Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 20-04-2008, 08:42 PM   #1
Default Toán hình học lớp 7

Giúp em bài này
Cho tam giác ABC có trung tuyến AM, đường cao AH. Trên tia AH lấy điểm E sao cho AH = HE. Trên tia Am lấy điểm D sao cho AM = MD. Chứng minh:
a/ Tam giác AMC = tam giác DMB
b/AB//CD?
c/ AB= BE?
Hjz!!! Ai có lòng hảo tâm thì giúp em bài này, em đọc wài mà chả hỉu jì hết, giúp em nha, em sắp thi ùi, hjz

♥ love BigBang ♥
♥ GD.TOP.TeaYang.SeungRi.DeaSung ♥

I ♥ GD

i'm VIP + BJs + B2uty :'x
saobanglanhgia_iu_ox vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 20-04-2008, 10:02 PM   #2