Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 10-05-2009, 07:18 PM   #1
Cool Audition Offline 3.25 HOT HOT!!!!

Đầu tiên muốn chơi được au off thì các bạn cần có những thứ sau đây:
Client AU 3.25(File Audition offline full)
down tại:
down rùi chứ?
Sau đó là
Auserver 3.25 (dùng để tạo server riêng để chơi offline 1 mình)
Db 3.25 (dùng để patch vào SQLyog)
Web Au 3.25 (dùng để tạo web ảo, dễ dàng đăng ký nhân vật + mua đồ trong shop)
down 3 file trên tại:
php (góp phần vào web AU offline)
down tại:
SQLyog (thông tin về nhân vật + hack vcoin,den = nó )
down tại:
My SQL 4.1 (nói chung là bắt buộc phải cài)
down tại:
Thêm cái winmode dành cho au off nè (chu đáo chưa):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi chưa, hướng dẫn cài nhé.
Hướng dẫn tạo môi trường tiếng việt cho windown, click here
***Lưu ý: phải thiết lập môi trường tiếng Việt cho window.
---Thiết lập môi trường tiếng Việt cho Windows:

+ Start menu\Settings\Control Panel\Regional & Language Options
+ Tab Languages => đánh dấu chọn Install file for complex script... => OK
+ Tab Regional Options => chọn Location là Vietnam


Ở Tab Advanced --> chọn ở khung Language for non-Unicode programs là Vietnamese


Ở Tab Languages click nút Details... --> chọn thẻ Advanced --> check vào khung Turn off advanced text services

Xong rồi thì khởi động lại máy.Chưa đâu, mới xong phần language thoy. Giờ đến phần cực kỳ quan trọng nè
Hướng dẫn cài đặt Audition offline 3.25

Audition Offline 3.25 Việt Hóa
1. Cài đặt Client Au
Chạy file setup.exe cài đặt vào máy (chọn ổ nào còn trống cỡ trên 3GB nhé)
2. Cài đặt Server 3.25
Giải nén file Auserver 3.25 ra ổ cứng nào đó
Bạn setup MySql (next, next hoài lun) đến khi nó yêu cầu pas thì bạn cài đặt pass là root
Sau đó chạy SQLyog (Start\Programs\SQLyog) nhập pass khi bạn cài MySQL và User name là "root" ,

Sau đó tạo 6 databases (Nhấn Ctrl + D) : audition , auditionccu, auditionlog , auditionlogin , itemdb, messenger sau đó nhấn chuột phải vào audition chọn Import Batch File chọn đường dẫn tới thư mục
db (link có ở trên). File nào thì Import Batch đúng tên file đó
rồi nhấn Execute và làm tiếp tục với các databases còn lại
Mở file MySQL Command Line Client ( Start\Programs\MySQL\MySQL Sever 4.1 )

Điền những dòng sau :

- set password for
- 'root'@'localhost' = old_password('');
- exit

Sau khi bạn nhập mấy dòng sau tức nghĩa là đã bỏ password trong MySQL , khi bạn vào SQLyog thì bạn nhớ là không cần nhập password , khi vào MySQL cũng vậy

Tiếp theo là Làm Web:
Trước tiên bạn cần phải có đĩa Window(nếu không có thì mượn , hoặc mua đĩa)

Vào Control Panel\Add or Remove Programs\Add or Remove Windows Components\ sau đó chọn Internet information Services (IIS)

Thử mở trang web offline : http://localhost/ ( nếu nó hoạt động thì OK )

Copy thư mục Audition (nằm trong thư mục web 3.25) ( chỉ copy thư mục thôi , không copy các file trong đó ) paste vào thư mục wwwroot trong ổ đĩa C:\Inetpub\wwwroot
Giải nén file php để vào trong ổ đĩa C:\
Vào Control Panel\Administrative tools\Internet Information Services\Local Computer\Websites , Nhấn chuột phải chọn Properties


Chọn Home Directory , Click Configuration ở phía dướiClick Add , chọn Browse... trong phần Executable , chọn file php-cgi.exe trong thư mục php bạn vừa mới download , trong Extension nhập : .php rồi nhấn OKQua phần Documents nhấn Add nhập index.phpMở thử trang web luôn : http://localhost/audition ( nếu nó hoạt động thì OK ) xong phần web.
Vào thư mục chứa Audition offline 3.25 click chuột phải vào file Audition.exe chọn send to desktop
--> ra ngoài màn hình desktop chuột phải vào file Audition.exe đó
paste dòng: /t3enter qzv5TTNleANAnKnBTHjbPhNZtsgNHKE (dành cho IP 127.0.0.1)
Còn ai IP khác thì sửa dòng chữ khác nhé, xem tại
Đây
127.0.0.1
/T3ENTER qzv5TTNleANAnKnBTHjbPhNZtsgNHKE
192.168.1.1
/T3ENTER qzv5OOUMVsIloFMjOhBjIsnziidWbps
192.168.1.2
/T3ENTER qzA6XXlnhOTnNAYKsMXZzMtupWWytCs
123.22.82.144
/t3enter Les4sIwwbvEQxUyiXkfVjsFGaIJKFug

192.168.1.21
/T3ENTER qda7yAkWPsYLhzIWdCxunCCSTbhnBeI

192.168.1.4
/T3ENTER qzX9svNYzCKfQHZTPqQGbYePXXEsbTS

192.168.1.115
/T3ENTER QKs8yOwUPXMgsMBUDfqqDcDWDuTxJLG

10.0.0.10
/T3ENTER qbX9TTWnPCqwXuRdZWZcosNzOitAZTk
10.0.0.11
/T3ENTER qbO2ayMlJXjNghsXMDcpmAnZfoFXjaZ
10.0.0.12
/T3ENTER qZC4AsYYzsZItiFfVFpHpQmgySyDvHQ
10.0.0.13
/T3ENTER qZv1vClwbOimYeSARGPqsZmykmjYako
10.0.0.14
/T3ENTER qZA2OOnkdyiBnxpUkuAVsxRZJWRrdUs
10.0.0.15
/T3ENTER qZa4XawWVCwxJMDDIxTkEovzWIxPvBi
10.0.0.16
/T3ENTER qZX1yAUFhXUqClFtPgLBniPOuXHaioO
10.0.0.17
/T3ENTER qZO0svWYJsUbonqTjAdRLKbNECSVXlH
10.0.0.18
/T3ENTER qdC4IOMwKOfBfIQydZuaHpMjIciCAWh
10.0.0.19
/T3ENTER qdv1TXNnbydNXiDulkorGwSdCshIcUP
10.0.0.20
/T3ENTER qdA0ayFldCGWsUdmqsyCGtFlnNqxxpg
192.168.1.104
/T3ENTER QPy2IAMWzCliFrpRgfBfyXjGFLYHdLg

24.72.222.97
/T3ENTER Qhy4IaNFzCpBBcNjePqDJGwEsqeilzV

172.16.2.128
/T3ENTER Lby9XvwMJOdWoSiPiJwihpZRAMerCeq
192.168.0.1
/T3ENTER qzv5OskFbXvjpwLSlNwhYdoNbtatOUr
192.168.0.100
/T3ENTER QhT9TXFwzCsOQXIJVHIqUkhSpQYYgrM
192.168.0.200
/T3ENTER oda0yOYFzCySnnWiKnUUnduCJyZnRwI
192.168.1.1
/T3ENTER qzv5OOUMVsViKQPDClcrFBIuzdiZoeW
192.168.1.100
/T3ENTER QhT9OAkldXJCNjBvmkRorsxAPGtzHIW
192.168.1.200
/T3ENTER oda0aanMdXaihUTjjXhuSSWPcTALrpE
10.0.0.1
/T3ENTER qzv5TTNWZXvktzwhoPtFQBmUbPZWtvp
10.0.0.100
/T3ENTER QhT9TsnYbCigpOkrVSeDbSHUNBfmTUG
10.0.0.200
/T3ENTER oda0yylWbCoCcmFABWWsNjduSWTLLBe
192.168.0.31
/T3ENTER qVs3vAYwKXnBhYMBVoBFJdysQFEukMd
192.168.1.118
/T3ENTER QKT8OskWZyMABNHkKPwJfBkRgLzFlTP
192.168.177.128
/T3ENTER Lba8vsYNZCvUoHtRnjDOHADeohfKRbi
192.168.213.0
/T3ENTER qzv2CCWlhOetvCSZQeIWiaPkAHKltGs
192.168.1.8
/T3ENTER qbA2AsYFhyvyHsAiFqFmMwIkiKTiCRo
123.22.187.197
/T3ENTER odv9ATWUdIhKMzhhRIYeclxVDOKoOSK
204.16.252.108
/T3ENTER QJs1yawNzCmADXPIojADBXSxTjkIuVP
192.168.2.120
/T3ENTER Lzv6yyknKslXartCcamTPjrQOdcQwIv

75.181.17.180
/T3ENTER ozs4CaMFzABVzoBnBUpaMzfdVuVPXRD
75.181.17.180
/T3ENTER ozs4CaMFzAUopmVoncgGmEIryXmegRl

192.168.0.14
/T3ENTER qZA2IsFWZysIrxcfUQjDYWEwHfxjtWb
192.168.0.6
/T3ENTER qbC3TCYFKXDOwwCqsYzWgSXHqstYcgd
192.168.254.1
/T3ENTER qzA6yXYUhCKwcaMWSpTFSJAqqqSFZbs
192.168.0.11
/T3ENTER qbO2aIWUPXNgByspBFqhdcipXNwwgGl
192.168.1.11
/T3ENTER qbO2XawnbsfKGcgKwGQqgchhSpGiMKK
192.168.56.102
/T3ENTER QPv2IOMWeOSILNbXJPbFYCGrhBWMMxx
192.168.100.102
/T3ENTER QPv9OTWwdsKiHycydGfkMNoITWUBVBN
192.168.1.19
/T3ENTER qdv1OTUweCUNHuBUQuYorkuSzfrXQcH
192.168.1.64
/T3ENTER QzT6OakUhCXIbywswEtKsNctXZcLcEm
66.11.228.80
/T3ENTER Qda9vsWlPCjzDjNEssUwtIcSWkCwUiK

vào phần target (nhớ là có khoảng trắng giữa Audition.exe/t3enter)

Phần quan trọng nhất đây: đó là kiểm tra xem quá trình mày mò của bạn đạt kết quả ra sao (chơi thử :P)

Chạy Server theo thứ tự sau:
1. LoginDBAgent.exe
2. GameDBAgent.exe
3. MessengerDBAgent.exe
4. itemdbserver.exe
5. Messenger.exe
6. LoginServer.exe
7. AuditionGameServer.exe


Sau khi chạy xong (hơi lâu tý), kiểm tra kỹ xem có server nào bị disconect ko. Nếu ko, click vào biểu tượng audition.exe và chơi thoy (nhớ đăng ký nhân vật trước)
Xong rùi thì phải

1 vài hình ảnh trong Audition Offline:


[you] thanks tui chưa

thay đổi nội dung bởi: jeffer2, 15-05-2009 lúc 08:30 PM. Lý do: thay thế 3 link db,web,server 3.25
dennjs vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 10-05-2009, 08:00 PM   #2
Defaultdennjs ơi nó báo lỗi như vậy thì làm sao để tạo môi trường tiếng việt cho windows tìm file tiếng việt ở đu cài !

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
Ai hiểu thì giải thích giúp tớ nha!!!!
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
dosatlatoiac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks dosatlatoiac về bài viết hay này:
Unread 11-05-2009, 06:44 AM   #3
Default

Bạn bỏ đĩa Window Xp pack 3 vào rùi setup

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
jeffer2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của jeffer2 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-05-2009, 06:30 PM   #4
Default

híc ngu nên hem hỉu j` hết á
(¯°♥•.¤๑۩۞۩๑-¦-†Yu ßaßy†-¦-๑۩۞۩๑¤.•♥°¯)


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


thay đổi nội dung bởi: P3'-Yu-Xynh:">, 11-05-2009 lúc 06:36 PM.
P3'-Yu-Xynh:"> vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của P3'-Yu-Xynh:"> vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-05-2009, 07:38 PM   #5
Default

dennjs ơi cái Au server 3.25 down về nó như vậy sao giải nén

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
Ai hiểu thì giải thích giúp tớ nha!!!!
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
dosatlatoiac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks dosatlatoiac về bài viết hay này:
Unread 11-05-2009, 08:31 PM   #6
Default

Cho mình hỏi làm sao lập acc ???
Vào web -> register -> ok hết rồi nhg khi vào game nó bảo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu, vui lòng kiểm tra lại ròy dzăng luôn ....?????
Vào đây để dc hiểu biết
Khoa học luôn là điều bí ẩn của con người, Box
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
sẽ giải đáp tất cả những bí ẩn xung quanh bạn.


Cần sư phụ dạy PhotoShop
dark_illusion96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của dark_illusion96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-05-2009, 08:39 PM   #7
Default

Trích:
Nguyên văn bởi dosatlatoiac View Post
dennjs ơi cái Au server 3.25 down về nó như vậy sao giải nén
cái đó là .zip hay .rar gì mà. Giải nén = winrar bình thường như bao cái khác mà ???
[you] thanks tui chưa
dennjs vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của dennjs vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-05-2009, 08:53 PM   #8
Default

Mình đăng kí trên web xong nhưng vào SQLyog thì ko tìm thấy acc của mình đâu cả , đăng nhập vào game thì sai tài khoản rồi dzăng luôn.... chỉ mình với, thanks trc'
Vào đây để dc hiểu biết
Khoa học luôn là điều bí ẩn của con người, Box
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
sẽ giải đáp tất cả những bí ẩn xung quanh bạn.


Cần sư phụ dạy PhotoShop
dark_illusion96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của dark_illusion96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-05-2009, 09:42 PM   #9
Default

được rùi! BB rảnh thì del bài nỳ giùm

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
Ai hiểu thì giải thích giúp tớ nha!!!!
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
dosatlatoiac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của dosatlatoiac vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-05-2009, 10:03 PM   #10
Default Cần sự giúp đỡ

Ai có thể giải đáp và sửa giúp mình cái lỗi này cái
Cài xong hết rùi, vào game nó báo lỗi này nè
sieupro11 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks sieupro11 về bài viết hay này:
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 05:09 AM. Theo múi giờ GMT +7.