be_thụy, Bongdaitieuthu, byebyerainie, caµchµnho, CaT_13a13y2, cauut_q12, chuotcon@, cobekieuki2504, cohongbg, conheomongto, cRaZy_1102, cristianot, cuem_dien, dautaykute, Dốt Nét, di innova xai nokia, DT_Boy_D.1, dungdung23, Dzịt_iyu_kòy, ecngu, fruits_candy_203, giang ga, hehe, hEo kOn -dOg? -dAk?, hoa_tuyet_trang_2803, hyaku_so, JanSaker_alone, jinna, kemcay, Kent89, kid_124, kikio2008, koolpoy1996, koupolo, kumxjnhpr0, kuncononline, kynlovely, lavanteo, linh_love_hero, liokingvt, love_255honey, ls_meo, luckyevil2211, Luck[y]Star, m4jchU42510, marhuynh, Mavericks, melodylove_2304, meocon93, MeoMony, modzinh, ngocchau2505, ngoc_2410, nh0c k3r0py, Nh0ckSh0ckKut3, nhen_khong_lo, nhoc Trang, nhoc_po, Nhox Kon Lonely, nhungng0c, nothing_is_forever, novemberock, nvthaomy, o0oBillyo0o, Osirisa, p3juanh, p3ruac0n, p3shinyon96, p3_ch4nh_dn, p3_He0_KuT3, peheobong15, pekem14, pe_luv_xynh, saobanglanhgia_iu_ox, shock_boy989, simple love, smallxjkxjk_94, smile of wind, summer_fashion_113, sweetdream_blue, tao' do~, teengirllovely_missumuch, the_end1410, tiểuthư, tranminhquoc, truongan1990, tsukusha, tung_nx253, tuone0721, tu_than_song_lai_007, ubbno0, vulinh33, wedlife, xAngelSmilex, zÜn_[ß], ZzThaoVyzZ, [n]Hok_d{Z}Y, [P]jsc[K], _Gunn_
Unread 27-01-2008, 01:14 AM   #2
Default

thank nhá cóa gì pos thêm nha
keoxjnh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của keoxjnh vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 27-01-2008, 01:47 PM   #3
Default

cái ni` post rui` ma`
miệng cố cười mà sao tim vẫn khóc
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


.........con bé ngốc giả dối vẫn là em........
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
gautruc_xinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 28-01-2008, 09:46 AM   #4
Default

ua? sao to*' hok~ thý kai chu*~ nạ` za?" Current Location"
vanvietviet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 28-01-2008, 01:12 PM   #5
Default

thank nà
W.A.OTo view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


muốn được yêu thương
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
nhoc Trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks nhoc Trang về bài viết hay này:
Unread 28-01-2008, 05:15 PM   #6
Default

cảm ơn rất nhiều

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Xấu trai đừng có hận đời
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Ở đời phải có vài thằng xấu hơn
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Xấu trai đừng có cô đơn
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

:k48Con girl cần Giống chứ cần gì đẹp trai
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
†ûän äÑh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 28-01-2008, 07:12 PM   #7
Default

bai` ne` hay fết,cái ne` mình chưa bít,thank nha
ah` có cái mới nhớ post thêm nha
[php]You may only be one person to the world but you may be the world to one person.[/php]


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
killyouorkissme vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 30-01-2008, 03:42 PM   #8
Default

cám ơn nha
good_bye vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 30-01-2008, 11:07 PM   #9
Default

thx nha bạn
nhok_bjly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 31-01-2008, 11:09 PM   #10
Default

sao kì wá..trong mục báic ìno blog mình ko có cái current location nào hết..bạn chỉ mình với.......
nhok_break vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của nhok_break vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 03:12 PM. Theo múi giờ GMT +8.