Ðiều Chỉnh
Unread 08-10-2008, 12:11 PM   #1
Default K-Lite Mega Codec Pack - Xem tất cả các định dạng video & audio

K-Lite Mega Codec Pack

Code:
http://www.free-codecs.com/K_Lite_Mega_Codec_Pack_download.htm
K-Lite Mega Codec Pack là một bộ sưu tập của hầu hết các bộ mã và các công cụ liên quan. Codec nói ngắn gọn là dùng để nén và giải nén. Gói này bao gồm các codec cho hầu hết các hình thức nén như Divx và Xvid và các loại kém thông dụng khác nhưng có thể còn cần đến codec, cần để mã hóa và giả mã (chơi) các audio và video.

K-Lite Mega Codec Pack bạn có thể chơi đến 99% tất cả các loại phim mà bạn download từ Internet.

K-Lite Mega Codec Pack bao gồm K-Lite Codec Pack Full, Media Player Classic, Bsplayer và sự hỗ trợ của Smacker và bộ giải mã Monkey's Audio DirectShow.


Features of K-Lite K-Lite Mega Codec Pack 5.1.0
• Player:
- Media Player Classic Home Cinema [version 1.2.1008.0]
- Media Player Classic [version 6.4.9.1 rev. 99]

• ffdshow:
- ffdshow [revision 2925]
- ffdshow VFW interface
- extra plugins

• DirectShow video decoding filters:
- XviD [version 1.2.1]
- DivX [version 6.8.5]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.4.0.205]
- MPEG-2 (Gabest) [version 1.0.0.4]

• DirectShow audio decoding filters:
- AC3/DTS/LPCM (AC3Filter) [version 1.51a]
- Vorbis (CoreVorbis) [version 1.1.0.79]
- AAC (MONOGRAM) [version 0.9.6.0]

• DirectShow audio parsers:
- FLAC (madFLAC) [version 1.8]
- WavPack (CoreWavPack) [version 1.1.1]
- MusePack (MONOGRAM) [version 0.9.2.0 | 0.4.0.0]
- Monkey's Audio [version 1.0.0.0]
- OptimFROG (RadLight) [version 1.0.0.1]
- AMR (MONOGRAM) [version 1.0.1.0]
- DC-Bass Source [version 1.2.0]
- AC3/DTS Source (AC3File) [version 0.5b]

• DirectShow source filters:
- AVI splitter (Gabest) [version 1.0.0.9]
- AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.9.42.1]
- MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.9.42.1]
- MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.5]
- Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.9.42.1]
- Matroska splitter (Gabest) [version 1.0.3.1]
- Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.9.42.1]
- Ogg splitter (Gabest) [version 1.2.997.0]
- MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.2.1020.0]
- MPEG PS/TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.9.42.1]
- FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.5]
- CDXA Reader (Gabest) [version 1.0.0.2]

• DirectShow subtitle filter:
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.39.5.1]
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.33]

• Other filters:
- Haali Video Renderer [version 1.9.42.1]

• VFW video codecs:
- XviD [version 1.2.1]
- DivX [version 6.8.5]
- x264 [revision 1115]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- Intel Indeo 4 [version 4.51.16.2]
- Intel Indeo 5 [version 5.2562.15.54]
- Intel I.263 [version 2.55.1.16]
- huffyuv [version 2.1.1 CCE Patch 0.2.5]
- YV12 (Helix) [version 1.2]

• ACM audio codecs:
- MP3 (Fraunhofer) [version 3.4.0.0]
- MP3 (LAME) [version 3.98.2]
- AC3ACM [version 1.4]
- Vorbis [version 0.0.3.6]
- DivX; Audio [version 4.2.0.0]

• Real Alternative:
- RealMedia codecs [version 6.0.14.895]
- RealMedia plugin for Internet Explorer
- RealMedia plugin for Firefox/Mozilla/Netscape/Opera/Chrome
- RealMedia DirectShow splitter [version 1.0.1.2]

• Tools:
- Codec Tweak Tool [version 2.5.1]
- GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
- MediaInfo Lite [version 0.7.14]
- VobSubStrip [version 0.11]
- GraphStudio [version 0.3.1.0]
- Haali Muxer
- FourCC Changer
- Bitrate CalculatorChanges from K-Lite Mega Codec Pack 5.0.5 to K-Lite Mega Codec Pack 5.1.0
- Updated ffdshow to revision 3054
- Updated AC3Filter to version 1.62b
- Updated AC3File to version 0.7b
- Updated FLV splitter to version 1.2.1207.0
- Updated Gabest MPEG splitter to version 1.2.1207.0
- Updated x264VFW to revision 1195
- Updated MediaInfo Lite to version 0.7.20
- Added more file association options for audio file types
- Minor changes

Important Note:

- The K-Lite Mega Codec Pack works only on Windows 2000/XP/2003/Vista.
-----------------------------K-Lite Codec Pack Full

Code:
http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm
Với Windows media player có sẵn do Microsoft cung cấp thì bạn ko thể xem được hết tất cả các định dạng phim, nhưng khi cài xong K-lite Codec Pack bạn sẽ có thể xem được tất cả các định dạng phim thông dụng qua Media Player Classic của chương trình: *.mov, *.flv, *.rm, *.rmvb, *.mkv,*.avi, *.swf, *.wmv,*.mpg....

K-Lite Codec Pack là tập hợp các bộ mã hóa/giải mã và các công cụ liên quan. Các bộ mã hóa/giải mã cần thiết cho việc mã hóa và/hay giải mã (chơi) các định dạng phim. K-Lite Codec Pack được thiết kế để trở thành một giải pháp thân thiện cho việc xem mọi định dạng phim. Với K-Lite Codec Pack bạn sẽ có thể chơi 99% các định dạng phim tải về từ internet.

K-Lite Codec Pack bao gồm 3 phiên bản:

* K-Lite Codec Pack Basic chỉ bao gồm các công cụ cần thiết nhất. Bộ công cụ chứa mọi thứ bạn cần để xem mọi định dạng thông dụng. Bộ công cụ dung lượng nhỏ vừa đủ để vừa trên một đĩa mềm. Cũng như rất phù hợp để tích hợp vào đĩa phim CD.

* K-Lite Codec Pack Standard bao gồm mọi thứ bạn cần để xem mọi định dạng thông dụng nhất. Gói công cụ đủ dùng cho người dùng thông thường

* K-Lite Codec Pack Full bao gồm nhiều bộ mã hóa/giải mã hơn nữa. Bộ này cũng hỗ trợ mã hóa nhiều định dạng đa dạng. Phù hợp cho người dùng kinh nghiệm hay những người muốn thực hiện những tác vụ mã hóa riêng.

Features of K-Lite Codec Pack 5.1.0 FULL
• Player :
- Media Player Classic [version 6.4.9.1 rev. 98]
- Media Player Classic Home Cinema [version 1.2.1005.0]

• FFDShow :
- ffdshow [revision 3018]
- ffdshow VFW interface
- extra plugins

• DirectShow video filters :
- XviD [version 1.2.0 build 2008-01-10]
- DivX [version 6.8.5]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.1.0.1608]
- MPEG-2 (Gabest) [version 1.0.0.4]
- MPEG-1 (MainConcept) [version 1.0.0.78]

• DirectShow audio decoding filters:
- AC3/DTS/LPCM/MP1/MP2 (AC3Filter) [version 1.51a]
- Vorbis (CoreVorbis) [version 1.1.0.79]
- AAC (MONOGRAM) [version 0.9.5.0]

• DirectShow audio parsers:
- MusePack (MONOGRAM) [version 0.9.1.2 | 0.3.1.2]
- WavPack (CoreWavPack) [version 1.1.1]
- FLAC (madFLAC) [version 1.8]
- Monkey's Audio (DCoder) [version 1.0]
- OptimFROG (RadLight) [version 1.0.0.1]
- DC-Bass Source [version 1.2.0]
- AC3/DTS Source (AC3File) [version 0.5b]
- AMR (MONOGRAM) [version 1.0.1.0]

• DirectShow source filters:
- AVI splitter (Gabest) [version 1.0.0.9]
- AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- Matroska splitter (Gabest) [version 1.0.3.0]
- Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- Ogg splitter (Gabest) [version 1.0.0.1]
- MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.2.1020.0]
- MPEG PS/TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.5]
- CDXA Reader (Gabest) [version 1.0.0.2]

• DirectShow subtitle filter:
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.39.5.2]
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.33]

• Other filters:
- Haali Video Renderer [version 1.9.42.1]

• VFW video codecs:
- XviD [version 1.2.0 build 2008-01-10]
- DivX [version 6.8.5]
- x264 [revision 1114]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- Intel Indeo 4 [version 4.51.16.2]
- Intel Indeo 5 [version 5.2562.15.54]
- Intel I.263 [version 2.55.1.16]
- huffyuv [version 2.1.1 CCE Patch 0.2.5]
- YV12 (Helix) [version 1.2]

• ACM audio codecs:
- MP3 (Fraunhofer) [version 3.4.0.0]
- MP3 (LAME) [version 3.98.2]
- AC3ACM [version 1.4]
- Vorbis [version 0.0.3.6]
- DivX; Audio [version 4.2.0.0]

• Tools:
- Codec Tweak Tool [version 2.5.3]
- GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
- MediaInfo Lite [version 0.7.14]
- VobSubStrip [version 0.11]
- GraphStudio [0.2.9.0]
- Haali Muxer
- FourCC Changer
- Bitrate CalculatorChanges from K-Lite Codec Pack 5.0.5 FULL to K-Lite Codec Pack 5.1.0 FULL
- Updated ffdshow to revision 3065
- Updated Cyberlink MPEG-2 decoder to version 8.4.0.615
- Updated AC3Filter to version 1.63b
- Updated Codec tweak Tool to version 3.1.0
- Removed DivX decoder. Be aware that ffdshow was already being used by default for decoding DivX video. So nothing has changed with regard to playback.
- Removed DivX encoder
- Removed VP6 encoder
- KLCP MEGA still contains the above removed components in case you need/want them.
- New set of file type icons for Media Player Classic
- Fixed file properties Explorer tab of Haali shell extension
- Minor changesImportant Note:

- The K-Lite works only on Windows 2000/XP/2003/Vista.

Nếu có những định dạng Multimedia nào ko xem được bạn có thể vào đây để tải về codec thích hợp
Code:
www.free-codecs.com

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

thay đổi nội dung bởi: stinky1989, 26-12-2009 lúc 02:04 PM.
stinky1989 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 24-03-2010, 02:42 AM   #2
Default

K-Lite Codec Pack 5.8 full

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

♥Sailormoon♥girl♥IT♥ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của ♥Sailormoon♥girl♥IT♥ vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 26-03-2010, 11:45 AM   #3
Default

phần mêm trên rất hữu ích... nhưng ko hiểu sao đôi khi mình down video trên youtube hoặc trên mạng về thì ko xem đc... nó báo : Can't renting file...
không hiểu nỗi nữa lun, anh chủ topic biết thì chỉ giùm với
còn đầy là 1 link nữa bản 5.83, anh em muốn thì down về dùng nè
shareflare.net/download/8982.8c3f98b3c40a9830cad606c3f/K_Lite_Codec_Pack_583_Mega.exe.html
Tôi không thể đếm được có bao nhiu ngôi sao trên bầu trời......Tôi không thể đếm được có bao nhiu ngôi sao đã khắc sâu trong lòng tôi....Một ngôi sao la kí ức.......Một ngôi sao là tình bạn.......Một ngôi sao là tình yêu........Một ngôi sao là sự cô đơn....Một ngôi sao là sự ao ước...
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Y!M: bread_159
Bread159 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Bread159 về bài viết hay này:
Unread 26-05-2010, 01:31 AM   #4
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Bread159 View Post
phần mêm trên rất hữu ích... nhưng ko hiểu sao đôi khi mình down video trên youtube hoặc trên mạng về thì ko xem đc... nó báo : Can't renting file...
không hiểu nỗi nữa lun, anh chủ topic biết thì chỉ giùm với
còn đầy là 1 link nữa bản 5.83, anh em muốn thì down về dùng nè
shareflare.net/download/8982.8c3f98b3c40a9830cad606c3f/K_Lite_Codec_Pack_583_Mega.exe.html
Phải down file FLV về và dùng MPC để chạy thì mới được

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

Điều khiển máy tính từ xa để :
^_Xem phim, nghe nhạc thoải mái trên giường
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

*_$ Thỉnh thoảng cầm đi lòe thiên hạ
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

hè hè....Link tham khảo nhé:

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
catsini vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-05-2010, 04:44 PM   #5
Default

Sao không xem được rvmb thế

Kut3No1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 27-05-2010, 08:38 AM   #6
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Kut3No1 View Post
Sao không xem được rvmb thế
K-lite Mega CodecPack mới xem được bạn ah

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

♥Sailormoon♥girl♥IT♥ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-06-2010, 01:02 PM   #7
Default

Cái này ra bản mới liên tục nhỉ, down mệt người

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
mr_nang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 21-06-2010, 03:00 PM   #8
Default

có K-Lite Codec Pack Full 5.90 nè...mã hóa để xem phim kèm phụ đề(tùy chỉnh màu chữ phụ đề luôn)
http://shareflare.net/download/64343..._Full.exe.html

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
catu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks catu về bài viết hay này:
Unread 08-08-2010, 04:06 PM   #9
Default

Trích:
Nguyên văn bởi DANHGUI View Post
phai ko ai gup voi
giúp gì mà giúp
có hỏi câu nào đâu mà giúp với chả giếc
( 3' spam 4 bài) nể bác này lun
sorry nothing to do here
wetherzad vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-08-2010, 08:37 PM   #10
Default K-Lite Codec Pack Basic/ Standard/ Full/ Mega 6.3.0 (13/08/2010)

K-Lite Codec Pack Basic/ Standard/ Full/ Mega 6.3.0

K-Lite Codec Pack là tập hợp các bộ mã hóa/giải mã và các công cụ liên quan. Các bộ mã hóa/giải mã cần thiết cho việc mã hóa và/hay giải mã (chơi) các định dạng phim.

K-Lite Codec Pack được thiết kế để trở thành một giải pháp thân thiện cho việc xem mọi định dạng phim.
Với K-Lite Codec Pack bạn sẽ có thể chơi 99% các định dạng phim tải về từ internet.

K-Lite Codec Pack bao gồm 05 phiên bản:

* K-Lite Codec Pack Basic chỉ bao gồm các công cụ cần thiết nhất. Bộ công cụ chứa mọi thứ bạn cần để xem mọi định dạng thông dụng. Bộ công cụ dung lượng nhỏ vừa đủ để vừa trên một đĩa mềm. Cũng như rất phù hợp để tích hợp vào đĩa phim CD.
* K-Lite Codec Pack Standard bao gồm mọi thứ bạn cần để xem mọi định dạng thông dụng nhất. Gói công cụ đủ dùng cho người dùng thông thường
* K-Lite Codec Pack Corporate phù hợp cho từng môi trường riêng biệt
* K-Lite Codec Pack Full bao gồm nhiều bộ mã hóa/giải mã hơn nữa. Bộ này cũng hỗ trợ mã hóa nhiều định dạng đa dạng. Phù hợp cho người dùng kinh nghiệm hay những người muốn thực hiện những tác vụ mã hóa riêng.
* K-Lite Mega Codec Pack bao gồm đầy đủ nhất mọi công cụ để bạn có thể xem được tất cả mọi định dạng.


K-Lite Codec Pack hiện có thể cài đặt trên các HĐH sau: 2003/2008/XP/Vista/Windows 7


ღ♥ღHieuღ♥ღ--£uv--ღ♥ღ????ღ♥ღ

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


Kon yêu ta đó
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


hunter29 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hunter29 vì cảm thấy "rất là hay":
 

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 07:27 AM. Theo múi giờ GMT +8.