Ðiều Chỉnh
Unread 07-05-2007, 08:13 PM   #1
Default Còn ai với ai _Khánh ly

Quang Dũng cũng thể hiện đấy, nhưng nghe thử Khánh Ly xem rồi so sánh,,,,
traitoxubac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
 

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 01:24 PM. Theo múi giờ GMT +8.