Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 18-11-2008, 01:19 PM   #1
Talking Tổng hợp các link donwload game nhập vai luyện lv (RPG) cực khủng nè

Sau đây mình sẽ giới thịu cho các ấy nhừng game nhập vai luyện lever hay nhất
1. Fate (game cũ mà hay)




Link Direct

http://download.wildgames.com/wildga...dband-drm3.exe

Or

http://rapidshare.com/files/126247184/destiny.part1.rar
http://rapidshare.com/files/126135510/destiny.part2.rar

Crack nè

http://www.mediafire.com/?0y5vmqz1a14

2. Silver Fall (cực hay không thể bỏ wa nhưng khá nặng ổ cứng 10 GB)


Link RS

http://rapidshare.com/files/11195238...dek.part01.rar
http://rapidshare.com/files/11195304...dek.part02.rar
http://rapidshare.com/files/11195381...dek.part03.rar
http://rapidshare.com/files/11195474...dek.part04.rar
http://rapidshare.com/files/11195562...dek.part05.rar
http://rapidshare.com/files/11195628...dek.part06.rar
http://rapidshare.com/files/11195694...dek.part07.rar
http://rapidshare.com/files/11195758...dek.part08.rar
http://rapidshare.com/files/11195831...dek.part09.rar
http://rapidshare.com/files/11195928...dek.part10.rar
http://rapidshare.com/files/11195989...dek.part11.rar
http://rapidshare.com/files/11196064...dek.part12.rar
http://rapidshare.com/files/11196131...dek.part13.rar
http://rapidshare.com/files/11196194...dek.part14.rar
http://rapidshare.com/files/11196253...dek.part15.rar
http://rapidshare.com/files/11196316...dek.part16.rar
http://rapidshare.com/files/11196404...dek.part17.rar
http://rapidshare.com/files/11196491...dek.part18.rar
http://rapidshare.com/files/11196578...dek.part19.rar
http://rapidshare.com/files/11196773...dek.part20.rar
http://rapidshare.com/files/11196849...dek.part21.rar
http://rapidshare.com/files/11196913...dek.part22.rar
http://rapidshare.com/files/11196979...dek.part23.rar
http://rapidshare.com/files/11197041...dek.part24.rar
http://rapidshare.com/files/11197102...dek.part25.rar
http://rapidshare.com/files/11197171...dek.part26.rar
http://rapidshare.com/files/11197388...dek.part27.rar
http://rapidshare.com/files/11197460...dek.part28.rar
http://rapidshare.com/files/11197520...dek.part29.rar
http://rapidshare.com/files/11197581...dek.part30.rar
http://rapidshare.com/files/11197640...dek.part31.rar
http://rapidshare.com/files/11197699...dek.part32.rar
http://rapidshare.com/files/11197780...dek.part33.rar
http://rapidshare.com/files/11197851...dek.part34.rar
http://rapidshare.com/files/11197912...dek.part35.rar
http://rapidshare.com/files/11197982...dek.part36.rar
http://rapidshare.com/files/11198115...dek.part37.rar
http://rapidshare.com/files/11198387...dek.part38.rar
http://rapidshare.com/files/11198465...dek.part39.rar
http://rapidshare.com/files/11198533...dek.part40.rar
http://rapidshare.com/files/11198615...dek.part41.rar
http://rapidshare.com/files/11198683...dek.part42.rar
http://rapidshare.com/files/11198767...dek.part43.rar
http://rapidshare.com/files/11198833...dek.part44.rar
http://rapidshare.com/files/11199212...dek.part45.rar
http://rapidshare.com/files/11199319...dek.part46.rar
http://rapidshare.com/files/11199420...dek.part47.rar
http://rapidshare.com/files/11199783...dek.part48.rar
http://rapidshare.com/files/11199869...dek.part49.rar
http://rapidshare.com/files/11199960...dek.part50.rar
http://rapidshare.com/files/11200017...dek.part51.rar
http://rapidshare.com/files/11200075...dek.part52.rar
http://rapidshare.com/files/11200132...dek.part53.rar
http://rapidshare.com/files/11200271...dek.part54.rar
http://rapidshare.com/files/11200611...dek.part55.rar
http://rapidshare.com/files/11200674...dek.part56.rar
http://rapidshare.com/files/11200749...dek.part57.rar
http://rapidshare.com/files/11200811...dek.part58.rar
http://rapidshare.com/files/11200960...dek.part59.rar
http://rapidshare.com/files/11201066...dek.part60.rar
http://rapidshare.com/files/11201155...dek.part61.rar
http://rapidshare.com/files/11201522...dek.part62.rar
http://rapidshare.com/files/11201759...dek.part63.rar
http://rapidshare.com/files/11201851...dek.part64.rar
http://rapidshare.com/files/11201931...dek.part65.rar
http://rapidshare.com/files/11201992...dek.part66.rar
http://rapidshare.com/files/11202094...dek.part67.rar
http://rapidshare.com/files/11202333...dek.part68.rar
http://rapidshare.com/files/11202402...dek.part69.rar
http://rapidshare.com/files/11202471...dek.part70.rar
http://rapidshare.com/files/11202559...dek.part71.rar
http://rapidshare.com/files/11202641...dek.part72.rar
http://rapidshare.com/files/11202722...dek.part73.rar
http://rapidshare.com/files/11203106...dek.part74.rar
http://rapidshare.com/files/11203199...dek.part75.rar
http://rapidshare.com/files/11203307...dek.part76.rar
http://rapidshare.com/files/11203388...dek.part77.rar
http://rapidshare.com/files/11203475...dek.part78.rar
http://rapidshare.com/files/11203533...dek.part79.rar

3. Two World





cấu hình máy
2GHz CPU
512MB RAM
Windows Vista / XP
Graphics card with Shader 2.0 or higher
DirectX compatible sound card
DVD-ROM Drive
Keyboard and mouse

link dow nè
tất nha
Code:
http://rapidshare.com/files/32064247...wda.part43.rar
CD key: 1911-1911-1911-1911


4. Mage Knight: Apocalypse
(khá hay)






Code:
CD 1http://rapidshare.com/files/6279659/MKAC1_up_by_badanto.part08.rarhttp://rapidshare.com/files/6281255/MKAC1_up_by_badanto.part07.rarhttp://rapidshare.com/files/6281031/MKAC1_up_by_badanto.part06.rar http://rapidshare.com/files/6280806/...o.part01.rarCD 2http://rapidshare.com/files/6339321/MKAC2_up_by_badanto.part08.rarhttp://rapidshare.com/files/6342592/MKAC2_up_by_badanto.part07.rarhttp://rapidshare.com/files/6342163/MKAC2_up_by_badanto.part06.rarhttp://rapidshare.com/files/6341639/MKAC2_up_by_badanto.part05.rarhttp://rapidshare.com/files/6341183/MKAC2_up_by_badanto.part04.rarhttp://rapidshare.com/files/6340729/MKAC2_up_by_badanto.part03.rarhttp://rapidshare.com/files/6340286/MKAC2_up_by_badanto.part02.rarhttp://rapidshare.com/files/6339816/MKAC2_up_by_badanto.part01.rarCD 3http://rapidshare.com/files/6994132/MKAC3_up_by_badanto.part08.rarhttp://rapidshare.com/files/6997444/MKAC3_up_by_badanto.part07.rarhttp://rapidshare.com/files/6996965/MKAC3_up_by_badanto.part06.rarhttp://rapidshare.com/files/6996490/MKAC3_up_by_badanto.part05.rarhttp://rapidshare.com/files/6996098/MKAC3_up_by_badanto.part04.rarhttp://rapidshare.com/files/6995505/MKAC3_up_by_badanto.part03.rarhttp://rapidshare.com/files/6995082/MKAC3_up_by_badanto.part02.rarhttp://rapidshare.com/files/6994601/MKAC3_up_by_badanto.part01.rarCD 4http://rapidshare.com/files/6997976/MKAC4_up_by_badanto.part08.rarhttp://rapidshare.com/files/7036426/MKAC4_up_by_badanto.part07.rarhttp://rapidshare.com/files/7037872/MKAC4_up_by_badanto.part06.rarhttp://rapidshare.com/files/7037131/MKAC4_up_by_badanto.part05.rarhttp://rapidshare.com/files/7035641/MKAC4_up_by_badanto.part04.rarhttp://rapidshare.com/files/6999341/MKAC4_up_by_badanto.part03.rarhttp://rapidshare.com/files/6998908/MKAC4_up_by_badanto.part02.rarhttp://rapidshare.com/files/6998451/MKAC4_up_by_badanto.part01.rarCD 5http://rapidshare.com/files/7039125/MKAC5_up_by_badanto.part8.rarhttp://rapidshare.com/files/7044457/MKAC5_up_by_badanto.part7.rarhttp://rapidshare.com/files/7043768/MKAC5_up_by_badanto.part6.rarhttp://rapidshare.com/files/7042992/MKAC5_up_by_badanto.part5.rarhttp://rapidshare.com/files/7042215/MKAC5_up_by_badanto.part4.rarhttp://rapidshare.com/files/7041507/MKAC5_up_by_badanto.part3.rarhttp://rapidshare.com/files/7040736/MKAC5_up_by_badanto.part2.rarhttp://rapidshare.com/files/7039883/MKAC5_up_by_badanto.part1.rarCD 6http://rapidshare.com/files/7047687/MKAC6_up_by_badanto.part6.rarhttp://rapidshare.com/files/7047581/MKAC6_up_by_badanto.part5.rarhttp://rapidshare.com/files/7047016/MKAC6_up_by_badanto.part4.rarhttp://rapidshare.com/files/7046501/MKAC6_up_by_badanto.part3.rarhttp://rapidshare.com/files/7045939/MKAC6_up_by_badanto.part2.rarhttp://rapidshare.com/files/7045369/MKAC6_up_by_badanto.part1.rar
5. Call for Heroes Pompolic Wars





Thông tin về game


Code:
http://www.gamespot.com/pc/action/po...oes/index.html
Donwload

http://rapidshare.com/files/39717570...roes.part1.rar
http://rapidshare.com/files/39717599...roes.part2.rar
http://rapidshare.com/files/39717554...roes.part3.rar
http://rapidshare.com/files/39717546...roes.part4.rar
http://rapidshare.com/files/39717592...roes.part5.rar
http://rapidshare.com/files/39717551...roes.part6.rar
http://rapidshare.com/files/39717534...roes.part7.rar

6. Danw of Magic




Cái này đã RIP chỉ có 475 MB

Donwload

http://rapidshare.com/files/37201384...g.ic.part1.rar
http://rapidshare.com/files/37188689...g.ic.part2.rar
http://rapidshare.com/files/37195953...g.ic.part3.rar
http://rapidshare.com/files/37206503...g.ic.part4.rar
http://rapidshare.com/files/37186167...g.ic.part5.rar

hoặc link adrive

http://www.adrive.com/public/0050025...f97ed690e.html
http://www.adrive.com/public/016557d...dc4a86056.html
http://www.adrive.com/public/049a195...7fb30ad73.html
http://www.adrive.com/public/ed83b33...6a103c4c3.html
http://www.adrive.com/public/76dec47...50db8c21a.html
http://www.adrive.com/public/027641a...c15a12a34.html
http://www.adrive.com/public/9a34b37...4b0a54a03.html
http://www.adrive.com/public/7d47c0e...ad554880e.html
http://www.adrive.com/public/86e3b1a...38b063018.html
http://www.adrive.com/public/48036d8...dff88fc90.html
http://www.adrive.com/public/40fc7b8...737db4b8b.html
http://www.adrive.com/public/39eae6d...dbde214d9.html

password: Ob3lix

Lưu ý ai muốn dow game nhanh bằng link Rapidshare thì nên dow chương trình hộ trở dow nhanh như sau
share Rapid Hack
http://www.mediafire.com/?2ge4knyw0mg
Rapid Leecher
http://www.mediafire.com/?tijnn1d3exz
US Downloader
http://www.mediafire.com/?jzzzymmyk2g
__________________



Mỏi mắt quá
thanks thêm phát nữa cho công pót đi





***********************************************************
Legend Hand Of God (Quyền năng thần thanh)






Thông tin game tại: http://www.gamespot.com/pc/action/le...god/index.html

Donwload

http://rapidshare.com/files/13450958...hog.part01.rar
http://rapidshare.com/files/13451311...hog.part02.rar
http://rapidshare.com/files/13451667...hog.part03.rar
http://rapidshare.com/files/13452046...hog.part04.rar
http://rapidshare.com/files/13452403...hog.part05.rar
http://rapidshare.com/files/13452802...hog.part06.rar
http://rapidshare.com/files/13453165...hog.part07.rar
http://rapidshare.com/files/13453555...hog.part08.rar
http://rapidshare.com/files/13453935...hog.part09.rar
http://rapidshare.com/files/13454310...hog.part10.rar
http://rapidshare.com/files/13454662...hog.part11.rar
http://rapidshare.com/files/13455002...hog.part12.rar
http://rapidshare.com/files/13455372...hog.part13.rar
http://rapidshare.com/files/13455736...hog.part14.rar
http://rapidshare.com/files/13456259...hog.part15.rar
http://rapidshare.com/files/13456642...hog.part16.rar
http://rapidshare.com/files/13457029...hog.part17.rar
http://rapidshare.com/files/13457438...hog.part18.rar
http://rapidshare.com/files/13457840...hog.part19.rar
http://rapidshare.com/files/13458199...hog.part20.rar
http://rapidshare.com/files/13458574...hog.part21.rar
http://rapidshare.com/files/13459377...hog.part22.rar
http://rapidshare.com/files/13459750...hog.part23.rar
http://rapidshare.com/files/13460125...hog.part24.rar
http://rapidshare.com/files/13450645...hog.part25.rar

Pass: mcxlvii

Hoặc RS (200 MB)

http://rapidshare.com/files/13323207...hog.part01.rar
http://rapidshare.com/files/13323212...hog.part02.rar
http://rapidshare.com/files/13323212...hog.part03.rar
http://rapidshare.com/files/13323211...hog.part04.rar
http://rapidshare.com/files/13323212...hog.part05.rar
http://rapidshare.com/files/13323194...hog.part06.rar
http://rapidshare.com/files/13323198...hog.part07.rar
http://rapidshare.com/files/13323192...hog.part08.rar
http://rapidshare.com/files/13323198...hog.part09.rar
http://rapidshare.com/files/13323197...hog.part10.rar
http://rapidshare.com/files/13323194...hog.part11.rar
http://rapidshare.com/files/13323199...hog.part12.rar
http://rapidshare.com/files/13323093...hog.part13.rar

Pass: http://irfree.com
*****************************
. LOKI (Thần bóng đêm LOKI)



link donwload RS

http://rapidshare.com/files/65107912...wie.part01.rar
http://rapidshare.com/files/65109735...wie.part02.rar
http://rapidshare.com/files/65111626...wie.part03.rar
http://rapidshare.com/files/65113475...wie.part04.rar
http://rapidshare.com/files/65104939...wie.part05.rar
http://rapidshare.com/files/65115142...wie.part06.rar
http://rapidshare.com/files/65116858...wie.part07.rar
http://rapidshare.com/files/65118632...wie.part08.rar
http://rapidshare.com/files/65120491...wie.part09.rar
http://rapidshare.com/files/65122237...wie.part10.rar
http://rapidshare.com/files/65123877...wie.part11.rar
http://rapidshare.com/files/65125732...wie.part12.rar
http://rapidshare.com/files/65127657...wie.part13.rar
http://rapidshare.com/files/65129323...wie.part14.rar
http://rapidshare.com/files/65131075...wie.part15.rar
http://rapidshare.com/files/65133142...wie.part16.rar
http://rapidshare.com/files/65134931...wie.part17.rar
http://rapidshare.com/files/65136800...wie.part18.rar
http://rapidshare.com/files/65138870...wie.part19.rar
http://rapidshare.com/files/65143799...wie.part20.rar
http://rapidshare.com/files/65145456...wie.part21.rar
http://rapidshare.com/files/65147269...wie.part22.rar
http://rapidshare.com/files/65149120...wie.part23.rar
http://rapidshare.com/files/65150681...wie.part24.rar
http://rapidshare.com/files/65152305...wie.part25.rar
http://rapidshare.com/files/65153981...wie.part26.rar
http://rapidshare.com/files/65155722...wie.part27.rar
http://rapidshare.com/files/65157363...wie.part28.rar
http://rapidshare.com/files/65164812...wie.part29.rar
http://rapidshare.com/files/65166441...wie.part30.rar
http://rapidshare.com/files/65106036...wie.part31.rar
**************************************

. Titan Quest




Link Donwload RS

http://rapidshare.com/files/19425259/Titan.part01.rar
http://rapidshare.com/files/19425869/Titan.part02.rar
http://rapidshare.com/files/19426575/Titan.part03.rar
http://rapidshare.com/files/19427332/Titan.part04.rar
http://rapidshare.com/files/19427951/Titan.part05.rar
http://rapidshare.com/files/19428664/Titan.part06.rar
http://rapidshare.com/files/19429388/Titan.part07.rar
http://rapidshare.com/files/19430147/Titan.part08.rar
http://rapidshare.com/files/19432416/Titan.part09.rar
http://rapidshare.com/files/19433058/Titan.part10.rar
http://rapidshare.com/files/19433827/Titan.part11.rar
http://rapidshare.com/files/19434621/Titan.part12.rar
http://rapidshare.com/files/19435358/Titan.part13.rar
http://rapidshare.com/files/19436007/Titan.part14.rar
http://rapidshare.com/files/19436846/Titan.part15.rar
http://rapidshare.com/files/19437541/Titan.part16.rar
http://rapidshare.com/files/19438199/Titan.part17.rar
http://rapidshare.com/files/19438788/Titan.part18.rar
http://rapidshare.com/files/19439456/Titan.part19.rar
http://rapidshare.com/files/19440070/Titan.part20.rar
http://rapidshare.com/files/19440722/Titan.part21.rar
http://rapidshare.com/files/19441351/Titan.part22.rar
http://rapidshare.com/files/19441928/Titan.part23.rar
http://rapidshare.com/files/19442546/Titan.part24.rar
http://rapidshare.com/files/19443185/Titan.part25.rar
http://rapidshare.com/files/19443795/Titan.part26.rar
http://rapidshare.com/files/19444357/Titan.part27.rar
http://rapidshare.com/files/19444927/Titan.part28.rar
http://rapidshare.com/files/19445469/Titan.part29.rar
http://rapidshare.com/files/19445976/Titan.part30.rar
http://rapidshare.com/files/19446072/Titan.part31.rar
*********************************

. Titan Quest - Immortal Throne (bản mở rộng của Titan Quest)



Link Donwload RS

http://rapidshare.com/files/26412966...VCD.part01.rar
http://rapidshare.com/files/26413174...VCD.part02.rar
http://rapidshare.com/files/26413344...VCD.part03.rar
http://rapidshare.com/files/26413489...VCD.part04.rar
http://rapidshare.com/files/26413663...VCD.part05.rar
http://rapidshare.com/files/26413848...VCD.part06.rar
http://rapidshare.com/files/26414022...VCD.part07.rar
http://rapidshare.com/files/26414178...VCD.part08.rar
http://rapidshare.com/files/26414316...VCD.part09.rar
http://rapidshare.com/files/26414506...VCD.part10.rar
http://rapidshare.com/files/26414673...VCD.part11.rar
http://rapidshare.com/files/26414851...VCD.part12.rar
http://rapidshare.com/files/26414993...VCD.part13.rar
http://rapidshare.com/files/26415161...VCD.part14.rar
http://rapidshare.com/files/26415341...VCD.part15.rar
http://rapidshare.com/files/26415496...VCD.part16.rar
http://rapidshare.com/files/26415627...VCD.part17.rar
http://rapidshare.com/files/26415778...VCD.part18.rar
http://rapidshare.com/files/26415987...VCD.part19.rar
http://rapidshare.com/files/26416190...VCD.part20.rar
http://rapidshare.com/files/26416367...VCD.part21.rar
http://rapidshare.com/files/26416502...VCD.part22.rar

pass:
FiftyVCD_easywar.net


*********************
Prince of Qin (Hoàng tử nước Tần)

Link Torrent (Lứu ý bạn muốn dow link này thì phải có sẵn phần mềm donwload Torrent đấy nhé)

http://btjunkie.org/search?q=PRINCE+OF+QIN

Mirror

http://files.filefront.com/Prince+of.../fileinfo.html

Link khác

http://stealth.to/?id=lf1z96kt4bnrlfcg0w19ti8u1qic5o#

Hoặc

http://secured.in/download-123983-360b653a.html


Seal of Evil





Link Direct nè

Disk 1

http://s10.galaxyz.net/fi.html?s=eUZ...c2GDQNd1c0GDQ=
http://s1.galaxyz.net/fi.html?s=Z2FI...kRBhMTU0kTBhM=
http://s12.galaxyz.net/fi.html?s=Tzh...FILko7C2FKLko=
http://s15.galaxyz.net/fi.html?s=YHR...4EAQYUQE4GAQY=
http://s15.galaxyz.net/fi.html?s=RFp...oqJSgwb2ooJSg=
http://s7.galaxyz.net/fi.html?s=Z3NI...cSFQdRXRUSFQ==
http://s11.galaxyz.net/fi.html?s=Iig...JJUFwVBlBJUA==

Disk 2

http://s14.galaxyz.net/fi.html?s=X2V...Sy%20%200ELQ==
http://s5.galaxyz.net/fi.html?s=eGdX...gGChNKSQoGCg==
http://s9.galaxyz.net/fi.html?s=JUgK...UpVzwWZlcpVw==
http://s12.galaxyz.net/fi.html?s=QSV...FEM1F1CzNEMw==
http://s9.galaxyz.net/fi.html?s=bjpB...5bHE5bFBxbHA==
http://s16.galaxyz.net/fi.html?s=Lnk...4YXA0YV1wYXA==
http://s2.galaxyz.net/fi.html?s=ejRV...pVCEBNGghVCA==

Disk 3

http://s2.galaxyz.net/fi.html?s=YWJO...EDExZQTBMDEw==
http://s11.galaxyz.net/fi.html?s=Tzp...9bPU59FD1bPQ==
http://s13.galaxyz.net/fi.html?s=RDt...RaNk93FTZaNg==
http://s14.galaxyz.net/fi.html?s=OVI...kzSyYNfEszSw==

Pass: congtruongit.com

nếu còn không donw đc thì vào đây thử xem: http://game4v.vn/yega/showthread.php?t=47588

Hướng dẫn chơi ne: http://www.mediafire.com/download.php?0awqaeaerac



Mệt quá
hum khác post típ
thanks cho mình nha

Kut3No1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Kut3No1 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 18-11-2008, 04:12 PM   #2
Default

á à bắt quả tang post game ko ghi rõ nguồn nhớ

P/s: toàn link torrent với rapid Tèo e rằng ít người down, dù sao cũng thanks cho công post

[Bằng mồm thôi]

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



::
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
::
::
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
::
Cu Tèo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-11-2008, 05:07 PM   #3
Default

ông anh lấy từ VN-ZOOM đúng ko? tui bít thừa cái link seal of evil lỗi đó
cabal2131 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-11-2008, 05:32 PM   #4
Default

Game nay` online hay ofline zay may anh
mc.Tai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-11-2008, 05:47 PM   #5
Default

Nhìn cái link RS choáng

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
oOoBoyvtoOo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-11-2008, 06:08 PM   #6
Default

Post toàn link dởm mà thấy khoe suốt ngày
BBrinoaBB vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-11-2008, 06:19 PM   #7
Default

Game nhập vai luyện level mà ko có Diablo thì

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


Yuuki_kuran vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-11-2008, 07:30 PM   #8
Default

ủa ủa, gần giống diabo nhỉ ^^!
CHẢ LÀ CÁI ĐÉO GÌ CẢ

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
™»—»¶\¶hØç«—»QµÂÿ«—«™ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 19-11-2008, 05:38 PM   #9
Default

Nhìn qua thấy có cái 10 Gb, down vào mắt.
Thà chơi 100 game mỗi game 100Mb còn hơn.
hổ yêu lợn nhiều lắm
gamethu91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 19-11-2008, 07:07 PM   #10
Default

úi cóa cái trò Titan Quest hình đẹp mửk nhìn đóng link cái wáng gà
danbyolove vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 02:24 PM. Theo múi giờ GMT +7.