Ðiều Chỉnh
Unread 07-05-2007, 07:13 PM   #1
Default Còn ai với ai _Khánh ly

Quang Dũng cũng thể hiện đấy, nhưng nghe thử Khánh Ly xem rồi so sánh,,,,
traitoxubac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn